2018. december 10., hétfő

Óbecse egy kisebb falunyi szerb menekültnek vásárolt házat az utóbbi években

menekultek-vs-magyarok

Miközben Óbecse községből is tömegével vándorolnak ki a magyarok, addig a Boszniából és Horvátországból most már 20-25 éve érkezett szerb menekültek még mindig óriási anyagi és szociális juttatásokban részesülnek.

A balkáni harcok lassan negyed évszázada(!) zárultak le, de még egy emberöltő után is óriási anyagi támogatást kapnak a menekültek, szemben az itt élő őshonos szerbekkel és a nemzeti kisebbségekkel. 
Óbecse községben most zárult a Regionális Lakásprogram ötödik alprojektje, ennek keretében ezúttal 43 család részesült 4.500 euró és 9.000 euró közötti értékű építőanyagban, összesen 270.000 euró összértékben – írja az óbecsei televízió a honlapján.
Az elmúlt hat évben a Szerb Köztársaság Menekültügyi és Migrációs Bizottsága, Óbecse községgel együttműködve, a menekültek és a lakhelyüket elhagyni kényszerült személyek részére 17 millió dinárt különített el a költségvetési alapból. Illetve további 92 millióra nemzetközi alapból tettek szert a Regionális Lakásprogram projektjének segítségével, amelyet részben Magyarország fizetett ki, ezzel is elősegítve a község magyar falvainak lakosságcseréjét. 
A községben csak az utóbbi években 43 házat vásároltak a szerb menekülteknek és 43 ház felújítására vásároltak építőanyagot. Mindemellett több tucat család számára biztosítottak forrásokat családi vállalkozások beindítására, így például fóliasátrak felállítására.   
Ivan Gerginov, szerb menekültügyi segédbiztos azt is elmondta, hogy mindemellett a községben további 30 család folyamatos szociális támogatást, tűzifa támogatást és ingyenes gyógyszerellátást is kap. 
Dragan Tošić, Óbecse község elnöke, (aki maga sem a városban született és nevelkedett) elmondta, hogy az önkormányzat a jövőben is folytatja majd a pályázati források kihasználását. Kiemelte, hogy ígéret érkezett arra is, hogy
rövidesen 500 ezer eurót kapnak majd, amit szintén házvásárlásra költenének. 
Ezeken a forrásokon felül a koszovói származású cigány családok folyamatos betelepítése is zajlik más forrásokból. Ezt korábban beismerte az óbecsei Szociális Védelmi Központ munkatársa is, aki arról beszélt, hogy betelepítések zajlanak a  községben és csak 2014-2015-ben több mint 100 koszovói cigány lakos érkezett a környék magyarlakta falvaiba. 
A balkáni háborúból elmenekült szerb családok érthető okokból hagyták el eredeti otthonukat. Ugyanazon okokból amelyeket a délvidéki magyarságnak is meg kellett élnie az első vagy a második világháború után, vagy épp a ’90-es években. De míg a délvidéken élő magyarság vállalta, hogy a nemzetiségi megaláztatások, etnikai tisztogatások, anyagi kisemmizés vagy a kényszer besorozások árán is megmarad szülőföldjén és vállalta a kisebbségi sors minden nehézségét, addig a Délvidékre 25 éve megérkezett menekültek ezt nem tették meg Boszniában vagy Horvátországban. Mégis most a mi szülőföldünkön, a mi adónkból ők kapnak házat, még a délvidéki magyarság tömegével kényszerül kivándorolni a szülőföldjéről.
És mi pedig csendben tűrjük, míg az anyaország és annak kormánya még pénzeli is ezeket a folyamatokat.

Kapcsolódó cikkek: 
Óbecse: Míg a szerb menekültek házat kapnak, addig a magyar fiatalok külföldre kényszerülnek

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése