2022. január 26., szerda

Ez a vonat (is) elment!

Különutas magyar szervezetek

Fotó: Szabad Magyar Szó

Ha minden igaz, Szerbiában április 3-án köztársasági elnökválasztás, köztársasági képviselői választás és belgrádi helyhatósági választás lesz.
– A magyarországi és a szerbiai megmérettetésekben is érdekelt a Vajdasági Magyar Szövetség, amely már javában készül a kampányra – mondta ezt Pásztor István, a Vajdasági „Magyar” Szövetség (VMSZ) elnöke január 25-én a Szabadkai Magyar Rádió Napindító című műsorában.[1]
A VMSZ a magyarországi parlamenti választáson – amelyet a szerbiai választással egy időben tartanak – a Fidesz-KDNP-t (és persze Orbán Viktort – B.A.) támogatja, a szerbiai előrehozott választáson pedig önálló listája lesz, az egyetlen magyar lista Szerbiában – tette hozzá a pártelnök.
Pásztor azt is közölte, hogy „a köztársasági elnökválasztáson pártja Aleksandar Vučić jelenlegi elnököt fogja támogatni”,[2] aki még nem jelöltette magát ugyan, de – az önimádó természete folytán – szinte elképzelhetetlen, hogy ne induljon az elnöki posztért.
A Szerb Haladó Párt január 25-ei szabadkai nagygyűlésén Pásztor azt is mondta, „pártja számára fontos annak a politikai stabilitásnak a megőrzése, ami az elmúlt időszakot jellemezte”.[3] Csak éppen azt nem tudni miféle „politikai stabilitásra” gondolt, hiszen amióta Vučić az elnök, Szerbiában folyamatosan tüntetések vannak, a nép elégedetlensége pedig
növekszik.
Az ifjabbik Pásztor (Bálint), a pártelnöki funkció várományosa, a Vajdasági RTV január 24-ei, Napjaink című műsorában szinte szóról-szóról azt mondta, amit az apja.[4]
Mindebből arra lehet következtetni, hogy a véemesz a választásokon továbbra is a nacionalista, a „szerb világot” építő, a nemzeti kisebbségi jogokat sértő, korrupt hatalmat támogatja, amelyiknek maga is tevékeny részese.

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) – az hírek szerint[5] – a parlamenti választásokon részese lesz a szerb ellenzéki összefogásnak, amelyet a Demokratska stranka – DS [Demokrata Párt], a Stranka slobode i pravde – SSP [Szabadság és Igazság Párt], a Narodna stranka – NS [Néppárt], a Pokret slobodna Srbija – PSS [Szabad Szerbia Mozgalom], a Pokret za preokret [Mozgalom a Változásért], a Pokret slobodnih građana – PSG [Szabad Polgárok Mozgalma], a Sloga [Egység] szakszervezet, a Građanska platforma [Polgári Platform], stb. alkotnak.
A VMDK november 26-ai értékelése szerint ez „azt jelenti, hogy a délvidéki magyarságnak ezzel lehetősége lesz egy olyan pártra, pártok tömörülésére szavazni, akik a vajdasági magyarság érdekeit is képviselve, lebontják a jelenlegi katasztrofális SNS-SPS-VMSZ rendszert és véget vet a 2012-től tartó társadalmi, politikai, gazdasági hanyatlásnak”.[6]
Arról azonban még nem találni információt, hogy a pártnak ki/kik lesznek a jelöltjei, illetve, hogy mennyi helyet kap/jut neki a közös listán.

A Magyar Mozgalom (MM) a képviselőházi választásokon „az egységes zöld-polgári platform [a Nebojsa Zelenović-féle tömörülés, a Zeleni dogovor za Srbiju[7]/Zöld megállapodás Szerbiáért – B.A. ] listáján indítja képviselőjelöltjeit, ami a vajdasági magyaroknak megbízható alternatívát jelent majd a VMSZ megalkuvó szerbiai politizálásával szemben” – közölte a szervezet,[8] amely „egységes ellenzéki kiállásra és a közös jelöltjeink támogatására buzdítja a vajdasági magyarokat”.[9]
Az MM tagjai, a 2021. december 18-án Palicson megrendezett közgyűlésén „megerősítették szándékukat, hogy cselekvően részt vállaljanak abban az egységes, progresszív politikai folyamatban, amely egy mindnyájunk számára élhető, európai értékrendszer szerint irányított Szerbiáért dolgozik a 2022-es parlamenti választásokat követően”.[10]
A szervezet Palicson bemutatta képviselőjelöltjeit is, a szabadkai Csernik Árpád színművész és a zentai Berze Gizella pedagógus személyében.
Csernik Árpád színművész 4 pontba foglalta tervezett programját:
„1. Legyenek végre egyenrangú, egyenértékű állampolgárok a vajdasági magyarok!
2. Létesüljön olyan gazdasági légkör, hogy a vajdasági magyar munkavállalkozók itthon is tudjanak boldogulni!
3. Állítsuk helyre a közösségünkön belüli párbeszédet, szabjunk gátat mindennemű kirekesztésnek!
4. Mindenkinek joga van az élhető környezethez! Érvényesítsük ezt a jogot mindannyiunk számára!”[11]
Berze Gizella – az MM adatai szerint – 30 éve dolgozik a közoktatásban. Országos képviselőként az oktatási rendszer fejlesztéséért és a vajdasági magyar iskolák versenyképességéért fog dolgozni. 
– Hosszú távon nincs más esélyünk, arra, hogy gyermekeink itthon, szülőföldjükön érvényesüljenek, mint az, hogy biztosítsuk számukra az alanyi jogon kijáró legjobb és legmagasabb szintű oktatást – írja az MM közleményében.[12]

A Magyar Polgári Szövetség (MPSZ), a legutóbbi közleményében kinyilvánította, „kész a végsőkig kiállni a fékevesztett hatalmi gőggel kormányzó, szavahihetetlen, drogtermesztő nagygazdát nyíltan támogató, emberpusztító vučići rezsim leváltásáért, mert ahogyan tönkreteszi Szerbiát, úgy teszi tönkre az itt élő népek életét is, miközben egyesek a párt árnyékában mérhetetlen vagyonokra tesznek szert”.[13]
– A Magyar Polgári Szövetség tovább küzd és ezentúl is támogat megmozdulást, amely szembeszáll a politikai akarnokokkal, diktátorokkal, a lopókkal, csalókkal, a környezetünk tönkretevőivel – áll a közleményben.[14]

Az egykori rebellis Vajdasági Magyar Demokrata Pártról (VMDP) és az egyébként sem aktív Magyar Egység Pártról (MEP) az utóbbi időben egyáltalán nem hallani. Az is lehetséges, hogy már csak papíron léteznek.
A legutóbbi (2020. évi) választásokon is együttműködési megállapodást kötöttek a VMSZ-el.[15] Ezért a felelősség Pásztor tevékenységéért ennek a két pártnak a vezetőségét is terheli, mivel – ismereteim szerint – a magyar közösség jogait, érdekeit ért sérelmekkor nem határolták el magunkat tőle.

A hatalom békés úton való leváltásának egyedüli módja a választások.
Egy évvel ezelőtt még úgy tűnt, hogy a két ellenzéki magyar szervezet (a VMDK és MM) végre összefog és egy közösen kidolgozott, a magyar közösség lényegi kérdéseire választ adó programmal együtt vesz részt a jelenlegi hatalom lebontásában. Távlatot nyitva, reményt keltve ezzel a megfogyatkozott magyar közösség számára a megmaradásra.
Sövény Ferenc, a Magyar Mozgalom (MM) elnöke a VMDK-val való együttműködésről akkor mondta, hogy „egyelőre még nem vették fel a kapcsolatot, de nyitottak a párbeszédre, ahogyan korábban is voltak”.[16]
A két szervezet a 2016. évi általános választásokon közösen lépett fel, aminek eredményeként egy-egy tartományi képviselőjük is lett.[17]
A VMDK bojkottálta a 2018-as Magyar Nemzeti Tanácsi és a 2020. évi általános választásokat. Az MM részt vett a legutóbbi nemzeti tanácsi választásokon és öt tanácsnoki helyet szerzett.[18] Ha közösen léptek volna fel, az eredmény bizonyára még több képviselő lett volna.
Az elmúlt egy év alatt – a jelek szerint – a két szervezett között nem jött létre az együttműködés, a párbeszéd. A vezetők, az elvárások ellenére, nem teremtettek feltételeket a közös választási fellépésre.
A különutas választási részvételből – habár mindkét szervezet a szerb ellenzéket támogatja – a VMSZ-nek, mint a választásokon önállóan induló egyedüli „magyar” pártnak csak előnye, a közösségnek pedig hátránya származik.
Az sem világos, hogyan fogják a magyar szavazók
a választási listán megtalálni a VMDK-át és az MM-et a szerb pártok egyvelegében? Ott lesznek majd a véemeszesek, akik majd megmutatják, hol kell bekarikázni?

Úgy tűnik, valami felülírta a közösség érdekét a két magyar ellenzéki szervezet közös fellépésére a közelgő választásokon. Így, sajnos, ez a vonat (is) elment, senkire nem várt! A jegy árát viszont, sajnos, a közösség fizeti meg!
Most már csak arra számíthatunk, hogy a VMDK és az MM – az anyagi támogatás hiányában és a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) „alapította” médiákban való teljes mellőzés ellenére – erőteljes választási kampányba kezd, és képviselői mandátumokat szerez.
A magyar ellenzéki szervezetek közös fellépése, egységes kiállása nélkül a közösség helyzetének javulására, jogainak hatékony érvényesítése nem lehetséges.
Azzal is tisztában kell lenni, hogy a magyar közösség érdekeit csak magyar szervezet tudja hatékonyan és eredményesen képviselni!
Ezzel szemben, olyan vélemény is van, hogy „meg kell várni a magyarországi hatalomváltást, akkor itt is megváltozik a helyzet”, mert „nem lesz mivel zsarolni, megvenni az embereket”.
Téves azonban erre vár(akoz)ni, mindent meg kell tenni, hogy Szerbiában a hatalom menesztése mielőbb megtörténjen. Akár itt, akár ott történik meg előbb a váltás, bizonyára magával rántja a Pásztor Kft-t is. A tömeg is egyre hangosabb és türelmetlenebb...
Šaip Kamberi, az Albán Demokratikus Alternatíva – Egyesült völgy [Albanska demokratska alternativa – Ujedinjena dolina] példát mutatott, hogyan kell a parlamentben kiállni a nemzeti kisebbségi közösség jogaiért – a véemsz képviselőinek szégyenletes szereplésével ellentétben.
Az április 3-ai szavazás erről is szól!

BOZÓKI Antal
Újvidék, 2022. január 26.
__________
[1] A magyarországi és a szerbiai választásban is érdekelt a VMSZ https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27336/A-magyarorszagi-es-a-szerbiai-valasztasban-is-erdekelt-a-VMSZ.html, 2022. január 25. 11:14
[2] Pásztor: A Vajdasági Magyar Szövetség Vučićot támogatja https://szmsz.press/2022/01/25/pasztor-az-elnokvalasztason-vucicot-tamogatjuk/, 2022, január 25. 7:15
[3] Uo.
[4] Pásztor: Jogi gubancok a Népszínház építése körül
https://szmsz.press/2022/01/25/pasztor-jogi-gubancok-a-nepszinhaz-epitese-korul/, | 2022. január 25. 18:15
[5] (Közlemény) Összefogott a szerbiai ellenzék és a VMDKhttps://delhir.info/2021/11/27/osszefogott-a-szerbiai-ellenzek-es-a-vmdk/, 2021. november 26.
[6] Uo.
[7] Otvorena građanska platforma AKCIJA [AKCIÓ– Nyílt Polgári Platform]
https://www.zajednozasrbiju.rs/index.php/akcija, és (Közlemény) „A magyarságnak lesz választási lehetősége” https://szmsz.press/2021/11/26/a-magyarsagnak-lesz-valasztasi-lehetosege/, 2021. november 26. 13:09
[8] CSERNIK ÁRPÁD ÉS BERZE GIZELLA A MAGYAR MOZGALOM KÖZTÁRSASÁGI PARLAMENTI KÉPVISELŐJELÖLTJEI https://www.facebook.com/magyarmozgalom.rs , 2021. december 18. 14:38, és Csernik Árpád és Berze Gizella a MM köztársasági parlamenti képviselőjelöltjei
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/csernik-arpad-es-berze-gizella-mm-koztarsasagi-parlamenti-kepviselojeloltjei, 2021. december 18. 16:38 és 17:09
[9] Uo.
[10] Uo.
[11] Uo.
[12] Uo.
[13] (Közlemény) Hány ember tönkretételét látja elfogadhatónak a Vučić rezsim? https://www.vajma.info/cikk/kozlemenyek/4416/A-Magyar-Polgari-Szovetseg-kozlemenye-Hany-ember-tonkretetelet-latja-elfogadhatonak-a-Vucic-rezsim.html, 2021. december 9. 14:31
[14] Uo.
[15] Választási együttműködési megállapodás a VMSZ, a VMDP és a MEP között https://pannonrtv.com/rovatok/politika/valasztasi-egyuttmukodesi-megallapodas-vmsz-vmdp-es-mep-kozott, 2020.02.24 17:05
[16] „Ahol csak tudunk, ott el is kell indulni!” https://szabadmagyarszo.com/2021/01/28/ahol-csak-tudunk-ott-el-is-kell-indulni/, 2021. január 28.
Bővebben lásd az Összefog-e a VMDK és az MM? c. írásom. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=13327, 2021. február 16.
[17] Képviselőcsoportok. Alternatíva Vajdaságért – Magyar Mozgalom – VMDK. https://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Strana.aspx?s=poslanickegrupe&j=HU,
[18] 2018-as magyar nemzeti tanácsi választás
https://hu.wikipedia.org/wiki/2018-as_magyar_nemzeti_tan%C3%A1csi_v%C3%A1laszt%C3%A1s

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése