2022. május 30., hétfő

A VMSZ és a vallás összefonódása

Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Szabadkán 
 
A kerekasztal-beszélgetés résztvevői: Zsemberi János, dr. Nagy Imre és mgr. Hajnal Jenő (Fotó: Pesevszki Evelyn)

Szabadka, pontosabban a városháza és a Patria Hotel adott helyt az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem (EPMSZ) Küzdelmes sorsközösség című Akadémiai Napjainak, amelyeken „közéleti és vallási kérdésekről”[1] értekeztek „magyarországi, szerbiai, szlovákiai, romániai, ukrajnai, valamint nyugat-európai egyházi személyek, politikusok, egyetemi oktatók, művészek, közéleti személyiségek”.[2]
– Az akadémiai napok fő célja az, hogy az Európa különböző részeire szakadt magyarságnak egyfajta kulturális seregszemléje, önképzőköre legyen – emelte ki Jaskó Tamás, az EPMSZ elnöke[3].
Az EPMSZ konferenciát „minden évben más nemzetrészen tartják, a témában is igazodva a területhez”.[4]

A május 23-28-ai[5] szabadkai egyházi-politikai rendezvénynek a kuriózuma, hogy a második napján a vezérszónok Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ/ВМС) és a tartományi képviselőház stb. elnöke volt, aki a Bilaterális kapcsolatok-délvidéki magyarság a Magyarország–Szerbia viszonyrendszerben címmel tartott „előadást”[6]. (Pásztor május 12-én még Nagybecskereken a Szerbiai Katolikus szervezésében tartott, Romos templomok jövője című „szimpóziumon”[7] mondta el bölcs gondolatait.)
A pártvezér szabadkai „előadását” követően Deli Andor európai parlamenti képviselő, továbbá Pásztor Bálint, a VMSZ köztársasági parlamenti frakcióvezetője és Kovács Elvira, a Szerbiai Képviselőház alelnökének a részvételével Nyugat-Balkán, Szerbia, és a délvidéki magyarság az európai politikai térben címmel tartottak kerekasztal-beszélgetést[8].
Május 27-én Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) elnöke Mifelénk, a Vajdaságban címmel tartott „előadást”, majd a Jövőkép kisebbségben témában megtartott kerekasztal-beszélgetésen Nagy Imre, a Prosperitati Alapítvány igazgatóbizottságának elnöke és Zsemberi János topolyai vállalkozó „osztotta meg gondolatait a hallgatósággal”[9]. Délután Vicsek Annamária oktatási államtitkár tartott előadást „a vajdasági magyar egyetem elképzelésével kapcsolatban”[10].

Az EPMSZ – a honlapján[11] található adatok szerint – 1969-ben alakult meg és 1972 óta svájci civil szervezetként működik, székhelye Bázel. 1996 februárjában Budapesten létrejött az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület, 2000 januárjában pedig Marosvásárhelyen megalakult a szervezet Erdélyi Köre. Az EPMSZ-nek Délvidéki Köre is van, melynek az elnöke Bordás László (Ómoravica)[12].
– A Szabadegyetem célja a magyarságot érintő kérdések tanulmányozása, a magyar kultúra, a magyarság vallási, tudományos és művészeti értékeinek ápolása Európa különböző országaiban élő, magyar értelmiségiek körében. Az egymástól elszakított, vagy távol élő magyarok között e szellemi kincseken alapuló kapcsolatok létesítése illetve fejlesztése – írja a szervezet weboldalán[13].
Az EPMSZ évente egyszer, április vagy május havában – legtöbbször áldozócsütörtök hetében – különböző helyszíneken ún. Akadémiai Napokat rendez, amelyre most Szabadkán került sor.
– E tanulmányi héten a szakemberek előadásai, a kerekasztal-viták és a munkacsoportok, az egyetemes emberi, kivált a magyarságot érintő kérdésekkel foglalkoznak, különös tekintettel korunk tudományos, teológiai és kulturális kihívásaira – adja tudtul a szervezet.
A Wikiszótár szerint a protestáns „nem katolikus keresztény (személy, egyház, vallás), amely a reformációval jött létre Luther, Kálvin vagy más vallásreformátorok tanításai alapján a 16. század óta. A protestáns egyházak nem ismerik el a római pápát legfőbb egyházi személyként. A hívők főleg Nyugat-Európában és Észak-Amerikában élnek nagy számban”[14].

Az EPMSZ alapvetően vallási szervezet lehet, amely Szabadkán tartott „Akadémiai Napjainak” központjában a délvidéki/vajdasági magyar közösség helyzetével kapcsolatos politikai témák voltak. Miközben – a szerb alkotmány 11. szakasza szerint – „a Szerb Köztársaság világi jellegű állam. Az egyházak és a vallásközösségek az államtól elválasztva működnek.”[15] Nem kellene mégis betartani az alkotmányt és a törvényeket?
Viszonylag új jelenség a közéletben és a politikában, hogy a VMSZ/ВМС magyar-szerb nevű vegyespárt vezető tisztségviselői, az MNT és a Prosperitati Alapítványnak a párthoz közeli, illetve az által támogatott irányítói vallási egyesülettel tartott közös rendezvényen viszik a hangot. Egyetlen más vajdasági szervezethez tartozók sem vettek/vehettek részt ezen a happeningon. Bizonyára meghívót sem kaptak. Kérdés, hogy megjlentek volna-e egyáltalán.
Nem kell ezen csodálkozni, hiszen a VMSZ/ВМС elegendő önmagának, még véletlenül sem kíváncsi másoknak véleményére, különösen pedig a párt tevékenységét bírálóktól „ódzkodik, mint ördög a tömjéntől”!
Pásztor pártja soha eddig nem tanácskozott a közösség tagjaival, kérte ki a véleményüket az őket érintő kérdésekben. Bizonyára még pártja vezetőségét sem kérdezte. A VMSZ Elnöksége működéséről ugyanis nincsen egyetlen hír sem! Egyébként minek is ez a névleges testület, mivel ott is a Pásztor Kft-hez közeli személyek ülnek.

A napi áhítattal is egybekötött konferencián elhangzottak minden tekintetben Pásztor István pártvezér politikáját tükrözik. Ennek alapját az Orbán Viktor  miniszterelnök, illetve kormánya  által a 2010-es országgyűlési választáson „kötött” új társadalmi szerződés, a Nemzeti Együttműködés Rendszere (NER) képezi. Az politikai jellegű „előadások” is annak szellemében hangzottak el, személyes meglátásokat, többnyire propaganda ízű szólamokat tartalmaztak, ezért nem is lehetnek hitelesek, tárgyilagosak.
Hajnal Jenő, az MNT elnöke, például, azt mondta, „a vajdasági magyarság megtanulta, hogy nagyon sokat kell dolgozni, állandóan bizonyítani, hitében erősnek lenni és támogatni a saját közösségét”. Szerinte a magyar fiatalokat abban kell megerősíteni, hogy „megtanulják saját magunk megfogalmazni azt, mit szeretnének, majd támogatni őket ennek a megvalósításában”.[16] Közben az Európa Kollégium lakóit Fideszes és Véemeszes politikusok, az e pártokhoz közel álló „káderek” „előadásainak” hallgatására kötelezik.[17]
Zsemberi János, a „tizenkét vajmagyar nábob”[18] egyike, azt hangoztatta, hogy „csökkent az asszimiláció, hogy újra jó magyarnak lenni, a magyarság büszke nemzeti hovatartozására, a többségi nemzet szemében is növekszik a tekintélye, így jobban érzi magát szülőföldjén”[19].
Könnyen mondhat ilyet az, akinek az „érdekeltségébe tartozó cégek a Prosperitati Alapítványnál tíz pályázati körben összesen 776 millió dinárt (6,6 millió eurót) nyertek”[20]. Üres szólamokból azonban nem lehet megélni, és azok a magyar közösség helyzetén sem javítanak!

A VMSZ/ВМС most már egy svájci székhelyű protestáns vallási szervezettel is összefonódott. A világi problémákkal kapcsolatos nézeteit, álláspontjait nem a közösség tagjaival, hanem egy külföldi székhelyű vallási egyesülettel osztotta meg. A politikáját most már külföldi egyházi szervezetek által is népszerűsíteni, terjeszteni kívánja? A nemzeti kisebbségi/közösségi jogokat nem az állami/világi szervezetek és a jogállam, a jogérvényesítés útján kellene megvalósítani?
A párt még azt sem tartotta szükségesnek közölni a nyilvánossággal, hogy a nemzetmegőrzés és többoszlopos rendszerével” kapcsolatos konferenciára miért, mi célból és hogyan került sor Szabadkán!? Nem-e az lenne a természetes/normális, ha a vallási egyesületek vallási, a vallás szabadságához fűzőfő ügyekkel és a hívők lelki világával foglalkoznának, az állami szervek pedig a világi dolgokkal?
Van-e ennek a konferenciának egyáltalán valamilyen hozadéka is a vajdasági magyar közösség számára? Mivel mozdítja előre, teszi jobbá a helyzetét?

BOZÓKI Antal
Torda, 2022. május 30.
__________
[1] Szakáll Laura: Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem akadémiai napjai Szabadkán. https://hetnap.rs/cikk/Az-Europai-Protestans-Magyar-Szabadegyetem-akademiai-napjai-Szabadkan-39757.html, 2022. május 24.
[2] Uo.
[3] Uo.
[4] (Pannon RTV) Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem: Vallás, nemzeti kisebbségi jogok Európában https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/europai-protestans-magyar-szabadegyetem-vallas-nemzeti-kisebbsegi-jogok, 2022.05.24 14:56 és16:56
[5] (EPMSZ) Küzdelmes sorsközösség EPMSZ Konferencia. http://www.epmsz.eu/
[6] P.E.: Konfrontáció helyett együttműködés. Magyar Szó, 2022. május 25. 1. és/vagy https://www.magyarszo.rs/hu/4936/kozelet/265472/Konfront%C3%A1ci%C3%B3-helyett-egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9s-P%C3%A1sztor-Istv%C3%A1n-hat%C3%A1ron-t%C3%BAliak-P%C3%A1sztor-B%C3%A1lint-Kov%C3%A1cs-Elvira.htm, 2022. május 25. 07:50 >> 2022. május 25. 21:41
Bővebben lásd a Pásztor és a nemzetiségpolitika c. írásom. https://bozokiantal.blogspot.com/search/label/Jegyzetek, 2022. május 27.
A Szabadegyetem teljes programját lásd itt: Meghívó és Program Musor22N.pdf
[7] K.I.: Továbbra is az életet szolgálják. Magyar Szó, 2022. május 13. 1. https://www.magyarszo.rs/hu/4926/kozelet/264778/Tov%C3%A1bbra-is-az-%C3%A9letet-szolg%C3%A1lj%C3%A1k.htm, 2022. május 13., 09:11 >> 2022. május 13., 21:41
Bővebben lásd az Egyoldalú műemlékvédelem (Hívek nélküli, romos templomok) c. írásom. http://bozokiantal.blogspot.com/search/label/M%C5%B1eml%C3%A9kv%C3%A9delem, 2022. május 23., vagy https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=14510, 2022.május 23.
[8] Lásd P.E. írását a 6-os jegyzetben.
[9] P.E.: Mifelénk, a Vajdaságban. Magyar Szó, 2022. május 28. 1.
[10] Uo., 4.
[11] EURÓPAI PROTESTÁNS MAGYAR SZABADEGYETEM. Kik vagyunk http://www.epmsz.eu/
[12] Délvidéki Kör. http://www.epmsz.eu/
[13] Lásd a 11-es alatt.
[14] Protestáns szó jelentése https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/Protest%C3%A1ns
[15] Törvények és egyéb jogi dokumentumok magyar nyelven. A SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA. Az SZK Hivatalos Közlönye, 98/2006. szám. https://www.mnt.org.rs/dokumentum/torvenyek-es-egyeb-jogi-dokumentumok-magyar-nyelven (a 3. dokumentum).
[16] Lásd a 9-es alatti írást, 4.
[17] Bővebben lásd a „Közéleti estek” az Európa Kollégiumban c. írásom. https://delhir.info/2022/04/15/kozeleti-estek-az-europa-kollegiumban/, 2022. április 15.
[18] GYURKOVICS Virág: Tizenkét vajmagyar nábob. https://hu.autonomija.info/tizenket-vajmagyar-nabob/
[19] Lásd a 9-es alatti jegyzetben, 4.
20] Lásd a 18-as alatti írást.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése