2014. december 15., hétfő

December 15.Valér napja.
Latin eredetű név, a Valerius családnévből származik. Jelentése erős, egészséges.
1928 Bécsben megszületett Friedensreich Hundertwasser (eredeti nevén: Friedrich Stowasser) osztrák művész.
37 Megszületett Claudius Drusus Germanicus Caesar Nero, Róma császára (54-68).
69 Rómában – négy császár közül – Vespasianus került ki győztesen a Iulius-Claudius dinasztia kihalása utáni harcokból.
1572 Meghalt Méliusz Juhász Péter egyházi író.
1791 Az Amerikai Egyesült Államokban – az 1787-es alkotmány kiegészítéseként – törvénybe iktatták a „Bill of Rights”-ot. A tíz újabb cikkelyben rögzítették az emberi jogokat, amelyek a sajtó-, szólás- és vallásszabadságra vonatkoztak.
1867 Elhunyt Ganz Ábrahám feltaláló, gyáriparos.
1873 Megszületett Kacsoh Pongrác matematikus és zeneszerző (János vitéz daljáték).
1943 Nógrádban megszületett Hesz Mihály kajakozó.
1945 Budapesten megszületett Farkasházy Tivadar újságíró.
1966 A kaliforniai Burbankban 65 éves korában meghalt Walt Disney (eredeti nevén: Walter Elis Disney) amerikai trükkfilmrajzoló, producer és filmrendező, aki megalkotta Miki egér és Donald kacsa figuráját.

25 éve történt a magyarországi rendszerváltozás, 1989. december 15-21. – KRONOLÓGIA
Magyarországi változások:
1989. december 15. - A történelmi pártok (Független Magyar Demokrata Párt, Kereszténydemokrata Néppárt, Magyar Függetlenségi Párt, Szociáldemokrata Párt és a Politikai Foglyok Szövetsége) választási szövetséget kötöttek, megállapodtak, hogy egyeztetik lépéseiket, a választások második fordulójában pedig minden lehetséges módon elősegítik közös jelöltjük sikeres szereplését.
1989. december 15. - Bejelentették, hogy a választásokig minden, a párttörvény előírásainak eleget tevő párt közigazgatási, népszerű nevén K-vonalat igényelhet. (A K-vonal a volt MSZMP, illetve az MSZP munkatársainak, minisztériumok, főhatóságok, tanácsok valamint vállalatok számára nyújtott közvetlen, zártláncú telefonálási lehetőséget.)
1989. december 15. - A csehszlovák fél leállította a bős-nagymarosi vízlépcső pótmegoldásának, a Duna áttöltésének munkálatait, hogy a két fél tárgyalhasson a magyar fél az 1977-es szerződéssel kapcsolatos módosító javaslatáról.
1989. december 16. - Budapestre látogatott Helmut Kohl, az NSZK kancellárja, akit az ELTE díszdoktorává avattak. Kohl beszédében köszönetet mondott a segítségért, amelyet Magyarország nyújtott az NDK-menekültek Nyugatra jutásában.
1989. december 17. - A kormány döntött a Belügyminisztérium átszervezéséről, különválasztották az állambiztonsági és a közigazgatási feladatokat. Kárpáti Ferenc vezérezredes, honvédelmi miniszter kérte nyugállományba helyezését, a tárcát a jövőben civilként vezeti tovább.
1989. december 17-18. - A Magyar Szocialista Munkáspárt XIV. kongresszusának első fordulójában a 800 küldött új szervezeti szabályzatot fogadott el és Thürmer Gyulát választotta meg a párt elnökévé.
1989. december 18. – Aláírták a Hungária Biztosító részvénytársasággá alakulásáról szóló okmányt. Az új részvénytársaságban a magyar állam 51, a müncheni székhelyű Allianz Biztosító 49 százalékos részvényhányaddal rendelkezett. Ugyanaznap alakult részvénytársasággá a Hungarhotels Szálloda és Étterem Vállalat és írták alá az Ózdi Kohászati Üzemek és két NSZK-beli cég képviselői az Ózdi Acél Rt. alapító okiratát. Ezen a napon vonult nyugdíjba Horváth Ede, a Rába Vagon- és Gépgyár vezérigazgatója, aki döntését a személye és a vállalat körül kialakult "rendkívül bonyolult" helyzettel indokolta.
1989. december 18. - Felfüggesztették Boross Imre pártfőügyészi megbízatását a Független Kisgazdapártban. Az ülésen helyreállt a párton belüli egység, mert a jelenlévők elhatárolódtak a novemberben kizárt személyektől.
1989. december 18. - Az Európai Közösségek gazdasági- és pénzügyminisztereinek tanácsa, az Ecofin jóváhagyta a Magyarországnak szóló 1 milliárd dolláros áthidaló kölcsönt.
1989. december 18-21. - Az Országgyűlés elfogadta a kormány 1990. évi gazdaságpolitikai programját, amelynek célja a vállalkozások élénkítése, a szerkezetváltás gyorsítása, a gazdaságtalan vállalatok támogatásának csökkentése és az elkerülhetetlen szociális feszültségek enyhítése. A képviselők elfogadták a lakásgazdálkodási reformkoncepciót (ennek értelmében a lakbérek 1990-től 33 százalékkal emelkednek, az állami lakáshitelekre kamatadót vetnek ki) és a költségvetést is. A képviselők úgy döntöttek, hogy a választások mielőbbi kiírása érdekében március 16-i hatállyal az Országgyűlés kimondja önmaga feloszlását.
1989. december 19. - Megtartotta utolsó ülését az év végén megszűnő Központi Népi Ellenőrzési Bizottság. A KNEB 32 éves tevékenysége során 20 ezer vizsgálatot végzett, ezekben 660 ezer ellenőr vett részt, s mintegy 220 ezer közérdekű bejelentést vizsgáltak ki. Az ülésen jelen lévő Németh Miklós kormányfő elmondta: a kormány mérlegelte a KNEB korszerűsítését, végül azonban az Állami Számvevőszék létrehozása mellett döntött.
1989. december 20. - A dunaújvárosi tanács a lakosság ellenérzése miatt úgy döntött: nem állítják vissza eredeti helyére, hanem műalkotásként a helyi múzeumban helyezik el Münnich Ferenc szobrát, amelyet egy hete ismeretlen tettesek eltávolítottak talapzatáról.
1989. december 20. - A Magyar Szocialista Párt a temesvári vérengzés miatt felfüggesztette kapcsolatait a Román Kommunista Párttal.
1989. december 20. - Németh Miklós kormányfő lemondott a Magyar Szocialista Párt elnökségi tagságáról.
1989. december 21. - A Minisztertanács döntött a nyugellátások, nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások és a családi pótlék emeléséről.

Kelet-európai változások - válogatás a legfontosabb külföldi eseményekből:
1989. december 15. JUGOSZLÁVIA: A rendőrség szétverte az albánok gyűlését Pristinában, amelyen köztársasági státuszt követeltek Koszovónak.
1989. december 15. NDK: A berlini kormány feloszlatta a 155 ezer főt számláló munkásőrséget, amelyet az 1953. júniusi felkelés után hoztak létre a "szocialista vívmányok" védelme érdekében.
1989. december 15. SZOVJETUNIÓ: Az észt parlament megalapította az észt nemzeti bankot.
1989. december 16. CSEHSZLOVÁKIA: Csehszlovákia Kommunista Pártjának (CSKP) vezetése úgy határozott, hogy megszünteti a párt szervezeteit és szerveit a munkahelyeken.
1989. december 16. NDK: A volt állampárt, a Német Szocialista Egységpárt rendkívüli kongresszusának második szakasza végén kompromisszumos döntéssel NSZEP - a Demokratikus Szocializmus Pártjára változtatták a párt nevét.
1989. december 16. ROMÁNIA: Temesvárott több ezres tömeg akadályozta meg Tőkés László református lelkész kilakoltatását, ezt követően összecsapásokra került sor a rendőrség és a tüntetők között. Másnap az egyre gyarapodó tömeg behatolt a városi tanács épületébe, az oszlatáskor lövések dördültek és sokan meghaltak. A zavargások a következő napokban is folytatódtak. A megmozdulások vérbefojtása miatt számos ország tiltakozott. A központi sajtó hallgatott a temesvári felkelésről, de cikkekben hívta fel a törvények tiszteletben tartására az állampolgárok figyelmét.
1989. december 17-18. CSEHSZLOVÁKIA: Szlovákia Kommunista Pártja rendkívüli kongresszusán új vezetést választottak és felfüggesztették az előző vezetés párttagságát.
1989. december 17. NDK: Hans Modrow miniszterelnök bejelentette: az NDK hivatalosan javasolta Izraelnek a diplomáciai kapcsolatok felvételét.
1989. december 17. NDK: A kormány feloszlatta a Nemzetbiztonsági Hivatalt, a volt Állambiztonsági Minisztérium utódát.
1989. december 18. JUGOSZLÁVIA: Ante Markovic miniszterelnök ismertette kormányának a hiperinfláció megfékezésére kidolgozott csomagtervét, ebben szerepelt a dinárt leértékelése, majd árfolyamának az NSZK-márkához rögzítése. Az elképzelést öt tagköztársaság támogatta, de Szerbia elvetette.
1989. december 18. LENGYELORSZÁG: Első alkalommal adott interjút a Szolidaritás lapjának, a Rzeczpospolitának a szükségállapot bevezetésének körülményeiről Wojciech Jaruzelski államfő, aki 1981-ben pártfőtitkár és kormányfő volt. Jaruzelski a döntést elkerülhetetlennek, a szovjet vezetés nyomása miatt a kisebbik rossznak nevezte és vállalta a teljes politikai felelősséget.
1989. december 18. SZOVJETUNIÓ: Eduard Sevardnadze szovjet külügyminiszter Brüsszelben aláírta az Európai Közösségek és a Szovjetunió tíz évre szóló kereskedelmi és gazdasági együttműködési megállapodását.
1989. december 18-23. SZOVJETUNIÓ: A Litván Kommunista Párt önálló, független politikai szervezetté nyilvánította magát, első titkárrá Algirdas Brazauskast választották meg. Ezzel Litvániában immár két kommunista párt működött, mert folytatta munkáját a magát továbbra is az SZKP szerves részének valló LKP is.
1989. december 19. CSEHSZLOVÁKIA: Marian Calfa szövetségi kormányfő ismertette a nemzeti közmegegyezés kormányának programját.
1989. december 19-20. NDK: Első ízben tett hivatalos látogatást a Német Demokratikus Köztársaságban Helmut Kohl, az NSZK kancellárja, aki Hans Modrow keletnémet miniszterelnökkel megállapodott: már december 24-én megszűnik a vízumkényszer és a kötelező valutabeváltás az NDK-ba látogató nyugatnémet és nyugat-berlini lakosok számára.
1989. december 19. ROMÁNIA: Rendkívüli biztonsági intézkedéseket léptettek életbe, lezárták a határokat (a külföldiek előtt gyakorlatilag már december 17-én este lezárták a határt).
1989. december 19. SZOVJETUNIÓ: Eduard Sevardnadze személyében első alkalommal látogatott szovjet külügyminiszter a NATO brüsszeli központjába.
1989. december 20-21. CSEHSZLOVÁKIA: A CSKP rendkívüli kongresszusán nyilatkozatban kértek bocsánatot a párt által elkövetett jogtalanságokért, feloszlatták a népi milíciát és elfogadták a CSKP akcióprogramját, amely a szociálisan igazságos, demokratikus társadalom megteremtését, a piacgazdaság létrehozását támogatta.
1989. december 20. ROMÁNIA: Miután az ország több városára is átterjedtek a tiltakozó megmozdulások, az iráni útjáról visszaérkezett Nicolae Ceausescu este tévébeszédet mondott, amelyben a Temesvárott történeteket reakciós körök és idegen kémügynökségek által szervezett nemzetellenes provokatív akciónak bélyegezte. Ceausescu a románellenes és terrorista akciók egyik szószólójaként a budapesti rádiót nevezte meg. Ugyancsak december 20-án az Európai Közösségek Bizottsága bejelentette: minden kapcsolatot felfüggeszt Romániával.
1989. december 21. BULGÁRIA: Zselju Zselev, az ellenzéki Demokratikus Erők Szövetségének elnöke közölte: meghiúsultak a tervezett kerekasztal-tárgyalások a Bolgár Kommunista Párt (BKP) képviselőivel.
1989. december 21. ROMÁNIA: A saját támogatására összehívott bukaresti nagygyűlésen Ceausescu a pártközpont erkélyéről elhangzott "szózatát" fütty és kiabálás zavarta meg, ezért a Conducator (Vezető) hamarjában béremelést ígért és véget vetett a gyűlésnek. A tömeg egy része a belvárosba vonult, Temesvárt és a szabadságot éltette. Estére a fővárosban és Aradon, Kolozsvárott, Brassóban, Iasiban, Nagyszebenben is véres összecsapások robbantak ki. A tüntetésekből a felkelés lett, majd a megmozdulások forradalmi jelleget öltöttek.
1989. december 21. SZOVJETUNIÓ: Az amerikai külügyminisztérium úgy döntött, hogy lebontják a 190 millió dollárért épült, ám birtokba nem vett új moszkvai amerikai nagykövetség épületét, amelyben a szovjet biztonsági szolgálat lehallgató készülékeket helyezett el.
MTVA – Sajtó- és fotóarchívum

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése