2018. december 4., kedd

Magyar Mozgalom:

A vízlecsapolási illeték igazságtalan teher, a hátralékot törvénytelenül fizettetnék meg

Magyar Mozgalom: A vízlecsapolási illeték igazságtalan teher, a hátralékot törvénytelenül fizettetnék meg

A Vajdaság Vizei Vízgazdálkodási Közvállalat ezekben a napokban kézbesíti Vajdaság, vízlecsapolási illetékfizetési kötelezettség alá eső lakosai részére a 2018. április-december időszakra vonatkozó végzéseket.
A Magyar Mozgalom elnöksége ezzel kapcsolatban válaszokat vár a Vajdasági Magyar Szövetség tisztségviselőitől, elsősorban Fremond Árpádtól, a szerbiai parlament mezőgazdasági, erdészeti és vízügyi bizottságának alelnökétől és a VMSZ alelnökétől, mgr. Fehér Lászlótól, a Vajdaság Vizei közvállalat felügyelő bizottsági elnökétől, a VMSZ elnökségi tagjától, Juhász Attilától, a Mezőgazdasági,  Erdészeti és Vízügyi Minisztérium államtitkárától és a VMSZ Tanácsának tagjától, valamint Ótott Róberttől, a tartományi mezőgazdasági, vízügyi és erdészeti titkár helyettesétől.
Az MM elnöksége a következő kérdésekre szeretne választ kapni:
  1. Miért kell azon városi területeken élő polgároknak is vízlecsapolási illetéket fizetniük, ahol létezik szennyvízelvezető rendszer (amelynek használatáért már fizetik a polgárok a megfelelő díjat)?
  2. Miért fizettetik meg a vízlecsapolási illetéket az olyan városi és peremvárosi területeken élő polgárokkal, amelyeken még nem épült ki a szennyvízelvezető rendszer, de vízelvezető árkok sincsenek?
  3. Miért kell ezt az illetéket fizetniük a mezőgazdasági földterületek tulajdonosainak, ha a terepviszonyok miatt fel se merülhet a vízlecsapolás szükségessége?
  4. Miért kell ilyen illetéket fizetniük azon mezőgazdasági földterületek tulajdonosainak, akiknek a szántóföldjei vízelvezető rendszer hiányában  gyakran kerülnek víz alá?
  5. Miért fizettetik meg az illetéket azokkal a polgárokkal, akiknek a földjei olyan csatornák mellett helyezkednek el, amelyeket benőtt a nád és a gaz?
  6. Mi a fent megnevezett tisztségviselők álláspontja arról a végtelenül inkorrekt módszerről, ahogyan a Vajdaság Vizei közvállalat kézbesítette a korábbi időszakból származó adósságokra vonatkozó értesítéseket?
„A vízlecsapolási illetékről szóló végzést tartalmazó borítékban ugyanis a Vajdaság Vizei közvállalat minden illetékköteles polgárnak egy másik értesítést is kiküldött, ez pedig az »előző időszak« állítólagos adósságáról szól. Az említett értesítésben (amelyen nem található aláírás és pecsét), nem szerepel sem az időszak, amelyre az adósság vonatkozik, de azt sem részletezik, hogy milyen tételekből áll össze a  teljes adósság” – mutat rá szerkesztőségünkhöz eljuttatott levelében a Magyar Mozgalom elnöksége.
Levelük szerint az érintett polgárok többségének az a természetes reakciója, hogy a Vajdaság Vizei közvállalattól betekintést követelne az eddigi elkönyvelt befizetéseibe és az adósságot kitevő egyes tételekbe. A közvállalat azonban, 2018. november 28-án az internetes oldalán egy értesítést tett közzé, miszerint nem rendelkezik az előző időszak befizetéseit tartalmazó nyilvántartással, ezért a polgárok az adósság fennállásának tisztázására vonatkozó kérelmüket csak akkor adhatják át, ha rendelkeznek az érintett időszak befizetéseit igazoló befizetőlapokkal. A közlemény folytatásából kiderül, hogy az adósság arra az időszakra vonatkozik, amikor a megfizettetést még az Adóhivatal végezte (2011  elejétől 2016 végéig). A szöveg végén a Vajdaság Vizei közvállalat diszkréten figyelmezteti is a polgárokat, hogy az illetéket fizessék be  15 napon belül, ellenkező esetben késedelmi kamatot számolnak fel.
A Magyar Mozgalom elnöksége levelében rámutat, hogy
a Vajdaság Vizei vízgazdálkodási közvállalat fent leírt eljárása törvényellenes, tekintettel arra a törvényi előírásra, miszerint az állami szerveknek hivatali kötelessége az olyan adatok összegyűjtése, amelyek valamely állami nyilvántartás részeit képezik. A 2016. december 31-e előtti vízlecsapolási illeték címén történt befizetések pedig nyilvánvalóan megtalálhatók az Adóhivatal nyilvántartásában.
Emellett – teszik hozzá a levélben – minden logikát nélkülöz, hogy a polgárnak kell bizonyítani, évekre visszamenőleg, hogy eleget tett az állam iránti valamely kötelezettségének, az állam (ebben az esetben a közvállalat) pedig azt közli vele, hogy nem rendelkezik nyilvántartással a polgárok befizetéseiről.
Az MM elnöksége ezért arra szólítja fel a Vajdaság Vizei közvállalat vezetését, hogy a befizetésekről és tartozásokról szóló egységes és átfogó nyilvántartás elkészítéséig FÜGGESSZE FEL a 2016. december 31-e előtti adósságok megfizettetését és erről a döntéséről tájékoztassa a közvéleményt.
A fentiek miatt a Magyar Mozgalom társelnöke, állampolgári minőségében, a mai napon a tartományi ombudsman hivatalánál panaszt nyújtott be a Vajdaság Vizei vízgazdálkodási közvállalat ellen.
„A Vajdasági Magyar Szövetség fent említett tisztségviselőitől azt várjuk el, hogy azonnal indítsák el a megfelelő eljárásokat az általuk irányított szervekben és testületekben, annak érdekében, hogy a vízlecsapolási illetéket a jövőben csak a csatornahálózat tényleges használóival fizettessék meg, de velük is csak a pénzügyi lehetőségeikkel összhangban. Bízunk benne, hogy Branislav Nedimović mezőgazdasági, erdészeti és vízügyi miniszter és mgr. Vuk Radojević illetékes tartomány titkár elfogadják a VMSZ, mint koalíciós partner ilyen irányú javaslatát” – áll a Magyar Mozgalom elnöksége által aláírt, szerkesztőségünk címére hétfőn eljuttatott levélben.

2018. december 3. 19:44

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése