2018. december 14., péntek

PÁSZTOR ISTVÁN ÉS A PANNON RTV FÉLRETÁJÉKOZTAT


A vízlecsapolási illetéket (sajnos) fizetni kell

 

Kajári Ferenc december 9-én a Szabad Magyar Szó Független vajdasági magyar közéleti portálon négy kérdést tett fel „Pásztor István úrnak”, a Tartományi Képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ/BMC) elnökének.

Kérdései megválaszolásához Kajári nem sok reményt főzött, de mégsem zárta ki ezt, mivel – „(váljék elnök úr becsületére!) – az utóbbi időben, még a nem nyilvános levelekre is fénysebességgel és nyilvánosan reagált. Talán most is így tesz?” – írja levelében.[1] 

A válasz – amint azt Kajári sejtette – december 12-én meg is érkezett a (legalább) kétszeres elnök Kérdezett, felelek című írásának formájában.[2]

A két szövegből csak Kajári harmadik kérdésére, a vízlecsapolási illetékkel/díjjal/térítménnyel kapcsolatos válasz keltette fel a figyelmem, mivel a Vajdaság Vizei nevű közvállalattól a napokban nekem is kézbesítették „a 2018 április-decemberi” időszakra vonatkozó határozatot, és az ezzel kapcsolatos befizetési, valamint az előző időszakból fennmaradt „adósság” összegét tartalmazó számlát.

 

Kajári harmadik kérdésének szövege Pásztorhoz: „A 2000-es évek tájékán magam voltam fültanúja, amikor az akkor még nem igazán ismert VMSZ-es politikus, Pásztor István keményen ostorozta a Vajdaság Vizei nevű közvállalatot a vízlecsapolási illeték (ahogyan ön akkor nevezte: harácsolás) behajtása miatt. Megemlítette még, hogy a miloševići rendszer idején a nevezett cég az elorzott pénzből fényes üvegpalotát épített Újvidék központjában. Ezt akkor felháborítónak tartotta. Mivel nem tudok róla, hogy a VMSZ közleményt adott volna ki, vagy megfogalmazta volna a véleményét, a lakosságot oly érzékenyen érintő kérdéssel kapcsolatban, elnök úr, engem az érdekelne, hogy e téma kapcsán változott-e az ön véleménye az elmúlt 18 év folyamán?”[3]

A kérdésre Pásztor ezt a választ adta: „Ön úgy gondolja, hogy egy közleménnyel el lehet intézni ezt a kérdést? Nekem nem ez a véleményem. Kérdése egyébként nem szakmai, hanem politikai. Abba a helyzetbe kerülök politikusként, hogy nekem kell felhívnom a figyelmét arra, hogy a kérdésnek sikeres szakmai megoldása született. Javaslom, nézze meg figyelmesen: https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/vizlecsapolasi-illetek-nem-kell-kifizetni-korabbi-idoszakra-vonatkozo-tartozast.
Bízom abban, hogy a Magyar Mozgalom jogi szakértői elismerésüket fejezik ki és gratulálnak ehhez a szakmai megoldáshoz. De ha nem így lesz, az sem baj.
Önök a közleményekben és levélírásban az erősek, mi az ügyek megoldásában. A választók pedig értékelik, hogy melyik fontosabb.”[4]

 
A Pannon RTV illusztrációja

Pásztor válaszából semmi érdemlegeset nem tudtam meg. Ez mellet, irritáló a hangneme, aki már a levelet is – az egyébként tőle megszokott – lekezelő, lenéző, helyenként megalázni igyekvő stílusban kezdte, miszerint „Kajári Ferenc vendégszerző a Szabad Magyar Szóban írt valamit. Mintha ezt rá nem lehet(ne) vonatkoztatni!
Még ezen is túlléptem volna, ha Pásztor nem hivatkozik a Pannon RTV műsorára, melynek alapján aztán a „Vízlecsapolási illeték: Nem kell kifizetni a korábbi időszakra vonatkozó tartozást”[5] című írás felkerült a szintén haladó RTV oldalára.
Elolvastam a műsorról szóló írást és – az elnök felhívására – „figyelmesen” végighallgattam a műsorról készült felvételt,[6] amelyben Tóth Szalai Erika, szabadkai ombudsman-helyettes mondta el álláspontját a témában.
Úgy látom – a haladó elnökkel ellentétben –, hogy a kérdésnek sajnos mégsem született „szakmai megoldása”. Az „elnök úr” vagy nem jól értette/elértette a műsorban elhangzottakat, vagy a munkatársai tévesen tájékoztatták a témáról.
A Pannon RTV írásának már a címe sem pontos volt pontos. Először ugyanis a „Vízlecsapolási illeték: Nem kell kifizetni a korábbi időszakra vonatkozó tartozást” (december 12 15:11 és 19:58 órakor), majd ezt a Kifogásolható a vízlecsapolási illeték adóssága” címre változtatták (december 13-án 10:29-kor), aminek teljesen más az értelme (és az üzenete is). A pannon TV műsora, tehát valótlan és megtévesztő! Ebben nagy szerepe volt a műsorvezető újságírónak az értelmezéseivel, belemagyarázásával. Ez bizony anyagi kárt is okozhat a nézőknek. A TV-nek helyreigazítást kellene közölnie!

Tóth Szalai Erika egy szóval nem mondta, hogy „nem kell kifizetni a korábbi időszakra vonatkozó tartozást”. Ezzel ellentétben, a felvételen azt hangoztatja, hogy a lecsapolási illeték egy törvényes kategória”, Ez viszont, sajnos, azt jelenti, hogy ki kell fizetni.

Az ombudsman-helyettes állításával ellentétben, miszerint a határozat nem tartalmaz jogorvoslati utasítást, amelyiket nekem kézbesítettek, azon bizony ilyen utasítás van. Tény viszont, hogy a régi adóságról nem kézbesítettek határozatot, csak a befizetési számlát! Ez pedig kifogásolható.

Akinek, tehát megjegyzése, kifogása, stb. van a határozat (közigazgatásban a helyes kifejezés a „határozat”, bírósági eljárásban „végzés”), annak bizony a kézbesítésétől számított 15 napos határidőn belül fellebbezési joga van a Mezőgazdasági Minisztériumhoz. Ha, tehát, a határozat ellen (az idei évre, vagy az esetleges tartozásra/hátralékra vonatkozóan) nem fellebbeznek, akkor „elismerik a tartozást” – mondta az ombudsman-helyettes is a műsorban. Ennek aztán végrehajtás is lehet a következménye.

Amiben – Pásztor és az ombudsman-helyettes állítása szerint – esetleg „szakmai megoldása született”, az csupán annyi, hogy az idei évi számla alapján befizetett összeget nem a tartozásba/hátralékba számolják/”könyvelik” el, hanem a folyó évre.  Ez azonban éppen semmit nem jelent, mert ha az adósság nem lesz kifizetve, (fel)számolják rá a kamatot. Ergo: Ott vagyunk ahol voltunk!  Ehhez kellene „gratulálni”? A választóknak viszont – ahogy Pásztor maga is javasolja – ezt is értékelni kellene (végre)!

A vízgazdálkodási, vagy a vizekről szóló törvénnyel, tehát, továbbra is probléma van, illetve semmilyen előrehaladás nincs. Ebből az következik, hogy a haladó VMSZ nem tett semmit az évek óta húzódó probléma rendezése érdekében. A törvény ugyanis mindenkire egyaránt vonatkozik, általános fizetési kötelezettséget tartalmaz, nem részletezi, hogy mikor és kire nézve kötelező – csak két kivételes esetben, hogy kire nem: az építkezési terület után, amelyen üzleti és lakóépület van, ha ezek után fizetik a vízelvezetési díjat, és a mezőgazdasági terület után, amely fizetett öntözési terület) – 173. szakasz –, illetve, hogy melyik (föld)területeken és miért kötelező fizetni azt.
A vízlecsapolási díj is csak akkor lenne/lehetne megfizettethető, akkor szabadna megfizettetni, ha mögötte valamilyen munka vagy szolgáltatás lenne, illetve van. A befizetett összegeknek konkrét eredménye is kellene, hogy legyen, amivel a közvállaltnak el kellene számolnia. Egyébként jogtalan jövedelmet/alaptalan gazdagodást jelent, ami nevezhetünk akár harácsnak is.  

BOZÓKI Antal
Újvidék, 2018. december 13.

A legújabb hír a témában: „Jogi, hivatalos úton sikerült elérni, hogy akinek nincsen tartozása, annak az „adósságát” törli a Vajdaság Vizei Közvállalat” – Közölte a Magyar Szóval Tóth Szalai Erika a szabadkai jogvédő helyettese.  Ami nincs, azt törlik??  Nagy eredmény, nem mondom!
Amit nem létező adósságot törölnek, azt mind át lehet utalni Pásztor István, a VMSZ/BMC, Tóth Szalai Erika és az újságíró számlájára!
(P.E.: Indokolt felháborodás a vízlecsapolás ügyében. Magyar Szó, 2018. december 13. 4.)[1] Kajári Ferenc: Kérdezzük meg Pásztor Istvánt! https://szabadmagyarszo.com/2018/12/09/kerdezzuk-meg-pasztor-istvant/, 2018. december 9. 13:33
[2] Pásztor István: Kérdezett, felelek. https://szabadmagyarszo.com/2018/12/12/kerdezett-felelek/, 2018. december 12. 17:49
[3] Lásd az 1-es alatti írásban.
[4] Lásd a 2-es alatti írásban.
[5] Vízlecsapolási illeték: Nem kell kifizetni a korábbi időszakra vonatkozó tartozást. https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/vizlecsapolasi-illetek-nem-kell-kifizetni-korabbi-idoszakra-vonatkozo-tartozast

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése