2020. július 10., péntek

Növekszik-e a magyar közösség befolyása?


Választások utáni gondolatok (2.)

Ha az ember kibékül a hatalommal, maga is azzá válik.
Jim Morrison

A június 21-ei és a július 1-jei szerbiai választásokon a Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István listája (új nevén Vranjei Magyar Szövetség) 71 893 szavazatot kapott, vagyis az összes szavazat 2,23 százalékát, ami 9 képviselői mandátumot jelent[1] (a 2016. évi 5 helyett).
A tartományi képviselőházi választásokon Pásztor pártjára – a választási bizottság adatai szerint (PIK) 75 218-an szavaztak, ami 11 képviselőt jelent[2] (az előző ciklusi 6-al szemben). (Az, hogy kik és milyen eredménnyel képviseltek bennünket, illetve kik lesznek az új képviselők, külön téma lehetne.)

A VMSZ Tanácsa is támogatta Vučić jelölését
(Szabad Magyar Szó, 2017. február 20.)


Ha csak a számokat nézzük, akkor ez a VMSZ számára valóban „az elmúlt 28 év legnagyobb választási sikere”.[3] Ennek csak örülni lehetne – hacsak ott nem lenne az a fránya „ha”.
A független választási elemzők ugyanis arra a megállapításra jutottak, hogy a véemesz ezt a – párt vezetősége,[4] de Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára által is – „történelmi sikernek”[5] nevezett eredményt „egy szabadnak és tisztességesnek távolról sem mondható, bojkott által övezett választáson sikerült a VMSZ-nek hatalmi pozícióból, különösebb konkurencia nélkül, nemtelen eszközöket is bevetve és hathatós anyaországi támogatással[6] elérni.  Ehhez még hozzá kell tenni – a sajtójelentések és szakmai vélemények alapján –, hogy „a választások során tapasztalt visszaélések száma ijesztő”.[7]
Csonka Áron, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége elnökének Facebbook bejegyzése szerint „legalább 20.000 magyar szavazatot kapott a SNS a Tisza mindkét oldalán. Úgyhogy a 70.000 körüli szavazat matematikailag lehetetlen”.[8]     
A VMSZ szavazataiban benne van a vranjei 1.265 és még kit tudja hol szabálytalanul szerzett szavazat is.[9]Bognár Tibor, a palicsi helyi közösség titkára ellen például bűnvádi feljelentést tettek, azzal az alapos gyanúval, hogy június 21-én 20 és 21,30 óra között Szabadkán, a Trogiri utca 20-as szám alatt, a Miroslav Antić  Általános Iskolában, a 71-es számú szavazóhelyen meghatalmazás nélkül megváltoztatta a voksok számát, szavazatok hozzáadásával, amikor azokat számolták”.[10]
Maglai Jenő a Szabadka Polgári Mozgalom listavezetője a július 3-ai sajtótájékoztatóján rámutatott: „Aggasztó, hogy Szabadkán a kampányban kijátszották a nemzeti, vagyis a nacionalista kártyát. Hamis illúzióval csapták be az embereket, amikor azt mondták, hogy Szabadkának magyar polgármestere lesz és erre sokan ráharaptak. Emiatt szerb részről is elindult a nyomásgyakorlás, SMS-ben üzeneteket küldtek, hogy az embereket azért buzdítsák szavazásra, hogy ne legyen magyar polgármestere a városnak”.[11]  
Volt nyomásgyakorlás, a Prosperitati által támogatottak (12 500 pályázatot nyert szavazó)[12] mozgósítása, telefonos hívások a 024 262200 telefonszámról, stb. Mindez a VMSZ „történelmi választási sikerének” biztosítására. 
A számadatokból az sem derül ki, hogy abban  a 9 önkormányzatban,[13] amelyekben a VMSZ koalícióban indult a Szerb Haladó Párttal, hogy/kinek a javára számolták a szavazatokat?
Ennek a „sikernek” az  értékelésekor figyelembe kell, tehát, venni azt is, hogy milyen társadalmi és politikai körülmények között került sor a választásokra, hogy a VMSZ-nek gyakorlatilag  egyik választási szinten sem volt magyar előjelű párt a kihívója, hogy röviddel választások előtt (február 8-án) módosították a törvényt, minek alapján a választási küszöböt 5-ről 3 százalékra szállították le,  a nemzeti kisebbségi pártokra leadott szavazatszámot pedig „35 százalékkal megnövelték, vagyis a szavazatok számát megszorozták 1,35-tel”,[14] hogy … de inkább ne soroljuk.
Még ha – részrehajlóan – feltételezzük is, hogy a VMSZ az összes szavazatot tisztességesen szerezte meg, akkor is a szavazatok száma alig éri el a délvidéki magyar közösség szavazati joggal rendelkező tagjai egyharmadának a számát. Ez bizony nem biztosít nagy legitimitást, nem különösebben dicsekedni való eredmény!

A VMSZ vezetőinek fontosabb, hogy hamis képet alkossanak önmaguknak, Orbán Viktornak és másoknak is arról, hogy most milyen „nagy” eredményt is értek el. 
Olyan vélemények is vannak, hogy „a VMSZ ’történelmi sikere’ a Szerb Haladó Párt (SNS) tükörképe”. Aleksandar Ivković, az European Western Balkans (EWB) újságírója ezzel kapcsolatosan fel is tette a kérdést (a választások által): „Növekszik-e a magyar közösség befolyása?”[15]
Azokat, akik esetleg azt gondolnák, hogy igen, le kell hűteni: A magyar közösség befolyása, a szerbiai politikai döntéshozatali folyamatokban a legutóbbi választások után nem fog növekedni, a VMSZ-é pedig egyenesen elértéktelenedett.  
A SNS a szerbiai (188 képviselővel a 250 közül) és a vajdasági képviselőházban is (76 képviselővel a 120-ból) egyedül/önállóan alakíthat kormányt, nincsen semmi szüksége a többi pártra, a VMSZ-re meg végképp. Pásztor pártja továbbra is fikuszként fog szerepelni a döntéshozatalban, illetve akkora részvétele lesz a politikai, gazdasági, stb. folyamatokban, amennyit Aleksandar Vučić (AV) megenged/jónak tart.  Önkormányzati szinten sem lesz ez másként. Ez pedig rontja a délvidéki magyar közösség pozícióját!

A választások értékelésekor sokan azt sem veszik figyelembe, hogy a nemzetközi kisebbségjogi mércék szerint, a nemzeti kisebbségek számára a döntéshozatali folyamatokban és a közügyekben biztosítani kell az illető kisebbség részvételét a lakosságban való százaléka arányában, vagyis a részarányos képviseletet.
Ilyen tekintetben a magyar közösség 9 képviselővel (3,16 százalék) a szerb képviselőházban csaknem megfelelő arányban van ugyan képviselve, mivel az ország lakosságának 3,5 százalékét képezi,[16] a tartományi képviselőházban viszont a 11 képviselővel (9,16 százalék) alul van reprezentálva. A tartomány lakosságának ugyanis a magyarok – a hivatalos statisztikai adatok szerint – 13 százalékát adják.[17]
A VMSZ a választási törvény módosításakor nem azt javasolta, hogy biztosítsák a részarányos képviseletet, hanem a megszerzett szavazatok 35 százalékkal való növelését! Újabb politikai hiba volt ez Pásztor István részéről!

A szerbiai helyzet jelenlegi állása szerint – finoman fogalmazva – AV csillaga leáldozóban van. Vele együtt pedig Pásztor Istváné is, aki szeretné megőrizni a tartományi képviselőházi elnöki tisztségét (és az ezzel járó mindennemű privilégiumát).  – Nekem ez az utolsó mandátumom. És hálás leszek a Jóistennek, ha ezt végig tudom csinálni – nyilatkozta Pásztor.[18] Kíváncsi lennék, vajon az időközben buzgó hívővé vált pártvezér kívánsága teljesül-e?
Amennyiben Szerbiában hatalomváltásra kerülne sor, a magyar közösség politikai súlya nem csökkenne ugyan, de a VMSZ befolyása lényegesen megcsappanna, mivel a  hatalom részévé vált. Ki állna szóba ugyanis az ellenzéki pártok vezetői közül Pásztorral, aki továbbra is arra számít, „hogy a napokban tárgyal Aleksandar Vučić elnökkel a koalícióról és a kormányalakításról”,[19] miközben a nép Szerbia-szerte tüntet és a hatalmi garnitúra távozását követeli!  Létezik-e ettől nagyobb politikai vakság?  
BOZÓKI Antal
Újvidék, 2020. július 10.


[1] P.D.: Predstavnici tri liste u RIK osporili zvanične rezultate [Három lista képviselői a KVB-ban vitatták a hivatalos eredményeket] Danas, 2020. július 7. 2.
A szerbiai választások végeleges eredményei itt találhatók: https://www.rik.parlament.gov.rs/vest/9434/saopstenje-za-javnost-.php
[2] Izveštaj a konačnim rezultatima izbora poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine 21. juna i 1. jula 2020. godine [Jelentés a Tartományi Képviselőház képviselőinek 2020. június 21-én és július 1-jén tartott választásáról ] http://pik.skupstinavojvodine.gov.rs/docs/2020Izvestaj%20o%20konacnim%20rezultatima.pdf
[3] mh: Kilenc mandátum a VMSZ-nek. Magyar Szó, 2020. július 7 1. és 4
[4] A VMSZ történelmi sikere https://www.vmsz.org.rs/hirek/tortenesek/vmsz-tortenelmi-sikere2020. június 23 09:06
[5] Potápi történelmi sikernek nevezte a VMSZ szereplését a szerbiai választáson https://ma7.sk/hethatar/potapi-tortenelmi-sikernek-nevezte-a-vmsz-szerepleset-a-szerbiai-valasztason, 2020. június 22., 20:50
[6] PRESSBURGER Csaba: Mennyire „történelmi” a VMSZ választási sikere?
https://hu.autonomija.info/pressburger-csaba-mennyire-tortenelmi-a-vmsz-valasztasi-sikere/, 2020. június 27.
[7] A visszaélések száma ijesztő Családi Kör (2020. július 2.) – lapszemle. https://szabadmagyarszo.com/2020/07/01/a-visszaelesek-szama-ijeszto/, 2020. 07. 01.
[8] https://www.facebook.com/csonkaaron, június 24. 9: 04.
[9] Vidám péntek, köszönve a vranjei VMSZ-szavazóknak
https://szabadmagyarszo.com/2020/06/26/vidam-pentek-koszonve-a-vranjei-vmsz-szavazoknak/
Lásd még: Dr. Pásztor Bálint: a VMSZ nem kampányolt Dél-Szerbiában https://pannonrtv.com/rovatok/politika/dr-pasztor-balint-vmsz-nem-kampanyolt-del-szerbiaban, 2020. június 26. 13:46 és 09:25
[10] U. Z.: Választási csalást követett el a VMSZ Palicson? https://delhir.info/2020/06/30/video-valasztasi-csalast-kovetett-el-a-vmsz-palicson/
[11] Tóth Imre. Maglai: Visszatért a kilencvenes évek szelleme
https://szabadmagyarszo.com/2020/07/03/maglai-visszatert-a-kilencvenes-evek-szelleme/
[12] Kabók Erika: Pályázni vagy sem? https://www.magyarszo.rs/hu/4318/velemeny_allaspont/220963/P%C3%A1ly%C3%A1zni-vagy-sem.htm, 2020. június 8. 15:08
[13] Pásztor István: Rekordidő alatt összegyűltek a támogatói aláírások
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-istvan-rekordido-alatt-osszegyultek-tamogatoi-alairasok, 2020. március 12. 14:55 és 2020. május 21 11:28
[14] Megszavazták a választási törvény módosításait. https://pannonrtv.com/rovatok/politika/megszavaztak-valasztasi-torveny-modositasait
[15] Aleksandar Ivković: “Istorijski uspeh” SVM kao ogledalo pobede SNS: Hoće li porasti uticaj mađarske zajednice? [„A VMSZ ’történelmi sikere’ a Szerb Haladó Párt (SNS) tükörképe”: Növekszik-e a magyar közösség befolyása? https://europeanwesternbalkans.rs/istorijski-uspeh-svm-kao-ogledalo-pobede-sns-hoce-li-porasti-uticaj-madjarske-zajednice/, 2020. június 29.
[16] Rezultati popisa stanovništva, Srbija 2011. https://www.vreme.com/cms/view.php?id=1157758, 2013. december 11. 12:45
[17] Diósi Árpád. A szív és az ész. Magyar Szó, 2012. december 8. 13.
[18] Kabók Erika: Új idők jönnek. Magyar Szó, 2020. június 27. 5.
[19] mh: Hamarosan a koalícióról és a kormányalakítástól. Magyar Szó, 2020. július 8. 4.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése