2020. március 25., szerda

Hivatalosan is megkezdte tevékenységét a Független Vajdasági Értelmiségiek Szövetsége


Most az a legfontosabb, hogy a koronavírus jelentette krízishelyzetet egészségben, lélekszámunkban nem megfogyatkozva átvészeljük, utána azonban nemcsak a gazdasági, de a kulturális életünket is újra kell indítanunk – Ez egy remek alkalom arra is, hogy reszeteljük az elmúlt időszak elhibázott berögződéseit, és a negatív jelenségek meghaladásával az egységes cselekvést, a közös fellépést és az együttműködést helyezzük előtérbe a mesterségesen kialakított politikai megosztottság helyett
Felettébb sajnálatos módon az elmúlt héten egybeesett a koronavírus elleni védekezés részeként elrendelt rendkívüli állapot bevezetése hazánkban, és szervezetünk, a FüVÉSZ, vagyis a Független Vajdasági Értelmiségiek Szövetségének hivatalos bejegyzése. A jelen körülmények mellett alapítványunk nem kezdheti meg tevékenységét azzal a lendülettel, amivel szerettük volna, terveinket pedig sok tekintetben módosítanunk kell, illetve abban a kényszerhelyzetben vagyunk, hogy több programunkat el kell halasztanunk. A járvány, vagyis a pandémia, és a miatta kialakult vészhelyzet azonban semmiben sem módosítja az elveinket. Továbbra is szükség van a vajdasági magyar kulturális élet politikai beleszólástól és felsőbb irányítástól független önszerveződésére. Továbbra is kiállunk amellett, hogy az elmúlt időszakban mesterségesen kialakított politikai megosztottság helyett szellemi életünknek egységes cselekvésre, közös fellépésre, együttműködésre van szüksége.
Az informális körülmények között még februárban megkezdett munkát tehát zavartalanul folytatjuk tovább, egyelőre azoknak a terveinknek a megvalósítására koncentrálva, amelyek nem igényelnek személyes találkozásokat.

A legfontosabbak:
● Ezen a héten megtörtént a FüVÉSZ Alapítvány hivatalos bejegyzése, tehát örömmel jelenthetjük, hogy szervezetünk tevékenysége immár kilépett az informalitás keretei közül.
● Már a következő munkanapon megkezdjük annak a procedurális és jogi előkészítését, hogy alapítványunk a már működő FEM, vagyis a Free European Man könyvkiadó által publikációs lehetőséget biztosítson a független vajdasági alkotók számára. A könyvkiadó révén a FüVÉSZ a továbbiakban politikai és párthovatartozástól függetlenül, csak a művészi értékteljesítményt szem előtt tartva támogatja az alkotók munkáját, és publikációs lehetőséget biztosít a kevésbé frekventált, a mellőzött és a nem eléggé elismert, a protokolláris támogatásokból az elmúlt időszak káros gyakorlatának következtében kiszorult művészek számára.
● A FüVÉSZ már a következő héten megkezdi a tagfelvételt. Már szervezetünk informális megalakulásának nyilvános bejelentése után is sok olyan ismert és elismert művész jelentkezett nálunk, aki kifejezte óhaját, hogy szeretne a FüVÉSZ tagja lenni. Mint korábban már hangsúlyoztuk, nem célunk szervezetünk tagságának tömegesítése – vagyis népfrontosítása –, ellenben nagyon szívesen látunk sorainkban mindenkit, aki osztozik a nézeteinkben, egyetért a célkitűzéseinkkel, és hajlandó szerepet is vállalni azok megvalósításában. A tagfelvételre kidolgozott eljárásrend részleteit hamarosan közzétesszük a honlapunkon.
● Alapítványunk a következő hetekben ugyancsak megkezdi annak a szabályzat- és követelményrendszernek a kidolgozását, amellyel egy olyan díjalapot hozhat létre, amelynek segítségével írókat, művészeket, kutatókat támogathat, illetve részesíthet rangosnak minősülő elismerésben.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani azoknak a médiumoknak, lapoknak és internetes kiadványoknak, amelyek már az eddigiekben is folyamatosan tudósítottak munkánkról, tevékenységünkről, célkitűzéseinkről, és bízunk abban, hogy számuk a továbbiakban egyre csak gyarapodik majd.
A hazánkban érvényben lévő rendkívüli állapot jelenleg csak szűk közéleti mozgásteret biztosító körülményei között most az a legfontosabb, hogy vigyázzunk egymásra, aki csak teheti, maradjon otthon, s ne veszélyeztesse sem önmagát, sem másokat.
Most mindnyájunk számára az a legfontosabb, hogy a koronavírus jelentette krízishelyzetet egészségben, lélekszámunkban nem megfogyatkozva átvészeljük, azonban már most fel kell készülnünk arra, hogy ennek elmúltával nemcsak a gazdaságot, de a kulturális életet is új formában, új alapokra helyezve, új körülmények között kell majd újraindítanunk. Ez tehát egy alkalom arra is, hogy reszeteljük az elmúlt időszak elhibázott berögződéseit, és a negatív jelenségek meghaladásával az egységes cselekvést, a közös fellépést és az együttműködést helyezzük előtérbe a mesterségesen kialakított politikai megosztottság helyett.

A FüVÉSZ alapítói
https://www.vajma.info/cikk/kozlemenyek/4007/Hivatalosan-is-megkezdte-tevekenyseget-a-Fuggetlen-Vajdasagi-Ertelmisegiek-Szovetsege.html  


Megalakult a FüVÉSZ

Nem formális szervezetként szombaton, Topolyán megalakult a FüVÉSZ, a Független Vajdasági Értelmiségiek Szövetsége, amely céljai közt határozta meg, hogy az elmúlt időszakban mesterségesen kialakított politikai megosztottság helyett – és annak ellenében – egységes cselekvésre, közös fellépésre, együttműködésre biztassa és késztesse a vajdasági alkotókat.

A FüVÉSZ megalakulását megalapozta a felismerés, hogy a vajdasági magyar irodalomnak nincs egységes írószervezete, és ez a hiányosság már évtizedek óta megnehezíti, hátráltatja, esetenként pedig el is lehetetleníti a vajdasági magyar alkotók érdekérvényesítését – sok esetben pedig az érvényesülését is. A szövetség ezért írószervezetként is kíván működni, és ezzel segíteni azoknak az alkotóknak a munkáját, akik hitelesen és kompromisszummentesen tudják képviselni kultúránkat itthon is, Magyarországon is, és a nagyvilágban.
A FüVÉSZ érdekelt egy olyan könyvkiadó létrehozásában, amely felkarolja és támogatja a független, mellőzött, a politikai kirekesztettség miatt háttérbe szoruló alkotókat, s nemcsak publikálási lehetőséget, hanem szereplést, különböző, rangos hazai és külföldi szakmai rendezvényeken való megjelenési lehetőséget is biztosít a számukra.

A FüVÉSZ nem érdekelt az ideológiai-politikai megosztottság további elmélyítésében, ezért nézeteiktől, meggyőződésüktől, elkötelezettségüktől és párthovatartozásuktól függetlenül várja soraiba azokat az alkotó egyéniségeket, akik fontosnak tartják, hogy megőrizzük – illetve helyreállítsuk – kultúránk sokféleségét, hogy ezzel is lehetőséget teremtsünk az építő jellegű, konstruktív párbeszédre, a közös értékeink megbecsülésére és megőrzésére.
A FüVÉSZ-nek nem célja tagságának tömegesítése, ellenben szívesen látja tagjai között mindazokat az érdeklődőket, akik egyetértenek célkitűzéseivel.

A topolyai alakuló összejövetelen a FüVÉSZ kezdeményezői Bence Erika irodalomtörténészt, egyetemi tanárt választották a szövetség elnökének.
A szombati megalakulást azért tekintik egyelőre – átmenetileg – nem formálisnak, mert egyetértettek abban is, hogy elindítják a szervezet bejegyzésének folyamatát, és a formális megalakulást a szövetség hivatalos bejegyzéséhez kötik majd.

A FüVÉSZ megalapításának kezdeményezői:
Bajtai Kornél
Basity Gréta
Bence Erika
Mihájlovits Klára
Szabó Palócz Attila
Tomek Viktor
Yugovich, Robert
Zámbó Illés

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése