2022. január 28., péntek

ÖSSZEHANGOLNI A HATALOMVÁLTÁST!

Több mint 50 szerbiai közéleti személyiség felhívása az ellenzékhez


Illusztráció (N1)

Szerb nyelvű sajtó tegnap, azaz január 27-én, közölte 54 közéleti személyiségnek a demokratikus ellenzéki pártokhoz és koalíciókhoz címzett „Összehangolni a haladó rendszer elleni küzdelem elveit” c. felhívását.[1]

A Felhívás a szerb társadalom állapotát leíró, értékelő hat bevezető bekezdésből és nyolc pontban megfogalmazott követelésből áll.
A bevezető szerint „kevés azt mondani, hogy a szerb társadalom teljes összeomlás előtt van. A pusztulás, ami a haladó rendszer után marad olyan méretű, hogy a következményeivel a jövő nemzedékeinek kell szembenézni.”
– Az erkölcsi hanyatlás, a politikai és a természet szennyezettsége, a kulturális hagyaték tönkretétele és az ízléstelenség dicsőítése az általános korrupcióba süllyedt társadalom megnyilvánulása. Ha az állam, az állami intézmények, a közvagyon, a városok és a természet tönkretételét azonnal meg nem állítják, magának az országnak a megmaradása is, gazdasági, művelődési, népesedési értelemben, megkérdőjeleződik.
Szerbiának nincsen ideje a megosztásokra, a külön pártérdekekre, nincs ideje a határozatlanságra, az elvtelenségre és a következetlenségre.
Az intézmények lepusztítása, kétségbeejtő médiafeltételek, a polgárokra végzett nyomások ellenére, az a véleményünk, hogy Szerbiában az utóbbi hónapokban a polgárok polgári, környezetvédelmi és politikai tudatébredésére került sor, amely jelentős változást hozhat. Úgy véljük, hogy ez a változás a választásokon lehetséges lesz.
Szerbiának nem csak hatalomváltásra van szüksége, hanem az új politikákért való felelősségvállalásra is, amely felkészülten szembeszáll a felgyülemlett problémákkal – áll egyebek mellet a Felhívás bevezetőjében.

Az aláírók, „abban a meggyőződésben, hogy Szerbia polgárai nagy számának akaratát közlik”, a demokratikus ellenzéki pártokhoz és koalíciókhoz nyolc követelést intéztek. Ezek, tömörítve, a következők:
1. Az elkövetkező választásokon és a választási kampány folyamán minden párt és szövetség a saját autentikus politikai programját képviseli, de kötelezően tiszteletben tartva és kiemelve a közös célt – ez pedig a jelenlegi hatalom leváltása.
2. A választási folyamat és a szavazóurnák közös és összehangolt védelme.
3. Az ellenzéki pártok félreérhetetlenül és nyilvánosan vállaljanak kötelezettséget, hogy semmilyen választás előtti együttműködésre és szövetségre nem lépnek azokkal a pártokkal, polgári egyesültekkel és egyénekkel, amelyek közvetlenül, vagy közvetve visszaéltek a legfőbb állami intézményeknek az alkotmánnyal meghatározott illetékességével.
4. A választások minden résztvevője már most vállaljon kötelezettséget, hogy a hatalomváltás után biztosítják az esetleges visszaélések zavartalan kivizsgálását, amelyeket a jelenlegi hatalmi politikai szerveztek nevében vagy érdekében elkövettek és az elkövetők büntetését.
5. A választásokon részt vevő ellenzék garantálja az igazságügy függetlenségét és fenntartás nélkül támogatja minden személy ellen az eseteleges büntető eljárás folytatását és bűnvádi felelősségének a megállapítását, akik részt vettek azokban a botrányokban, amelyek lepusztították Szerbiát a haladópártiak tízéves uralma alatt.
6. A hatalomváltás után azonnal, egy külön, a tudomány, a művelődés és a jog területén tekintélyes párton kívüli személyekből álló testület ajánlására, állítsanak le minden vitás projektumot, amelyik veszélyezteti az egészséget, a természetet, a kulturális örökséget és a felépítményt, valamint, hogy eljárásokat indítsanak a jelenlegi hatalom által megvalósított korrupt, jogellenes, egészséget veszélyeztető és művelődésileg vitás projektumok ügyében.
7. A pártok és a koalíciók, a demokratikus és polgári értékek nevében, amelyekért kiállnak, világosan, nyilvánosan és alternatíva nélkül nyilvánítsák ki törekvésüket Szerbia az Európai Uniós tagságra.
8. A pártok és a koalíciók állapodjanak meg egy közös köztársasági elnöki jelölt személyében, aki hozzáértően képviseli a mai, európai Szerbia értékeit, és aki racionálisan és felelősségteljesen képviseli az ország minden polgárának érdekeit, az együttélés, az együttműködés, az országban és a környezetben élő minden nép kölcsönös tisztelete és a megbékélése általános értékeit hirdetve.

A neves közéleti személyek a Felhívás végén felszólítják a szerbiai demokratikus erőket, amelyek az áprilisi választásokon
szándékoznak részt venni, hogy „a polgárok előtt nyilvánosan vállaljanak kötelezettséget a felsorolt elvek támogatására”, és ezzel „küldjenek üzenetet, hogy összefogva és elvszerűen reális esély van a rendszer valós és gyökeres megváltoztatására”.
A Felhívás, amennyiben az ellenzéki pártok elfogadják, fordulópontja lehet a választások előtti eseményeknek, új impulzusa a jelenlegi haladó-szocialista-véemeszes hatalom lebontásának.
Magyar szempontból fontos, hogy az aláírók között van Bódis Gábor, Budapestre származott neves újságíró, az Újvidéki RTV magyar szerkesztőségének a „joghurt-forradalom” előtti főszerkesztője személyében.

A Kreni-promeni [Indulj-változtass] szervezet tagjai, környezetvédelmi aktivisták és polgárok január 27-én este Belgrádban a köztársasági elnöki hivatal előtt ismét a lítium és a bór kitermelésének betiltását követelték
Savo Manojlović, a mozgalom illetékese azt mondta, „amennyiben nem vezetnek be moratóriumot a kitermelésre, akkor a választások napján is útlezárásokat szerveznek, és akadályozni fogják a választások megtartását”.[2]


Szerbiai Pszichológusok Egyesületének [Društvo psihologa Srbije] legutóbbi közleményében a pszichológusok is „nyilvánosan kifejezik mélységes aggodalmukat a jelenleg is zajló folyamatos társadalmi válság miatt, amely a politikai, gazdasági, társadalmi, környezeti, egészségügyi és egyéb következmények mellett, jelentősen rontja az állampolgárok mentális egészségét, amint azt a közelmúltban számos pszichológiai tanulmány is bizonyítja”.[3]
A szakmai egyesület kifejti, hogy „a hatalom rossz társadalmi légkört teremtett, ezt meg kell változtatni”.[4]

A sűrűsödő eseményekből a szerbiai ellentétek/feszültségek választások előtti növekedésre és a néptömegeknek a jelenlegi helyzettel való egyre nagyobb elégedetlenségére lehet következtetni.
 

A délvidéki/vajdasági állapotokra jellemző, hogy a magyar nyelvű média – e sorok írásáig – még csak hírt sem közölt a szerbiai közéleti személyek felhívásáról.
Ennek az egyik oka az lehet, hogy a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) „alapította” és a közszolgálati sajtó azért nem közölte, mert ez nem felel meg a Szerb Haladó Párt (SNS) és a Vajdasági „Magyar” Szövetség (VMSZ) érdekeinek, mivel az utóbbi párt is részt vesz a hatalom gyakorlásában (és az MNT irányításában).
A másik pedig, hogy ma már – az önmagukat függetleneknek nevező médiákban se – nincsenek, sajnos, vérbeli, bátor hírlapíró újságírók, akiknek „újságírói vénája” van, akik megérzik, tudják, hogy mi a hír, minek van hírértéke, ami fontos, amit közölni kell a nyilvánossággal.

Ezzel megvonják a magyar olvasóközönségtől a tárgyilagos, hiteles, idejében történő tájékoztatásra való jogot!
Az április 3-ai szavazás erről is szól!

BOZÓKI Antal
Újvidék, 2022. január 28.

__________
[1] Apel javnih ličnosti strankama i koalicijama demokratske opozicije
Usaglasiti principe u borbi protiv naprednjačkog režima. Danas, 2022. január 27. 9. és/vagy https://www.danas.rs/dijalog/licni-stavovi/usaglasiti-principe-u-borbi/, 2022. január 27. 10:14; Apel više od 50 javnih ličnosti opoziciji: Zajednički kandidat i još 7 zahteva [Több mint 50 közéleti személyiség felhívása az ellenzékhez: Közös jelölt és még 7 követelés] https://nova.rs/vesti/politika/apel-vise-od-50-javnih-licnosti-opoziciji-zajednicki-kandidat-i-jos-7-zahteva/, 2022. január 27. 15:06 > 15:08

[2] „Ha nem tiltják be a lítiumbányászatot, a választások napján is útlezárás lesz” https://szmsz.press/2022/01/28/ha-nem-tiltjak-be-a-litiumbanyaszatot-a-valasztasok-napjan-is-utlezaras-lesz/ 2022-01-28 7:33

[3] Saopštenje za javnost [Sajtóközlemény] http://dps.org.rs/163-vesti/1529-saopstenje-za-javnost , 2022. január 28. 10:46

[4] Pszichológusok: A szerb hatalom rossz társadalmi légkört teremtett, ezt meg kell változtatni https://szmsz.press/2022/01/28/pszichologusok-a-szerb-hatalom-rossz-tarsadalmi-legkort-teremtett-ezt-meg-kell-valtoztatni/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése