2022. május 12., csütörtök

„Eredmények a válság kellős közepén”?

Emberi- és nemzeti kisebbségjogi napló (263.)


Ne feledd, hogy a becstelenségért és a gyávaságért mindig fizetni kell.
George Orwell

Április 29.
„Eredmények a válság kellős közepén”?

Fotó: Molnár Edvárd

Második idei (sorrendben 30.) ülését tartotta meg Szabadkán a 2018-ban választott Magyar Nemzeti Tanács (MNT).[1] A testület első ülése még február 29-én volt. Négy hónap alatt két összejövetel – nem valami túlzottan megfeszített tevékenységre utal.
A testület napirendjén sem szerepeltek különösebben izgalmas témák: ezek az „intézmények munkájáról szóló jelentések, tankönyvek jóváhagyásai” voltak.[2] Többnyire csak szavazás volt, vita nemigazán.
Hajnal Jenő MNT elnöknek most már csak az lehet a célja, hogy valahogy átvészelje az őszre esedékes tanácsi választásokig tartó időszakot.

Nagyobb figyelmet a Magyar Szó és a Hét Nap Lapkiadó Kft. 2021-es munkajelentése és zárszámadása érdemelt volna, csak éppen – a tudósítások szerint – semmilyen vita nem alakult ki, hozzászólás egy sem. Mintha a két Kft háza táján minden a legnagyobb rendben lenne. Pedig kellő hozzáállással, komolysággal lehetett volna ezekről érdemi vitát nyitni.
– A múlt évben 382,3 millió dinár összbevételt tervezett a cég (a Magyar Szó – B.A.), 382,2 millió dináros teljes ráfordítással, végül 390 millió dinár valósult meg, vagyis sikerült két százalékkal meghaladni a költségvetési terveket. Pozitív gazdasági évet zárt tehát a cég a felelősségteljes ügyvitelnek köszönhetően, mondta beszámolójában Ökrész Rozália véemeszes igazgató-köztársasági képviselő.
Az idézett adatokból még a nem éppen jó matekosok is könnyen kiszámíthatják, hogy a Magyar Szó Kft. jövedelme a 2021-es évben 7,8 millió dinár volt.
Az MNT ülésről készült írásból[3] azonban nem derül ki, hogy a „megvalósult” összegnek a része-e az a 105 millió dináros támogatás,[4] amit a Magyar Szó Kft. 2021-ben a Tartományi Kormánytól kapott?

László Edit, a Hét Nap igazgatója szerint a lapkiadó vállalat „43,5 millió dinár bevétellel, 40,3 millió dináros kiadással működött tavaly”.[5] Ez azt jelenti, hogy a cég 3,2 millió jövedelmet valósított meg.
A Hét Nap 2021-ben 30 millió dinár támogatásban részesült a Tartományi Kormánytól. Ezt az összeget is beszámolták a jövedelembe? 
A Magyar Szó nevű pártújság minderről „eredmények a válság kellős közepén”[6] címmel számol be? Milyen eredmények ezek?
A számadatokból is jól látszik, hogy a két magyar lapkiadó kft. valójában, sajnos, nem hogy semmilyen jövedelmet nem valósított meg, de még komoly vesztességgel is dolgozik. A (párt)állami támogatások nélkül már régen csődbe jutottak volna! 
A Magyar Szó tavaly még 1.975.000 euró, a Hét Nap pedig 117.500 euró támogatást is kapott az anyaországtól.[7]
 
Az MNT „alapítású” Magyar Szót és a Hét Nap Kft., amelyek azonos című napilapot, illetve hetilapot adnak ki, gyakorlatilag a Vajdasági „Magyar” Szövetség irányítja, és a haladó-szocialista-vémeszes vajdasági és a fideszes magyar kormány szolgálatában, valamint közvetlen befolyása alatt tartja.[8] Szüksége van a pártpropaganda célokat szolgáló sajtóra, amely által folyik a tömeges agymosás.
Az MNT döntő többségű véemeszes tagsága és az „ellenzéki” Magyar Mozgalomhoz (MM) tartó tagok hozzászólás nélkül fogadták el a két sajtóvállalat jelentését. A lapok példányszámának alakulásáról és a tájékoztatás milyenségéről egy árva szó se hangzott el! 
Az MNT csak az eredményeket ismeri, a problémákat nem!

Május 7.
Semmibe veszik alkotmányt! 
 
Horváth Ferenc, Pásztor István, Forró Krisztián, Brenzovics László, Potápi Árpád János, Kelemen Hunor és Jankovics Róbert a pártvezetők találkozóján (fotó: MTI)

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Fiuméban (Rijeka), a Választások után, kihívások előtt – Kárpát-medencei nemzetpolitikai konferencia címmel tartott tanácskozást a külhoni magyar pártok vezetőivel.
A tanácskozáson jelen volt Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke is.
A résztvevők „üdvözölték a vajdasági és muravidéki magyarság szerbiai és szlovéniai választásokon elért eredményeit. Reményüket fejezték ki, hogy […] a vajdasági magyarság is sikerrel veszi a következő megmérettetést, az ősszel esedékes nemzeti tanácsi választásokat.”[9]

A szerb alkotmány 115 szakasza szerint, „a köztársasági elnök nem tölthet be más közéleti tisztséget, és nem végezhet hivatásos tevékenységet”.[10]
A nyilvánvaló alkotmányellenesség ellenére, Aleksandar Vučić újraválasztott köztársasági elnök még mindig nem mondott le a Szerb Haladó Párt (SNS) elnöki tisztségéről!
Pásztor István, a VMSZ elnöke egyúttal a Tartományi Képviselőház elnöke, de a Palics Park Kft. közgyűlési elnöke[11] is. Lehetséges, hogy egyéb funkciói is vannak, amelyekkel kapcsolatban fennállhat az összeférhetetlenség.
A vezető hatalmi tisztségviselők esetében értelemszerűen kellene alkalmazni a szerb alkotmánynak a köztársasági elnökre vonatkozó rendelkezését!
Annak ellenére, hogy a közmondás szerint „nem lehet egy fenékkel két lovat megülni” – Vučić példáját követve – Pásztor egyszer, mint pártelnök, máskor képviselőházi elnökként szerepel a közéletben.
 
Érdekes lenne követni, hogy Pásztor az év hány napján lép fel pártelnökként, és mint állami tisztségviselő? Hol veszi fel a fizetését, a Tartományi Képviselőházban vagy a VMSZ-ben, illetve mindkét helyen? Hol fizetteti meg az útiköltségeket és melyik szervezet gépkocsiját használja? Vagy az állami tisztségviselőknek minden megengedett?
Amíg a legmagasabb rangú állami vezetők semmibe veszik az alkotmány rendelkezéseit és az alapvető erkölcsi normákat, addig Szerbiában sem demokrácia, de fejlődés sem leszí!

BOZÓKI Antal 
Torda, 2022. május 12.
__________
[1] A Magyar Nemzati Tanács 30. rendes ülése. https://pannonrtv.com/tv/alkalmi-musorok/magyar-nemzeti-tanacs-30-rendes-ulese-20220429, 2022. április 29 17:55
[2] Intézmények munkájáról szóló jelentések, tankönyvek jóváhagyásai szerepeltek az MNT ülésén https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27509/Intezmenyek-munkajarol-szolo-jelentesek-tankonyvek-jovahagyasai-szerepeltek-az-MNT-ulesen.html, 2022. április 29. 16:47
[3] v-ár: Eredmények a válság kellős közepén. Magyar Szó, 2022. április 30. 5., vagy
[4] Tóth D. Lívia: A megmaradás záloga https://www.magyarszo.rs/hu/4536/kozelet/235905/A-megmarad%C3%A1s-z%C3%A1loga.htm, 2021. február 12. 07:28
[5] Lásd az 1-es alatti írást.
[6] 
Lásd a 3-as alatti írást.
[7] Orbán befolyásra tesz szert Szerbiában a vajdasági média révén https://szabadmagyarszo.com/2021/02/26/orban-befolyasra-tesz-szert-szerbiaban-a-vajdasagi-media-reven/, 2021. február 26., és Stefan Marković: Orban „kupuje” uticaj u Srbiji preko vojvođanskih medija [Orbán Viktor magyar miniszterelnök „befolyást” vásárol a vajdasági médiumok által] https://www.cins.rs/orban-kupuje-uticaj-u-srbiji-preko-vojvodanskih-medija/, 2021. február 26.
Lásd még a Kormányközeli médiák c. írásom. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=13844, 2021. augusztus 25. 
[8] Bővebben lásd a Megszüntetni a médiasötétséget! c. írásom. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=14303, 2022. március 3.
[9] (MTI) További kihívások előtt. Magyar Szó, 2022. május 9. 1. és 3. https://www.magyarszo.rs/hu/4921/kozelet_kitekinto/264454/Tov%C3%A1bbi-kih%C3%ADv%C3%A1sok-el%C5%91tt-nemzetpolitika-k%C3%BClhoni-magyarok.htm, 2022. május 7. 15:47 >> 2022. május 8. 21:27
[10] Törvények és egyéb jogi dokumentumok magyar nyelven
A SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA (Az SZK Hivatalos Közlönye, 98/2006. szám) https://www.mnt.org.rs/dokumentum/torvenyek-es-egyeb-jogi-dokumentumok-magyar-nyelven
[11] Pásztor István: Még 400 millió dinárra van szükség a palicsi aquapark befejezéséhez https://www.vmsz.org.rs/hirek/tortenesek/pasztor-istvan-meg-400-millio-dinarra-van-szukseg-palicsi-aquapark-befejezesehez, 2021. április 16. 09:55

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése