2016. december 18., vasárnap

ERKÖLCS ÉS POLITIKA


Amikor a „személyi ambíció” és a pénz mindennél fontosabb!

Tomislav Nikolić szerb elnök öt alkotmánybíró kinevezéséről döntött december 17-én, amelyet a szerb képviselőház is megerősített és a Hivatalos Közlöny legújabb számában is megjelent. Nikolić alkotmánybíróvá nevezte ki a szabadkai Korhecz Tamást is,[1] a Magyar Mozgalom „egyik társelnökét”.

            Korhecz Tamás alkotmánybírónak való kinevezése egyáltalán nem meglepetés. Akit a Szerb Haladó Párttal (SNS) együtt – amelyhez Tomislav Nikolić is tartozik – a hatalomban részes Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) javasol, azt kinevezik, megválasztják, előléptetik, kitüntetik, vagy kizárják, leváltják, menesztik stb., függetlenül, hogy megérdemli-e vagy sem. 
A Magyar Mozgalom (MM) Ügyvivő Testülete december 8-án Szabadkán rendkívüli ülésen meg tárgyalta meg Szabadkán az egyik társelnökének, dr. Korhecz Tamásnak az alkotmánybírói tisztségre a VMSZ által való jelölését és az annak nyilvánosságra kerülése után előállt helyzetet.
A testület egyhangúan a következő határozatokat fogadta el:
– 1. Azt javasoljuk dr. Korhecz Tamásnak, vonja vissza az alkotmánybírói tisztségre való jelölését, mert csak így őrizheti meg személyes integritását és a Magyar Mozgalom tekintélyét.
2. Felszólítjuk, hogy mondjon le a Magyar Mozgalomban betöltött, és a Magyar Mozgalomhoz köthető valamennyi tisztségéről – áll az MM közleményében.[2] 
A mozgalomnak a nagy port kavart esemény kapcsán – amit Bódis Gábor „vajdmagyar politikai atombombának”[3] nevezett – tartott sajtóértekezleten Maglai Jenő, az MM Ügyvivői Testületének tagja elmondta, hogy „a Korhecz Tamással folytatott kommunikáció során magyarázatot követeltek a lépésére vonatkozóan, de elégedetlenek a kapott válasszal. Korhecz arra hivatkozott, hogy személyi ambícióról, szakmai kérdésről van szó. Az MM vezetése szerint viszont ez ennél jelentősebb horderejű kérdés, a szervezet elsősorban azt sérelmezi, hogy nem osztotta meg velük a jelölésével kapcsolatos részleteket.”[4]
Az ifj. Korhecznak (1967) a VMSZ-el történt „suttyomban” való kiegyezése egyáltalán nem meglepő. Korheczot a VMSZ csaknem egyenesen az egyetemi padból emelte 2000-ben a tartományi jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi titkári tisztségbe, amit aztán tíz éven át töltött be, majd 2010. július 3-tól a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) elnökének székébe. (Ennek az időszaknak az alaposabb értékelése még várat magára.)
– Ismertségét és pályafutását képességei mellett elsősorban a Vajdasági Magyar Szövetségnek köszönhette, amely párt 2000 óta folyamatosan a legmagasabban pozicionált közfunkciókba helyezte, akkor is, amikor 2008-ban tartományi egyéni képviselőjelöltként vereséget szenvedett, hiszen azt követően továbbra is tartományi jogalkotási-, közigazgatási- és nemzeti kisebbségi titkár maradt a VMSZ kvótáján – olvasható Pásztor István, a VMSZ elnökének nyílt levelében.[5]
Korhecz azonban állandóan „felfelé” törtetett. Nem az eredmény, a teljesítmény, hanem inkább a „ki vagyok, mi leszek” hírverés alapján.
Annak érdekében, hogy megszerezze az MNT elnöki posztját, (2010. június 1-jén) lemondott a tartományi kormányban betöltött tisztségéről[6] (miután már kiírták a nemzeti tanácsi választásokat, amelyen aztán a VMSZ Magyar Összefogás lista vezetője lett).
Az MNT elnöki tisztsége (2014. október 26.) letelte után, újságírói kérdésre, hogy vállal-e más közéleti szerepet, Korhecz azt válaszolta, hogy ,,amikor azt mondtam, hogy politikai nyugdíjba vonulok, ezt nagyon komolyan gondoltam”.[7]
„Politikai nyugdíjas éveit” azonban – alig fél évvel később – már 2015 tavaszán megszakította, amikor egy „több téren is hullámokat kavart” interjúval[8] visszatért a politikai porondra, amit aztán az MM 2015. augusztus 20-i megalakítása és „társelnökké” választása, valamint – a 2016. április 24-i tartományi választásokon a Magyar Mozgalom az autonómiáért – Dr. Korhecz Tamás – Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) – Csonka Áron listán – tartományi képviselővé választása tetézett.
Korhecz és a VMSZ vezetői közötti állandó szoros kapcsolatot tanúsítja az alkotmánybírónak jelölés is. 
Egyesek – teljesen téves – véleménye szerint, az MM-nek inkább „gratulálni” kellet volna az „ifj. dr. Korhecz Tamásnak a jelölésért, azzal a kívánsággal, hogy remélik a megválasztását is”.[9]
Miért kellett volna gratulálni Korhecznak? Talán ezért, hogy – a mozgalom tagjainak tudta nélkül még november folyamán lepaktált a VMSZ-el, majd november 23-án beegyezését adta a jelöléséhez.[10] Annak a pártnak a javaslata alapján, amelyet a Magyar Mozgalom alakuló ülésén így jellemzett: „A vezető magyar politikai pártban, az általa irányított és befolyásolt önkormányzatokban, közvállalatokban, intézményekben, sajtóházakban az emberek félnek, félnek az őszinte véleménynyilvánítástól, bármilyen kritikai észrevételtől, de főleg a szűk pártvezetés irányába megfogalmazott észrevételtől, mert ezekért közvetlen hátrány érheti őket, akkor is ha a VMSZ tagjai és akkor is, ha nem.” [11]


Forrás: Szabad Magyar Szó

A VMSZ elnökéről, aki most az alkotmánybírói tisztségbe juttatta, illetve akinek a fia a szerb parlamentben javasolta,[12] a vajdasági parlament alakuló ülésén (2016. június 2-án) azt mondta, hogy „teljesen alkalmatlan arra, hogy a képviselőház elnöke legyen”.[13] Akkor most alkalmatlan javasolt alkalmast?
Vagy talán azért kellet volna Korhecznak gratulálni, hogy cserbenhagyta, mondhatni azt is, hogy elárulta társait és a közösen létrehozott mozgalom céljait? Korhecz egyet beszélt mást cselekedett! Milyen erkölcsű emberek ezek?  O tempora, o mores! [Milyen idők, milyen erkölcsök! – Cicero]
 Vannak olyan kommentátorok is, akik kérdezték: „Mi lehet a magyarság haszna, ha netalán Korhecz Tamást megválasztják?”[14]
Mi haszna volt a magyar közösségnek abból, hogy dr. Kartag Ódry Ágnes eddig tagja volt a szerb Alkotmánybíróságnak? Éppen semmi. A közéletben hallani sem lehetett róla, vagyis csak akkor, amikor éppen vele íratták alá a taláros testület 576-os számú határozatát a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsai illetékességének megnyirbálásáról.[15] Ennyi.
Ismét mások felteszik a kérdést, „miért akar Korhecz alkotmánybíró lenni Szerbiában, ahol a haladó-szocialista-VMSZ-es rezsim semmibe veszi alkotmányt?”[16] Az Alkotmánybíróságról még szerb körökben is úgy vélekednek, hogy „a rezsim szolgálatában álló, alkalmatlan bírákból álló bíróság, amely bíráinak a fizetése a legnagyobb”.[17]   
Az Alkotmánybíróság kollektív testület, amely szűkebb (Kis Tanács) és teljes összetételben (Nagy Tanács)[18] szavazattöbbséggel dönt.[19] A döntéshozatalban pedig Korhecznek egy szavazata lesz. Az viszont, amit előre borítékolni lehet, hogy éppen vele fogják aláíratni a bírói testület véleményét a nemzeti tanácsoktól szóló törvény várható módosításáról, vagy az esetleges új törvényről, ami kit tudja, mit hoz majd a magyar közösségnek. Korhecz – aki doktori oklevelének honosítása körül is gondok vannak,[20] sőt, egy napig nem volt se ügyvéd, se bíró – majd szépen elmagyarázza, hogy az nekünk milyen jó lesz…
Haszna a kinevezéséből egyedül Korhecznak származik, mivel az alkotmánybírók fizetését a 10,50-es koefficiens alapján számolják el és fizetik ki.[21]  Dr. Kartag Ódry Ágnes fizetése például – a Telepromter szerint – (2015. közepén) havonta 314 150,00 dinár volt.[22] És ez most kilenc évig biztosítva van számára.
Pásztor Bálint, a VMSZ köztársasági képviselője, amikor a szerb képviselőházban alkotmánybírónak javasolta Korhecz Tamást, ezt mondta: „A magyar közösség megérdemli, hogy egyik képviselője  alkotmánybíró lehessen”.[23] Igen, megérdemli, csak nem ilyen bíróságon és nem ilyen bíró által.
Nekünk pedig annyi hasznuk van ebből az erkölcstelen politikai játszmából, hogy Korhecz (reméljük) legalább ugyanannyi ideig nem lesz jelen a közéletben.
Hacsak időközben nem kínálnak fel neki egy még jövedelmezőbb tisztséget…

BOZÓKI Antal,
2016. december 18.


[1] Nikolić kinevezte az alkotmánybírákat. http://www.vajma.info/cikk/szerbia/24362/Nikolic-kinevezte-az-alkotmanybirakat.html, 2016. december 17. [23:25]. Lásd még v-ár: Négy új alkotmánybíró. Magyar Szó, 2016. december 17. 5.

[2] A Magyar Mozgalom közleménye dr. Korhecz Tamás alkotmánybíróvá való jelölése kapcsán

[3] A vajdmagyar politikai atombomba. http://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=8988, 2016. december 7.

[4] Basity Gréta. Maglai Jenő: „Nem dőlünk be a VMSZ látszat-megbékélési törekvéseinek”. http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20948/Maglai-Jeno-8222Nem-dolunk-be-a-VMSZ-latszat-megbekelesi-torekveseinek8221.html, 2016. december 9. [15:55]

[6] Varjú Márta: Nyugodt lélekkelt távozik. Magyar Szó. http://www.magyarszo.rs/hu/2010_06_02/kozelet/52201/Nyugodt-l%C3%A9lekkel-t%C3%A1vozik.htm, 2010. június 2. [04:12]
[7] Lásd a 9-es alatti írásban.
[8] Miskoczi József: Dr. Korhecz Tamás nyitott sisakkal. Családi kör, 2015. április 16. 12-14.

[10] Korhecz Tamás jelölése megjelent a parlament honlapján.

[12] P.E.: Korhecz Tamás alkotmánybíró-jelölt. Magyar Szó, 2016. december 8. 4.
[13] Korhecz Tamás: Ülésről ülésre. Családi Kör, 2016. szeptember 8. 20-21.

[14] A Magyar Mozgalom vezetősége lemondásra szólította fel Korhecz Tamást

[15] Službeni glasnik RS [a SZK Hivatalos Közlönye] 2014. február 21. 20. száma 36-64.

[18] Закон о Уставном суду [Törvény az alkotmánybíróságról]

(«Službeni glasnik RS» br. 109/2007, 99/2011, 18/13-Odluka US, 40/15 i 103/15)
[19] Uo. 42a szakasz, 2. bekezdés.
[21] A 18-as alatti törvény, 20a szakasz.
[22] Lásd a 17-es alatti írásban. A bírói tisztsége „2016. július 7-én megszűnt, az öregségi nyugdíjfeltételek teljesítése miatt”. (V. R.: Izabrano četvoro sudija Ustavnog suda. / Megválasztották az Alkotmánybíróság négy bíróját., Danas,  2016. december 17. 6.)
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése