2022. január 2., vasárnap

2021: Téves politika, leépülő közösség

2022: Nagy kihívások előtt


A VMSZ köztársasági parlamenti frakciója
(Vicsek Annemarie államtitkári kinevezése után Ökrész Rozália lett a frakció tagja)
(Fotó: Hét Nap)

A 2021-es évben is folytatódott a délvidéki/vajdasági magyar közösség hanyatlása, közösségi és tagjai egyéni jogainak sorvasztása. Dicstelen szerepet vállalt ebben elsősorban a Vajdasági „Magyar” Szövetség (VMSZ/ВМС), Pásztor István autokrata vezetésével, de nem kisebb felelősség terheli a párt állami/megélhetési tisztségviselőit és képviselőit sem.
 
Országos és tartományi szinten is tovább rosszabbodtak a gazdasági körülmények és az életfeltételek. A legjobb mutatója ennek a november 30-án elfogadott tartományi költségvetés módosítása: „Az 1987-ben, az utolsó normális évben a ’joghurtforradalom’ előtt, amikor Vajdaság teljes autonómiával rendelkezett, a tartomány költségvetése 133 milliárd dinár, a Szerb Köztársaságé pedig 406 milliárd dinár volt. Vajdaság részvétele Szerbia költségvetésében akkor 32,7% volt. A köztársasági költségvetés 34 évvel később 1,516 milliárd dinár, Vajdaság AT 2022. évi költségvetése pedig 88,4 milliárd dinár, vagyis a szerb költségvetés 5,81%-a”.[1]

A munkanélküliség, megélhetési nehézségek és a folyamatosan rosszabbodó életkörülmények miatt tovább folytatódott a magyar lakosság távozása is az országból.
A 2020-as évben „az EU országai 40 872 tartózkodási engedélyt adtak szerbiai állampolgárok számára”, köztük számos délvidéki magyarnak is.[2]
A zentai Identitás Kisebbségkutató Műhely közvélemény-kutatási adatai szerint a vajdasági magyar megkérdezettek 30,6 százalékának van külföldön élő családtagja, 21,9 százalékában külföldön tanuló családtagja, külföldi időszakos munkavállaláson pedig a családok 17,9 százaléka tartózkodik. [3]
Ezek az adatok is jól mutatják Vajdaság, így a magyar közösség folyamatos fogyatkozását, elszegényedését is, különösen a haladó/fekete-szocialista/vörös-véemeszes hatalom alatt!

A VMSZ – amióta szövetséget kötött a Szerb Haladó párttal (SNS) – lemondott a nemzeti autonómia törekvésekről is.
Szili Katalin magyar miniszterelnöki megbízott „a határon túli autonómiaügyek egyeztetési eljárásaiban”,[4] legutóbbi (december 3-ai) nagybecskereki vendégeskedése alkalmával az Magyar Nemzeti Tanács (MNT) által „gyakorolt” autonómiát „adminisztratív autonómiának” nevezte.[5] 
Ez alatt pedig nem lehet mást érteni, mint azt, hogy az MNT főként a Magyarországról érkező (hatalmas) pénzösszeg ’adminisztratív’ elosztásával foglalkozik – azzal is a VMSZ hatékony irányítása alatt. Olyan messze van ez a ma már a nemzetközi jog által ismert és elismert nemzeti kisebbségi autonómiától, mint Makó Jeruzsálemtől.

A mindenkori hatalomnak – az európai mércékkel összhangban – biztosítani kell a nemzeti kisebbségi közösségek hatékony részvételét a hatalom minden szintjén, vagyis a részarányos képviseletet, ami Szerbiában mindmáig nem valósult meg.
A 2006-os alkotmány 180. szakasza 3. bekezdésének 2. rendelkezése előírja, hogy „azokban az autonóm tartományokban és helyi önkormányzatokban, amelyekben vegyes nemzetiségi összetételű lakosság él, a törvénnyel összhangban lehetőség van a nemzeti kisebbségek képviselőházban, illetve képviselő-testületben való arányos képviseletére”. Ez azonban továbbra is „holt betű a papíron”. 
Az utóbbi tíz évben – amióta a Pásztor vezette VMSZ rész vesz a hatalom gyakorlásában – olyan „eredményesen” valósult meg a nemzeti kisebbségeknek a különböző szintű jogszabályokba foglalt részarányos foglalkoztatása – amivel különösen az ifjabbik Pásztor (Bálint) ámította a közösséget –, hogy a magyarok esetében a 2011. évi 6,55 százalékról 4,52 százalékra csökkent a tartományi közigazgatásban alkalmazott magyarok száma! Nem a magyaroknak a tartomány lakosságában való 13 százalékos részvétele felé mozdult  el, hanem eddig nem tapasztalt szintre csökkent![6]

A köztársasági, tartományi, de alacsonyabb szinteken is megszűnt a magyar közösség érdekképviselete is.
A véemeszes képviselők jelenléte a döntéshozatali szervekben szinte kivétel nélkül a pártjuk hatalmi szövetségese, a Szerb Haladó Párt (SNS) által javasolt, a magyar közösségre nézve nem egy alkalommal megalázó döntések vagy éppen hátrányos törvények megszavazásában/támogatásában nyilvánult meg. Íme, néhány példa, a teljesség igénye nélkül:
 
– A Legfelsőbb Semmítőszék (a június 4-én kézbesítet határozatával) „megsemmisítette az újvidéki Fellebbviteli Bíróság 2019. évi ítéletét, amely kimondta, hogy az újvidéki Jogtudományi Kar nemzeti alapú diszkriminációt követett el a 2018-as felvételi eljárásban”[7] (nem tette lehetővé, hogy a magyar diákok az anyanyelvükön felvételezzenek). Ez azt jelenti, hogy a székvárosi Jogi Karon folytatódik a magyar anyanyelvű felvételizők hátrányos megkülönböztetése.
A 2012 óta tartó jogvitában a véemeszes tisztségviselők (Nyilas Mihály és Szakállas Zsolt tartományi titkárok, Vicsek Annemarie államtitkár) – ismereteim szerint – egyetlen alkalommal nem álltak ki a hatályos jogszabályok alkalmazásáért!

– A nyáron nemzetközinek is mondható botrányt váltott ki a Tanyaszínház idei turnéjának a leállítása”.[8]
A botrányt Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) elnöke, a testület nevében, de – ismereteim szerint – annak a megkerülésével írt július 27-i közleménye váltotta ki, amelyben kifejti, az „MNT… elfogadhatatlannak tartja, hogy a társulat idei körútja folytatódjon, s arra kérte a szervezőket, hogy mondják le a többi helyszínen való vendégszereplést”.[9]
Az elnöki közlemény a parancsnak is nevezhető „kérést” azzal indokolja, hogy az előadás, Ödön von Horváth Kazimír és Karolina című darabja, amellyel a Tanyaszínház turnézott volna, „a gondtalan, minden korosztálynak szóló színházi élményt nem tudja elvinni közösségeinkbe, városainkba és falvainkba, hiszen a társulat előadása a Tanyaszínház fényes múltját, örökségét és mindazt kérdőjelezi meg, ami oly fontos, értékes számunkra”.[10] 
A közlemény furcsasága, hogy az MNT korábban „nemzeti jelentőségűvé minősítette a Tanyaszínházat, és ennek az előadásnak a tájolását a szórványban külön is támogatta”.[11]
Pásztor István, a vajdasági képviselőház és a VMSZ elnöke, július 28-án – Kedves Jenő! Jól döntöttél! címmel – nyílt levelet intézett Hajnal Jenőhöz, amelyben támogatásáról biztosította a társulat turnéjának leállítását.
Tanyaszínháztól, a tervezett vajdasági körút helyett, a saját kavillói birtokán játszotta estéről estére, rendre telt ház előtt a Lénárd Róbert rendezte „megbélyegzett előadást”. A vajdasági és a külföldi közönség tömeges látogatása egyértelmű választ volt az MNT és a VMSZ elnökének politikai önkényére.[12]

– Szeptember 6-án – a Tanyaszínházzal kapcsolatosan kialakult botrány lecsillapítása érdekében – Pásztor István pártelnök a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) székházában a magyar színházi társulatok vezetőivel „tárgyalt”. [13]
A zárt „tárgyaláson”– a régi bolsevista/kommunista/agitpropos gyakorlathoz hasonlóan – a meghívottakon kívül senki nem vehetett részt. Így a nyilvánosság nem értesült, hogy a megjelentek közül ki mit mondott, milyen álláspontot képviselt. 
A mai napig sem tudni, hogy a „szótértésnek” mi is lett az eredménye. Hallgat Pásztor, de a színházi vezetők is. Ezek között többségben vannak a közismerten véemszhez közeliek, mint például Urbán András, aki 2022. „tavaszán az Újvidéki Színházban (igazgató: Venczel Valentin – B. A.), Lovas Ildikó legutóbbi regényéből készült adaptációját állítja színpadra, amely koprodukció lesz a szabadkai Kosztolányi Dezső színházzal”.[14] 
Jó alkalom lesz ez a véleménymondásra az időközben Híj Irodalmi Díjban részsült Lovas darabról is, akinek a nevét úgyszintén összefüggésbe hozzák a Tanyaszínház előadásának letiltásával. 
Hajanl Jenőt a haladó tartományi vezetés december 10-én  – az emberi jogok világnapján! – L'udovik Mičátek-díjban részesítette, „az emberi és kisebbségi jogok területén elért eredményeiért”!?

– Szeptember 15-én Szerbia újabb lépést is tett az Aleksandar Vulin haladó párti belügyminiszter által magáénak vállalt[15] „szerb világ” („srpski svet”)[16] elképzelés megvalósítása, a (nagy)szerb nemzetegyesítés irányába: A szerb parlament törvényt fogadott el a „szerb nyelv használatáról a közéletben és a cirill írásmód védelméről, valamint megőrzéséről”.[17]
A törvény nem csak „bővíti azoknak a körét, akiket a cirill írásmódra köteleznek a hivatalos kommunikációban”,[18] de megszünteti a legtöbb nemzeti kisebbség által használt latin írásmód hivatalos használatát is.
Az ülésen 191 képviselő volt jelen (a 250 közül) és mindegyik a törvény elfogadására szavazott. Ez azt jelenti, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) frakciójának minden tagja is igennel voksolt.[19]

– Monumentális, csaknem 10 méter magas szobrot avattak november 30-án Szabadkán I. Petar Karađorđević szerb királynak 21,4 millió dinárból, „akinek egyébként semmi köze nem volt Szabadkához, még csak nem is járt ott”.[20]
A szoboravatás nem csak, hogy növelte a magyar közösség megosztottságát és a Vajdasági „Magyar” Szövetség (VMSZ) politikájával való elégedetlenséget, de rontotta a magyarok és a szerbek közötti viszonyokat is. Jó látható ez az eseményről készül írásokból és kommentekből is.[21]

– A szerbiai iskolákban, így a nemzeti kisebbségi tanulók számára is már korábban kötelezővé tették a Szent Száváról (Rastko Nemanjićról) való január 27-ei megemlékezést. Tavaly, december 23-án, „a szerb parlament megszavazta az oktatási törvény módosítását, [22] amely egyebek között előirányozza, hogy az összes szerbiai iskola (beleértve a délvidéki magyar többségű iskolákat is!) minden tanévet a szerb himnusz eléneklésével vagy lejátszásával kezdje”.[23]
A törvény szerint, „az iskolát, az oktatási évet nem a himnusz lejátszásával kezdi, 100.000-től 1.000.000 dinárig terjedő büntetéssel sújtják”.[24]
Branko Ružić oktatásügyi miniszter a módosítások magyarázatában elmondta, hogy „a himnusz lejátszását a tanulók nemzeti identitásának, valamint a Szerb Köztársasághoz való tartozása tudatának és érzésének fejlesztése érdekében vezették be”.[25]
Saip Kamberi, az Egyesült Völgy – Demokratikus Akció Párt (SDA) Szandzsák képviselői csoport tagja (Poslanička grupa Ujedinjena dolina – SDA Sandžaka) a képviselőházi vita során rámutatott: „Most az történik, ami ettől a hatalomtól várható is volt, hogy a nacionalizmus mögé bújjon, de nem biztosított jobb gazdaságot, egészségügyet, oktatást”.
Jahja Ferhatović, az Igazság és Megbékélés Pártjának (Stranka pravde i pomirenja) képviselője elmondta, hogy „a jelenlegi himnusz kizárólag a többségi nép képét mutatja. Amit egész idő alatt mondtunk, hogy a himnuszba be kell építeni más népek és minden nemzeti kisebbség elemeit is”.
A VMSZ „szégyenteljes képviselői”[26] persze megszavazták a himnusszal kapcsolatos rendelkezést is.
– Nekünk magyar kisebbségnek nem kell ettől (a himnusz éneklésétől – B.A.) olyan értelemben tartanunk, hogy ezzel nem ártani akarnak, hanem a szerb nemzeti identitás megerősítéséről van szó. Nem tartok attól, hogy emiatt a kisebbségi jogok csorbulhatnak, viszont az országnak zászlója, himnusza, címere van, és ezt az országban élők közül mindenkinek feladata ismerni és tudni, és valószínűleg ezzel szeretnének hozzájárulni, hogy a Szerbiában élő gyerekek idővel megtanulják a himnuszt – mondta Vicsek Annamária oktatási államtitkár azzal kapcsolatban, hogy Szerbiában majdnem mindegyik iskolában úgy kezdődött a tanév, hogy a diákok elénekelték-meghallgatták a szerb himnuszt.[27]
Az államtitkár szavai szerint a magyar diákoknak azért kell az iskolaév kezdetén meghallgatni az Igazság Istene c. szerb himnuszt, hogy „erősítsék a szerb nemzeti identitást”?

„Száz szónak is egy a vége”: A VMSZ – Pásztor István vezetésével tejesen lemondott a magyar közösség érdekvédelméről. A pártvezér és fő ideológus a Szerb Haladó Párt túszává vált, hiszen parlamenti tisztségéből – a képviselők számát tekintve – bármikor meneszthetik.
– Fájdalmam, hogy (az RMDSZ – a szerk. megj.) mint annyiszor, most is részesévé válik a többségi zsákmánypolitikának, nevével legitimálva ezt a szörnyszövetséget. (...) Ezáltal elveszítette a képességét arra, hogy a magyar érdekeket képviselje. Egy elnyomott kisebbség képviselőjeként legitimálja az elnyomókat” – jelentette ki Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke, 2021. november 26-án, a romániai nagykoalíció megalakulását értékelve.
[28]
Szavai a délvidéki magyarság helyzetére és képviseletére is egyaránt érvényesek.
Pásztor sokadszor bizonyította, hogy a képtelen a nemzeti közösség érdekeinek képviseletére. Ettől függetlenül, a közéletből már akkor távoznia kellett volna, amikor halálos kimenetelű autóbaleset részese lett.[29]
Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából Budapesten a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári kitüntetésben részesült. Megérdemelte?  
 
Nagy kihívások előtt állunk: A 2022. évi választásokon helyre kell állítani a magyar közösség hatékony érdekképviseletét, olyan képviselőket kell választani, akik tisztességgel és méltósággal képviselik a közösséget! Akiknek a közösség érdeke fontosabb lesz az egyéni jólétnél és gazdagodásnál!

BOZÓKI Antal
Újvidék, 2022. január 2.
__________
[1] Aleksandar Odžić https://twitter.com/vpartija, 2021. december 16. 15:38, és/vagy https://www.facebook.com/VojvodjanskaPartija, 2021. december 17. 10:08
[2] D.J.: Lesújtó: Tavaly 40 ezren költöztek el Szerbiából, köztük számos délvidéki magyar is https://delhir.info/2021/11/25/lesujto-tavaly-40-ezren-koltoztek-el-szerbiabol-koztuk-szamos-delvideki-magyar-is/, 2021. november 25.
[3] Tanulni Magyarországra küldik legtöbben gyermekeiket Elvándorlás és elvándorlási hajlandóság a vajdasági magyarok körében (1. rész) https://szmsz.press/2021/11/27/tanulni-magyarorszagra-kuldik-legtobben-gyermekeiket/, 2021. november 11-27 8:00
[4] Miniszterelnöki megbízottak. https://akadalymentes.2015-2019.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok/miniszterelnoki-megbizottak?cid=12649
[5] Bővebben lásd a Szili és az autonómia c. írásom. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=14099, 2021. december 6.
[6] Bővebben lásd a Nincs részarányos foglalkoztatás! https://bozokiantal.blogspot.com/search/label/Jegyzetek, 2021. november 28. 12:12
[7] U. Z. Hatályon kívül helyezték a házgyújtogató Vučić-párti ex-polgármester elleni ítéletet https://delhir.info/2021/12/25/hatalyon-kivul-helyeztek-a-hazgyujtogato-vucic-parti-ex-polgarmester-elleni-iteletet/ , és Elölről kezdődik a VaMaDiSz és a Jogi Kar vitája https://www.magyarszo.rs/hu/4639/kozelet/244212/El%C3%B6lr%C5%91l-kezd%C5%91dik-a-VaMaDiSz-%C3%A9s-a-Jogi-Kar-vit%C3%A1ja.htm, 2021. június 9. 12:54 >> 2021. június 9. 16:02
Lásd még: Új eljárás indul. A VaMaDiSz közleménye, Magyar Szó, 2021. június 10. 9.
[8] Uo.
[9] MNT-elnök: Mondja le a Tanyaszínház a turné további állomásait
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/mnt-elnok-mondja-le-tanyaszinhaz-turne-tovabbi-allomasait, 2021. július 27. 15:47 és 16:01, vagy Ne folytatódjon az idei körút. Magyar Szó, 2021. július 27. 8.
[10] Uo.
[11] Uo.
[12] Bővebben lásd A Tanyaszínház kálváriája c. írásom. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=13788, 2021. augusztus 2.
Lásd még Tanyaszínház: Hogyan tovább? https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=13802, 2021. augusztus 8., és a
[13] A teljes szótértés jegyében https://www.facebook.com/pasztorvmsz, 2021. szeptember 6. 18:41
[14] 2021. szeptember 6. Esti Híradó http://media.rtv.rs/hu/hirado/67879 (20:40)
Bővebben lásd a PLAY LOVAS! c, írásom https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=13879, 2021, szeptember 9.
[15] Vulin: Srpski svet je moja ideja, to smeta samo onima koji nisu završili etničko čišćenje [A szerb világ az én ötletem, ez csak azokat zavarja, akik nem fejezték be az etnikai tisztogatást] https://www.danas.rs/vesti/drustvo/vulin-srpski-svet-je-moja-ideja-to-smeta-samo-onima-koji-nisu-zavrsili-etnicko-ciscenje/, 2021. október 19. 13:40
[16] Bővebben lásd A „Szerb Világ” alakítása c. írásom. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=13899, 2021. szeptember 18.
Lásd még: Iza lažnog praznovanja krije se formiranje Srpskog sveta [A hamis ünneplés mögött a szerb világ megalakítása rejtőzik]. Danas, 2021. szeptember 15. 7.
[17] Narodna skupština Republike Srbije [A Szerb Köztársaság Népképviselőháza]. Doneti zakoni [Elfogadott törvények]. З А К О Н О УПОТРЕБИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА У ЈАВНОМ ЖИВОТУ И ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ ЋИРИЛИЧКОГ ПИСМА [Törvény a szerb nyelv használatáról a közéletben és a cirill írásmód védelméről, valamint megóvásáról] http://www.parlament.gov.rs/Закон о употреби српског језика у јавном животу и заштити и очувању ћириличког писма
[18] mh: Nem csorbulnak a kisebbségi jogok, Magyar Szó, 2021. szeptember 14. 4.
[19] Bővebben lásd A „Szerb Világ” alakítása c. írásom. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=13899, 2021. szeptember 18.
[20] U. Z.: Hatalmas szobrot kap Szabadkán a Délvidéket elfoglaló „balkáni mészáros”
https://delhir.info/2020/05/29/hatalmas-szobrot-kap-szabadkan-a-delvideket-elfoglalo-balkani-meszaros/
[21] Bővebben lásd a Vitatott szobor c. írásom. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=14093, 2021. december 3.
[22] Doneti zakoni [Elfogadott törvények] http://www.parlament.rs/narodna-skupstina-.871.html
Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA [Törvény az oktatási és nevelés rendszerről szóló törvény módosításáról][23] F. F.: Ezentúl akár egymillió dinárral is megbüntethetik azt az iskolát, amelyben a tanév nem a szerb himnusszal kezdődik!
https://delhir.info/2021/12/24/ezentul-akar-egymillio-dinarral-is-megbuntethetik-azt-az-iskolat-amelyben-a-tanev-nem-a-szerb-himnusszal-kezdodik/, és A nagyszerb kormány a magyar többségű iskolákat is rákényszerítette, hogy a tanévet a szerb himnusz eléneklésével vagy lejátszásával kezdjék
https://delhir.info/2021/09/01/a-nagyszerb-kormany-a-magyar-tobbsegu-iskolakat-is-rakenyszeritette-hogy-a-tanevet-a-szerb-himnusz-eleneklesevel-vagy-lejatszasaval-kezdjek/
[24] Lásd a 21-es alatti törvényt, 49. szakasz 2. bekezdés.
[25] A Popović: Himna stub okupljanja svoh građana ili tema razdora [A himnusz minden polgár egybegyűjtésének oszlopa, vagy a széthúzás témája]. Danas, 2021. december 23. 4.
[26] Lásd F.F. írását a 22-es jegyzetben.
[27] Vicsek: A szerb himnusz eléneklése az iskolákban nem egy kisebbségek elleni rendelkezés
https://szmsz.press/2021/09/02/vicsek-a-szerb-himnusz-eleneklese-az-iskolakban-nem-egy-kisebbsegek-elleni-rendelkezes/, 2021. szeptember 2. 15:36
[28] (MTI) Tőkés László szerint az RMDSZ legitimálja a román elnyomást, 2021. november 26. 16:30
https://mandiner.hu/cikk/20211126_kulfold_kulhon_rmdsz_tokes_laszlo_psd_pnl
[29] Pásztor István nyomdokain: Nyilas Mihály halálra gázolt egy gyalogost
https://delhir.info/2017/12/29/pasztor-istvany-nyomdokain-nyilas-mihaly-halalra-gazolt-egy-gyalogost/, 2017. december 29.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése