2016. december 4., vasárnap

Kisebbségjogi témák



Állami- és pártegylet?

November 17-én a Vajdasági Magyar Jogászegylet (VMJE)[1] céljait ismertették néhányan az alapítók közül Újvidéken, a telepi Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központban, az egylet székhelyén.
A VMJE tizenkét alapító tagja: Berényi Ernő, Búcsú Árpád, dr. Dudás Attila, dr. Fejős István, dr. Letsch Endre, mgr. Miavecz Béla, Nágel János, Nyilas Mihály, Szakállas Zsolt, Szilágyi Miklós, dr. Szűcs Magdolna és dr. Várady Tibor – közli a Magyar Szó (VMSZ) napilap.[2]
Az egylet tagjai „véleményt kívánnak nyilvánítani minden aktuálisnak számító jogi kérdésben, természetesen a leginkább azokban, amelyek a vajdasági magyarságot érintik, a hazai törvényhozásra vagy büntetés-végrehajtásra vonatkoznak”.[3]


A VMJE vezetősége (Ótos András felvétele)

Ha közelebbről megnézzük az alapító tagok névsorát, kitűnik, hogy közülük öten az újvidéki Jogtudományi Kar jelenlegi vagy egykori tanárai, legalább hárman a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) magas rangú állami tisztségviselői. Szilágyi Miklós, óbecsei ügyvéd, az egylet alelnöke, a Magyar Nemzeti Tanács Nyelvhasználati Bizottságának elnöke pedig a Magyar Összefogás, vagyis a VMSZ listáján került az MNT-be, de eddig nem az önállóságáról lett ismert.
Berényi Ernő (ha hinni lehet a facebbooknak)[4] a szabadkai Alapfokú Bíróság bírája, Búcsú Árpád vélhetően adai jogász,[5] Nágel János pedig feltehetően kanizsai ügyvéd.[6] Az utóbbi háromról a közéletben nem igazán tudnak.  
Az egylet elnökségének elnöke Nyilas Mihály, a tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkárság titkára, aki egyúttal a Tartományi Kormány alelnöke és a VMSZ Elnökségének is a tagja. Szakállas Zsolt, az egylet titkára, ugyanebben a titkárságban altitkár,[7] vagyis Nyilas közvetlen beosztottja. Az elnököt, az alelnököt és a titkárt „hat éves megbízatási időre” választották meg, vagyis hosszabb időre, mint a szerb köztársasági elnököt, akinek a mandátuma – az alkotmány 116/1 szakasza értelmében – öt évre szól. A vezetőség összetétele arra utal, hogy alakult egy állami- és párttisztviselők által irányított egylet.  
A VMJE alakuló közgyűlését – az egylet honlapján található jegyzőkönyv szerint – még 2016. március 29-én tartották meg, amelyen csak az alapítók vettek részt. Hogy a közgyűlés megtartását meghirdették-e vagy nem, az ülés jegyzőkönyvéből nem derül ki. Ezért nagyon úgy néz ki, hogy tizenketten előbb elfogadták a szervezet alapszabályát és megválasztották a testületeit. Vagyis: alapítottak egy egyletet, vezetőknek megválasztották saját magukat, most pedig tagokat toborozn(án)ak. Aki tagja szeretne lenni az egyletnek, annak előre el kell fogadni a saját kinevezésű vezetőséget.
A vajdasági magyar jogászok egyesületét már régen létre kellett volna hozni. Az újvidéki székhelyű Árgus – Vajdasági Magyar Kisebbségjogi Civil Egyesület ilyen ambíciókkal is alakult 2000-ben, jórészt jogász tagsággal. A pártoktól független egyesület azonban nem részesülhetett sem belföldi, sem külföldi támogatásban. 
A Vajdasági Magyar Jogászegyletnek – a vezetőségre és a tagságra való tekintettel – most bizonyára lesz állami- és párt, vagyis anyagi támogatása, belföldről és külföldről is. A kérdés csupán az, hogy „véleményt nyilvánít-e a vajdasági magyarságot érintő minden aktuálisnak számító jogi kérdésben”, vagy nem?
Az egyletnek most nyilván – kezdetnek, hogy igazolja létjogosultságát és ne tekintsék gittegyletnek – állást kellene foglalnia például a magyar helységekbe való betelepítések kérdésében, a Vajdasági Magyar Diákszövetség (VaMaDisz) és a Jogtudományi Kar között folyó per tárgyában, a Jogtudományi Kar bejáratán lévő szerb nyelvű és cirill betűs felirat ügyében, a bírák, ügyészek és közjegyzők nem megfelelő nemzeti összetételéről… Már csak azért is, mivel a Jogtudományi Kar tanárai ezekben a kérdésekben eddig – ismereteim szerint – a hangjukat sem hallatták. Elvárható-e most, hogy a VMSZ által tisztségbe juttatott jogászok által vezetett egylet „véleményt nyilvánít” a párt politikájával szemben? 

BOZÓKI Antal

Újvidék, 2016. december 4.


Az Egylet honlapja szerint november 17-én a második közgyűlését tartották meg, amelyen Berényi Ernő, Búcsú Árpád, dr. Letsch Endre, mgr. Miavecz Béla, Nyilas Mihály, Szakállas Zsolt és Szilágyi Miklós vett részt. Napirendjén az alapszabály módosítása és a 2016 évi teendők, valamint a 2017. évi tervek szerepeltek. A közgyűlést sajtótájékoztató követte. Az egylet alapszabályát viszont nem találni a honlapon.
[2] Megalakult a Vajdasági Magyar Jogászegylet. Magyar Szó, 2016. november 18. 1. és 4.
[3] Uo.

[5] 2013. évi adat szerint bíró. H.G. Ada: Megbeszélés a közbiztonság helyzetének javításáról. http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15104/Ada-Megbeszeles-a-kozbiztonsag-helyzetenek-javitasarol.html, 2013. március 13. [18:01]

[7] Virág Árpád: A végzetes forgatókönyv elkerülése a cél. Magyar Szó, 2016. december 16. 6.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése