2014. december 31., szerda

Hajnal Jenő: „Sem vitát, sem állásfoglalást nem lehet elfogadni” (a szerb kormány 3877-es számú határozatáról)


– Ha megengedik, akkor röviden indokolnám, tisztelet testület, hogy miért nem tűztem napirendre Tari István napirend módosítási javaslatát, hiszen ő már december 21-én, mielőtt a napirendi javaslat kiment volna, elküldte ezt nekem, és ezért valamennyi tanácstagnak eljuttattam az indoklásomat.
Amit a tanácstag úr elmondott, az látszólag úgy tűnik, hogy minden ide tartozik és az igazság szerint az, hogy a napirendi pont javaslat nem tartozik a nemzeti tanácsok hatáskörébe. Ezt részletesen indokoltam, elmondtam.
Ami erről a leglényegesebb az az, hogy a szerb kormány által elfogadott 3877-es számú határozat, amely megjelent az Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében 2014. november 5-én, nem általános jellegű jogi aktus, hanem egyedi jellegű, amelyet csak fellebbezéssel, közigazgatási perrel lehet elvitatni, orvosolni.
Tehát, sem vitát, sem állásfoglalást ezzel kapcsolatban nem lehet elfogadni, és ezért javasolom, hogy ne vegyük napirendre a javaslatot.
Vita a napirenddel kapcsolatban nincs, az ügyrendünk szerint – mondta Hajnal Jenő az MNT elnöke, azzal kapcsolatban, hogy miért nem tűzte a Magyar Nemzeti Tanács december 29-i ülésének napirendjére Tari István tanácsnok javaslatát, hogy a testület foglaljon állást a kollektív bűnösség eltörlése tárgyában.
Hajnal Jenő végül mégis szavazásra bocsátotta a javaslatot, amit az MNT tagjai szavazattöbbséggel (26 ellenszavazattal, 2 támogatás ellenében) elutasítottak.  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése