2014. április 30., szerda

Szerbiát vegyenek!A VMDK Hírmondó múlt számában részletes írást közöltünk az „új” szerbiai kormányról és a kormány tagjairól. Ígéretünk szerint, most a bejelentett gazdasági intézkedésekről ejtünk pár szót.
Röviden összegezve Aleksandar Vučić ,a Chávezt is megszégyenítő bevezetőjében, a következőket emelte ki:
 A gazdaságban megszigorításokat fognak végrehajtani, a közszférában egységes fizetési osztályokat vezetnek be, kezdetnek 10%-al csökkenteni fogják a közalkalmazottak bérét, várhatóan ősztől ez a nyugdíjakkal is megfog történni, a közszférában karcsúsításokat eszközölnek ki és számos további megtakarítási intézkedéseket (leépítéseket) vezetnek be. Támogatási rendszeren keresztül serkenteni szeretnék a magán szektort és a foglalkoztatást. Minden 10 újonnan alkalmazott munkás után 7 munkás után fizetnék a járulékot, míg a munkaadónak csak 3 munkás után kellene fizetnie. A munkaügyi törvény megváltoztatásán keresztül csorbítani fogják a munkások jogait és lehetővé teszik a munkaadóknak, hogy könnyebben munkába helyezzenek, de könnyebben el is bocsájthassanak. A nyugdíjkorhatárt pedig a nők számára 63. vagy 65-ik életévére emelnék.
El fogják adni a Telekomot (szerbiai telekommunikációs közvállalatot), a szerbiai energetikai rendszert EPS-et, valamint szétdarabolják a Srbijagas-ot (gáz és olajtársaságot) és azokat is eladják. Ez a sors vár a belgrádi Nikola Tesla reptérre, de a szerbiai szerencsejátékokat irányító Lutrija Srbije közvállalatra is. A 153 átszervezés alatt lévő állami vállalatot három részre osztják, egye csoportját eladják, privatizálják, másoknak stratégiai partnereket találnak, míg a harmadik csoportba tartozókat bezáratják. A most közzétett szerződés szerint ezeket az intézkedéseket a Vajdasági Magyar Szövetség is támogatja.
Ha ezeket a tételeket egy mondatba kellene sűríteni, akkor az a mondat a következően hangzana: Szerbiát vegyenek!

Figyelembe véve a fentieket nem kell csodálkozni azon, hogy Đorđe Vukadinović politikai elemző ezt a kormány egyenesen az IMF kormányának nevezte (három minisztere szorosan kapcsolódik az IMF-hez és a neoliberális gazdasági gondolkodásmódhoz). Komoly kételyeket fogalmazott meg a bejelentett rendelkezések hatékonysága kapcsán és egyben megkérdőjelezte az előlátott célkitűzések és az azok megvalósítására előirányzott módszerek közötti összehangoltságát.

Más gazdaságpolitikai elemzők szerint ezek az intézkedések nem lesznek elegendőek és további megszigorításokat kell alkalmaznia a szerbiai kormánynak. Vannak olyanok is akik arra figyelmeztetnek, hogy  ezek nem jó módszerek, a balti  államok (Lettország,Litvánia,Észtország), de Németország tapasztalatát  is figyelembe véve, mert tovább növelték a társadalmi egyenlőtlenséget (többen élnek szegénységben mint előtte), és nem járultak hozzá a nagyobb foglalkoztatottsághoz, illetve az életszínvonal növeléséhez. Inkább a mérsékelt fogyasztást javasolják. Egyben egyeznek. Szerbia gazdasága nincsen olyan állapotban, hogy elbírja ezeket az intézkedéseket és darabokra fog hullani. 

Hogyan fog ez lecsapódni a délvidéki magyarság körében? Mit is jelent ez számunkra?
Elsősorban azt, hogy várható az életszínvonal további csökkenése és a (főleg) gazdasági okokból beindult elvándorlás felgyorsítása. Ez súlyos következményekkel fog járni a délvidéki magyarság  számára. Az emígy is elöregedett társadalmunk további gyomorütéseket fog kapni. Kérdéses lesz-e a tüdőnkben elegendő levegő, hogy még ezt is kibírjuk.

Magyar viszonylatban fogós kérdésnek ígérkezik az is, hogy a kormányzati szerepvállalásán keresztül a VMSZ megtudja-e majd védeni a magyarokat az elbocsájtásoktól, bér és nyugdíjak csökkentésétől? Lassítani tudja-e az elvándorlást? Az a gyanúnk, hogy nem.  

Összegzés: Szerbia kormánya most valójában arra készül, hogy eladja az utolsó családi ékszereket is, ezáltal a stratégiai erőforrásokat idegenkézbe helyezi és elkezdődhet  Szerbia újkori gyarmatosítása. Igaz, ez az állapot mostanára egy kényszerpálya, amelynek a gyökereit nem csak az elmúlt „demokratikus” kormányok idejében kell keresni, ahogyan ezt az SNS előszeretettel állítja, hanem még a vörös-fekete Milošević-Šešelj időkben. Hiszen ők rombolták szét az országot,magas inflációt és gazdasági, intézményi, társadalmi, értékrendbéli szétesést hagytak maguk után. Ezt próbálták a „demokratikus” kormányok orvosolni, olyan módon, hogy a mostani kormányt alkotó pártok ebben folyamatosan gátolták őket. Tegnap még hungarocellen ültek és tüntettek az európai és koszovói politikai folyamatok ellen, most meg mindent aláírnak és keményen kiszolgálják a nyugatot. Ennek az állapotnak most jött el a végkifejlete és most mindannyian fizetjük érte az árát.  

VMDK HÍRMONDÓ
2014. április 30.

Dokumentumok:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése