2016. december 22., csütörtök

A tartományi kormány nem támogatja a kisebbségek részarányos foglalkoztatását?Ahogyan arról már beszámoltunk, amióta megtörtént a nagy haladó- kisebbségi kormánypárti összeborulás, azóta a magyar önkormányzatokban sorozatban sérülnek a magyarságot megillető jogok.
A kisebbségi kormánypárt átengedte a haladóknak azokat a kulcspozíciókat, amelyek kihatással vannak az önkormányzatok irányítására, és most a magyarok az utcára kerülnek, helyükbe haladó, szerb nemzetiségű káderek érkeznek (főleg a kilencvenes években érkezett horvátországi és boszniai menekültek).  A magyart mint hivatalos nyelvet leépítik, alkalmazását ellehetetlenítik. Mindez a kisebbségi kormánypárt hathatós közreműködésével.
Gondoljunk csak vissza a könyvtárak leépítésére, a magyar könyvtárosok elbocsájtására, vagy éppenséggel a magyar fordítónak a felszámolására, vagy a zentai esetre amikor megtagadták a magyar mint hivatalos nyelv   követelményét a foglalkoztatási terv  kialakításánál.
De beszélhetnénk a magyar emberek  elüldözéséről, munkahelyi ellehetetlenítéséről, mint  ahogyan  az történt  a "szófogadatlan" újságírókkal, vagy  éppen a topolyai kultúréletben, vagy az újvidéki múzeum esetében.
Sajnos,pici közösségünkben mára már ott tartunk, hogy  a kisebbségi kormánypárt vezetője, részben haladópárti megfelelési kényszere,  valamint  a vajdasági magyarság fölötti határtalan uralkodási vágya, illetve hatalmi pozíciói megtartása miatt  mérhetetlen rombolást visz végbe, politikai farkas vakságot tanúsítván.
Ha nem az "ő javaslatuk", vagy nem az "ő magyarjuk" akkor inkább vesszen minden! Hadd pusztuljon az "ellenzéki", még a közösségi jogok csorbítása árán is! És ne tévesszen meg senkit sem az alkotmánybírói epizód, az is kizárólagosan önös célokból történt.
Állításunk igazolására, legújabb példánk egyenesen  a tartományi képviselőházból érkezik. Az új szerbiai törvények szerint az idén volt az első alkalom arra, hogy a jövő évi költségvetési terv elfogadásánál egyben egy káderügyi tervet is el kell fogadni, amely előirányozza az alkalmazandó munkaerő foglalkoztatását, állandó vagy meghatározott időtartamban.
Csonka Áron, a VMDK tartományi képviselője módosító indítványt adott be erre a káderügyi tervre, amelynek értelmében a terv végrehajtásánál figyelembe kell venni a lakosság nemzeti összetételét és a nemzeti kisebbségeket részarányos foglalkoztatásban kell részesíteni, ahogyan azt a Szerb Alkotmány  77. szakasza megköveteli. Ezt a tartományi kormány, ahol a kisebbségi kormánypártnak alelnöke van, elismervén a módosító indítvány jogszerűségét, mégis elutasította.
Indoklásukban arra hivatkoztak, hogy az indítványban megfogalmazottak más törvényekben is rögzítve van és ezért nincsen szükség arra, hogy ide is beemeljék. Az indoklást éppen a kisebbségi kormánypárt tartomány alelnöke által vezetett titkárság adta meg.
Ebből egyértelműen látszik, hogy az indítvány elfogadható lett volna, de nem volt meg a politikai akarat az elfogadására, mert az ellenzék soraiból, ráadásul másik magyar párt részéről érkezett.
Pedig a részarányos foglalkoztatásra igenis szükség volna! Mert mit is mondanak a tények?
A tartományi polgárjogvédő 2015-ös jelentéséből kitűnik, hogy a magyar közösség esetében csak 6,14% százalékban van jelen a tartományi szervekben holott a Vajdaságban 13%  magyar él. De hasonló a helyzet a román, ruszin és a horvát közösség esetében is.
Ennél súlyosabb az, hogy a kisebbségi kormánypárt titkára által irányított oktatási és kisebbség ügyi titkárság káderterve szerint a munkahelyi besorolásban szereplő 2 magyar fordító helyett csak 1 személy van alkalmazásban, a 2017-es évre NEM láttak elő új munkaerő alkalmazását. A ruszinok esetében még drasztikusabb ez az adat, hiszen a munkahelyi besorolás szerint 1 fordító kellene, hogy legyen, de jelenleg NINCSEN egy sem és a 2017-es évben NEM szándékoznak senkit sem alkalmazni!!!!
Ezek szerint a jelenlegi haladó, szocialista, kisebbségi kormánypárti többség nem is érdekelt a nemzeti közösségek részarányos alkalmazásában?!
2016. december 22. [13:14]

Hogyan néz ki Zomborban a magyar nyelv használata miután a haladó+radikális+kisebbségi kormánypárt fölszámolta a magyar  fordítói munkahelyet:
 

www.vmdk.org.rs
hirmondo@vmdk.org.rs
www.facebook.com/vmdk2014
www.twitter.com/vmdk1990
google.com/+VajdasagiMagyarokDemokratikusKozossege1990


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése