2011. december 11., vasárnap

Záró tanácskozás a hivatalos nyelvhasználati stratégiáról


A Magyar Nemzeti Tanács szakmai tanácskozást szervezett a Hivatalos Nyelvhasználati Stratégiáról. A ma megtartott rendezvényen először Várkonyi Zsolt, az MNT Közigazgatási Hivatalának elnöke köszöntötte a megjelenteket. A tanácskozáson részt vett dr. Babity János, Magyarország szabadkai vezetőkonzulja, Horváth László, a Magyar Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkárságának referense, Pásztor Bálint parlamenti képviselő, mgr. Deli Andor tartományi titkár, Muškinja Heinrich Anikó tartományi ombudsman és Vukašinović Éva tartományi jogvédőhelyettes.
A 2012-2017 közötti időszakra vonatkozó nyelvhasználati stratégia egy alapos helyzetfelmérést követően született meg, a célok meghatározása, a főbb irányvonalak lefektetése pedig szakmai alapossággal történt meg. Várkonyi szerint minden stratégia annyit ér, amennyi megvalósul belőle.
-- Az MNT munkájának egyik fő jellemzője a stratégiai tervezés, a tervek mentén való hatékony cselekvés... A nyelvhasználati stratégia tartalmaz egy bizonyos idősíkot, ami behatárolja a cselekvés irányit, az operatív feladatok elvégzésének határidejét -- fogalmazott Várkonyi. Mint mondta a dokumentum létrehozásakor törekedtek, hogy ne csupán vágyak halmazát vessék papírra, hanem valós célokat fogalmazzanak meg.
Az ülést hivatalosan dr. Várady Tibor akadémikus, az MNT Nyelvhasználati Bizottságénak elnöke nyitotta meg. Bevezetőjében elmondta, hogy a többnyelvűség, a nyelvek egymásmelletti léte nem egy átmeneti zavar, hanem az emberiség egyik nagyon fontos értéke.
-- Ha amellett vagyunk, hogy Vajdaságban -- nem a szerb nyelv helyett, hanem az mellett -- teljes élettere legyen a magyar nyelvnek, kultúrának, akkor ezzel nem valamiféle átmeneti zavart erősítünk, hanem európai értéket erősítünk, és erre jogunk van -- mondta Várady, aki szerint a nyelvhasználati jogok érvényesítése nem egy vállalhatatlan feladat, de igyekezet kell hozzá.
Beretka Katinka, az MNT hivatalos nyelvhasználattal megbízott tanácsosa mutatta be a tervezetet. A dokumentum 44 oldalon át taglalja a magyar nyelv hivatalos használatának jelenlegi tendenciáit, az aktuális törvényes és jogi helyzetet, majd ebből kiindulva stratégiai fejlesztési célokat, illetve az ezek megvalósítását segítő programokat fogalmaz meg. A stratégia helyzetfelmérésében górcső alá veszi az 1963-as alkotmányos helyzettől egészen a mai napig a vonatkozó jogszabályokat.
-- A dokumentum ugyanazt a szerkezetet követi, mind az összes többi MNT által elfogadott stratégia -- mondta a tanácsos.
A bevezetők után a vitában összesen 8-an kértek szót, az ülés végén pedig zárónyilatkozatot fogadtak el.
(tor.)

ZÁRÓNYILATKOZAT

A Magyar Nemzeti Tanács 2012-2017 közötti időszakra vonatkozó Hivatalos Nyelvhasználati Stratégiájáról szóló közvitát lezáró szakmai tanácskozás résztvevői egyetértéssel fogadták a Stratégia alapvető célkitűzéseit, melyek a hivatalos nyelvhasználatot érintő jogszabályi háttér fejlesztése, a már meglévő jogszabályoknak a hatóságok részéről való hatékony alkalmazása, valamint a magyar nemzeti közösség nyelvi tudatának fejlesztése és a nyelvi jogok iránti viszonyulásának javítása. Abban is megegyeztek, hogy e célok gyakorlati megvalósítása a stratégiában megfogalmazott programok hatékonyságától, a közösség pozitív hozzáállásától és a közösség minden tagjának megfelelő tájékoztatásától, valamint az anyagi háttér biztosításától függ.
A Közigazgatási Hivatal megvitatja a tanácskozáson felszólalók építőjellegű hozzászólásait, a közvita során elhangzott, minden szempontból konstruktívnak mondható megjegyzésekkel együtt, majd a Nyelvhasználati Bizottság véleményezi a fentiekkel összhangban átdolgozott Hivatalos Nyelvhasználati Stratégia-tervezetet és a Magyar Nemzeti Tanács elé elfogadásra terjeszti.
A Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Nyelvhasználati Stratégiája 2012-2017 a legjobb hagyományokon alapuló intézményi többnyelvűséget igyekszik megteremteni, melyen belül megfelelő és méltányos hely jár a magyar nyelvnek. E záró tanácskozás is bizonyította, hogy sok még a megoldandó feladat, de a magyar nemzeti közösség egységes fellépése, akarata és a változásra vonatkozó igénye elengedhetetlen a Stratégia sikeres megvalósításában.
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12690/Zaro-tanacskozas-a-hivatalos-nyelvhasznalati-strategiarol.html, 2011. december 10. [15:03]

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése