2023. március 28., kedd

Szerbia egyre távolabb a demokráciától!

Emberi- és nemzeti kisebbségjogi napló (279.)

Március 20.
Szerbia egyre távolabb a demokráciától!

Anthony Blinken amerikai külügyminiszter (Fotó: wikipedia.org/)

A göteborgi (Svédország) V-Dem Institute (Varieties of Democracy) független kutatóintézet[1] és A Freedom House amerikai központú non-profit civil szervezet[2] után közzétették az amerikai külügyminisztérium 2022. évi jelentését is az emberi jogok helyzetéről. A jelentést Anthony Blinken amerikai külügyminiszter ismertette[3].
– Az emberi jogok jelentős mértékű megsértését figyelték meg Szerbiában, erre utal a kormányon belüli állítólagos súlyos korrupció és az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos problémák. Szerbiában súlyosan korlátozott a szólás- és a sajtószabadság, többek között az újságírók elleni erőszak, az erőszakkal történő fenyegetés, valamint az újságírók letartóztatása és bűnvádi üldözése miatt – áll egyebek mellett a State Department jelentésenek Szerbiára vonatkozó részében[4].
A nemzetközi megfigyelők arra a következtetésre jutottak, hogy Szerbia hatékonyan szervezte meg a választásokat, de „a kormánypárt dominanciája, a médiához való hozzáférés és a sokszínűség hiánya miatt korlátozott volt a szavazók választási lehetősége” [5].
– Az is sérti az emberi jogokat, hogy hiányzik a nemi erőszak eseteiben a kivizsgálás és a felelősségre vonás, ideértve a családon belüli vagy párkapcsolati erőszakot, a szexuális erőszakot és a roma gyerekek korai házasságát – idézi a jelentésből a Beta[6].

Radomir Lazović, a Ne davimo Beograd [Ne fojtsuk meg Belgrádot] mozgalom tagja a Danas nevű belgrádi napilapnak elmondta, hogy „az amerikai kormány, valamint az Európai Bizottság és az Európai Parlament jelentése azt mutatja, hogy Szerbia egyre távolabb van a demokráciától, és hogy hibrid rezsim van hatalmon, amelyik tudatosan tette tönkre az intézményeket, hogy uralkodhasson. – A mostani hatalom alatt az emberi jogokkal, a médiaszabadsággal és a korrupcióval… kapcsolatos helyzet nem fog változni – tette hozzá[7].

Március 23.
„Aki á-t mond, mondjon bé-t is”!

Forrás: VMDK

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) közleményben ismertette, hogy „a szabadkai önkormányzat több mint egy éve nem alkalmazza a nyelvhasználati törvény rendelkezéseit”[8].
– Szabadka városának bejáratait több mint egy éve ellepték az ízléstelen kinézetű, szerb trikolorba öltözött »üdvözlőtáblák«. A hivatalos nyelvhasználatot szabályozó törvény rendeleteinek figyelmen kívül hagyása miatt a városba látogatók csak szerb nyelven, cirill és latin írásmódban találkozhatnak velük. Üzenetük egyértelmű, még a sorok között is olvasható
– írja a közleményben.
– A VMDKszabadkai képviselete úgy döntött, eleget tesz az elkeseredett és egyben dühös szabadkai lakosoknak, és egyeztetésre szólítja fel Szabadka város polgármesterét az ügy megnyugtató rendezésének érdekében.
Ha erre nem lesz hajlandóság, úgy vesszük számukra nem fontos a nemzetek közötti dialógus, ami további jogi és közéleti akciókra fog kényszeríteni bennünket – figyelmeztet a VMDK.
Ennek a jogsérelmi esetnek is helye lenne a State Department jelentésében. Úgy tűnik azonban, hogy a magyar politikai és civil szervezetek az utóbbi években nem tartanak semmilyen kapcsolatot a nemzetközi emberjogi szervezetekkel. Egyszerűen nincsen aki tájékoztassa őket a nemzeti kisebbségi jogsérelmekről és zaklatásokról.

Az közlemény egyik kommentálója arra hívta fel a figyelmet, hogy „sajnos ilyen nemzeti fény kavalkád van Gomboson és Nemesmiliticsen is. A kihelyezett útirányjelző táblákról Magyarkanizsa és Zenta községben ne is beszéljünk”[9].
Egy másik kommentátor azt tette szóvá, hogy a trafikban dolgozó hölgy, amikor megkérdezte, hogy „tud-e magyarul”, visszakérdezte tőle, hogy ő „tud-e szerbül”[10].
Ennek kapcsán feltette a kérdést, hogy „ő (mármint a trafikos dolgozó – B.A.) van miértünk, vagy mi vagyunk őérte?” A vevő valójában itt a többnyelvűség, konkrét esetben a magyar nyelv alkalmazásának a kérdését vette fel egy elárusítóhelyen, ahol az alkalmazottnak valamilyen szinten illene tudni/ismerni a környezeti nyelvet is.

A Magyar Nemzeti Tanácsnak (MNT) Hivatalos Nyelv- és Íráshasználati Bizottsága[11] is van. Hajnal Jenő MNT elnöksége alatt erről a bizottságról nem igazán lehetett hallani. Nagyon úgy tűnik, hogy a jelenlegi, egypárti (Véemeszes) összetételű MNT-ben sem, vagy még nem találta fel magát, pedig – mint a fenti példákból is látszik, rengeteg tennivalója lenne.
A VMDK most – úgy tűnik – megelégelte a VMSZ vezető politikusainak (vagy ahogyan a párt fogalmaz: „helyi politikai zsoldosoknak”, Kern Imrének, Szabadka alpolgármesterének és Pásztor Istvánnak „a szabadkai kisebbségi párt elnökének”) az ígérgetéseit és „egyeztetésre szólította fel Szabadka város polgármesterét” az üdvözlőtáblák ügyében.
Ismereteim szerint – hosszú idő után – ez az első eset, hogy egy magyar párt határozottan követelte egy nemzeti kisebbségi jog érvényesítését, ez esetben a törvény által biztosított, az anyanyelv használati jogának gyakorlati alkalmazását, valamint „további jogi és közéleti akciókat” is kilátásba helyezett.

Kellemes meglepetés lenne, ha az MNT nyelvhasználati bizottsága is állást foglalna a kérdésben és a szabadkai közigazgatás, amelyiknek élén Pásztor Bálint, a Vajdasági „Magyar” Szövetség (VMSZ) pártelnökének fia van, összhangba hozná a körforgalmi táblákat a nyelvhasználati törvénnyel. Erre azonban aligha kerül sor.
Kíváncsian várjuk,
a VMDK indít-e és milyen további „akciókat”, és hogy lecserélik-e a szabadkai „üdvözlőtáblákat”. A párt szavahihetősége forog kockán! „Aki á-t mond, mondjon bé-t is” – tartja a magyar közmondás!

BOZÓKI Antal

__________
[1] Lásd a Szerbia – „részben szabad ország” c. írásom. https://bozokiantal.blogspot.com/search/label/Jegyzetek, 2023. március 13. 10:38
[2] Uo.
[3] U.S. Deparment of States: 2022 Country Reports on Human Rights Practices: Serbia [2022. évi országjelentések az emberi jogok gyakorlatáról: Szerbia]. https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/serbia, és Secretary Antony J. Blinken on the 2022 Country Reports on Human Rights Practices [Antony J. Blinken miniszter a 2022. évi országjelentésekről az emberi jogok gyakorlatának terén]. https://hk.usconsulate.gov/n-2023032001/, 2023. március 20.
[4] Az USA jelentése az emberi jogokról Szerbiában: Korrupció a kormányban, problémák az igazságszolgáltatás függetlenségével. https://m.vajma.info/cikk/szerbia/32545/Az-USA-jelentese-az-emberi-jogokrol-Szerbiaban-Korrupcio-a-kormanyban-problemak-az-igazsagszolgaltatas-fuggetlensegevel.html, 2023. március 21. 9:03
[5] Uo.
[6] Uo.
[7] K. Živanović: I pretnje novinarima Danas u izveštaju američke vlade [A Danas újságírónak fenyegetése is az amerikai kormány jelentésében]. Danas 2023. március 23. 5.
[8] (VMDK) Tudatos törvényszegés a szabadkai önkormányzat részéről.
https://www.vmdk.org.rs/tudatos-torvenyszeges-a-szabadkai-onkormanyzat-reszerol/, 2023. március 23.
[9] Uo.
[10] Uo.
[11] (Pannon RTV) Megalakult az MNT tájékoztatási és nyelv- és íráshasználati bizottsága. https://pannonrtv.com/rovatok/politika/megalakult-az-mnt-tajekoztatasi-es-nyelv-es-irashasznalati-bizottsaga, 2023. január 23. 16:27 17:00

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése