2016. december 6., kedd

Zombor: A képviselő-testület elutasította a VMDK indítványait

Zombor: A képviselő-testület elutasította a VMDK indítványait
Fotó: F. Cirkl Zsuzsa
Szladek László zombori képviselő és Elvegyi Ákos, a VMDK elnökségének tagja
Három témában nyújtott be beadványt a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége a zombori képviselő-testület legutóbbi ülésére. A párt úgy véli, mindhárom igencsak érinti a város fennhatósági területén élő magyarságot, hiszen köztük van a nyelvhasználati jog gyakorlati érvényesülése is.
Minthogy az ülésen a VMDK felvetette javaslatokat csak a Demokrata Párt, a Dosta je bilo (Elég volt) mozgalom és a Szerb-Orosz Mozgalom képviselői támogatták, a hatalmat gyakorló többség szavazás útján elvetette valamennyit. A VMDK ma sajtótájékoztatón osztotta meg véleményét a nyilvánossággal.
– A bezdáni helyi közösség tanácsa elképedésünkre egy olyan döntést hozott november folyamán, hogy átadja a bezdáni vízművek alapítási jogát a zombori képviselő-testületnek, amely ennek köszönhetően létrehozhat egy új közvállalatot. Számunkra ebben az a felháborító, hogy a bezdáni vízművek és a vízgyár a bezdáni polgárok járulékából épült ki, és önálló vállalatként, a helyi közösség alapításában, mindenféle más dotációk nélkül önfenntartó rendszert tudott képezni az eddigiekben – nyilatkozta Elvegyi Ákos, a VMDK elnökségének tagja. Elvegyi elmondta, az volt a cél, hogy a bezdáni helyi közösség véleményezése nélkül az új vállalatban ne lehessen igazgatót kinevezni, ne tudjanak kölcsönöket felvenni, és esetleg a céget eladósítani, illetve magánosítani. Ez azt jelentené, hogy a korábbi tulajdonos vétójoggal rendelkezne az új közvállalatban, amelynek könyvelési értékét 52 millió dinárban állapították meg, míg a VMDK szerint a vízművek reális értéke több millió euró.
A testület elvetette a VMDK azon indítványát is, hogy állítsák vissza az önkormányzat fordítói szolgálatát, mivel az alkalmazotti létszámcsökkentés következtében magyar fordító nélkül maradt Zombor közigazgatása. E szolgálat hiányában a nyelvhasználati jog gyakorlása hiúsul meg, hangzott el a sajtótájékoztatón. A közintézményekben foganatosított ésszerűsítés újratárgyalásakor a falusi könyvtárak munkaidejének visszaállítására vonatkozó módosítási javaslatot sem szavazták meg. (FCZS)
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20927/Zombor-A-kepviselo-testulet-elutasitotta-a-VMDK-inditvanyait.html, 2016. december 5. [19:52]Zenta után nyelvi jogaink csorbítása Zomborban, menesztették a magyar fordítót. Leszavazták a VMDK módosító indítványait. Így küzd a kisebbségi kormánypárt a részarányos foglalkoztatásért? Miért alszik a Magyar Nemzeti Tanács?

A zombori haladó-seseljista-kisebbségi kormánypárti városvezetés újabb jogcsorbítást követett el. Először elbocsájtották a magyar falusi könyvtárakban dolgozó  magyar könyvtárosokat,  és ezzel gyakorlatilag bezáratták őket.
Most Bezdánban falurombolást követtek el, és útközben, a teljesség kedvéért,  leépítették a magyar nyelv hivatalos használatát  Zombor Község területén.
Ugyanis, a közigazgatás karcsúsítására hivatkozva  elbocsájtották  a  közigazgatásban dolgozó magyar  fordított akinek a feladatai között volt a közigazgatásban használatos szerb nyelvű anyagok fordítása magyarra.
Legalábbis ez derült  ki a városvezetés által kiadott dokumentumból amit Szladek Lászlónak, a zombori  Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) városi képviselőjének kézbesítettek. A dokumentumban az aktuális városvezetés részéről egy igen pimasz indoklás is áll: mivel nincsen rá igény, így a továbbiakban a magyar nyelv hivatalos használatát esetenként oldják meg, külsősök alkalmazásával.
Nos, ezzel csak az a baj, hogy Zombor Község  területén  a magyar nyelv használata kötelező jelleggel bír.  Tehát nem opcionális, a lehetőségekhez mérten  kategória, hanem alkotmányos és törvényes kategória!
Az egész ügy akkor pattant ki amikor Szladek László egy módosító indítványokat tartalmazó csokrot adott át a zombori Községi Képviselő-testület  2016. november 30-án tartott ülésén.
Módosító javaslatainak értelmében a bezdáni Helyi Közösség megtartotta volna igazgatási jogát a helyi vízgyárban, valamint bizonyos átcsoportosításokat javasolt  ami  lehetőséget teremtett  volna az elbocsájtott magyar falusi könyvtárosok újbóli alkalmazására,  illetve kezdeményezte, hogy a városi közigazgatásban biztosítva legyen a magyar nyelv egyenrangú használata.
Módosító javaslatait megvitatta Zombor Község Városi Tanácsa (a városi kormány), és  írásos válaszban elutasította minden egyes módosító javaslatát, amit a Községi Képviselő-testület is megerősített.
Különösen fájdalmas tény, hogy a Városi Tanácsban, de a Községi Képviselő-testület padsoraiban is, a helyi hatalom részét képező kisebbségi kormánypárti képviselők a javaslat elfogadása ellen szavaztak.   
Ennyit a kisebbségi kormánypárt magyar érdekképviseletéről.
Mivel a magyar nyelv hivatalos használata egyenesen a Magyar Nemzeti Tanács hatáskörébe tartozik, kíváncsian várjuk milyen intézkedéseket fog alkalmazni a zombori közigazgatásban történtek helyreigazítására?  De arra is kíváncsiak vagyunk mit fog lépni a tartományi kisebbségügyi titkár? Netán erre is a "nincsen hatáskörünk" választ fogjuk kapni?
2016. december 6.


www.vmdk.org.rs

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése