2014. április 28., hétfő

Két urat nem lehet szolgálni(A VMDP közleménye)A Vajdasági Magyar Demokrata Párt Választmánya áttekintette a vajdasági magyarság számára legfontosabb politikai témákat, és megállapításai a következők:

1. A Szerb Haladó Párt (SNS) és a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) koalíciós megállapodása és a VMSZ ismételt kormányzati felelősségvállalása, még ha csupán államtitkári szinteken is, annyit jelent, hogy a legnagyobb magyar párt rövid távú érdekei oltárán ismét feláldozta a teljes körű kisebbségi magyar autonómia ügyét. A Kárpát-medencei magyar pártpolitikai küzdelmek és megoldások az elmúlt két évtizedben meggyőzően bizonyították, hogy egyszerre két urat nem lehet szolgálni: a kormányzati jelenlétből következő lojalitás és bizalmi minimum lehetetlenné teszi az autonómia megvalósítását, amit, tegyük hozzá, már a VMSZ választási programja sem tartalmazott, s állapotainkra jellemző, hogy ennek jelképeként választási plakátjaikon a magyar trikolór színeit is a szerb nemzeti színekre cserélték fel, hogy senkinek se lehessen kétsége szándékaikról.

2. A VMDP jól döntött, amikor minden tőle telhetőt megtett a Fidesz-KDNP sikere érdekében az országgyűlési választásokon, a választási kampány során folyamatosan arra biztattuk a vajdaságiakat, hogy szavazataikkal minél többen támogassák az Orbán Viktor vezette nemzeti oldalt, és segítséget nyújtottunk a szavazólapokat tartalmazó borítékok célba juttatásában is. Az akkor még csak sejtett, időközben elmérgesedett kelet-európai problémák, amelyek nem kis mértékben a megoldatlan nemzeti és kisebbségi kérdés következményei, még inkább aláhúzták a kétharmados győzelem nemzetpolitikai fontosságát, hiszen stabil, nemzetileg elkötelezett kormányra a rendszerváltás óta nem volt akkora szükség, mint most.

3. A kisebbségi önrendelkezés jövőjének tekintetében biztatónak tartjuk Kövér Lászlónak az Újvidéki Rádió számára adott kijelentését, miszerint az autonómia ügyét nem tartja lezártnak. Ez egybeesik a mi értékelésünkkel, miszerint a nemzeti tanácsok jelenlegi politikai és pénzügyi helyzete, nemkülönben közjogi felhatalmazásai nem teszik lehetővé a valóságos önrendelkezést a vajdasági magyar közösség számára.

4. Általános érvénnyel, de nem utolsó sorban a fentiek miatt is rendkívül fontos előrelépésnek tartjuk, hogy az Európa Tanács parlamenti közgyűlése április 8-ai ülésén elfogadta Kalmár Ferenc jelentését, s ezzel ismét a figyelem homlokterébe került a kisebbségvédelem és a kisebbségi autonómiák ügye, amit az Európai Unióban a korábbi években sikerült majdnem tökéletesen zátonyra futtatni. A jelenlegi magyar szakmai és diplomáciai siker ellenére nem csupán azt kell szóvá tennünk, hogy az ET több tagállama a legfontosabb kisebbségi dokumentumokat mindmáig nem ratifikálta, de azt is, hogy ahol az megtörtént, betartásuk nemegyszer esetleges vagy semmilyen; ez a helyzet például a kisebbségek által lakott területek etnikai arányainak megváltoztatásának tilalmát is tartalmazó, a nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezménnyel Szerbiában – és történik mindez az EU-biztosok hallgatólagos jóváhagyásával. E téren tehát lesz még keresnivalója a magyar diplomáciának éppúgy, mint az új európai parlamenti képviselőknek.

5. Éppen az elvégzendő feladatok nagyságrendje, s azon belül a magyar kisebbségi autonómia fontossága miatt a VMDP Választmánya nem tartja jó lépésnek, hogy a VMSZ elnökének javaslatára a Fidesz-KDNP európai parlamenti választási listájára a Vajdaságból olyan személy került, méghozzá befutó pozícióba, aki eddigi tartományi tisztségviselői karrierje során korántsem arról várt ismertté, hogy valaha is kiállt volna a kisebbségi autonómia érdekében, márpedig a vajdasági magyarok feltételezhetően elsősorban ezt várnák el tőle.


   Temerin, 2014. április 27.                                      Csorba Béla, a VMDP elnöke


Kedves Barátaim!

Minden tekintetben osztom a Csorba Béla VMDP elnök úr 2014. április 27-én közzétett, ötpontos közleményében foglalt megállapításokat és kétségeket. Azt várjuk a nagy többséggel újraválasztott Magyar Országgyűléstől, hogy  az ET parlamenti közgyűlése által f. év április 8-án elfogadott Kalmár jelentésben rejlő lehetőségeket - most már további késlekedés nélkül - mielőbbi konkrét, értékelhető lépésekkel ragadja meg.

Az első pillanatokban mindnyájunkat  nagy örömmel töltött el az, hogy a legnehezebb helyzetben lévő nemzetrészeink, Délvidék és Kárpátalja képviselői is tagjai lesznek a kormánypártok "befutó" EP választási listájának, ugyanakkor mély aggodalommal tölt el bennünket az a körülmény, hogy a kiválasztott jelöltek - eddigi életpályájuk folyamán - szinte ismeretlenek, illetve eddig semmilyen érdemi teljesítményt nem mutattak fel az általuk képviselendő nemzeti közösség helyzetének jobbra fordítása tekintetében.

Éhn József, elnök
Társaság a Kárpát-medence Magyarságáért
2014. április 28. [16:55]
 
Budapest

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése