2014. december 20., szombat

Tiltakozás a nagybecskereki püspökség valótlan állításai ellen

Közleményünk

Tiltakozunk a nagybecskereki római katolikus püspökség egyesületünkkel kapcsolatban tett, nyilvánvaló valótlanságoktól és képtelenségektől hemzsegő nyilatkozata ellen, amelyben a Magyar Patrióták Közösségét etnikai feszültségkeltéssel, nyugtalanság szításával vádolta meg. Az általunk sérelmezett közlemény az egyházmegye honlapján, a veszélybe került templomokkal kapcsolatban jelent meg.
A püspökség tévesen állította azt, hogy Klári településen a felháborodott horvát hívek december 6-án a Magyar Patrióták Közössége tevékenységei ellen „nagygyűlést” szerveztek. Ez azért sem lett volna lehetséges, mivel a 2002-es népszámlálás adatai szerint ebben a községben összesen tíz (!) horvát nemzetiségű él. Valójában ezzel egy időben egy helytörténeti estet tartottak a helyi horvát lakosok múltjával kapcsolatosan, amelyen a megjelentek a templom tervezett lebontása ellen is felemelték szavukat.
Az sem felel meg a valóságnak, hogy a perlaszvárosi hívek tüntetést szerveztek a Magyar Patrióták Közössége ellen. A lakosok ezzel szemben a püspökség templomromboló szándéka ellen fejezték ki tiltakozásukat, e kezdeményezésükben pedig a Magyar Patrióták Közösségét szövetségesüknek tartják.
Sohasem sajátítottuk ki ezeket a templomokat a magyarság számára. Minden alkalommal hangsúlyoztuk, hogy ezek közös értékeink, hiszen együtt hozták létre elődeink, magyarok, németek, horvátok, bolgárok és mások.
Magyar vonatkozásukat továbbra sem vitatjuk, mivel megépítésükhöz legtöbbször a csanádi püspökség és a magyar arisztokrácia adott anyagi támogatást. Számunkra ez a kettősség nem okoz feszültséget, hiszen mi komolyan vesszük a Szent Korona eszméjét, amely a különböző nyelvű és szokású népek alkotó együttműködését hirdeti.
A Bánság különböző nemzetiségei vállvetve harcolnak együtt közös értékeink megmentéséért. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a püspökség most kicsinyes hazugságok és rágalmak terjesztésével ennek a harmóniának a megbontására tett kísérletet. Csak remélni tudjuk, hogy a kiadott közlemény első felének ennél több az igazságtartalma. Abban ugyanis arról esik szó, hogy Németcsernye és Párdány esetében a püspökség mégiscsak elfogadta Magyarország segítségét és hajlik e két szakrális épület megmentésére.
Ezúton fejezzük ki hálás köszönetünket a Koreni Zavičaja (Szülőföldünk Gyökerei) egyesületnek, valamint azoknak a német és horvát lakosoknak, akik nyílt levélben álltak ki a Magyar Patrióták Közössége mellett. Fontos jelzés számunkra, hogy nem csak az érintett falvakban még mindenütt jelen lévő magyarság tiltakozik a templomok lebontása ellen. Természetesen, bánsági szövetségeseink a jövőben is minden lehetséges segítséget meg fognak kapni tőlünk annak érdekében, hogy templomaik megmenekülhessenek az értelmetlen rombolás szándékától.
Budapest, 2014. december 18.
Magyar Patrióták Közössége

klári 
Egyesületünk tagjai a klári templom előtt, helybeli szövetségeseinkkel – A püspökség most azzal állt elő, hogy ezek az emberek nem templomaik lebontása, hanem egyesületünk jelenléte ellen tüntetnekA püspökség közleménye:

Konzultori és a Gazdasági Tanács döntései
A konzultori testület foglalkozott a 2014. júniusi papi szenátus által tárgyalt régi és javításra szoruló templomok kérdésével. A testület támogatta, hogy a püspök tárgyalhat magyarországi szervezetekkel, ezen épületek megmentése érdekében.
A németcsernyei (Srpska Crnja) és párdányi (Međa) templomok ügyében egyházmegyénk megállapodást ír alá a Teleki László Alapítvánnyal, amelynek szellemében az Alapítvány előkészítené a tervdokumentációt a fent említett templomok legszükségesebb állagmegóvási munkálatait illetően, és jövőre megkezdhetné a munkálatok kivitelezését is.
A szabadkai székhelyű Német Nemzeti Tanács elnöke átirattal fordult hozzám, amelyben felajánlotta segítségét a német katolikusok által épített elhagyott templomok megmentésére irányuló tevékenységeinkhez (Németcsernye, Németpárdány és Módos).
Ugyanakkor horvát híveink felháborodásának engedve, akik arról értesültek, hogy bizonyos magyar civil szervezetek Horvátklárit (Radojevo) magyar örökségként kezelik, beleegyeztem, hogy 2014. december 6-án nagygyűlést tartsanak Horvátklárin. A találkozó résztvevői elhatározták, hogy mindent megtesznek a horvát örökség megőrzésére a Bánság területén. Ugyanez történt perlaszvárosi (Perlez) híveink körében: egy csoportnyi horvát és német származású katolikus a horvát örökség megőrzésének érdekében kezdett szervezkedni, miután egy magyar civil szervezet ott nyugtalanságot szított.
A Gazdasági Tanács döntéseiről a pályázókat személyesen értesítjük.”

A Szülőföldünk Gyökerei Német Hagyományőrző Egyesület közleménye:

Szülőföldünk Gyökerei Német Hagyományőrző Egyesület szükségesnek tartja nyilvánosság elé állni a Nagybecskereki Egyházmegye sajtóközleményének azon része miatt, ahol a magyarországi egyesületek negatív hangnemben lettek megemlítve. Idézünk:
Ugyanakkor horvát híveink felháborodásának engedve, akik arról értesültek, hogy bizonyos magyar civil szervezetek Horvátklárit (Radojevo) magyar örökségként kezelik, beleegyeztem, hogy 2014. december 6-án nagygyűlést tartsanak Horvátklárin. A találkozó résztvevői elhatározták, hogy mindent megtesznek a horvát örökség megőrzésére a Bánság területén. Ugyanez történt perlaszvárosi (Perlez) híveink körében: egy csoportnyi horvát és német származású katolikus a horvát örökség megőrzésének érdekében kezdett szervezkedni, miután egy magyar civil szervezet ott nyugtalanságot szított.”
Lehető leghatározottabb módon cáfoljuk a Nagybecskereki Egyházmegye és a püspök úr ezen állításait. A Németcsernyét és Klárit meglátogató magyarországi egyesület volt az első, amely hosszú évek után meglátogatta ezeket a templomokat, abból a célból, hogy a valós állapotukról meggyőződjön. Abbéli szándékuk, hogy ezen épületeket megtekintsenek abból fakad, hogy a püspökség kilátásba helyezte a lebontásukat. Amikor a Bánság lakossai értesültek a püspök úr szándékairól, szervezkedni kezdtek és tiltakozni, ahogyan ezt az egyesületünk is tette. A magyarországi egyesület egy pillanatban sem akarta kisajátítani ezeket a templomokat, mint kizárólag a magyar örökség részét, segítő szándékkal érkeztek, nem pedig azért, hogy bárkinek a kulturális örökségét is elrabolják.
Ami pedig a Klárin megtartott nagygyűlést illeti, az összejövetelt Klári (Horvátklári) polgárai szervezték. Az összejövetelt klári Vadászházban  szervezték, így nem is volt szükséges a püspök úr engedélye, aki maga is meghívót kapott, de csak az általa ismert okoknál fogva nem jelent meg. Az összejövetelen a horvátok érkezése erre a vidékre volt téma, és ebben a szövegkörnyezetben hangzott el a templom megmentésének szükségessége is. Az összejövetelen vendégek voltak a tartományi kormány küldöttei, civil szervezetek (köztük az egyesületünk is), a katolikus és az ortodox egyház papsága, a Klári Helyi Közösség küldöttei, és számos más vendég. Mint az összejövetel résztvevői felelősségünk teljes tudtában állítjuk, hogy nem hangzott el az a fajta retorika, amelyet a püspök a közleményében állítja. Az egyesületünk nevében bocsánatot kérünk a Magyar Patrióták Közössége magyarországi egyesülettől, főleg arra az esetre, ha bármilyen kellemetlenség is érte őket a magyar nyilvánosság előtt a püspök által kimondott csúsztatások miatt. Ha valaki is nyugtalanságot szít a békés Bánság lakossága közt, akkor az maga a püspök úr, a személyes, valamint a tömegtájékoztatásban történt megnyilvánulásaival egyaránt. Püspök úr! Tekintettel arra, hogy Ön feljogosítottnak érezte magát arra, hogy beavatkozzon a civil szervezetek munkájába, mi feljogosítottnak érezzük magunkat, hogy felszólítjuk Önt arra, hogy szíveskedjen végre azt a munkát végezni, amelyre lett kinevezve, és a béke és barátság szellemét terjeszteni. Reméljük, hogy engedelmeskedni fog a népe szavának
Kelt: Németcsernyén,                                                                         Az egyesület elnöke
2014. 12. 17.                                                                                        Julijana Kljajić

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése