2022. január 3., hétfő

„Nem bízzák farkasra a bárányt” – de ilyen Pásztorra sem!

Amennyiben Vućić megnyeri az elnökválasztásokat – megérdemeljük a sorsunkat!

„Minden nemzetnek olyan kormánya van, aminőt érdemel. Ha valami oknál fogva ostoba vagy komisz emberek ülnek egy bölcs és becsületes nép nyakára, akkor a nép azokat a silány fickókat minél hamarabb a pokol fenekére küldi. De ha egy hitvány kormány huzamosan megmarad a helyén, akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a hiba…”
Ezt az idézetet egyesek gróf. Széchenyi Istvánnak tulajdonítják, mások viszont vitatják, hogy tőle származna. Függetlenül attól, hogy kinek van igaza, az idézet sok igazságot tartalmaz.

„Amiként kemény politika az az ártatlan fotó is, amelyen Pásztor István Aleksandar Vučićtyal borozik összeölelkezve – nemsokára Brezsnyev és Honecker híres csókját fogják produkálni.”[1] (A Napló illusztrációja)

Szerbiában március 3-án köztársasági elnöki, parlamenti és belgrádi városi képviselő-testületi választások lesznek. Ha minden igaz. Szerbiában ugyanis semmit nem lehet biztosra venni, különösen a jelenlegi, felforrósodott társadalmi-politikai körülmények között.
Január 16-ára alkotmánymódosítási népszavazást írtak ki.

A jelenlegi haladó/fekete-szocialista/vörös hatalom, amelyben a Vajdasági „Magyar” szövetség az ikebana szerepét játssza, szembe megy a polgárok érdekeivel, elvárásaival, követeléseivel. Nem egy alkalommal bebizonyította, képtelen normális életfeltételeket biztosítani a polgároknak és demokratikus társadalmi viszonyokat kialakítani.
Már a vaknak is világos, hogy „Vučić nem állt el a Rio Tintóval való üzleteléstől,  csak az időhúzásra játszik”. Vučić december 9-ei nyilatkozta, miszerint „nincs jogában nagyobb számú ember életét tönkre tenni, mint amennyi korábban elő lett látva,”[2] csak olaj volt a tűzre.
Ezt csak táplálta az elnök kijelentése is, miszerint „a Jadar projektum nem lesz visszavonva”. Ezek miatt a lítium-bányászat ellen tiltakozó szerbiai szervezetek a „környezetvédelmi lázadást” ma újabb tiltakozásokkal, útlezárásokkal folytatták Szerbia számos pontján.[3]

Kokan Mladenović rendező a Nova S portálnak adott interjúban arról is beszélt, hogy „csak egy gyáva nép engedheti meg, hogy egy olyan hatalom uralkodjon, amely most Szerbiát irányítja”.[4]
– Szerbia közelít a polgárháború felé, ami az elképzelhető forgatókönyvek közül a legszörnyűbb. Nehéz elképzelni, hogy ez a bűnbanda, amely most az ország élén áll, és könyörtelenül eltulajdonítja, illetve kiárusítja mindazt, amit meg tud szerezni, beleértve a vizet, a földet és a levegőt, majd békésen lemond a hatalomról. A másik oldalról pedig elképzelhetetlen, hogy a „normális emberek”, akiknek igényük van az elemi méltóságra, a demokratikus értékek tiszteletére, a rendre és a törvényre, a végtelenségig eltűrjék ezeket az erőszaktevőket – mondta Mladenović.[5]

Pásztor István, Vajdasági „Magyar” Szövetség (VMSZ/ВМС) elnöke – a politikai események/történések és a népnek a hatalommal való elégedetlensége növekedése ellenére a Pink.rs portálnak adott évvégi interjújában[6] ismételten Vučić [Farkas] politikáját fényezte.
– Csaknem öt évvel ezelőtt Aleksandar Vučić volt az elnökjelölt, a VMSZ pedig a kezdetektől fogva feltétel nélkül támogatja őt, azzal biztatja a választókat, hogy vegyenek részt a választásokon és támogassák őt szavazatukkal. Mindez ma már történelem, de fontos emlékeztetni magunkat néha a megtörtént dolgokra. Akkor azért támogattuk az elnököt, mert meggyőződésünk volt, hogy ezzel hozzájárulunk Szerbia érdekeinek megvalósításához, nemzetközi elismertségének növeléséhez, a béke és stabilitás erősítéséhez. Mindemellett volt egy emberi kapcsolat is közöttünk, ami partnerségen alapult, közös célokon és egymás tiszteletén is. Mindezek miatt pozitívnak értékelem a kapcsolatunkat – mondta Pásztor.[7]
„Az előttünk álló választási év kapcsán Pásztor újságírói kérdésre azt mondta, amennyiben jelöltetné magát, örömmel támogatnák ismét Aleksandar Vučićot (a „kedves Acót” – ahogyan szokta nevezni – B.A.), hogy már az első körben nyerjen, de erről még nem beszéltek. Ő készen áll asztalhoz ülni, de hogy erre mikor kerül sor, az az elnökön múlik”.[8]

Pásztor ilyen elkötelezettségén nem kell egyáltalán csodálkozni, hiszen Vučić újraválasztásán vagy bukásán múlik a saját politikai létezése, pusztán a politikában való (meg)maradása is. A véemesz elnöke valójában a Szerb Haladó Párt (SNS) önkéntes túsza/fikusza, akinek a pozíció, a hatalom és a privilégiumok megtartása fontosabb, mint a magyar közösség méltóságteljes képviselete!
A Tartományi Képviselőházban a haladópárti képviselők olyan nagy többségben vannak (77 a 120 közül),[9] hogy Pásztort Vučić egyetlen (be)intésére meneszthetik – ha valamilyen lépése nem tetszik nekik. Csak arra felel meg, hogy a külföld felé bábként mutogassák és elmondhassák: „A szerbiai magyarság helyzete példaértékű”.[10]
A vémeszes pártvezér szavaiból is kitűnik, hogy Vučić támogatása ügyében – autokrata szokásához híven – senkivel nem tanácskozott. Holott illett volna legalább a saját párjának az elnökségével. Ez is azonban teljesen szükségtelen, mivel ott is olyan emberekkel vette körül magát, akik a családjához tartoznak (a fia, a barátnője), akiket valamivel lekötelezett, vagy éppen nem mernek ellentmondani neki, nehogy elveszítsék a pozíciójukat.
Pásztor saját és a pártjának az ügye, kit támogat majd az elnökválasztáson és ezt nem teheti a délvidéki/vajdasági magyar közösség nevében! A döntő szó a magyar választópolgároké lesz!

Nagy vargabetűt tett meg Pásztor Istvánt, az óta, hogy a VMSZ tanácsa a 2007. május 5-én, Magyarkanizsán tartott 11. tisztújító közgyűlés egyedüli jelöltként választotta a párt elnökévé.[11]
Ez a dátum egyúttal jelzi a Kasza József (1946-2016) korábbi pártelnök által képviselt magyar érdekvédelem feladását is, ami legfőképpen a VMSZ-nek a Vućić vezette Szerb Haladó Párttal (SNS) 2014. augusztus 14-én kötött[12] elvtelen, hatalmi részvételt – néhány jól fizetett tisztséget – biztosító, a magyar közösségre nézve hátrányos koalíciós szerződésekben és a közösségi jogok számos sérelmében nyilvánul(t) meg:
– A magyarok lélekszáma rohamosan csökken, növekszik az elvándorlás.
– A magyar közösség autonómiáját már szinte egyáltalán meg sem említik, az MNT a VMSZ „kihelyezett tagozataként”, „idomított testületként” működik.
– A meghirdetett részarányos foglalkoztatás nem hogy nem valósul meg, a magyarok száma a közigazgatásban, az igazságügyben és a közhivatalokban az eddigi legalacsonyabbra (4,52 százalékra) csökkent a lakosságban való 13 százalékos részvételhez képest.
– Nem valósult meg az arányos/biztosított képviselet a döntéshozatali szervekben.
– A sajtó és a gondolat szabadsága, valamint a szellemi élet és a kiadói tevékenység mélyrepülésben van, nincs tudományos nemzeti kisebbségkutatás.
– A magyar közösségen belül (is) megszűnt mindenfajta politikai párbeszéd és a pluralizmus. Folyik a latin betűs írásmód kiiktatása a közéletből, a cirill írásnak[13] és Szent Száva ünnepének a kisebbségekre kényszerítése,[14] a „szerb világ” alakítása,[15] a szerb himnusz lejtszásának kötelezővé tétele a nemzeti kisebbségi iskolákban is az oktatási év kezdetén.[16]
– A VMSZ megszavazta a tartományi kormány javaslatát a képviselőházban, miszerint november 25-e (a nap, amikor Bácskát, Bánságot és Baranyát a Szerb Királysághoz csatolták) Vajdaság napja.[17]
– Áder János elnök bocsánatot kért a szerb parlamentben, azért, amit a magyarok 1942-ben elkövettek a szerbek ellen, de a szerb bocsánatkérés a magyarok elleni 1944-45. évi atrocitások miatt mindeddig nem hangzott el, stb.

Pásztor egy ideig ellenezte a SNS-vel való bármilyen együttműködést. 
A VMSZ Elnöksége 2012. július 16-án megtartott ülésén „a legerélyesebben elhatárolódott a VMSZ óbecsei községi szervezetének elnöke által a Szerb Haladó Párttal, illetve a Fordulat Koalícióval megkötött óbecsei koalíciós megállapodástól”.[18] Ez után kezdeményezte a fegyelmi eljárás, illetve a pártból történő kizárás megindítását az óbecsei VMSZ tagjai ellen, „akik az érvényes testületi döntéseket megkerülve, a VMSZ álláspontjától eltérő koalíciós megállapodást írtak alá”.[19]
Knézi Pétert (az óbecsei Községi Képviselő-testület akkori elnökét) és az óbecsei KKT három VMSZ-es tagját – 2012. július 24-én – „kizárták a pártból és a helyi szervezet kettészakadt a haladókkal való kokettálás és szövetkezés miatt”.[20] (A SNS-vel szövetkezést megelőzően a VMSZ a Demokrata Párt – DS „stratégiai partnere” volt és vele együtt vett részt – köztársasági szinten 2012-ig, Vajdaságban pedig a 2016. évi választásokig – a hatalom gyakorlásában.)
Pásztor „károsnak”, „kártékonynak” ítélte meg a Magyar Polgári Szövetség (MPSZ), az akkor még létező Magyar Remény Mozgalom (MRM) és az időközben ugyancsak megszűnt Árgus civil szervezet 2013. szeptember 30-ai strasbourgi akcióját, a magyar közösség kollektív és egyéni jogaiért való kiállását, amikor még talán meg lehetett volna állítani a hanyatlást.[21] Ebből az időbeli távolságból azonban már el lehet dönteni, hogy ki volt a „káros”, a „kártékony”…
Időközben Pásztor igyekezett a VMSZ-ből mindenkitől megszabadulni, aki csak egy picit is megpróbált önállóan gondolkodni, másként vélekedni. 2016. február 12-én, például, 82 személyt zártak ki végérvényesen a párt soraiból.[22] Azóta a véemeszben senki még csak pisszenni sem mer!
A közösség mindenfajta megkérdezése, nélkül merőben (meg)változtatta a párt politikáját: A VMSZ Belgrádi Helyi Szervezete fennállásának tizedik évfordulóján Pásztor támogatást kért, hogy „a jelenlegi politikai felállás itthon és Magyarországon is folytathassa munkáját a választások után, lehetővé téve ezzel a kiváló kapcsolatok folytatását”.[23] 
Ezt a magyar közösségre nézve sikertelen, megalázó politikát támogassunk?

– Az idei választásokon a magyaroknak alternatívát kínálunk. A VMSZ nacionalista, retrográd erőkkel szövetkezett és tesznek magasról a magyar érdekekre. Ennek véget fogunk vetni! – közölte a Magyar Mozgalom  a Pink TV-nek adott Pásztor-nyilatkozat kapcsán.[24]
Nem láttam, hogy a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége – VMDK nyilatkozott volna a témában. „Nem szeretik őket (mármint a VMSZ-t – B. A.) reklámozni”!?
A két szervezetnek mielőbb konkrét közleményt kell(ene) kiadni a március 3-ai az választásokkal kapcsolatosan, a közösség tájékoztatása érdekében! Hogy a választók tudják, miért ne szavazzanak Vućićra és a véemeszes képviselőkre!
Ki kell végre konkrétan mondani: A magyar közösség hanyatlásának/leépülésének egyik oka az utóbbi évtizedben a Vajdasági Magyar Szövetség szövetkezése/összeborulása a Vućić vezette retrográd Szerb Haladó Párttal, és hogy Pásztor Istvánnak végre/ideje távozni a tisztségeiből!
A Magyar Szó napilapnak teljesítenie kell a közszolgálati funkcióját! Varjú Márta főszerkesztő és helyettese Máriás Endre ellen feljelentést kell tenni a hivatalukkal való visszaélés és a tájékoztatási törvényekből eredő kötelezettségeik megszegése miatt!

A gróf. Széchenyi Istvánhoz kötött idézet arra int bennünket: Amennyiben Vućić nyeri meg az elnökválasztásokat, megérdemeljük a sorsunkat! Akkor „a hiba bennünk van”!

BOZÓKI Antal
Újvidék, 2022. január 3.
__________
[1] Radics Viktória: Kemény politika https://szmsz.press/2021/12/31/kemeny-politika/, 2021-12-31 16:59 és https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=14152
[2] Koliko života si još planirao da uništiš? https://direktno.rs/vesti/drustvo-i-ekonomija/387053/aleksandar-vucic-konferencija-za-medije-planovi-unistenje-zivota-ljudi-drustvene-mreze-reakcije.html
[3] Országszerte lezárták az utakat, több helyen provokátorok jelentek meg https://szmsz.press/2022/01/03/orszagszerte-lezartak-az-utakat-tobb-helyen-provokatorok-jelentek-meg/, 2022-01-03 16:18
[4] Suzana Sudar: INTERVJU Kokan Mladenović: Samo narod koji je kukavica trpi ovakvu vlast
https://nova.rs/kultura/kokan-mladenovic-samo-narod-koji-je-kukavica-trpi-ovakvu-vlast/, 2021. november 22. 17:38 > nov. 23. 15:42, és „Csak egy gyáva nép engedhet meg magának olyan hatalmat, amely most Szerbiát irányítja” https://szmsz.press/2021/11/22/csak-egy-gyava-nep-engedheti-meg-maganak-azt-a-hatalmat-amely-most-szerbiat-iranyitja/
[5] Uo.
[6] 'JAKA I PROSPERITETNA VOJVODINA JE INTERES ČITAVE SRBIJE!' [AZ ERŐS ÉS FEJLŐDŐ VAJDASÁG AZ EGÉSZ SZERBIA ÉRDEKE https://www.pink.rs/politika/363081/'jaka-i-prosperitetna-vojvodina-je-interes-citave-srbije'-istvan-pastor-u-novogodisnjem-intervjuu-za-pinkrs-skupstina-je-u-2021-bila-na-visini-zad?fbclid=IwAR31eVUYPvLEH7NWLQluyZgV-Q515v9i35EiWT0R8u1m8JU60JNvYzlJ-rg
[7] Pásztor: Örömmel támogatjuk Vučićot! https://szmsz.press/2022/01/03/pasztor-orommel-tamogatjuk-vucicot/, 2022. január 03. 9:51
[8] Uo.
[9] Poslanička grupa „ALEKSANDAR VUČIĆ - ZA NAŠU DECU“ [ ALEKSANDAR VUČIĆ – A GYERMEKEINKÉRT” képviselői csoport] https://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Strana.aspx?s=poslanickegrupe&j=SRL
[10] A szerbiai magyarság helyzete példaértékű a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának résztvevői szerint
https://szmsz.press/2019/03/08/a-szerbiai-magyarsag-helyzete-peldaerteku-a-karpat-medencei-magyar-kepviselok-forumanak-resztvevoi-szerint/, 2019. március 08 15:16
[11] Pásztor István https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1sztor_Istv%C3%A1n_(politikus)
[12] KOALÍCIÓS SZERZŐDÉS A KÖZÖS, PROGRAMSZINTŰ EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL ÉS RÉSZVÉTELRŐL A SZERB KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁBAN http://vmsz.org.rs/hirek/tortenesek/koalicios-szerzodes, 2014. április 29 [16:01]
[13] 2021. szeptember 15-én a szerb parlament törvényt fogadott el a „szerb nyelv használatáról a közéletben és a cirill írásmód védelméről, valamint megőrzéséről”. Narodna skupština Republike Srbije [A Szerb Köztársaság Népképviselőháza]. Doneti zakoni [Elfogadott törvények]. З А К О Н О УПОТРЕБИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА У ЈАВНОМ ЖИВОТУ И ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ ЋИРИЛИЧКОГ ПИСМА http://www.parlament.gov.rs/Закон о употреби српског језика у јавном животу и заштити и очувању ћириличког писма
[14] U.Z.: A magyar diákokkal is megünnepeltették a pravoszláv „Szent Száva” szlavát https://delhir.info/2020/01/27/a-magyar-diakokkal-is-megunnepeltettek-a-pravoszlav-szent-szava-szlavat/
[15] Bővebben lásd A „Szerb Világ” alakítása c. írásom https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=13899, 2021. szeptember 18.
[16] Doneti zakoni [Elfogadott törvények] Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA [Törvény az oktatási és nevelés rendszerről szóló törvény módosításáról] http://www.parlament.rs/narodna-skupstina-.871.html
Lásd még: F. F.: Ezentúl akár egymillió dinárral is megbüntethetik azt az iskolát, amelyben a tanév nem a szerb himnusszal kezdődik!
https://delhir.info/2021/12/24/ezentul-akar-egymillio-dinarral-is-megbuntethetik-azt-az-iskolat-amelyben-a-tanev-nem-a-szerb-himnusszal-kezdodik/, és A nagyszerb kormány a magyar többségű iskolákat is rákényszerítette, hogy a tanévet a szerb himnusz eléneklésével vagy lejátszásával kezdjék
https://delhir.info/2021/09/01/a-nagyszerb-kormany-a-magyar-tobbsegu-iskolakat-is-rakenyszeritette-hogy-a-tanevet-a-szerb-himnusz-eleneklesevel-vagy-lejatszasaval-kezdjek/
[17] (MTI) November 25-e ezentúl Vajdaság napja: A döntés vitákat gerjesztett a magyar közösségben
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22540/November-25-e-ezentul-Vajdasag-napja-A-dontes-vitakat-gerjesztett-a-magyar-kozossegben.html, 2018. június 19. 19:57 ]
[18] Az óbecsei VMSZ-tagok kizárását kezdeményezi a pártelnökség http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13798/Az-obecsei-VMSZ-tagok-kizarasat-kezdemenyezi-a-partelnokseg.html, 2012. július 16. 19:16
[19] Uo. Bővebben lásd a HAZUGSÁGPOLITIKA c. írásom. DélHír portál: http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/54761-ellenzekbl-nem-lehet-kisebbsegi-erdekvedelmet-folytatni, 2016. május 29. [12:53] és Napló: http://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=7797, 2016. május 31.
[20] Haraszthy Ágoston: Nagybecskerek és Mohol után Kevevárán is a haladókkal lép koalícióra a VMSZ  http://www.delhir.com/delvidek/magyarsag-koezelet/7893-nagybecskerek-es-mohol-utan-kevevaran-is-a-haladokkal-lep-koaliciora-a-vmsz, 2013. május 11. [16:31] és Pannon RTV: Knézi Péter fellebbezett, amiért kizárták a pártból. http://pannonrtv.com/web2/?p=13687, 2012. augusztus 10
[21] Pásztor károsnak ítélte meg két vajdasági magyar párt strasbourgi akcióját. http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16093/, 2013. október 3. [13:15]
[22] Végérvényesen kizárták az MM-eseket a VMSZ-ből https://rtv.rs/hu/politika/v%C3%A9g%C3%A9rv%C3%A9nyesen-kiz%C3%A1rt%C3%A1k-az-mm-eseket-a-vmsz-b%C5%91l_688799.html, 2016. február 12. 11.58
[23] v-ár: A pártszerveződés drágaköve https://www.magyarszo.rs/hu/4796/kozelet/255692/A-p%C3%A1rtszervez%C5%91d%C3%A9s-dr%C3%A1gak%C3%B6ve-VMSZ-Belgr%C3%A1d.htm, 2021. december 8. 20:44 >> 2021. december 8., 21:37
[24] Magyar Mozgalom https://www.facebook.com/magyarmozgalom.rs, 2022. január 3. 10:49.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése