2023. március 27., hétfő

Pártideológiát szolgál a színház (is)?

Egy dudás két csárdában?

Mészáros Gábor (Fotó: Tóth Imre)

A szabadkai városi képviselő-testület március 2-ai ülésén a Kosztolányi Dezső Színház (KDSZ)[1] igazgatói tisztségére – a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) javaslatára – Mészáros Gábort nevezte ki[2], miután a KDSZ-t az utóbbi bő másfél évtizedben vezető Urbán András megpályázta az Újvidéki Színház igazgatói posztját.
Az 1994-ben létrehozott Kosztolányi Dezső Színház élére Urbán András 2006-ban került[3], tehát 17 éve egyfolytában igazgató volt ezen a helyen. Úgy látszik, a szabadkai városi képviselő-testület négyszer egymás után megválaszthatta négyéves mandátummal erre a posztra, de ötödször már nem ment. Ezért került sor változásra.

A KDSZ „az idők során a város kísérletező, úgynevezett művészi színházává vált, amelyet sajátos munkamódszerű és esztétikájú produkciói jellemeznek. A társulatnak öt állandó színésze van – írja a színház weboldalán[4].
Mészáros Gábor (1986, Zenta) az Újvidéki Színművészeti Egyetemen 2009-ben szerzett oklevelet. Kinevezéséhez nem volt nehéz megszerezni az MNT támogatását, már csak azért sem, mivel „Urbán András jóvoltából 2008 óta a Kosztolányi Dezső színház tagja, ahol közel hatvan előadásban játszott”[5].
Emellett és mindezzel ugyancsak egybeeső fejlemény, hogy Mészáros Gábor a tavaly választott, egyszólamú, egypárti (Véemeszes) MNT tagja lett a Vajdasági „Magyar Szövetség” Magyar Összefogás listáján (12.).

Tóth Imre újságíró „A legelső lépés, hogy újra felépítsük az öttagú társulatot” címmel az új(donsült) igazgatóval készített március 21-ei interjújából[6] tudtuk meg –, hogy Mészáros „mintegy három éve azt mondta Andrásnak, hogy ha igazgatócsere lesz, és ő is úgy gondolja, akkor ő szívesen átvenné”[7].
Egyértelmű, tehát, hogy Mészáros Urbán András embere, aki viszont Lovas Ildikó – Pásztor István, a Vajdasági „Magyar Szövetség” elnöke élettársának – kedvenc rendezője.
Arról a VMSZ-hez közeli Urbán Andrásról van ugyanis szó, aki az egész Vajdaságot megrázó, felháborító VMSZ-MNT-parancsuralmat tükröző 2021. évi, „minden határt túllépő és minden valós demokráciában elképzelhetetlen”[8] Tanyaszínház-botrány után minden erkölcsi aggály nélkül megrendezte Lovas Ildikó – Pásztor István élettársának – az Amikor Isten hasba rúg című darabját a KDSZ és az Újvidéki Színház közös produkciójaként[9]. (A KDSZ 2014-ben, ugyancsak Urbán rendezésében mutatta be Lovas Spanyol menyasszony c. regényének adaptációját[10].)
Urbán azelőtt tagja volt az MNT-nek is (2014-2018)[11], 2022-ben pedig tagja lett a Magyar Nemzeti Tanács Kulturális Bizottságának[12] (miért nem Művelődési Bizottság?), amelyiknek ismét csak Lovas Ildikó az elnöke. Ökrész Rozália, a VMSZ köztársasági parlamenti képviselője – a pártja nevében – „támogatta” a szerb köztársasági parlament ülésén[13], hogy Urbán tagja legyen a szerbiai Nemzeti Kulturális Tanácsnak is. („Pártja nevében?!” Mi szükség párttámogatásra a kultúrában?!) Nem kétséges, tehát, hogy a VMSZ támogatását élvező Urbánt
kinevezik az Újvidéki Színház igazgatójának is[14]

Mészáros a kérdésre, hogy Urbán rendez-e még előadásokat a Kosztolányiban, így válaszolt: „András is rendezni fog, az idei terv is már úgy állt össze, hogy a Hallás költészete munkacímet viselő előadást állítja színpadra, a munka majd szeptembertől kezdődik. Az elkövetkezőkben is, ha nem is minden, de legalább minden második évadban meghívjuk, hiszen azért mégis leginkább az ő kézjegye érezhető ezen a színházon, és jó, ha ez így is marad”.
A KDSZ Desiré fesztiváljának a vezetője is „természetesen ugyanúgy Urbán András lesz, hiszen az ő fesztiváljáról van szó, a színház pedig rendelkezésére bocsátja a termet és a munkásokat is. Ahogy eddig, ezután is ez ugyanúgy fog működni” – mondta Mészáros Gábor, a KDSZ új igazgatója. (A Desiré Central Station fesztivál 2009 óta KDSZ a színház saját, nemzetközi, regionális, nemzetközi és kortárs színházi fesztiválja[15].)
Arra a következtetésre lehet tehát jutni, hogy Urbán András ugyan névleg Mészárosra testálta a KDSZ igazgatói posztját, de a színház „ahogy eddig, ezután is ez ugyanúgy fog működni”!

Az igazgatóváltással kapcsolatos interjúban Tóth Imre újságíró kegyesen elhallgat minden tolakodóan adódó gondolatot:
– Urbán valójában két színházban lesz főnök, Mészáros csak beugró szerepet játszik? Utána Urbán ismét visszakaphatja színházát? 
– Köztudott, hogy Urbán a VMSZ lojális kiszolgálója (nyilván ennek fejében kapta a KDSZ-t), de Mészáros hogy-hogy most került be az MNT-be, noha eddig nem is foglalkozott közélettel? Most hirtelen muszáj lett? Fals ez a színjáték, nem hiteles, értéktelen.
– A vajmagyar kultúra eddig is Lovas-mérgezésben szenvedett. Tox
ikus a hangulat. A VMSZ káderezik, munkahelyekkel, posztokkal zsarol és díjakat osztogat. Ezt mindenki látja. És nem érzi jól magát tőle. Pedig – ahogy Harmath atya nyilatkozta nemrég – „nem lehet az, hogy egy politikai párt irányítsa a kultúrát”[16]. Hagyni kellene a vajdasági magyar értelmiséget, hogy szabadon tevékenykedjen a maga területén. A magyar embert hagyni kellene, hogy „itt jól érezze magát” – mondta az atya.[17]
Most ismét
két színházat biztosított be magának újabb négy évre a pártírónő, a „mi Miránk”[18] (Mirjana Milošević), Lovas Ildikó, úgyhogy lesz, aki kiszolgálja, a darabjait előadja, a könyvbemutatóinak termet, közönséget és tapsot biztosítson! 

Kétségtelen, Mészáros Gábor az Urbán-féle színház híve... – A Kosztolányi színház egy olyan művészszínház, amelyre szükség van, ahol a fiatalokkal foglalkozni kell, hogy lássák, a színház több annál, mint hogy beülök, és a sötétben kukkolóként végignézek egy előadást, és jót szórakozok – mondta az interjúban.
A KDSZ egy izzig-vérig politikai, lázadó színház. Azt azonban nem tudtuk meg az új igazgatótól (sem), hogy ez a színház csak ott benn, a sötétben tartja fontosnak a lázadást, kívül a (fiatal) néző – az igazgatókhoz, Urbán Andráshoz és Mészáros Gáborhoz hasonlóan – fogadja csak el, hogy vajdasági pártdiktátorok silány parancsuralmi rendszerére, kupeckedésre, zsinegen rángatott bábok játékára lehet csupán számítani hit, szabadság, alkotás és lázadás helyett?
Az igazán nagy művészet sohasem erre tanította az emberiséget! Meggyőződésünk, hogy az igazán nagy művészet szabadság nélkül meg sem tud születni!

BOZÓKI Antal

__________
[1] Kosztolányi Dezső Színház. https://www.facebook.com/kosztolanyidezsoszinhaz/?locale=hu_HU
[2] Nyolcszor nagyobb támogatás jut a helyi mezőgazdasági termelőknek. https://www.rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/nyolcszor-nagyobb-t%C3%A1mogat%C3%A1s-jut-a-helyi-mez%C5%91gazdas%C3%A1gi-termel%C5%91knek_1422993.html, 2023.
március 02. 22.29, és Urbán András után Mészáros Gábor lesz a Kosztolányi Dezső Színház igazgatója. https://szmsz.press/2023/02/23/urban-andras-utan-meszaros-gabor-lesz-a-kosztolanyi-dezso-szinhaz-igazgatoja/, 2023. február 23. 15:45
[3] Góli Kornélia: SZÍNHÁZ A MULTIETNIKUS TÉRBEN. Doktori értekezés. Szeged, 2022.
https://docplayer.hu/231142493-Goli-kornelia-szinhaz-a-multietnikus-terben-a-szabadkai-kosztolanyi-dezso-szinhaz-tortenete-es-urban-andras-rendezoi-munkassaga-doktori-ertekezes.html, 93, és Urbán András. https://www.vamadia.rs/profil/urban-andras

[4] Kosztolányi Dezső Színház. https://visitsubotica.rs/hu/mit-lehet-csinalni/sz%C3%ADnh%C3%A1zi-mozi/pozoriste-kosztolanyi-dezso/

[5] „A legelső lépés, hogy újra felépítsük az öttagú társulatot”. https://szmsz.press/2023/03/21/a-legelso-lepes-hogy-ujra-felepitsuk-az-ottagu-tarsulatot/, 2023. március 21. 8:04

[6] Uo.

[7] Uo.

[8] Lásd A Tanyaszínház kálváriája c. írásom. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=13788, 2021. augusztus 2.

[9] Bővebben lásd a Play Lovas? c. írásom. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=14621, 2022. július 2.

[10] Lovas Ildikó. https://www.vamadia.rs/profil/lovas-ildiko

[11] 2014-es magyar nemzeti tanácsi választás. https://hu.wikipedia.org/wiki/2014-es_magyar_nemzeti_tan%C3%A1csi_v%C3%A1laszt%C3%A1s

[12] Kulturális Bizottság. https://www.mnt.org.rs/rolunk/kulturalis-bizottsag

[13] Kulturális Nemzeti Tanács - A VMSZ támogatja Urbán András és Suzana Kujundžić Ostojić tagjelöltségét. https://pannonrtv.com/rovatok/politika/kulturalis-nemzeti-tanacs-vmsz-tamogatja-urban-andras-es-suzana-kujundzic-ostojic, 2021. november 26. 15:24 és 16:38, és Predlog članova za Nacionalni savet za kulturu upućen Narodnoj skupštini [A Népképviselőháznak a Nemzeti Kulturális Tanács tagjaira tett javaslat]. https://www.kultura.gov.rs/vest/sr/7330/predlog-clanova-za-nacionalni-savet-za-kulturu-upucen-narodnoj-skupstini.php, 2021. július 30.

[14] JÁ: Igazgatóváltás az Újvidéki Színházban. https://www.magyarszo.rs/hu/5139/kultura/279470/ ,  2023. január 20. 18:42 >> 2023. január 20. 20:47

[15] Lásd a 4-es alatti oldalon.

[16] Lásd a „Nem lehet az, hogy egy politikai párt alakítsa a kultúrát”! c. írásom.
http://bozokiantal.blogspot.com/2023/03/nem-lehet-az-hogy-egy-politikai-part.html, 2023. március 5. 20:13

[17] Uo.

[18] Lásd a A mi Miránk c. írásom. https://bozokiantal.blogspot.com/search/label/Jegyzetek, 2023. február 18. 15:44

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése