2014. december 16., kedd

December 16.Etelka napja.
Dugonics András névalkotása az Etelka című regényben (1788) az Etele férfinévből, amely a germán eredetű Attila névnek vagy a későbbi német Etzel származékénak régi magyar formája. A hun fejeledelem germán, közelebbről gót eredetű neve. A gót atta szó kicsinyítő képzős származéka. Jelentése: atyácska.
1991 Magyar Kórusok Napja.
1645 I. Rákóczi György erdélyi fejedelem és III. Ferdinánd német-római császár között létrejött a linzi béke.
1653
Oliver Cromwell lett Anglia, Skócia és Írország lordprotectora.
1770 Megszületett Ludwig Van Beethoven német zeneszerző.
1773 Bostonban 3 hajónyi tearakományt öntöttek a tengerbe, az angolok magas teavámja elleni tiltakozásképpen. Ekkor kezdődött el az amerikai függetlenségi háború.
1833 Megszületett Lotz Károly festőművész (Fürdő nő).
1882 Kecskeméten megszületett Kodály Zoltán, a világhírű magyar zenepedagógus, zeneszerző és népdalgyűjtő.
1883 Megszületett Kós Károly építész, író, grafikus. A szecesszió népi elemeket felhasználó irányzatnak jellegzetes képviselője.
1938 Megszületett Liv Ullmann norvég színésznő, rendező, aki férje, Ingmar Bergman filmjeiben játszott, 1980 óta peig az UNICEF jószolgálati nagykövete.
1943 Megszületett Koltai Róbert színész. (Miniszter félrelép).

25 éve, 1989. december 16-án kezdődött el a romániai forradalom.
Nicolae Ceausescu 1965-ben került a Román Kommunista Párt, majd két évvel később a román állam élére. Önállóságra törekvő, nacionalista politikája révén kezdetben nagy népszerűségnek örvendett: 1968-ban megtagadta például a részvételt a "prágai tavasz" leverésében, 1984-ben pedig elküldte versenyzőit a keleti tömb többi országa által bojkottált Los Angeles-i olimpiára. A diktatórikus berendezkedés megerősödése, az emberek egyre nagyobb mérvű megfélemlítése és megsarcolása azonban nemzetközileg mindinkább elszigetelte Romániát, és egyre fokozódott a belső elégedetlenség. A Ceausescu-érában – vagy ahogy akkor nevezték, az "új aranykorban" - a diktatúra szilárdságát a kiterjedt informátorhálózat és a mindenhol jelen lévő titkosrendőrség, a Securitate biztosította. A Conducatort a sztálinihoz hasonló személyi kultusz övezte, képek, versek, filmek magasztalták úton-útfélen, a nép azonban gyűlölte, s Draculescuként emlegette a "Kárpátok géniuszát". Ceausescu minden kulcspozícióba a saját embereit helyezte: felesége, Elena lett a "kettes számú vezető", Nicu fia bekerült a legszűkebb pártvezetésbe, a fivérei irányították a hadsereget és a titkosrendőrséget. Legális ellenzék az országban nem működhetett, a tömegek elégedetlensége is csak ritkán tudott a felszínre törni, mint például az 1987. november 15-i brutálisan levert brassói munkástüntetéskor. A teljes gazdasági önállóság elérése érdekében Ceausescu törleszteni akarta Románia összes államadósságát, aminek az volt az ára, hogy a boltokból eltűntek az áruk, az emberek éheztek, a lakásokban hideg volt. Megalomán építkezéseivel átformálta Bukarest arculatát, majd 1988-ban megindította ún. település-szisztematizálási, közkeletű nevén falurombolási programját, amelyet hatalmas nemzetközi felháborodás kísért.
A forradalom szikrája 1989. december 16-án Temesváron pattant ki, amikor több száz ember élőláncot formálva próbálta megakadályozni annak a bírósági ítéletnek a végrehajtását, amely a romániai magyarság sérelmeiés a falurombolás miatt szavát felemelő Tőkés László református lelkészt gyülekezete, temploma és városa elhagyására kötelezte. Amikor a rendőrök mégis elhurcolták Tőkést, az élőlánc tüntető tömeggé változott. Az emberek másnap a Temes Megyei Tanács épületénél gyűltek össze, behatoltak oda, kidobálták és tűzre vetették a diktátor képeit és könyveit. A kivezényelt rendőrök, katonák, karhatalmisták a tüntetők közé lőttek, a sortűz halálos áldozatokat követelt. A következő napokban a megmozdulások számos más városra átterjedtek, miközben Ceausescu december 18-án hivatalos látogatásra Teheránba utazott, Románia pedig lezárta határait és átmenetileg szüneteltette a beutazásokat. Hazatérve a pártfőtitkár-államfő 20-án a televízióban úgy értékelte az eseményeket, hogy reakciós körök és idegen titkosszolgálatok szervezésében huligán elemek provokáltak összeütközéseket, majd 21-én 100 ezres politikai nagygyűlésen akarta meggyőzni a tömegeket a román sokoldalúan fejlett szocialista társadalom eredményeiről, s fizetésemelést ígért. A tömeget ez már nem elégítette ki: ellepte a bukaresti utcákat, antikommunista és Ceaușescu-ellenes jelszavakat kiabált, Temesvárt és a szabadságot éltette, s halálos áldozatokkal járó összeütközésbe keveredett a rendfenntartókkal. 21-én ugyancsak véres összecsapásokkal kísért tüntetések robbantak ki Aradon, Kolozsváron, Brassóban, Iasiban és Nagyszebenben is.
A forradalom fordulópontja december 22-én következett be: Vasile Milea honvédelmi miniszter öngyilkosságot követett el, utóda, Victor Stanculescu pedig Ceausescu tudta nélkül olyan utasításokat adott a katonaságnak amelyek a népi megmozdulást támogatták. A hadsereg átállt a felkelők oldalára, velük harcolt a Securitate-egységek ellen, a diktátor és felesége pedig elmenekült. 22-én 12 óra 18 perckor a televízióban Mircea Dinescu költő és Ion Caramitru színész bejelentették a diktátor szökését, és a népi felkelés győzelmét. A hatalmat a Nemzeti Megmentési Front Tanácsa vette át, amelynek nevében Ion Iliescu bejelentette: megszűntek Romániában a párt és a kormány régi struktúrái, s új, demokratikus Romániát építenek fel.
Miközben a harcok lanyhuló intenzitással még folytak, december 25-én este a bukaresti televízió bejelentette, hogy rendkívüli katonai törvényszék ítélkezett a 22-én este, Targoviste közelében elfogott Nicolae és Elena Ceausescu fölött. A bíróság bűnösnek találta őket népirtásban, az államhatalom aláásásában, közjavak, városok, falvak tönkretételében, a nemzetgazdaság lezüllesztésében és szökési kísérletben, s mindezekért halálra és teljes vagyonelkobzásra ítélte őket. 26-án a per filmfelvételével együtt a kivégzés képeit is bemutatta a televízió.
A felvételen: Tankok és tömeg a temesvári Opera téren a romániai rendszerváltó forradalom idején. Temesvár, 1989. december 25. MTI Fotó: Horváth Ernő
MTVA – Sajtó- és fotóarchívum

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése