2022. január 21., péntek

Húsz év – semmi változás!

Nincs szabad, pártoktól független és tárgyilagos tájékoztatás!
Léphaft Pál karikatúrája (Magyar Szó, 2011. június 25. 1.)

Az Európai Parlament, a 2021. március 25-i állásfoglalásában „sürgette a szerb hatóságokat, hogy hozzanak azonnali intézkedéseket a véleménynyilvánítás szabadságának és a média függetlenségének biztosítása érdekében”.[1]
Szerbiában a sajtószabadság és a tájékoztatás helyzete azonban mintha örökös téma lenne, mivel ezen a téren a 2000. október 6-ai hatalomváltás után sem történt előrelépés, szinte semmilyen változás.

A vajdasági magyar értelmiségi fórum részvevői 2001. január 13-án nyilatkozatot fogadtak el, amelyben „szabad, pártoktól független és tárgyilagos tájékoztatást követeltek”.[2]
Az Újvidéki Színház épületében 33 magyar értelmiségi (akadémikus, egyetemi tanár, tudományos kutató, ügyvéd, író, újságíró, stb.), az alábbi négy pontból álló nyilatkozatot fogadta el:
„1. Az aláírók csak a szabad, pártoktól független és tárgyilagos tájékoztatást támogatják. A politikusok ezért tartsák távol magukat a lapok, a tévé-, és rádióházak irányításától, szerkesztéspolitikájától is.
2. Az aláírók szerint a sajtó szabadsága nem lehet a pártok közötti egyezkedés tárgya. A pártoknak le kell mondaniuk arról, hogy a sajtót bármelyik párt (legyen az akár kisebbségi is) a saját irányítása alá vonja. A 2000 novemberében elvégzett személycserék viszont éppen ilyen gondolatokat ébresztenek. A szerbiai médiák tevékenysége az utóbbi tíz évben intő példa arra, hogyan nem szabad kiszolgálni egy rendszert.
3. A vajdasági magyar médiumok súlyos szociális-anyagi gondokkal küszködnek, nincs biztosítva az utánpótlás. Felszerelésük elavult. A munkakörülmények katasztrofálisak. A helyzet javítása érdekében a Tartományi Képviselőháznak teljesítenie kell a kisebbség iránt nyilvánosan vállalt kötelezettségeket.
4. A résztvevők e nyilatkozat közreadásával kívánnak hozzájárulni a vajdasági magyar sajtó nyílt kérdéseinek gyorsabb és hatékonyabb megoldásához.”
A nyilatkozat elfogadására az után került sor, hogy „a Vajdasági Képviselőház az elvárások és a fenntartások ellenére (2000. – B.A.) november 22-én a vajdasági sajtóházak élére új vezetőket, a lapok élére pedig (kevés kivétellel) új főszerkesztőket nevezett ki, 90 napos időtartamra. 
A magyar média és a Forum kiadóház esetében a képviselőház ezzel a döntéssel valójában domináns szerephez juttatta a vajdasági magyarság egyik pártját (a Vajdasági Magyar Szövetséget – B.A.), aminek kedvezőtlen visszhangja volt a vajdasági magyar közvéleményben, illetve a választók körében, akik azért szavaztak a SZDE-re [Szerbiai Demokratikus Ellenzékre – DOS-ra], mert változásokat kínált fel és nem azért, hogy az egyik párt uralmát a másik párt vezető szerepe váltsa fel.”[3]

Az értelmiségiek kiállásnak nyilatkozatnak nagy visszhangja volt a korabeli sajtóban. A Magyar Szó (január 14-én) az első oldalon, a Családi Kör pedig január 18-án közölte a nyilatkozatot,[4] de átvették a szerb nyelvű újságok is, mint például a Dnevnik[5] és a Danas.[6] Több párt[7] és civil szervezet is támogatta.[8]
Az Újvidéki Televízió magyar szerkesztőségének szerkesztőbizottsága is megvitatta és messzemenően támogatta a nyilatkozatot, mivel a munkatársai úgy vélték, „minden pontjában teljes mértékben megegyezik azzal, amit mindig is követeltek”.[9]
Ekkor még úgy látszott, van remény a független sajtó és az újságírók számára.
Zoran Đinđić szerb miniszterelnök 2003. március 12-ei meggyilkolásával Belgrádban aztán ez a remény egyre és folyamatosan halványult.

Húsz évvel később a Nem York-i Human Rights Watch (HRW) emberi jogvédő nemzetközi nem kormányzati szervezet az emberi jogok tiszteletben tartásáról szóló 2021. évi jelentésének Szerbiával foglakozó részében[10] arról ír, hogy „Szerbiában a kormányt kritizáló újságírók továbbra is zaklatásnak, fenyegetéseknek, erőszaknak, és megfélemlítésnek vannak kitéve, amire a szerb hatóságok gyengén reagálnak”.[11]
A jelentés szerint „a Szerbiai Újságírók Független Egyesülete (NUNS) 2021. januárja és augusztusa között egy esetben jelentett újságíróra irányuló fizikai támadást, és 20 esetben fenyegetést”. [12] (A Danas c. belgrádi napilap írása szerint viszont 2021-ben „több mint 74 támadást intéztek újságírók ellen.)[13]
A HRW, egyebek mellett, arra is rámutat, hogy „a szerbiai kormánypárti média továbbra is rágalmazza a független újságírókat és tájékoztatási eszközöket”. [14]
– Régió szerte, Lengyelországtól Szerbiáig, Kelet-Európa a cenzúra új formáinak termőtalaja lett, amelyek alatt általában nem a brutális erőszakot értik, hanem főleg a bíráló médiatartalmakhoz valamint a közvélemény-formáláshoz és ezáltal a választásokhoz is való hozzáférés csökkentésének puhább hatékony eszközeit a hatalmon lévők javára – írja a New York Times, közli a Danas c. belgrádi napilap.[15]
„Szerbia többé nem zárja be, se nem öli meg a kritikai beállítottságú újságírókat”, mint ahogy az Slobodan Milošević uralma alatt a kilencvenes években történt. Most az újságírók hitelességének megsemmisítésére törekszenek, hogy minél kevesebb ember nézze, vagy olvassa az írásaikat – írja a New York-i napilap.[16]
– Az Európai Unió és az USA többször figyelmeztették Aleksandar Vučićot a médiapluralizmus hiányára, de nem erőltették túlságosan, mivel nem szerették volna ha Vučić Oroszország felé fordul, sem hogy problémákat okozzon Bosznia és Hercegovinában – kommentálja a Danas.[17]

A délvidéki/vajdasági magyar közösség vonatkozásában a húsz év alatt a sajtó helyzete – szinte minden tekintetben – csak rosszabbodott.
A Magyar Nemzeti Tanács (MNT) 2011. június 23-a ülésén a szerkesztőség akarata ellenére menesztették Pressburger Csabát, a Magyar Szó akkori főszerkesztőjét.[18]
A lap új főszerkesztője Varjú Márta lett, aki attól kezdve ezt a tisztséget tölti be.[19] A lapot teljesen a VMSZ szolgálatába állította, tisztára pártújsággá, közlöny szintjére süllyesztette! Olyannyira, hogy például az ellenzéki Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK)[20] és a Magyar Mozgalom (MM)[21] még közlemény szinten se  jelennek meg a lapban.
Máriás Endrét, a Magyar Szó véemszhez közeli főszerkesztő-helyettesét tavaly december 11-én újabb négy évre a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete (VMÚÉ) elnökének választották.
A szervezet régi/új[22] elnöke a Pásztor Istvánnal, a VMSZ (2007. március 7-e óta) elnökével készített „kilométeres” interjúkról és arról ismeretes, hogy Deli Andor Fideszes-véemeszes európai parlamenti képviselőnél volt „gyakornok”.[23]
A tisztújító közgyűlésen, az egybegyűlteket köszöntve, Máriás elmondta, „bebizonyosodott, hogy a vajdasági magyar újságíró-társadalom tagjai igenis fontosnak tartják az együvé tartozást és az együtt gondolkodást”.[24]Azt azonban már nem mondta el, hogy a Sajtószabadság Alapítvány egyetlen kiadványának újságíróit mégsem hívták meg a közgyűlésre, annak ellenére, hogy egyesek még tagjai is a szervezetnek.[25] De azt sem mondta, hogy
az „együtt gondolkodás” nem azt jelenti, hogy mindenki ugyanazt gondolja!

A VMÚE alapszabálya[26] (2. szakasz) meghatározza a szervezet „céljait, tevékenységeit”. Ezek „szabad újságírás és pluralista média; a sokoldalú, tárgyilagos és idejében történő tájékoztatás; a hivatás autonómiája és az újságírók függetlensége; a hivatásbeli és etikai mércék fejlesztése; a vajdasági magyar újságírás fejlesztését szolgáló tevékenység kezdeményezése és elindítása; […] a fizikai és jogi személyek jogainak és érdekeinek védelme a tájékoztatás folyamatában lehetséges visszaélésektől, különösen pedig a politikai szervezetek esetleges nyomásától; a vajdasági magyar nyelvű tömegtájékoztatás folyamatos és eurokonform fejlesztésére való jogok és szerzett jogok védelme”, stb.
A szervezet alapszabályában (5. szakasz) azt is írja, hogy a „VMÚE tagja köteles: tiszteletben tartani az újságírói hivatás alapelveit, az újságírói kódex és a jelen Alapszabály elveit”.
A VMÚE weboldala alapján azonban arra a következtetésre lehet jutni, hogy a Máriás vezette szervezet tagjai nem tartják be a saját alapszabályukat!
Az újságíró szervezet tevékenysége legfőképpen a vezetőség különböző „rendezvényeken” és (többnyire külföldi) „eseményeken”, illetve „ünnepeken”, „könyvbemutatókon” való részévételre szűkült.
Arra vonatkozóan viszont nem találni információt, hogy a szervezet elnöksége a délvidéki/vajdasági magyar tájékoztatás lényegi kérdéseivel foglalkozott volna, vagy hogy megvitatta volna például, hogyan valósulnak meg az alapszabálynak „a sokoldalú, tárgyilagos és idejében történő tájékoztatásra” vonatkozó rendelkezései a mindennapi gyakorlatban? Hogy VMÚE tagjai tiszteletben tartják-e „az újságírói hivatás alapelveit, az újságírói kódex és a jelen Alapszabály elveit”?
Miért hallgatnak erről az újságírók? 

Amíg az véemeszes MNT Végrehajtó Bizottságának „tájékoztatással megbízott tagja”, a Magyar Szó Lapkiadó Kft-nek véemeszes köztársasági képviselő lesz az igazgatója, a helyettese pedig az MNT-nek a párthoz tartozó alelnöke, a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének véemeszhez közeli és nem a szakma szabályaihoz maradéktalanul ragaszkodó, azokért kiálló vezetősége lesz, a magyar nyelvű tájékoztatásban nem várható semmilyen változás! A „szabad, pártoktól független és tárgyilagos tájékoztatás” a magyar közösség számára elérhetetlen lesz! 
A tisztában van-e az MNT és a VMÚE a magyar nyelvű média és tájékoztatás helyzetéért való felelősségével? Ha nincs, az a baj, ha pedig igen, akkor a baj még nagyobb!
Az április 3-ai szavazás erről is szól!

BOZÓKI Antal
Újvidék, 2022. január 21.
__________
[1] Az Európai Parlament 2021. március 25-i állásfoglalása a Bizottság Szerbiáról szóló, 2019. és 2020. évi jelentéseiről, 43. pont (2019/2175(INI)) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0115_HU.html
[2] Pártoktól független sajtót! Magyar Szó, 2001. január 14. 1. és Családi Kör, 2001. január 18. 16. Mađarski intelektualci traže slobodne medije [Magyar értelmiségiek szabad médiát követelnek]. Vojvodina, 2001. január 15. 19.
Lásd még Végel Lészló: Hol tévesztettünk utat? http://vegel.org/2020/02/dokumentum-1-hol-tevesztettunk-utat/, 2020. február 14., és Egy tanú gondjai https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=5881, 2015. május 24.
[3] Uo.
[4] Pártoktól független sajtót!, Családi Kör, 2001. január 18. 16.
[5] Povodom oglašavanja foruma vojvođanskih mađarskih intelektualaca [A magyar értelmiségi fórum nyilatkozatáról]. Protiv partijskog jednoumlja [A párti egyhangúság ellen]. Dnevnik, 2001. január 19.
[6] Protiv dominacije politke nad medijima [A politika uralkodása ellen a média felett]. Danas, 2001. január 20-21. IV.
[7] Reformisti Vojvodine podržavaju Deklaraciju o stanju u medijima [A Vajdasági reformisták támogatják a nyilatkozatot a médiáról] Jednopartijski monopol neprihvatljiv [Az egypárti monopólium elfgadhatatlan]. Danas, 2001. január 17. 16.
[8] A Románok Demokratikus Közössége és az Astra egyesület 2001. január 25-én nyilatkozatot tett közzé, amelyben követelte a román médiák felszabadítását [Tražimo oslobađanje rumunskih medija/Követeljük a román média felszabadítását] Vojvodina, 2001. január 25. 9.
[9] Magyar értelmiség a sajtóról, Magyar Szó, 2001. január 16. 5.
[10] HRW: World Report 2021. Serbia. Freedom of Media, 585.
[11] Szerbiában az újságírókat továbbra is zaklatják, fenyegetik és megfélemlítik https://szmsz.press/2022/01/14/szerbiaban-az-ujsagirokat-tovabbra-is-zaklatjak-fenyegetik-es-megfelemlitik/ és (Beta) HRW: Novinari koji kritikuju na meti us vlasti [A bíráló újságírók a hatalom célpontjai]. Danas, 2022. január 14. 8.
[12] Uo..
[13] I. Hadnađ: Napadnuta 74 novinara, samo šest osuđujućih presuda [Megtámadtak 74 újságírót, csak hat ítélet]. Danas, 2021, december 9. 10.
[14] Uo.
[15] (FoNet) Novi oblici cenzure u Srbiji [A cenzúra új formái Szerbiában]. Danas, 2022. január 18. 11.
[16] Uo. Lásd még Gosti N1: Propaganda vlasti počinje da jede samu sebe [Az N1 vendégei: A hatalom propagandája önmaga ellen fordul]
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%C3%B6nmag%C3%A1t+em%C3%A9szteni, 2022. január 19. 10:39
[17] Lásd a 14-es alatti írást.
[18] Tómó Margaréta: Egy főszerkesztőleváltás következményei – megtanultuk-e a leckét? https://szmsz.press/2021/06/24/egy-foszerkesztolevaltas-kovetkezmenyei-megtanultuk-e-a-lecket/ 2021. június 24. 16:37
[19] Pesevszki Evelyn: „A Duna sem mossa le a Magyar Nemzeti Tanácsról”. Magyar Szó, 2011. június 23. 4.
[20] NEM az alkotmlnymódosításra! https://www.facebook.com/csonkaaron, 2022. január 7. 10:208, és VMDK: Január 16-án nemmel kell szavazni! https://szmsz.press/2022/01/10/vmdk-januar-16-an-nemmel-kell-szavazni/, 2022. január 10. 19:47
[21] A Magyar Mozgalom Elnöksége: NEM AZ ALKOTMÁNYMÓDOSÍTÁSRA! https://www.facebook.com/magyarmozgalom.rs, 2022. január 10. 18:58
[22] Negyedik elnökség (2017-2021) és Ötödik elnökség (2021–) http://www.vmue.org.rs/elnokseg/
[23] Máriás Endre gyakornoki beszámolója https://deli.fidesz-eu.hu/hu/marias-endre-gyakornoki-beszamoloja/, 2019. február 4.
[24] Továbbra is Máriás Endre a VMÚE elnöke https://szmsz.press/2021/12/11/tovabbra-is-marias-endre-a-vmue-elnoke/, 2021. december 11. 16:35
[25] Uo.
[26] Alapszabály http://www.vmue.org.rs/alapszabaly/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése