2018. december 11., kedd

Szabadítsa fel önmagától a pártot és a közösséget!


Emberi- és nemzeti kisebbségjogi napló (150.)

November 21.
Szabadítsa fel önmagától a pártot és a közösséget!
A Magyar Mozgalom Elnöksége (MM) közleményben reagált[1] Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ/BMC) elnökének november 20-i sajtótájékoztatóján elhangzottakra.[2]

– Jogos a kérdés, miért olyan nehéz beletörődni egy ilyen arányú győzelembe és elfogadni a tényt, hogy százból 84 választó a VMSZ által támogatott listára voksolt. A válasz pedig egyértelmű: ez így túl kevés. A bevetett pénzeszközök, megfélemlítés, médiatúlsúly ellenére a százból még mindig van 16 olyan vajdasági magyar szavazópolgár, aki nem fél Pásztor Istvántól és a körülötte felsorakoztatott végrehajtó emberektől. Legalább tizenhat százalék az, akiknek elegük van ebből a politizálásból, ami fenyegetődzésben, eltaposásban, ellehetetlenítésben, kirekesztésben és elüldözésben ölt testet. És attól fél Pásztor István – tegyük hozzá – jogosan, hogy még többen lesznek azok, akik nemet mondanak erre a viselkedésre. Mert lehet, hogy november 4-én a Magyar Összefogás besöpörte a szavazatok túlnyomó többségét, de a kommunikációban ledőlt egy fal. A hallgatás, a félelem,  és részben a közöny fala is. Egyre több vajdasági magyar ember egyenesedik fel és emeli fel a szavát, nem törődve egy önjelölt nemzetvezető habzó szájú dühöngésével. A tömegek egyelőre otthon maradtak – közöttük számtalan korábbi vmsz-es szavazó is. Ők legközelebb fogják szavazatukkal elmondani, hogy elegük van abból, ahogyan Pásztor István asszisztál ahhoz, hogy a vajdasági magyarság önmagát számolja fel – áll egyebek között a MM közleményében.

– A vajdasági magyarok pontosan látják: ma Szerbiában ugyanazok az erők uralkodnak, amelyek a kilencvenes években nyomort, háborút és szegénységet hoztak el, azzal a különbséggel, hogy akkor a VMSZ az ellenzéki oldalon állt, ma pedig Pásztor István a VMSZ örökségét megtagadva a Milošević-rezsim utódjaival kormányoz közösen, sőt asszisztál a magyarságnak a közéletből történő kiszorításához – olvasható a közlemény folytatásában.

Az MM közleménye végén kifejezi elvárását, hogy Pásztor István legkésőbb 2019 májusáig „felszabadítja önmagától a pártot és főleg a közösséget, de úgy, hogy már az utódkeresésben sem vesz részt. Ellenkező esetben a VMSZ következő elnöke olyan hátrányból fog indulni, amelyet soha nem tud majd leküzdeni.”

Az MM Pásztor Istvánhoz címzett november 14-ei levele azért nem került (a mai napig) nyilvánosságra, mert az „egy magánlevél volt, sehol sem jelent meg” – tudjuk meg a közleményből.
Egy politikai szervezet küldhet ugyan magánlevelet egy másik politikai szervezet vezetőjének, de az rontja/aláássa a hitelét. A politikát nyilvánosan kell folytatni! Különösen azért, mivel a két szervezet viszonya az egész közösséget érinti. Az MM-nek egyébként se nincsen miért Pásztor Istvánnal (magán)leveleznie, tekintettel a merőben eltérő, mondhatni össze nem egyeztethető/összeférhetetlen politikai nézetekre, amelyeket képviselnek. És természetesen, ha el szeretné oszlatni a Mozgalom iránti bizalmatlanságot/fenntartásokat.
Ennek a bizalmatlanságnak/fenntartásnak a gyökerei arra vezethetők vissza, hogy az MM-nél egyrészt „nem beszélhetünk megszilárdult vezetői profilokról”,[3] másrészt pedig, hogy „Korhecz Tamás, a MM egyik korábbi vezetője, egyik napról a másikra hagyta el a társait, és lett szerb alkotmánybíró a VMSZ segedelmével” (mások szerint „Pásztor István kilóra megvette”). A mostani „magánlevél” is arra utal, hogy a MM és VMSZ között továbbra is léteznek kapcsolatok, s ez megkérdőjelezi a Mozgalom őszinteségét és hitelességét. Annak ellenére, hogy a MM ellenzéki, VMSZ ellenes szervezetként jött létre, mutatkozott be, és mint ilyen kapott (és remélhet) támogatást.
Ami az MM „vezetői profiljait illeti”, a szervezet belügye, hogy milyen vezetőséget választ magának. A jelenlegi (hármas) „társelnökséget” viszont mielőbb ált kellene alakítani. Köztudott ugyanis, hogy a triumvirátus sohasem volt hatékony, semmi jót nem hozott, és hogy a vége mindig a széthúzás vagy az egyeduralom lett. Ennek megelőzésére, ideje lenne, hogy a Mozgalom – a 2015. augusztus 20-i megalakulása óta eltelt több mint három év után – letisztázza a politikai irányultságát és olyan vezetőt válasszon, aki a beígért változásokat meg is tudja valósítani.


November 21.
111 = 120
A bánáti (Torontál)tordáról csak kedvező híreket lehet olvasni egyetlen napilapunkban, a VMSZ/BMC befolyása alatt álló Magyar Szóban. Köszönve a K. I-nek, a lap nagybecskereki tudósítójának. És, természetesen, a falu helyi közösséget csaknem két évtizede (nyugdíjasként is) irányító Dobai Jánosnak, valamint Kovács Zsuzsannának, a helyi általános iskola tagozatvezetőjének, akik szinte minden, a faluval kapcsolatos írásban szerepelnek. 
Iskolanapot ünnepeltek az Ady Endre Általános Iskolában és felavatták az iskolaépület keretében működő óvodának a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében létrehozott új játszóterét.
– Örömmel számolhatok be arról, hogy még ebben az iskolaévben is két csoportot tudtunk nyitni. Még mindig megmaradt a gyerekek száma. Habár nem olyan tömegesek a csoportok, mert sajnos csökken a gyerekek száma, még mindig két csoporttal foglalkozunk. Örülök, hogy részt vehettem egy ilyen gyönyörű beruházásban, amit kaptunk. Ez a gyerekeknek jelent legtöbbet, de nekünk is – nyilatkozta Pálinkás Erzsébet óvónő.[4]
A tordai iskola 25 éve a Banatsko Karađorđevó-i Nikola Tesla Általános Iskola kihelyezett tagozataként működik. – Az idei iskolaévben 111 diákja van a tordai Ady Endre kihelyezett tagozatának. A tanítás magyar nyelven folyik, elsőtől nyolcadik osztályig. Ezenkívül elsőtől negyedik osztályig egy kombinált tagozatunk is van – mondta Kovács Zsuzsanna tagozatvezető.[5]
– Fontos számunkra az, hogy a gyerekek itt tudjanak tanulni, itt tudjanak óvodába járni, ne menjenek már el a szülőkkel kis korukban. Bizakodó vagyok. Jelenleg is mintegy 120 tanulója van az iskolának, mintegy húszan járnak az óvodai nevelésre. Ezt azt jelenti, hogy a faluban van még gyerek. Van miért és mire is építkezni – hallottuk Dobai Jánostól, Torda helyi közösségének véemeszes elnökétől[6] (a párt elnökségének tagjától).[7]

A két vezető nyilatkozatából kiviláglik, hogy az iskola a mai napig nem önálló, vagyis hét év alatt sem szerzett érvényt a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) határozatának az iskola önállósulására[8] (pedig a tagozatvezető az MNT tagja volt a legutóbbi választásokig).  A második információ, hogy „csökken a gyerekek száma”, a harmadik pedig, hogy ebben – az eddig magyar faluban – már az „elsőtől negyedik osztályig egy kombinált tagozat is van”, ami arra utal, hogy változik a lakosság nemzeti összetétele. A következő pedig, hogy a tagozatvezető 111 diákról beszélt, Dobai pedig felfelé kerekít, szerinte az iskolánakmintegy 120 tanulója van”. Hogyan lehetséges egy rövid újságcikkben ugyanarról a tényről két eltérő adatot közölni? Ennyire lezüllött volna az újságírás (is)?
A tordai riportokban, persze, a falu megmaradásának és lakóinak egzisztenciális problémáiról nem kapunk tájékoztatást. Az írás és a szereplők alapján ez nem is tűnik valószínűnek. Miért ne hazudjunk önmagunknak?


November 22.
Se nem magyar, se nem érdekvédelmi
– Előrehozott helyhatósági választásokat tartanak Kúlán december 16-án. A Vajdasági Magyar Szövetség úgy döntött, hogy a Szerb Haladó Párttal (SNS) koalícióban indul a megmérettetésen. Valka Károly, a VMSZ kúlai körzeti elnöke lapunknak adott nyilatkozatában úgy fogalmazott, a koalíciós lista az Aleksandar Vučić – Mert szeretjük Kúlát nevet viseli majd, s a párt elnöksége úgy vélte, képviselőik együttesen jobb eredményeket érnek el a választásokon, erősíteni tudják majd a választások utáni pozícióikat – közli a Magyar Szó.[9]
– Bízom benne, hogy sikeresek leszünk, s hogy a voksolás után is megfelelő képviselettel rendelkezik majd az itteni magyarság a képviselő-testületben. A kampányt nem az ígéretek halmozására alapozzuk. Én úgy gondolom, nem kell sok mindent ígérnünk, az is elég, ha felmutatjuk, hogyan teljesítettünk az elmúlt időszakban, s meggyőzzük a polgárokat, hogy továbbra is ilyen munkát akarunk folytatni – nyilatkozta Valka.[10]

 A DélHír portál illusztrációja

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ/BMC) nem „első alkalommal” indul koalícióban a helyhatósági választásokon, mint ahogy az idézett írásban olvasható.
A július 15-ei szenttamási községi választásokon a párt községi szervezete a SNS-vel közös jelöltlistával indult, amelyen két magyar is szerepelt.[11] A VMSZ/BMC egyébként is a minden szinten hatalmi koalícióban van a SNS-vel, aminek az eredménye az lett, ami van.
Pásztor István a VMSZ/BMC elnöke (és fia Bálint) november 30-án részt vett a párt belgrádi szervezete megalakulásának hetedik évfordulója alkalmából rendezet díszülésen. A szervezet „üléseinek túlnyomó hányadát szerb nyelven tartják meg” – mondta az ülésen a párt elnöke.[12]
A VMSZ/BMC, amióta Pásztor István az elnöke, pontosabban amióta szövetségre lépett a Szerb Haladó Párttal, se nem magyar, se nem érdekvédelmi szervezet.
A kúlai magyaroknak – ha még maradtak – most bojkottálni kellene a vasárnapi választásokat.
BOZÓKI Antal
Újvidék, 2018. december 11.


[1] Pásztor István szabadítsa fel a közösséget önmagától. A Magyar Mozgalom Elnökségének reagálása a VMSZ elnökének sajtótájékoztatójára. http://www.magyarmozgalom.rs/hu/hirfolyam/pasztor-istvan-szabaditsa-fel-a-kozosseget-onmagatol, 2018. november 21.

[2] Lásd a „Példa értékű kisebbségi jogrendszer” c. írásomban (Ki emészt fel a tűzcsóva?). https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=11459, december 9.  
[3] Vataščin Péter: Van-e még esély a valódi vajdasági magyar politikai pluralizmusra? https://szabadmagyarszo.com/2018/12/03/a-felemas-magyar-mozgalom/,
2018. december 3. 16:03

[4] K.I.: Van mire építkezni. Magyar Szó, 20185. november 22. 5, vagy https://www.magyarszo.rs/hu/3841/vajdasag/193355/Van-mire-%C3%A9p%C3%ADtkezni.htm, 2018. november 21., 22:16

[5] Uo.

[6] Uo.

[7] Vajdasági Magyar Szövetség. Elnökség. http://www.vmsz.org.rs/rolunk/elnokseg

[8] 16/2011 számú MNT határozat- A BANATSKO KARAĐORĐEVO-I NIKOLA TESLA ÁLTALÁNOS ISKOLA TORDAI KIHELYEZETT RÉSZLEGÉNEK ÖNÁLLÓSULÁSÁRA TETT JAVASLATÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT. http://archiv.mnt.org.rs/389-16-2011-szamu-MNT-hatarozat-A-BANATSKO-KARADjORDjEVO-I-NIKOLA-TESLA-ALTALANOS-ISKOLA-TORDAI-KIHELYEZETT-RESZLEGENEK-ONALLoSULASARA-TETT-JAVASLATARoL-SZoLo-HATAROZATA


[9] v-ár: „Koalícióban erősebbek vagyunk”: Magyar Szó, 2018. novemver 22. 4., vagy https://www.magyarszo.rs/hu/3841/kozelet_politika/193353/%E2%80%9EKoal%C3%ADci%C3%B3ban-er%C5%91sebbek-vagyunk%E2%80%9D.htm, 2018. november 21., 21:03 >> 2018. november 21., 21:47

[10] Uo.

[11] Szenttamás: Közös listát indít a VMSZ és a Szerb Haladó Párt. https://szabadmagyarszo.com/2018/07/06/szenttamas-helyi-kozossegi-valasztasok/, 2018. július 6. [9:45] és P.L.: A haladók győztek Szenttamáson. https://www.magyarszo.rs/hu/3732/vajdasag/186515/A-halad%C3%B3k-gy%C5%91ztek-Szenttam%C3%A1son.htm, 2018. július 17.  [17:32]


[12] dió: Növekedés és erősödés. Magyar Szó, 2018. december 3. 4., vagy https://www.magyarszo.rs/hu/3851/kozelet_politika/193903/N%C3%B6veked%C3%A9s-%C3%A9s-er%C5%91s%C3%B6d%C3%A9s.htm, 2018. december 3., 08:31 >> 2018. december 3., 20:36

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése