2016. július 5., kedd

Jogtiprás a Jogi Karon

Jogtiprás a Jogi Karon
Fotó: RTV
Az újvidéki Jogtudományi Kar épülete
Az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Karán a múlt hét folyamán lezajolottak a felvételi vizsgák, kihirdették az eredményeket, ma pedig a beiratkozás is elkezdődött.
A Magyar Mozgalom az autonómiáért – VMDK lista tartományi parlamenti képviselői megütközve értesültek arról, hogy a hatályos tartományi rendeletet és a kötelező bírósági intézkedést is megszegve, a Jogi Karon az idén sem biztosították az anyanyelni felvételizés lehetőségét az érdekelt jelentkezőknek.
Hiába a VaMaDisz bátor és következetes kiállása az esélyegyenlőséget biztosító magyar nyelvi felvételi mellett, hiába a többi egyetemi kar jogkövető magatartása, a Jogi Kar nem hajlandó a jogszabályból eredő kötelezettségeit tiszteletben tartani. A botrányos esetnek közel másfél évtizedes múltja van, hiszen amióta a milosevići rendszer bukása után a tartományi hatalom rendeletben kötelezte az újvidéki egyetem karait a nemzetiségi nyelvű felvételik megszervezésére, jogtiprás jóformán csak a Jogi Karon történt. Többen, többször is beharangozták már a probléma megnyugtató rendezését, legutóbb Nyilas Mihály volt és jelenlegi tartományi kisebbségügyi tiktár nyilatkozott ilyen hangnemben a Magyar Szónak 2015 nyarán. Az ügy mostani jogi vonatkozásain mit sem változtat az a tény, hogy az MNT intézkedésének következtében 2013-tól ma már nem szerb nyelvből, hanem az Alkotmányjogból kell felvételit tenni.
A legerélyesebben követeljük a vajdasági képviselőháztól, amely az Újvidéki Egyetem alapítója, valamint az új tartományi kormánytól, hogy szerezzen érvényt a jognak a Jogtudományi Karon. Az új tartományi kormányfő programjában kiemelt helyet kapott a nemzetiségi egyenrangúság és a kisebbségi jogok biztosítása. Most, amikor egy tartományi alapítású intézmény szegi meg durván ezeket a jogokat, elvárjuk, hogy az ígéretet teljesítsék. A VMSZ-től mint a Haladó Párt koalíciós partnerétől elvárjuk, hogy a másként gondolkodó magyar emberek kirekesztése helyett gyors, hatékony és konkrét lépéseket tegyen az ügyben, ezzel is igazolva, hogy kaolíciós szerepvállalása a közösség érdekében valósul meg.
A magyar szervezetek parlamenti képviselőiként, közös programunk célkitűzéseivel összhangban a jövőben is következetesen szóvá tesszük a jogállamiság és az emberi és kisebbségi jogok megsértését, akárki is követi el azokat.

Dr. Korhecz Tamás és Csonka Áron, a Magyar Mozgalom és a VMDK tartományi parlamenti képviselői
http://www.vajma.info/cikk/kozlemenyek/3028/Jogtipras-a-Jogi-Karon.html, 2016. július 5. [12:56]

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése