2020. január 31., péntek

VIDEÓ: Soviniszta, magyarok ellen is uszító beszédet mondott a magyarkanizsai pravoszláv pópa Szent Száva ünnepénMagyarkanizsa pravoszláv pópája Szent Száva napi ünnepi előadásán egy erősen soviniszta felhangú, a magyarokat is sértő beszédet tartott.

A beszédében nem csak Magyarkanizsa, de több környező, többségében magyar lakosságú település neve elé is önkényesen a szerb jelzőt ragasztotta, illetve hülyének nevezte azokat, akik vegyes házasságban élve, (szerinte) nem elég szerbek. Az abszolút magyar többségű Magyarkanizsa járásban ezáltal egy vallási ünnepen sikerült megsérteni a helyi magyarságot Jovica Mojsilović magyarkanizsai pravoszláv pópának.
Beszédének fordítását alább közöljük:
Jovica Mojsilović magyarkanizsai pravoszláv pópa: „Adj Isten, mélyen tisztelt próta ( = pravoszláv esperes), helyi önkormányzati képviselők, kedves pravoszláv szerbek, Szent Száva gyermekei! Ma, Szerbkanizsán, mi pravoszláv szerbek, pravoszláv keresztények ünnepeljük atyánkat, Szent Szávát, és mindig énekeljük neki a szentszávai, avagy számomra nemzeti szerb pravoszláv Szent Száva-himnuszt”
Ezután felolvasta Száva rövid életrajzát, majd így folytatta: „Szent Száva megteremtette az utat, hogy visszatérjünk először önmagunkhoz, és ismét azok legyünk, akik vagyunk és akiknek kell, hogy legyünk, vagyis pravoszláv szerbeknek, pravoszláv keresztényeknek vagy leginkább szentszávai keresztényeknek. Ezért vissza kell térnünk, és nem szabad várnunk, mert ha várunk, nagy a veszélye annak, hogy elveszítjük azt, ami jelenleg birtokunkban van, és eltűnünk, mint nemzet. Több mint tíz éve vagyok itt, Szerbkanizsa nagy szomorúságára és szerencsétlenségére hányszor láttam a végzetet, de csak egyének végzetét, akik sajnos csak szerb névvel vagy szerb (eredetű) családnévvel rendelkeznek, de egyáltalán nem érzik magukat szerbnek. Most ebben a teremben is ülnek ilyenek, de mivel még egy gramm agyuk sincs, vagy – Urambocsá! – hülyék vagy fajankók, vagy netán a nem szerb házasfél miatt, ezért elfelejtették azt, hogy kik voltak a szüleik, apjuk, anyjuk, testvéreik, mindazért, mert nem tudják megérteni, kik és mik ők valójában! Azt kell mondanom, hogy Szent Száva nem engedi meg, hogy elpusztuljunk, de ő azért elvárja azt, hogy egy kicsit visszatérjünk hozzá, és tegyünk némi erőfeszítést, hőstettet érte és a szerb nemzetünkért, majd akkor segíteni fog nekünk. Íme egy példa.
Tíz évvel ezelőtt Szerbkanizsán fennállt a veszélye annak, hogy bezár a templomunk, úgy mint Szerbmartonoson (!) 45 évvel ezelőtt, illetve Szerbhorgoson (!) 8 évvel ezelőtt.
De a pópa és az őt körülvevő pasztorális tanácstagok áldozatos munkájának köszönhetően az elhunytból ezredes lett! És ez talán a legjobb mutatója annak, hogy csak erőfeszítésekkel, kitartással és össznemzeti ideákkal tudjuk megvalósítani céljainkat. Nem szabad hibáznunk és nem szabad csüggednünk. Jelszavam: „Amikor mindenki azt hiszi, hogy itt a vége, nálam csak itt kezdődik”, ezért ismét arra kérem önöket ezen a nagy szerb ünnepen, hogy térjetek vissza pravoszláv hitünkhöz és pravoszláv egyházunkhoz, amíg túl késő nem lesz számotokra is, de számunkra is, mint az egész nemzet számára. Ámen, adja az Isten, hogy így legyen!”
Majd ezután egy politikai fenyegetést intéz a hallgatósághoz a színpadról: „Szeretném megragadni a lehetőséget, hogy megkérjem a helyi önkormányzat képviselőit, ideértve mind a nemzettársaimat, mind pedig azokat, akik nem a nemzettársaim, hogy ne játsszanak nemzeti érzéseimmel! Én nem vagyok szerbkanizsai szerb, hanem sajkásvidéki. 7-8 hónappal ezelőtt megállapodtunk, hogy visszaállítjuk Karađorđević I. Péter király emlékművét. Ezt meg kell tennetek, ha nem tartjátok be adott szavatokat, akkor nem emberek vagytok . De ha nem tartjátok be a szavatokat, olyan emlékművet fogunk emelni a falu központjában, a város központjában, amely mellet árbóc fog állni a szerb nemzeti lobogóval, és akkor nem 1,5 – 2 méteres lesz az emlékmű, ahogy eredetileg terveztük, hanem 10 méteres, amit mindannyiótoknak néznetek kell majd. Ez az utolsó figyelmeztetésem: megragadtam ezt a lehetőséget, és nem fogok többet figyelmeztetni. (…) Ismétlem, mi nem találtuk fel a spanyolviaszt, mi olyasmit állítunk vissza, ami valamikor ott állt, és ezt meg kell valósítani, enélkül különben nem lesz őszinte megbékélés (a szerbek és a magyarok között).”
A teremben jelentős számban jóhiszemű magyarok is jelen voltak, ahogy arra Mojsilović is utalt beszédében. Köztük nem kis számban magyar iskolások, akiknek szintén énekelniük kellett a Szent Száva-himnuszt, amelyről nemrégiben egy külön cikkeben is írtunk.

Az ünnepségen egyébként jelen volta a VMSZ-hez közeli Pannon RTV kamerái is, de nekik nem tűnt fel a magyarokat gyalázó beszéd. A Vajdasági Magyar Szövetség ma közleményben reagált a pópa beszédére, ebben azt írják, hogy a pópa mondatai a magyar közösség irányában fenyegetőek voltak, a szerbek irányában számon kérőek és közösségmegosztóak.
Magyarkanizsa járási településeket átkeresztelése Szerbkanizsára, Szerbhorgosra vagy épp Szerbmartonosra egyébként nem új keletű. Láttunk már ilyet méghozzá a délszláv háború legvéresebb időszakába, így például Vukovár elestekor  Árkán tigirisei által lerohant és elfoglalt Árpád-kori magyar falunak, Kórógynk az esetében. Amikor a teljes lakosságát kiűzték, akkor a szomszédos Palacsa szerb falucska neve alapján Szerbpalacsának nevezték át Kórógyot, amelyet aztán teljesen kiraboltak. Ezt a véresszájú sovinizmust nem a pravoszláv egyház képviselőjétől várnánk, hogy visszatérjen a vidékünkre.

Video:

Kapcsolódó írás:

– Szent Száva-napok Magyarkanizsán.


A magyarkanizsai pópa megoszt és fenyeget Szent Száva ürügyén (videó)

A magyarkanizsai pópa megoszt és fenyeget Szent Száva ürügyén (videó)

2020. január 31. 16:25
A Vajdasági Magyar Szövetség Magyarkanizsai Községi Szervezetének közleménye:
Szent Száva a szerb nemzet kiemelt jelentőségű történelmi személyisége. Nem túlzás azt állítani, hogy a szerbek Szent Szávát, a szerb államiság megteremtőjeként tisztelt Stefan Nemanja legkisebb fiát megkülönböztetett módon tisztelik, identitásuk alapját is képezi, hiszen Szent Száva az ortodox egyház megalapítója, annak első érseke.
Több nemzeti közösség együttélése akkor gyümölcsöző és előremutató, ha az kölcsönös tiszteleten alapul. Magyarkanizsa község ezen az úton kíván építkezni, ezért tiszteletből a község területén élő szerb közösség iránt az önkormányzat a pravoszláv egyházzal közösen szervezi a Szent Száva ünnepséget.
Az idei ünnepségen Jovica Mojsilović pópa hivatalos, leírt és felolvasott beszédét követően olyan mondatokat fogalmazott meg, amilyeneket keresztény közösséghez tartozó laikus sem engedhet meg magának, egy pap pedig különösen nem. Magyarul azt mondják, vizet prédikál és bort iszik. Ezt cselekedte a szerb nemzet egyik legnagyobb egyházi alakjának ünnepén a pravoszláv pap. Mondatai a magyar közösség irányában fenyegetőek voltak, a szerbek irányában számonkérőek és közösségmegosztóak.
A 2020. január 27-ei, Magyarkanizsán elhangzott beszéd a kilencvenes évek félelmet keltő, fenyegető emlékét idézte. Méltatlan a szerb pravoszláv egyház képviselőjéhez, a pravoszláv hívekhez és mindazokhoz, akik tiszteletet érezve megjelentek a rendezvényen, noha nem tartoznak a pravoszláv hívek közé, nem is szerbek, de vannak a barátaik között, a családjukban szerb emberek, akár férjük, feleségük szerb. Mindenkit megsértett a magyarkanizsai pravoszláv pap, amikor saját vallási és nemzeti álláspontját hirdette, kihasználva a színpad nyújtotta nyilvánosságot: fenyegetőzött, nemzeti türelmetlenséget szított és megbélyegezte azokat a szerbeket, akiket nem tart kellőképpen elkötelezettnek.
A Vajdasági Magyar Szövetség az elmúlt években komoly erőfeszítéseket tett és komoly közvetítő szerepet vállalt annak érdekében, hogy a szerb és magyar nép tanulva a múlt hibáiból, békében éljen együtt és közösen formálja a jövőt. A VMSZ Magyarkanizsai Községi Szervezete is ezen az úton halad, és úgy tapasztaltuk, hogy a Szerb Haladó Párt is ennek az együttműködésen és kölcsönös megbecsülésen alapuló politizálásnak a híve. Mindezekért arra kérjük a Szerb Haladó Párt Magyarkanizsai Községi Szervezetét, határolódjon el attól a stílustól, hangnemtől és politikai üzenettől, ami az idei Szent Száva ünnepség méltóságát éppen a keresztényi együttélés nevében csúfolta meg fenyegető hangnemével egy pravoszláv pap mondatai által.
A VMSZ Magyarkanizsai Községi Szervezete


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése