2014. április 5., szombat

VÁLASZTÁSI UTÓHANG


Öt tisztségért (f)eladni…

A március 16-i szerbiai rendkívüli parlamenti választások eredményei ismertek: A 250-es létszámú parlamentben a Szerb Haladó Pártnak (SNS) 158 képviselője, vagyis abszolút többsége lesz.
            A Vajdasági Magyar Szövetséget (VMSZ) és a vajdasági magyar közösséget a választások „egyik győztesének” hirdette ki Pásztor István, a párt elnöke.[1] Félő azonban, hogy ezeknek a választásoknak éppen a vajdasági magyar közösség lesz a nagy vesztese.   

Pásztor István és Tomislav Nikolić
Lássuk a tényeket:
            A piros-kék színekben szereplő VMSZ az idei választásokon 75.294 szavazatot kapott, vagyis a szavazatok 2,10%-át szerezte meg. Ez által az eddigi öt helyett mostantól hat képviselője lesz a szerb parlamentben.            
A VMSZ által 2014-ben megszerzett szavatok száma mindössze 6.971-el több mint ahány szavazatot a kapott a párt 2012. május 6-i választásokon (68.323).
A VMSZ-re leadott szavazatokat annak a függvényében is szemlélni kell, hogy egyedüli magyar nevű pártként indult a választásokon (amelynek a neve is magyar nyelven volt feltüntetve a választási listán). Másik magyar párt nem lévén, a magyar választók közül sokan csupán megszokásból, csupán a nemzeti (ön)tudatuk alapján szavaztak a VMSZ-re.

2012. május 6.1  
Választópolgárok száma: 6.770.0132
Szavazok száma:             3.912.904
Részvételi arány:                          57,80%

VMSZ 
Szavazatok száma          %        Mandátumok száma       
             68.323              1,75                  5
__________   
1 Republički zavod za statistiku: Parlamentarni izbori 6. maja 2012. godine
2 Konačan broj birača u Srbiji 6.770.013: http://eizbori.com/konacan-broj-biraca-u-srbiji-6-770-013/


2014. március 16.3
Választópolgárok száma: 6.765.998
Szavazók száma:              3.592.375                   
Részvételi arány:                           53,09%

VMSZ 
Szavazatok száma        %          Mandátumok száma                                                      
75.294                       2,10                      6     

Nemzeti Kisebbségek Listája
Szavazatok száma        %          Mandátumok száma                                                      
  3.983                       0,11                      /
Vajdaságban
  2.767
__________

3 RIK: proglašeni konačni rezultati izbora:


A párt „sikeréhez nagyban hozzájárult az is, hogy „végigkampányolta Vajdaság magyar lakta településeit.[2] Szintén csak ez a párt rendelkezik tetemes (a többiekhez képest) anyagi forrásokkal (Budapest, Belgrád). És ne feledjük: teljes mértékben uralja a helyi magyar nyelvű médiát. A 60 napos kampány során a pártvezető fényképe 47-szer jelent meg a Magyar Szó címoldalán. A napilap újságírói, egészen sajátságosan értelmezve a sajtószabadságot, nyíltan egyetlen párt, a VMSZ támogatására szólították fel az olvasóikat. Pedig a Magyar Szó a teljes vajdasági magyarság napilapja, alapítója a Magyar Nemzeti Tanács.”[3]
 A többi magyar párt – az összefogás és egy egységes, ellenzéki koalíciós fellépés hiányában, mivel a VMSZ már régen nem akar a többi párttal összefogni – „leszerepelt” a választásokon. A Magyar Egység Párt, a Magyar Polgári Szövetség, a Magyar Remény Mozgalom, – a Nemzeti Közösségek Listáján, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége Boris Tadić Új Demokrata Pártjával vett részt a választásokon. A Vajdasági Magyar Demokrata Párt pedig azzal a – savanyú a szülő mondáshoz hasonló – nyilatkozattal magyarázta távolmaradását a választásokról, hogy „a parlamenten kívül is van élet”.[4] Milyen párt azonban az, amelyik még a választásokon sem képes indulni? (Az egyre inkább községi párttá váló VMDP politikájára jellemző az is, hogy miközben minden erejével a Fidesz mellett kampányol az április 6-i magyarországi választásokra, a Fidesz a VMSZ-t támogatja.)
Így, a vajdasági magyar közösségnek most hat képviselője van a szerb palamentben, annak ellenére, hogy – a lakosság számarányát tekintve –, a részarányos képviseleti elv alapján, kilenc-tíz képviselői hely illetné meg. Az egyik probléma, tehát, az, hogy a magyar közösség a szerb törvényhozásban továbbra is alul van képviselve.
A másik probléma az, hogy a VMSZ Bátran, de felelősséggel c. (2014-2018)[5] választási programja csupán homályosan megfogalmazott ígéreteket tartalmaz a vajdasági magyarok helyzetéből adódó problémák rendezésére, úgymint „törvénymódosítási javaslatok benyújtása”, „jogalkotási feladatok”, a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) „akciótervei megvalósításának segítése”, stb., amire az elmúlt hét év alatt a párt képviselőinek volt alkalma, lehetősége és ideje, csak éppen eredményt felmutatni nem tudtak.[6] A Pásztor István, párt elnöke által is „nem magyarkodó”-nak nevezett programnak[7] valójában nincs is határozott nemzeti kisebbségjogi, érdekérvényesítő célja.
A harmadik probléma, hogy a VMSZ eddigi öt képviselőjéhez most csatlakozik egy hatodik is, akiről mostanáig a közéletben alig lehetet hallani, illetve csak olyan értelemben, hogy már a 2012. évi választásokon is a jelöltek listáján szerepelt (úgyszintén hatodikként, csak akkor éppen nem jutott mandátumhoz). A szakmájára nézve logopédus képviselő(nő) úgy került be a közéletbe, mint az épülő(fél)ben lévő Európa Kollégium megbízott igazgatója[8] és a Vajdasági Pedagógiai Intézet Fejlesztési Osztályának vezetője. Arról viszont már keveset tudunk, hogy hogyan fogja majd – megfelelő politikai tapasztalatok és törvényhozási alapismeretek hiányában – képviselni a magyar közösség érdekeit. 
            Minden feltétel adott tehát, hogy a VMSZ folytassa az eddigi helyben járó, a vajdasági magyarok érdekeiért határozottan ki nem álló tevékenységét.

 
Aleksandar Vučić elhelyezi a Ratko Mladić utcaelnevezést

            Ezt a tézis igazolja az is, hogy Pásztor István a radikálisokból haladókká vedlett párttal – amelynek tagjai közül sokan dörzspapírral próbálják eltávolítani testükről a Šešelj, Каradžić és Mladić tetoválásokat – együtt kíván részt vállalni a hatalom gyakorlásában. „Még jóval március 16-a előtt Pásztor István, fia Bálint és a többi pártvezető nyíltan vállalta, hogy szívesen venne részt az Aleksandar Vučić vezette kormányban és ezért még miniszteri helyeket sem kér, csupán államtitkári posztokat. A haladókkal való összeborulás indoklása az volt és maradt, hogy tektonikus változások történtek a szerb politikai színtéren és az EU-val való egyezkedés időszakában a párt ott akar lenni, ahol a dolgok eldőlnek.”[9]
– Államtitkári szinten a VMSZ öt minisztérium munkájában érdekelt, jelentette ki a Politikának adott interjújában Pásztor. Hozzátette, a VMSZ öt, az infrastruktúra, az egészségügy, a szociális politika, a mezőgazdaság és a gazdaság területén tudna megfelelő szakembereket felkínálni.[10] Aki azonban csak egy picit is ismeri a közigazgatás működését, tudja, hogy az államtitkári poszt nem valami meghatározó a politikában.
Pásztor egy szóval nem említette, hogy a Haladókkal április 14-ére bejelentett tárgyalásokon a magyar közösség nyílt kérdéseinek a megoldásától teszi függővé a hatalomban való esetleges részvételt, mint például a nemzeti autonómia megvalósítása, a körzethatárok visszaállítása, a részarányos képviselet bevezetése, az arányos foglalkoztatás biztosítása a közigazgatásban és az igazságügyben, a magyarok kollektív bűnösségének eltörlése, a magyar többségű községekben megszüntetett bíróságok visszaállítása, új nyelvhasználati törvény meghozatala… Ebből is látszik, hogy a VMSZ elnökét csak a tisztségek, és a nem a magyar közösség sorsa érdekli.
            Ami 2012-ben még főben járó bűnnek számított – amikor a Szerb Haladó Párttal való koalícióra lépés miatt a VMSZ Óbecsén kizárta soraiból a képviselőket és a községi tisztségviselőket[11] – most hivatalos politika lesz, amelynek megfogalmazója a pártelnök és fia. Ennek pedig a magyar közösség látja kárát. Öt államtitkári tisztségért (f)eladják a magyar közösség érdekeit és méltóságát?

Újvidék, 2014. április 5.
BOZÓKI Antal


[1] Basity Gréta: A VMSZ a választások egyik győztese. http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16896/A-VMSZ-a-valasztasok-egyik-gyoztese.html, 2014. március 16. [23:08]
[2] P. E.: Több mint 500 kampányrendezvényt szervezett a VMSZ. http://www.magyarszo.com/hu/2276/kozelet_politika/108835/T%C3%B6bb-mint-500-kamp%C3%A1nyrendezv%C3%A9nyt-szervezett-a-VMSZ.htm, 2014. március 13. [14:59]
[4] Friedrich Anna: Csorba Béla: A parlamenten kívül is van élet. http://www.vajma.info/cikk/tukor/5950/Csorba-Bela-A-parlamenten-kivul-is-van-elet.html
2014. március 7. [16:44]

[5] Bátran, de felelősséggel: http://www.vmsz2014.rs/interaktiv-valasztasi-program, vagy Magyar Szó, 2014. február 15. (melléklet). Lásd még Bozóki Antal: Kommentárok a VMSZ választási programjához. http://delhir.info/cimlap/kiemelt-hirek/21317-2014-02-24-15-09-38, 2014. február 24. [15:52]

[6] A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ képviselőnek teljesítményével az utóbbi hét évben a Hét év semmittevés c. írásomban foglalkoztam: http://delhir.info/delvidek/magyarsag-koezelet/21084-2014-02-18-10-11-40, 2014. február 18. [10:52] Ennek megírására éppen a párt parlamenti frakcióvezetőjének Hét év, hét ügy c. jegyzete késztetett: http://vmsz.org.rs/blog/het-ev-het-ugy, 2014. február 14.
[7] Kabók Erika: Nem csak felvetéseink, hanem megoldásaink is vannak. Magyar Szó, 2014. február 15. 1. és 5., vagy http://www.magyarszo.com/hu/2250/kozelet_politika/107688/Nemcsak-felvet%C3%A9seink-hanem-megold%C3%A1saink-is-vannak.htm
[8] Sz. M. M.: Az épülő Európa Kollégiumban járt Orbán Viktor. http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13421/Az-epulo-ujvideki-Europa-Kollegiumban-is-jart-Orban-Viktor.html, 2012. április 27. [18:46]
[9] Lásd a 3-as jegyzetben.

[10] Pásztor: Öt minisztériumban vagyunk érdekeltek.

[11] F. R.: Csaknem kétszázan kiléptek a  VMSZ-ből. http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14080/Obecse-Csaknem-ketszazan-kileptek-a-VMSZ-bol.html, 2012. szeptember 18. [17:27]

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése