2020. március 1., vasárnap

Nem lesz hiteles magyar érdekképviselet!


Milyen politika, milyen politikusok?

Az április 26-ára várható választásokkal kapcsolatban már folynak az előkészületek, a magyar pártok közötti egyezkedések és a helyezkedések is. Már amelyek részt vesznek a választásokon…

Csorba Béla, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnöke február 20-án a Pannon RTV Közügyek című műsorában pártja választóit a VMSZ támogatására szólította fel „köztársasági szinten”.[1]
A VMDP vezetője elmondta, hogy „azokban az önkormányzatokban, ahol a pártjuk működik, ott indulnak helyi szinten, valamint koalíciót javasolnak a VMSZ-szel és a Magyar Egység Párttal. A VMDP vezetője hozzátette, már konzultált Pásztor Istvánnal és „ennek a részletes megbeszélése és az ezzel kapcsolatos közös nyilatkozat még hátra van”.[2]
– Fontos, hogy a magyar ügyeket magyar pártok képviseljék – magyarázta Csorba.[3]
 
A képen a következők lehetnek: 3 ember, álló emberek  
Trojka: A VMDP, a VMSZ és a MEP elnöke

Pásztor István aztán február 24-én – a február 21-én nyitott Facebook-oldalán – a fenti fénykép kíséretében közölte: „Megállapodtunk”.[4] Arról, hogy miben és miről állapodott meg a VMSZ, a VMDP és a Magyar Egységpárt (MEP), alig érkezett hír, pedig a nyilvánosságnak jogában áll erről értesülni.
Az ilyen pártközi egyezségeket nyilvánosságra szokták hozni. Vagy már ez titok? A választóknak erről nem kell tudni?  A VMSZ elnöke a Pannon RTV „megkeresésére” csak annyit mondott, hogy „a három párt együttműködése főként az önkormányzati választásra terjed ki”.[5]
A (fenti) felvételről ítélve, nagyon úgy néz ki, hogy a „megállapodásra” a Tartományi Képviselőházban került sor. Pásztor a pártvezéri ügy(lete)it is a T. Házban intézi?  Nincs itt valami összeütközés a pártelnök és a képviselőházi elnök tisztsége között?  De hát törődik ezzel valaki?

A titói korszak örökölt kisebbségpolitikai vívmányai egyre inkább károsodnak. A kétnyelvűség terei zsugorodnak. A magyarok lélekszáma százalékokban kifejezve rohamosan csökken, ami azt jelenti, hogy esetükben a kivándorlás aránya az átlagosnál nagyobb. Csökken a magyar tagozatok száma. A nehezen követhető rehabilitációs perek miatt egyre gyakrabban hangzik el a panasz, hogy a magyarok vagyon-visszaszerzési szándéka egyre nagyobb akadályokba ütközik. Hatalmas vagyon veszik el. A szavak és a tettek, a törvény és a gyakorlat aszinkronja miatt a kisebbségi pártra egyre kevesebb magyar szavaz, ami azt jelenti, hogy a választások után tovább csökken az érdekérvényesítő potenciálja.

A hárompárti megállapodás egyébként egyáltalán nem meglepetés. Ezek a pártok koalícióban voltak a 2006. évi választásokon is.[6] A VMDP és a MEP időközben gyakorlatilag eltűnt a politikai porondról, szinte csak formailag léteznek. Pásztornak azonban szüksége van a két pártra, hogy ezzel valamiféle támogatottságot tudjon felmutatni. A két szatellit pártnak pedig szüksége van Pásztorra, mert nélküle „maréknyi embernek sem tudnának egzisztenciát biztosítani”. 
Csorbának jutott a szánalmas szerep, hogy a (vémesz Pannon) RTV-jében pártja választóit a VMSZ támogatására szólítsa fel. Önmagát is lejáratva ezzel a nyilatkozattal, Csorba végleg feladta a VMDP korábbi magyar érdekvédelmi szerepét és behódolt az általa (is) számos esetben  (jogosan) bírált VMSZ-nek, amelynek vezetője ellen „súlyos vádakat” is megfogalmazott.[7]
Legutóbb a VMSZ-nek sikerült átverni a VMDP-t az 1944/45-ös magyar ártatlan áldozatoknak készülő emlékművel kapcsolatban is. Az emlékmű – a Futaki úti temetőbe Makovecz Imre által tervezte torony helyett – a Limán 4 városrészben kerül felállításra, „az 1944/45-ös ártatlan áldozatoknak” felirattal. Vagyis se nem lesz se magyar se Makovecz.[8]
Szmieskó Zoltán a MEP elnöke a Magyar Szónak elmondta: „Az a közös vélemény alakult ki már korábban is, hogy a kisebbségi érdekek érvényesítésének egyetlen lehetősége az, ha a kisebbségi pártok a hatalomnak a részét képezik”.[9] Láttuk és érezzük is, hogy milyen eredménnyel! De ki hallott erről a pártról és az elnökéről egyáltalán?
Legyünk már tisztában: Pásztort nem a vajdasági magyarok helyzetének rendezése, hanem a saját tisztségének és a környezetéhez tartozók pozícióinak megőrzése, vagyonuk gyarapodása érdekli!
Csorba és Szmieskó is elfogadták a VMSZ vezérének – „aki reményt ad a délvidéki magyarságnak”[10] – és pártjának az utóbbi négy évben (a volt radikálisból haladóvá előlépett párttal szövetségben) folytatott, a magyar közösségre nézve ártalmas politikáját.
Milyen politika ez, milyen politikusok ezek? Ilyenek képviseljenek bennünket? Ezekre szavazni? Még véletlenül sem!

Eljött a hiteles magyar képviselet ideje a Felvidéken, mert nincs már hová hátrálni – mondta Menyhárt József, a Magyar Közösségi Összefogás (MKÖ) nevű közös felvidéki magyar lista legerősebb résztvevője, a Magyar Közösség Pártja (MKP) elnöke az MTI-nek a szlovákiai parlamenti választásokról nyilatkozva.[11]
A Délvidéken/Vajdaságban meddig fogunk még hátrálni, hogy eljöjjön a hiteles magyar képviselet ideje”?
BOZÓKI Antal
Újvidék, 2020. március 1.

__________
[1] Pannon RTV. Csorba: Fontos, hogy a magyar ügyeket magyar pártok képviseljék. https://pannonrtv.com/rovatok/politika/csorba-fontos-hogy-magyar-ugyeket-magyar-partok-kepviseljek, 2020-02-20 12:47 és 19:12
[2] Uo.
[3] Uo.
[4] https://www.facebook.com/pasztorvmsz/
[5] Választási együttműködési megállapodás a VMSZ, a VMDP és a MEP között. https://pannonrtv.com/rovatok/politika/valasztasi-egyuttmukodesi-megallapodas-vmsz-vmdp-es-mep-kozott, 2020-02-24 17:05
[6] VMSZ-VMDP-MEP: Aláírták a hárompárti koalíciós szerződést. https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19802/VMSZ-VMDP-MEP-Alairtak-a-haromparti-koalicios-szerzodest.html, 2016. március 8. 14:18.
[7] A VMDP elnöke súlyos vádakat fogalmazott meg a VMSZ vezetője ellen. https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16173/A-VMDP-elnoke-sulyos-vadakat-fogalmazott-meg-a-VMSZ-vezetoje-ellen.html, 2013. október 20. 13:11
[8] Bővebben lásd Bozóki Antal: A délvidéki/vajdasági magyarok helyzete és jogai. (Árnyék)jelentés. Az Árgus – Vajdasági Magyar Kisebbségjogi civil Egyesület külön kiadványa, Újvidék 2017 220-224., vagy Se nem magyar, se nem Makovecz… http://bozokiantal.blogspot.com/2018/08/se-nem-magyar-se-nem-makovecz.html, 2018. augusztus 29.
[9] v-ár : A közös eredmények érdekében
https://www.magyarszo.rs/hu/4230/kozelet_politika/215955/A-k%C3%B6z%C3%B6s-eredm%C3%A9nyek-%C3%A9rdek%C3%A9ben.htm, 2020. február 24., 16:33
[10] Fremond Árpád Facebook bejegyzésében. Nyalásból ötös: Így örül Fremond Árpád annak, hogy Pásztor István regisztrált a Facebookra. https://delhir.info/2020/02/22/nyalasbol-otos-igy-orul-fremond-arpad-annak-hogy-pasztor-istvan-regisztralt-a-facebookra/
[11] Menyhárt: Eljött a hiteles magyar képviselet ideje a Felvidéken, https://www.vajma.info/cikk/karpat/13600/Menyhart-Eljott-a-hiteles-magyar-kepviselet-ideje-a-Felvideken.html, 2020. február 26. [17:42]

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése