2020. július 6., hétfő

A szovákia magyar nemzeti közösség memoranduma

 

Nemzetközösségünk Memoranduma


A Magyar Közösség Pártja küldöttsége a szlovák miniszterelnök által, a trianoni békediktátum 100. évfordulója kapcsán szervezett mai találkozóra ezzel a dokumentummal ment. Igor Matovič kormányfőnek átadják Nemzetközösségünk Memorandumát, amelyben konkrét javaslatokat fogalmaztak meg tíz pontban, amelyek biztosíthatják a felvidéki magyarság megmaradását és gyarapodását saját szülőföldjén. Az alábbi - két nyelven írt – dokumentumot Őry Péter, Auxt Ferenc, Bárdos Gyula, Csáky Pál, Cziprusz Zoltán, Farkas Iván, Gergely Papp Adrianna, Furik Csaba, Menyhárt József és  Viola Miklós írták alá.

A magyar nemzeti közösség MEMORANDUMA
● a magyarság, mint államalkotó nemzet elismerése Szlovákián belül
● magyar körzet kialakítása, amelyet a magyarok igazgatnának választott képviselőik útján
● a hivatalokban és a bíróságokon, mint hivatali nyelv, használható legyen a magyar
● egységes, szabad, alkotmányos haza, amelyben érvényesül a szabadság, az egyenlőség és a nemzetek testvérisége

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
A fenti pontok ismerősek lehetnek Miniszterelnök Úr számára, hiszen a szlovák nemzet memorandumát ismétli
meg közel 160 év elteltével. A trianoni békeszerződés elfogadásának századik évfordulója szomorú aktualitást ad a fenti követeléseinknek. A Szlovákiában élő magyar nemzeti közösség 1918 után akarata ellenére került új fennhatóság alá, s ugyanez ismétlődött meg a második világháború utáni rendezés alkalmával is. Józan ember mégis aligha feltételezheti, hogy az itt élő magyarok ne lennének a Szlovák Köztársaság lojális polgárai. Száz év elteltével, a Szlovákiában elő magyarság számarányában megfogyatkozva, de még mindig önszerveződésre képes közösségként követeli oktatási, kulturális és politikai jogainak biztosítását.
Miniszterelnök Úr úgy fogalmazott, a múltat nem mi írtuk, de a jövőt együtt alakíthatjuk. Ennek szellemében kérjük Önt, hogy segítse elő a szlovákiai magyar nemzeti közösség fennmaradását és gyarapodását. 1991 és 2011 között, szűk két évtized alatt, 110 ezer magyarral lett kevesebb Szlovákiában. Mi meghívottak annyian vagyunk, hogy mindegyikünk éppen ezer eltűnt magyart képvisel.
Ha közösségünk fogyása ilyen ütemben folytatódik, néhány évtizeden belül eltűnhet a magyar szó Dél-Szlovákia városaiból és falvaiból, mint ahogy azt a szlovák politika néhány szereplője kimondva, kimondatlanul célként fogalmazta meg. Arra kérjük, fordítsuk meg a történelem kerekét, s együtt építsünk Szlovákiában egy olyan jogállamot, ahol nem lehet kérdéses a szabadság, az egyenlőség és az itt élő nemzetek testvérisége.
Közösségünk fennmaradásához és gyarapodásához elengedhetetlenül szükségesnek látjuk, hogy:
● a Szlovák Köztársaság Alkotmányának preambuluma államalkotó közösségként ismerje el a szlovákiai magyar nemzetrészt,
● biztosítva legyen a nemzeti jelképeink (himnusz, címer, nemzeti színek) szabad használata, mégpedig az élet minden területén,
● a magyar nyelv egyenrangú hivatali nyelv legyen a magyar nemzeti közösség által lakott régiókban, a közigazgatási elrendezés vegye figyelembe a létező természetes régiókat,
● a szlovák kormány támogassa a magyar katolikus közösség kérését önálló egyházmegye kialakítására,
● a kormány pótolja évtizedes mulasztását, biztosítsa a magyar közösség széles körű önigazgatását,
● a kollektív bűnösség a mai napig az ország jogrendjének szerves része, a múltat nem mi írtuk, a jövő a kezünkben van elvvel összhangban, törölni kell az erre vonatkozó dekrétumot és annak mai napig ható következményeit,
● a kormány biztosítsa a magyarok által lakott régiók gazdasági fejlődését, miután az elmúlt évszázadban ezen régiók gazdasági gyarapodása tört meg leginkább: az arányossági elv érvényesüljön a támogatáspolitikában,
● a magyar közösség arányosan részesüljön a kultúra, oktatás támogatásából, különös tekintettel az intézmények működésére és a közszolgálati médiumok műsoridejének arányosságára,
● a magyar közösség a magyar nemzethez való tartozás szimbolikus kifejezéseként felvehesse a magyar állampolgárságot, egyidejűleg őrizhesse meg szülőföldje, Szlovákia állampolgárságát.
Pozsony, 2020.06.02. 
https://www.mkp.sk/2020/06/02/nemzetkozossegunk-memoranduma


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése