2011. december 29., csütörtök

Az újabb etnikai indíttatású temerini incidensek kapcsán


A CRCD közleménye

A civil társadalom fejlesztését felvállaló központ, a CRCD arra figyelmeztet szerkesztőségünknek ma megküldött közleményében, hogy az újabb temerini, etnikai indíttatású incidensek, amelyek éppen karácsony estéjén történtek, a nemzetek közötti incidensek 2003 és 2005 közötti eszkalálódására emlékeztetnek. Mire a hatóságok megfelelő módon reagálnak az esetre, fennáll annak a veszélye, hogy a tartósan feszült etnikai viszonyok mind nehezebben lesznek orvosolhatók ebben a környezetben, de potenciálisan, egész Vajdaságban.
„Temerin kulcsfontosságú község Vajdaságban, ami a nemzetek közötti viszonyok stabilitását és a nemzeti kisebbségek jogainak megvalósítását illeti. Ez a község a nemzetiségek közötti viszony sajátos lakmusza, fokmérője szélesebb környezetben is. Ha Temerinben jó a szerbek és magyarok közötti viszonyt, akkor reális elvárás, hogy a többi 45 vajdasági községben sem történik ilyen incidens. S amikor etnikai incidensek jelentkeznek Temerinben, az nem jelenti azt óhatatlanul, hogy ez kiterjed az egész Vajdaságra, de ilyenkor valamennyi állami szervnek, s a nyilvánosságnak is fokozottan oda kell figyelnie”, áll egyebek között a közleményben, amely emlékeztet a 2004. március 17-e és 23-a közötti eseményekre, amikor is a etnikai indíttatású erőszakhullám Koszovóból elért Vajdaságba is. Az EBESZ és az Európai Tanács intervencióját követően az akkori államközösség kormánya külön bizottságot hozott létre a vajdasági etnikai indíttatású incidensek megakadályozására. Ennek hatására előbb a rendőrség, majd az ügyészség, végül pedig a bíróságok munkája is megfelelőbb lett, s ennek következményeként folyamatosan csökkent is az etnikai összetűzések száma Vajdaságban az elmúlt évek során.
2010 januárjában és februárjában Temerinben négy alkalommal is magyar fiatalokat vertek meg csak azért, mert nyilvános helyen anyanyelvükön beszéltek. Akkoriban feljegyeztek egy ottani szerbbel szembeni atrocitást is. A CRCD ekkor mások mellett közvetlenül tájékoztatta a nemzetek közötti viszonyok elmérgesedésének kozkázatáról az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főbiztosát, Catherine Ashtont is.
Mint a közlemény megjegyzi, a 2011 őszén történt incidensekre a rendőrség, az illetékes állami és tartományi szervek éberebben és határozottabban reagáltak a megszokottnál. Az azonban továbbra is tény marad, hogy a CRCD által végzett monitoring terepi tapasztalatai azt mutatják, hogy Temerin község egy részén kockázatot jelent a magyar nyelv nyilvános használata, s még inkább vonatkozik ez a községen belül Járek településre.
A mostani karácsony esti támadások azt mutatják, hogy a feszültség és a nemzetek közötti viszonyok megromlásának veszélye tartósan fennáll. Reményt ad, hogy a rendőrség gyorsan felfedte az elkövetők kilétét. Aggodalomra ad viszont okot, hogy a támadókat csak a szabálysértési bíróság elé vitték, ahol 25 nap szabadságvesztést kaptak. Aggályos, hogy az újvidéki főügyészség valószínűleg nem fog hivatalból eljárni azzal az esettel kapcsolatban, amelyben hangsúlyozottan fennáll a gyanúja annak, hogy nemzeti, vallási és faji gyűlöletet, továbbá nemzeti türelmetlenséget szítottak, ami a Btk 317. szakaszába ütköző bűncselekmény.
A CRCD úgy véli, hogy az állami szervek, mindenek előtt az ügyészség és a bíróság ilyen megengedő viszonyulása megnöveli a nemzetek közötti viszonyok megromlásának veszélyét nem csak Temerinben, hanem egész Vajdaságban. A rendőrség, a tartományi közigazgatási szervek és a tartományi képviselőház elnöke, a független testületek megfelelő reakciói után a probléma hatékony megoldása már az illetékes ügyészségektől és azon készségüktől függ, hogy készek-e hivatalból eljárást indítani ilyen esetekben. A CRCD arra figyelmeztet, hogy nem ismétlődhetnek meg a 2003-2005-ös időszak hibái, amikor éppen az ügyszség vonakodása vezetett az etnikai incidensek eszkalólódásához, s a nemzetek közötti viszonyok stabilitásának ideiglenes veszélyeztetéséhez Vajdaságban, szögezi le a közlemény, amelyet a CRCD nevében Snežana Ilić programkoordinátor írt alá.
http://www.vajma.info/cikk/kozlemenyek/1277/Az-ujabb-etnikai-indittatasu-temerini-incidensek-kapcsan.html, 2011. december 27. [17:21]

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése