2022. január 11., kedd

Kétszeres NEM az alkotmánymódosításra!

Január 16-án véleménynyilvánítás a hatalomról

 


Mindkét magyar ellenzéki szervezet, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK)[1] és a Magyar Mozgalom (MM)[2] is közleményben szólították fel a vajdasági magyarokat, éljenek jogaikkal, menjenek el szavazni és mondjanak nemet az Szerb Haladó Párt (SNS) alkotmánymódosítására!
– A VMDK véleménye szerint az alkotmány módosítására irányuló javaslatok nem az EU csatlakozást szolgálják. Elfogadásuk nem segíti elő az igazságügy függetlenségét, hanem csak tovább fogja növelni a Szerb Haladó Párt (SNS), illetve a hatalmi koalíció befolyását az igazságügyre. A most bevezetendő bírák állandósításán keresztül „becementeznék” magukat Szerbia igazságügyi rendszerébe – írja a párt közleményében.[3]
Az MM Elnöksége szerint „az alkotmánymódosítás az Európai Unió által elvárt jogállamisági normák minimális formai, tartalmi elemeit emeli be a szerb alkotmányba, ami semmilyen formában sem fogja garantálni a bírói, ügyészi munka nagyobb függetlenségét és a hatalmi ágak megfelelő szétválasztását”.[4]
Szeptember 6-án a Vajdasági „Magyarok” Szövetségének szolgalelkű képviselői a SNS 30 függelékből álló alkotmánymódosítási javaslatait[5] csakúgy megszavazták, mint eddig mindegyiket.

Az Alkotmány módosítására nagy hirtelenjében, megfelelő szakmai és egyéb előkészítés nélkül kerül sor: Az erről szóló dokumentumot a Szerbiai Képviselőház november 30-án fogadta el, majd Ivica Dačić házelnök január 16-ára kiírta a népszavazást. A módosítási dokumentum kizárólag az alkotmánynak az igazságügyi rendszerre vonatkozó szakaszait érinti.
A magyar közösség szempontjából nem volt se megfelelő közvita se tájékoztatás az alkotmánymódosítások lényegéről, hogy miről is szólnak, milyen következményei lesznek azoknak.
A Köztársasági Választási Bizottság csak szerb nyelvű és cirill betűs „információt” küldött a polgároknak, „dobtak a postaládájukba”. A nemzeti kisebbségi polgárokról és azok kötelező anyanyelvi tájékoztatásról – a jelek szerint – teljesen megfeledkeztek!
A Vajdasági Rádió és Televízió január 10-ei Napjaink c. műsorában több megszólaltatott polgár közül talán csak egy mondta, tudja, hogy miről szól az alkotmánymódosítás, egy pedig, hogy január 16-án biztosan elmegy szavazni.
A nyilatkozók túlnyomó többségét „egyáltalán nem érdekli a politika”, mások „megcsömörlöttek a politikától”, vagy a híradó idejére „kikapcsolják a TV-t”. „Veszélyesnek” tartják azt is, hogy megszüntették az 50 százalék + 1 érvényességi küszöböt.

Elvonatkoztatva attól, hogy a Velencei Bizottság (az Európa Tanács független alkotmányjogászokból álló tanácsadó szerve) már 2007-ben figyelmeztetett: Szerbiában „annak a komoly veszélye alakul ki, hogy a politikai pártok ellenőrzik az igazságügyet”,[6] a Szerb Haladó Párt – nagy hirtelenséggel – csak most tartja szükségesnek módosítani az alkotmányt.
– Micsoda földszintes szemtelenség: ugyanazok a politikai hatalmasok, akik évek óta kíméletlenül és flagránsan tapossák az alkotmányt – úgy, hogy ténylegesen önhatalmúan változtatják, kijátsszák, ahogy nekik tetszik, most arra esküdöznek, hogy állítólag elősegítik az igazságügy alkotmányos revízióját. Ennek ellenőrzését a hatalmi csúcsvezetőség, bármi történjen is a népszavazáson, folytatni fogja – ilyen vagy olyan módon – a párt és a pénzelés által – írta Zoran R. Tomić, a belgrádi Jogtudományi Kar tanára a Danas c. napilapban.[7]
Radomir Lazović a Ne davimo Beograd [Nem adjuk/ne fojtsuk meg Belgrádot Kezdeményezés) tagjának véleménye szerint „a javasolt alkotmánymódosítás nem elegendő, illetve nem segíti az igazságszolgáltatás területének fejlődését, tudatosan lehetővé teszi a SNS befolyásának ’megtartását’, de nem teszi lehetővé a bíráknak és az ügyészeknek, hogy felelősségteljesen végezzék a munkájukat, hanem ’a régi manipulációkat’ újakkal cseréli

fel”.[8]

A január 16-ai népszavazásnak sokkal nagyobb jelentősége van, mint általában egy választásnak. Ez a népszavazás arról is szól, hogy mit gondol a nép a jelenlegi hatalomról. Támogatja-e azt vagy sem.
Aleksandar Vučić szerb elnöknek és Pásztor Istvánnak, a VMSZ, mint a jelenlegi hatalomban részes párt elnökének szinte létérdeke a népszavazás sikere.
Az ellenzéki politikusok azonban figyelmeztettek: „Az alkotmány megváltoztatásának a végén rossz következményei lesznek, olyan értelemben, hogy lehetővé teszik a SNS számára, hogy még jobban ellenőrizze az életünket, és hogy könnyebben valósíthasson meg olyan projektumokat, mint a Rio Tinto, vagy a Belgrád a vízen”. [9]

A népszavazás a szavazók minimális részvételével is érvényes lesz. Sikeres pedig, ha a részvevők többsége igennel szavaz. Ezt „a demokratikus folyamatok megcsúfolásának, és a közvetlen demokrácia intézménye kijátszásának”[10] is lehet nevezni. 
Ha alacsony lesz a részvétel, az kérdésessé teszi a népszavazás törvényességét.
Január 16-án nemmel kell szavazni, vagy távol maradni!

BOZÓKI Antal
Újvidék, 2022. január 11.

__________
[1] NEM az alkotmlnymódosításra! https://www.facebook.com/csonkaaron, 2022. január 7. 10:208, és VMDK: Január 16-án nemmel kell szavazni! https://szmsz.press/2022/01/10/vmdk-januar-16-an-nemmel-kell-szavazni/, 2022. január 10. 19:47
[2] A Magyar Mozgalom Elnöksége: NEM AZ ALKOTMÁNYMÓDOSÍTÁSRA! https://www.facebook.com/magyarmozgalom.rs, 2022. január 10. 18:58
[3] Lásd az 1-es alatt
[4] A 2-es alatti jegyzetben.
[5] TEKST AKTA O PROMENI USTAVA REPUBLIKE SRBIJE - Tekst utvrđen 6. septembra 2021. godine [A SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÉNYA VÁLTOZTATÁSÁNAK AKTUSA – a 2021. szeptember 6-án elfogadott szöveg] https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/150921/150921-vest12.html
[6] EVROPSKA KOMISIJA ZA DEMOKRATIJU PUTEM PRAVA (VENECIJANSKA KOMISIJA) [Joggal a Demokráciáért Európai Bizottság (Velencei Bizottság) MIŠLJENJE O USTAVU SRBIJE [Vélemény Szerbia alkotmányáról. Venecija [Velence 2007. március 17.18] 22. https://www.google.com/search?q=Venecijaska+Komisija+je+trazila+promenu+odredbi+ustava+o+pravosudju
[7] Zoran R. Tomić: Amandmanska poltička prevara [Alkotmányfüggeléki politikai csalás]. Danas, 2022. január 10. 8., és /vagy https://www.danas.rs/dijalog/licni-stavovi/amandmanska-politicka-prevara/, 2022. január 10. 13:30
[8] Lidija Valtner-P.D. Radomir Lazović: Bojkot referenduma besmislen [A népszavazás bojkottja értelmetlen]. Danas, 2021. december 24. 4.
[9] Uo.
[10] VMDK: Január 16-án nemmel kell szavazni! Lásd az 1-es alatti jegyzetben.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése