2023. március 7., kedd

„Autoriter rendszerben a kisebbség kétszeresen szenved”!

A Nemzeti Együttműködés Rendszerének (NER) csődje


Illusztráció (https://szuveren.hu/galeria?page=1)

Vatašćin Péter „Keletre a helyzet változatlan” című, a Családi Kör hetilapban közölt írásában[1] az utóbbi 30 év kisebbségi politizálásával foglalkozik. Az írás második részében a „mi a helyzet a kisebbségi magyar politizálással” kérdésre keresi a választ:
– A Fidesznek hála mára az is hipnotizálódott Orbán Viktor varázsaurájával óriási mértékű adagot föladva saját autonómiájából. Pozsonytól Ungváron és Kolozsváron át Szabadkáig eljutottunk oda, hogy a legerősebb „hatuma” pártok nem mernek a kulcsfontosságú ügyekben mást mondani, mint amit a budai Karmelita kolostor. Ha pedig nagy nehezen igen – mint amikor a szlovákiai MKP, majd a Szövetség részéről morogtak Orbán és Fico barátkozásai miatt – akkor már-már szinte bocsánatot is kérnek azért, hogy ezt megtették. Mára ezek a pártok különféle koalíciós ügyeskedések és hatalmi centrumok kiszolgáltatottjaiként próbálnak kisebbségi „érdekeket” érvényesíteni. Mozgástér csak annyi akad a számukra, amennyit a felettük álló hatalmi konstelláció megenged, politikai fantáziájuk szegényes, de talán ezzel is sokat dicsértük őket. Az etnikai kisebbségi kérdések demokratizáló, igazából soha nem kiaknázott erejével nem élnek, helyette bezárkóznak a körömpörkölt-fesztiválos etnicitás langyosságába. Önmaguk egzisztenciális jólétének és túlélésének biztosítására koncentrálnak, néha pedig kapnak pár jelentékenyebb politikai pozíciót is könyöradományként. Még pénzt. Emellett, ha megtehetik – lásd a VMSZ-t és annak elnökét, mint elsőrendű példát –, kíméletlenül beletapossák a választópolgáraik önérzetét a sárba, s az így sarokba szorított önbecsülést sikeresen legyűrvén sajtolják ki az utolsó utáni szavazatot is az emberekből – akár az egzisztenciális zsarolások legalsó, tényleges szintjére süllyedve. Azt lehet mondani ezek alapján, hogy egy autoriter rendszerben a kisebbség kétszeresen szenved a közélet általános állapota, annak morbid tekintélyelvűsége, valamint a saját politikai „érdekképviseletének” korrumpáltsága miatt. Így bajos lesz átvészelni a következő 100 évet – írja Vatašćin.

Az írás érzékelteti az anyaország viszonyulását a szomszédos országokban élő magyar közösségekhez, vagyis „a kisebbségi magyar politizálás”, pontosabban a magyarországi kisebbségi politizálás lényegét. Ez pedig a „Karmelita kolostorból” történő központi irányítás és az ott meghatározott politikának egy kiválasztott helyi, a végletekig szolgalelkű párt általi alkalmazása, aminek meg is lett az „eredménye”.
A legnagyobb hibája ennek a „politizálásnak”, hogy nem számol az alapvető, természetes integritás- és szabadságszükséglettel, nem vesz tudomást a környező országokban uralkodó eltérő társadalmi, gazdasági, politikai, stb. állapotokról, valamint, hogy nem ismeri el a nálunk hagyományos többszólamúságot. Nem hajlandó elfogadni, hogy a „kiválasztott párton” túl – Vajdaság esetében ez a Vajdasági „Magyar” Szövetség (VMSZ) – léteznek és létezni akarnak más politikai pártok és civil szervezetek is. Röviden: mindenkire rá akarják kényszeríteni a Nemzeti Együttműködés Rendszerét, vagyis a NER-t.
Orbán Viktor a 2010-es országgyűlési választásnak a Fidesz-KDNP pártszövetség által nagy többséggel megnyert második fordulója után jelentette be a NER megszületését. 2010. június 14-én a „Legyen béke, szabadság és egyetértés” kezdetű politikai nyilatkozatot (Nemzeti Együttműködés Nyilatkozata) az Országgyűlés elfogadta, de azt csak a kormánypártok szavazták meg. Az ellenzéki parlamenti pártok egységesen elutasították nyilatkozataikban, mert véleményük szerint a magyar történelem diktatórikus korszakait idézi, „kereteket állít fel a megadott lehetőségektől eltérő döntési lehetőségek korlátozására, és a szabad döntés lehetőségét felcseréli a szigorú keretek közötti, szabályozott szabad döntésre”.[2]
 
Vajdaságban is az utóbbi másfél évtizedben létrejött egy szigorúan központosított nemzeti közösségi politizálás. Ennek a politikai és hatalmi piramisnak az élén a VMSZ elnöke, Pásztor István áll, aki közvetlen kapcsolatban van egyrészről Orbán Viktorral, másrészről pedig Aleksandar Vučić Szerb Haladó Párti (SNS) elnökkel. Radics Viktória ezt tömören így fogalmazta meg: „Másolják azt, ami Budapestről jön, és igazodnak a belgrádi elvárásokhoz”.[3]
A politikai transzmisszió, amit végrehajtásnak is lehet nevezni – az élet szinte minden területén – a pártvezér legközelebbi munkatársai (VMSZ Elnökség) és a most már „kétharmadában VMSZ-tagokból, a fennmaradó részében pedig pártszimpatizánsokból álló”[4] Magyar Nemzeti Tanács (MNT) által történik.

A VMSZ – az egypártrendszerből ismert modell alapján – Vajdaság-szerte kialakította a nőket,[5] az ifjúságot[6] és a nyugdíjasokat[7] tömörítő fórumait, ezeket hálózatba rendezte, s ezen keresztül egy gombnyomással juttatja el az információkat, a pénzeket és szervezi a különböző rendezvényeket, aláírásgyűjtéseket, szavazásokat, stb. Ugyanígy ez a párt irányítja a Vajdasági Magyar Jogászegyletet,[8] a Vajdasági Magyar Közgazdász Társaságot,[9] a Vajdasági Magyar Orvosok és Fogorvosok Egyesületét[10] és kit tudja még melyik szervezetet.
A probléma nem ezeknek a szervezeteknek a létezésével van, hanem azzal, hogy nem önálló, pártoktól független civil szakmai szervezetek, hanem elsősorban egy párt és egy idejétmúlt ideológia szócsövei, nem a közösség érdekeit szolgálják. Jó, hogy létezik „egyelőre egy-két fórum, ahol civil aktivisták és a politikát, a társadalomépítést másként képzelő emberek elmondhatják, hogy mit gondolnak – nem mintha ez gyakorlatilag bármit számítana”.[11]
Kialakult így a „pásztorvilág”, amelyben nem a tudás, a versengés, az eredmények, az értékek a fontosak, hanem a vezér iránti lojalitás, szolgalelkűség. Akik bármivel elégedetlenek, azok nem érvényesülhetnek, nem részesülnek támogatásban, azokat ellehetetlenítik, kirekesztik a közéletből és még a munkájukat is elveszthetik.

A tekintélyelvű, önkényuralmat képviselő, autoriter VMSZ nemzeti kisebbségi politikáját a „konfrontáció helyett együttműködés”[12] parola határozza meg, amit maga Pásztor István fogalmazott meg. Együttműködésen azonban a behódoló másik fél leigázását értik. Ezt Hajnal Jenő az MNT volt elnöke is szervilisen alkalmazta.
A VMSZ elnöke szerint „a nemzetpolitikának két alapállása van, a sértődöttségből táplálkozó konfrontatív és az együttműködésre épülő”.[13] Szem elől tévesztette azonban, hogy van egy harmadik út, vagy ha úgy tetszik „alapállás” is, ez pedig a közösségi jogokért a jog és a politika minden rendelkezésre álló demokratikus eszközével való kiállás, küzdelem, ami – szükség esetén – magába foglalja az ellenszegülést is – ha ezt a közösség érdeke megköveteli.
A VMSZ megalkuvó és több esetben a magyar közösség megalázását hozó – a Szerb Haladó Párttal (SNS) és a Szerbiai Szocialista Párttal (SPS) való – együttműködési politikájának az eredménye a közösség létszámának jelentős csökkenése, életkörülményeinek a rosszabbodása, jogainak csorbulása, önérzetének sárba tiprása lett.
Nem hozta meg a várt lényegi változást a magyar kormány 68 milliárd forint értékű gazdaságfejlesztési programja sem.[14]
– A vajdasági magyarság – ahogy egyébként a szerbiai társadalom egésze – nincs a legjobb anyagi kondícióban. Mind a sajtóban, mind a mindennapi életben különféle nélkülözési formákkal találkozunk végtelen sorozatban. Mondhatni egész egyszerűen brutális és magas ára van az elmúlt harminc évnek – értékelte Vataščin Péter is az Autonómia portálon 2022. október 14-én közölt Szégyentelenül c. írásában.[15]

Palusek Erik szociológus szerint „a magyarok körében a népességfogyás kifejezettebb, mint a többségi nemzet körében, erre már az előző népszámlálás is rámutatott. A magyarok által is lakott önkormányzatokban 15-20 százalékot is mutatnak a népességcsökkenést jelző adatok. Az lesz a fő kérdés, hogy 200.000 alatt vagy felett lesz a magyarok létszáma”. – A lélekszám csökkenése, úgy tűnik, nem visszafordítható folyamat – mondta a szociológus.[16]
Olyan értékelések is vannak, miszerint „ijesztő a vajdasági (és nem csak vajdasági) magyar közvélemény uniformizálódása, a többszólamúság teljes hiánya, a diktatórikus, autoriter rendszerek elvakult pártfogolása elsősorban ezek vérprofi, szemfényvesztő, szuggesztív propagandagépezetének (egyszerűbben szóval az agymosásnak) köszönhetően”.[17]
A csalásra épülő mechanizmusok kimondatlanul is romboló hatással vannak a közösségre, ennek meg is lett az eredménye.

Harmath Károly OFM ferences szerzetes mostanában két alkalommal is értékpusztulásra és közérzetromlásra hívta fel a figyelmet, mondván, hogy „a vajdasági magyarság helyzete jóval aggasztóbb, mint amilyenre azt bizonyos politikai körök igyekeznek színezni”.[18]
Tegyük hozzá: mindeközben a tömeg, a nép hallgat és külföldre távozik. Válasza egyértelmű.

A számadatok és az értékelések is egyértelműen a NER bukására/csődjére utalnak. Sürgősen újra kell gondolni ezért az anyaországi nemzeti kisebbségi közösségi politizálást.
A közösség megújulásának, valamint „erkölcsi, szellemi újrakezdésének”[19] az egyik előfeltétele a VMSZ vezető politikai kádereinek mielőbbi lecserélése/menesztése, ami magába foglalja az elszámoltatásukat is, valamint az anyaország itteni magyar politikai pártokhoz és civil szervezetekhez való viszonyulásának lényegi megváltoztatása, a demokratikus alapállás feltételeinek megteremtése.

BOZÓKI Antal
__________
[1] Vatašćin Péter Keletre a helyzet változatlan. Családi Kör, 2023. február 23. 5.
[2] A Nemzeti Együttműködés Rendszerének jelentése. https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzeti_Egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9s_Rendszere

[3] Radics Viktória: Évzáró. https://szmsz.press/2022/12/31/evzaro/, 2022. december 31. 7:29

[4] Gyurkovics Virág: A vajdasági Magyar Nemzeti Tanács. https://atlatszo.rs/2023/02/16/a-vajdasagi-magyarsag-kisebbsegi-onkormanyzata-a-magyar-nemzeti-tanacs/, 2023. február 16.

[5] Burány Hajnalka lett a VMSZ Női Fórumának új elnöke.
https://www.vmsz.org.rs/hirek/tortenesek/burany-hajnalka-lett-vmsz-noi-forumanak-uj-elnoke, 2019. október 7. 10:09
[6] Vmsz Ifjúsági Fórum. https://www.facebook.com/vmszif/?locale=hu_HU

[7] Megalakult a VMSZ Nyugdíjas Fóruma.
https://www.vmsz.org.rs/hirek/sajtofigyelo/megalakult-vmsz-nyugdijas-foruma, 2015. november14. 20:03

[8] Vajdasági Magyar Jogász Egylet. https://www.vmje.rs/onamalist.php

[9] Vajdasági Magyar Közgazdász Társaság. https://vmkt.rs/

[10] https://www.mnt.org.rs/vajdasagi-magyar-orvosok-es-fogorvosok-egyesulete

[11] Radics – a 3-as jegyzetben.

[12] P.E.: Konfrontáció helyett együttműködés. Magyar Szó, 2022. május 25. 1. és/vagy https://www.magyarszo.rs/hu/4936/kozelet/265472/Konfront%C3%A1ci%C3%B3-helyett-egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9s-P%C3%A1sztor-Istv%C3%A1n-hat%C3%A1ron-t%C3%BAliak-P%C3%A1sztor-B%C3%A1lint-Kov%C3%A1cs-Elvira.htm, 2022. május 25. 07:50 >> 2022. május 25. 21:41

[13] Uo.

[14] Bővebben lásd A vajdasági magyarság „lenullázta” a gazdasági lemaradását? c. írásom. https://bozokiantal.blogspot.com/search/label/Jegyzetek, 20223. február 16. 11:22

[15] Vataščin Péter: Szégyentelenül. https://hu.autonomija.info/vatascin-peter-szegyentelenul/, 2022. október 14.

[16] Kiürülő ország, kicserélődő tartomány, kihaló közösség (Észverés #83). https://hu.autonomija.info/kiurulo-orszag-kicserelodo-tartomany-kihalo-kozosseg-eszveres-83/, 2022. december 29.

[17] Radics Viktória: Évzáró. Családi Kör, 2022. December 29. 17. és https://szmsz.press/2022/12/31/evzaro/, 2022. December 31. 7:29. Lásd még: Nagy Évértékelő Interaktív Show (Észverés #82). https://hu.autonomija.info/nagy-evertekelo-interaktiv-show-eszveres-82/, 2022. december 23.

[18] Bővebben lásd a „Nem lehet az, hogy egy politikai párt alakítsa a kultúrát”! c. írásom.
http://bozokiantal.blogspot.com/search/label/Jegyzetek, 2023. március 5. 20:16

[19] Balla Lajos: A mai helyzet – párbeszéd helyett politikai „onanizálás”. 2023. január 13. 6:57 https://szmsz.press/2023/01/13/balla-lajos-a-mai-helyzet-parbeszed-helyett-politikai-onanizalas/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése