2018. június 29., péntek

A magyarok megalázásaEmberi- és nemzeti kisebbségjogi napló (121.)


Az a gond az elcseszésekkel, hogy sose lehet tudni, mekkorák lesznek végül.
Terr Pratchett


Június 19.
A magyarok megalázása
Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza határozatot hozott „a tartományi jelentőségű dátumok megállapításáról és ünnepélyes megjelöléséről”.
A határozat szerint „ünnepélyes megjelölésre kerül: 
–  november 25., annak kapcsán, amikor 1918-ban a Nagy Népgyűlés Újvidéken kikiáltotta a Bánság, Bánság és Baranya egyesülését a Szerb Királysággal;
–  május 15., a Karlócán 1848. március 13. és 15. között megtartott Májusi Népgyűlés Kapcsán, amelyen  kikiáltották a Szerb Vajdaság létrehozását;
–  december 10.,[1] az Emberi Jogok Nemzetközi Napja, az a nap, amikor 1948-ban aláírták Az emberi jogok egyetemes nyilatkozatát, és az emberiség történelmében először elismerték minden ember minden megkülönböztetés nélküli jogát az élethez, szabadsághoz és biztonsághoz” (1. szakasz).
A Tartomány, az említett dátumok alkalmából, „díjakat és más nyilvános elismeréseket adományoz jogi és természetes személyeknek, a kultúra, a művészetek, oktatás, tudomány, gazdaság, sport, valamint az emberi és kisebbségi jogok, illetve a nemek egyenjogúsága terén megvalósított jelentős teljesítményekért” (2. szakasz).[2]

A határozati javaslat kapcsán a Képviselőházban „éles vita alakult ki”[3]. Több pártot, illetve képviselőt is  „felháborítottak az új vajdasági ünnepnapok”.[4]
Az ellenzéki képviselők történelmileg, politikailag és jogilag is elfogadhatatlannak minősítették a javaslatot. Egyebek között azért, „mert Vajdaságnak nincs hatásköre az efféle napok kijelölésére”.[5]

Pásztor István érkezik az ülésre (Fotó: Beta)[6]

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ), valamint a vajdasági tartományi képviselőház elnöke felszólalásában kijelentette: pártjának képviselői megszavazzák a javaslatot, vagyis a VMSZ hat képviselője (Erdély Lenke, a képviselőcsoport elnöke, Pelt Ilona elnökhelyettes, dr. Bagi Bojan, Kormányos László, Pásztor István és Patyi Lajos,[7] a tartományi kormány tagjaként pedig Nyilas Mihály)[8] támogatja az új ünnepnap(ok – B. A.) kijelölését, mert szerinte egy ilyen sokszínű régió számára elfogadható, hogy minden nemzet kijelölhesse a maga nemzeti ünnepeit.
Az Alternatíva Vajdaságért – Magyar Mozgalom (MM)-Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének (VMDK) két képviselője (Csonka Áron és Elvegyi Ákos) viszont elfogadhatatlannak nevezte a javaslatot és nemmel voksolt.
„Minden elismerésem annak, aki túl tud lépni a történelmi sérelmeken, és mindent el tud fogadni” – fogalmazott Csonka Áron, a VMDK–MM képviselője, számára ugyanis éppen a történelmi tények miatt elfogadhatatlanok a Vajdaság számára most meghatározott jeles dátumok. Kifogásolta azt is, hogy a magyar közösség esetében csak augusztus 20-át jelölték meg kiemelkedő napként, március 15-e és október 23-a már nem szerepel a dátumok között.[9]
A javaslatot megszavazta a teljes vajdasági kormánykoalíció, vagyis a VMSZ mellett az országosan is a legerősebb politikai erőt képviselő Szerb Haladó Párt (SNS) és a Szerbiai Szocialista Párt (SPS), valamint az annak listáján a parlamentbe bejutott más párthoz tartozó képviselők. A hat ellenzéki párt nemmel voksolt.
A Szerb Radikális Párt (SRS) és a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) szerint a javaslat tartalma nem felel meg a történelmi tényeknek, a Demokrata Párt (DS) szerint pedig ezzel figyelmen kívül hagyják a Vajdaság antifasiszta történelmét. Az Elég volt mozgalom (DJB) azért ellenezte a javaslatot, mert szerinte alapvetően politikai döntés született, és nem vették figyelembe a kisebbségek érdekeit.[10]
Ellenzéki körökben a délvidéki/vajdasági magyarok számra megalázónak, a magyar közösség megalázásának tartják a határozatot, a Délvidéknek az anyaországtól való elcsatolása ünneplését is ránk kényszeríti, ami 100 éve kisebbségi sorba kényszerítette a délvidéki magyarságot.[11]
Olyan kommentárok is elhangzottak, miszerint a „Vajdasági Magyar Szövetség elárulta a saját nemzeti közösségét és a magyarságot”.[12] A VMSZ elnöke maga is kiemelte: „tudja, hogy egyesek árulónak fogják tekinteni a döntése miatt”.[13] Ezt viszont nehéz lenne cáfolni.
Nem azzal van a gond, hogy „minden nemzet kijelölheti a maga nemzeti ünnepeit”, hanem azzal, hogy a VMSZ képviselői, ezt magyarok számára megalázó dátumokat is tartalmazó határozatot, – koalíciós kényszerből, vagyis a foteljaik védelmében, a saját közösségük ellenében – meg is szavazták! Szégyenletes dolog!
A határozat tulajdonképpen csak annak a folyamatnak a része, a mely a Szerb Haladó Párt (SNS) hatalomra jutásával, illetve Vajdaság Autonóm Tartomány jelképeinek és hagyományos szimbólumainak külalakjáról és használatáról szóló, 2015. szeptember 15-ei rendelet[14] elfogadásával kezdődött és a Vajdaságnak, mint többnemzetiségű közösségnek a leépítésében/felszámolásában nyilvánul meg.


Június 19.

Akik gyászolják, és akik nem

Két fényképpel reagált arra a Magyar Mozgalom, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség tartományi képviselői igennel szavaztak arra a beadványra, hogy a jövőben november 25. legyen Vajdaság napja, vagyis az a nap, amikor száz évvel ezelőtt a Nagy Nemzetgyűlés Újvidéken a vajdasági területek Szerb Királysághoz való csatlakozásáról döntött.
Mindkét képen ugyanaz a szöveg, annyi a különbség, hogy az egyiken azt írja: Gyászolja: a nemzetárulónak kikiáltott Magyar Mozgalom;


míg a másiknál ez a zárószöveg: Nem gyászolják: a VMSZ és az MNT.[15]


Június 20.
Széthulló koalíció?
A Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP)hosszabb időszak után –, életjelt adva magáról,  Nincs ok az ünneplésre címmel közleményt adott ki.[16]
– A történelmi tényekből világosan kitetszik, hogy a jugoszláviai, illetve a szerbiai magyarsággal szemben a délszláv állam eddig tapasztalt változatai nem tanúsítottak gondviselői magatartást, inkább potenciális ellenségként tekintettek ránk. Ezen a téren csak a legutóbbi években állt be némi változás, mindez azonban még nem pótolja az elszenvedett évszázados népesedési, gazdasági, politikai és kulturális károkat” – állapítja meg a VMDP.
párt álláspontja szerint „semmi ok arra, hogy a magyarok ünnepüknek tekintsék november 25-ét”. A  történelmi traumák csak „kitartó munkával és a megteremtett bizalom légkörének fenntartásával gyógyíthatók” – véli a VMDP. A Csorba Béla (párt)elnök által aláírt közlemény rámutat, hogy „ehhez azonban elengedhetetlen […] a tényleges magyar autonómia megvalósítása is”.[17]
A közlemény érdekessége, hogy a párt 2016. március 8-án Újvidéken koalíciós szerződést írt alá a Vajdasági Magyar Szövetséggel és a Magyar Egységpárttal (MEP) a (2016. március 24-ei) „választásokon való közös indulásról”.[18] A vezetői most rádöbbentek volna, hogy kivel is léptek szövetségre? Hogy mire szavaztak azok, akiket a választásokon támogattak?

A nap folyamán több délvidéki településen Pásztor István arcképét ábrázoló plakátok jelentek meg, amelyen a „A délvidéki magyarság szégyene” felirat olvasható.[19]


Mert hülye azért nem vagyok! Vol. 2. címmel videó is készült arról, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség tartományi képviselői megszavazták, hogy Délvidék elcsatolása ezentúl Vajdaság Napjaként kiemelt ünnep legyen.[20]

BOZÓKI Antal
Újvidék, 2018. június 29.


[1] Tartományi képviselőházi határozat a tartományi jelentőségű dátumok megállapításáról és ünnepélyes megjelöléséről. https://szabadmagyarszo.com/2018/06/21/tartomanyi-kepviselohazi-hatarozat-a-tartomanyi-jelentosegu-datumok-megallapitasarol-es-unnepelyes-megjeloleserol/, 2018. június 21. [12:00] A magyar nyelvű szövegben tévesen december 15. szerepel, mint az Emberi Jogok Nemzetközi Napja.  

[2] A határozat szövege ennek a jegyzet írásáig nem került fel a Tartományi Képviselőház honlapjára: http://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Strana.aspx?s=aktaapv&j=HU

[3] v-ár: Történelemóra a parlamentben. Magyar Szó, 2018. június 20. 1. https://www.magyarszo.rs/hu/3708/kozelet_politika/185019/T%C3%B6rt%C3%A9nelem%C3%B3ra-a-parlamentben.htm, 2018. június 19. [20:47]
[5] Lásd a 3-as alatti jegyzetben, 4.

[6] Snežana Kovačević: Nema „dana Vojvodine”, ima datuma od značaja [Nincs „Vajdaság napja” vannak jelentős dátumok]. http://www.politika.rs/sr/clanak/405815/Nema-dana-Vojvodine-ima-datuma-od-znacaja, 2018. június 19. [22:00]

[7] "Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István – Savez vojvođanskih Mađara - Ištvan Pastor" képviselői csoport. http://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Strana.aspx?s=poslanickegrupe

[8] R. P.: A VMSZ megszavazta – Mostantól Délvidék elcsatolásának napja a Vajdaság hivatalos ünnepe. http://delhir.info/2018/06/19/megtortent-vmsz-megszavazta-mostantol-delvidek-elcsatolasanak-napja-vajdasag-hivatalos-unnepe/, 2018. június 19.
[9] Lásd a 3-as alatti írásban.
[10] Lásd a 4-es jegyzetben idézett írást. Lásd még: (Beta) Usvojena odluka o Danu Vojvodine, burna rasprava [Elfogadták Vajdaság Napját, viharos vita]. http://rs.n1info.com/a397568/Vesti/Usvojena-odluka-o-Danu-Vojvodine-burna-rasprava.html, 2019. június 19. [17:24]

[13] Lásd a 8-as alatti írásban.

[14] Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 51/2016. szám, vagy http://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Strana.aspx?s=aktapv11&j=HU

[15] A délvidéki magyar érdekképviseletet gyászolja a Magyar Mozgalom

  https://szabadmagyarszo.com/2018/06/19/a-delvideki-magyar-erdekkepviseletet-gyaszolja-a-magyar-mozgalom/, 2018. június 19. [20:07]

[17] Uo.
[18] VMSZ-VMDP-MEP: Aláírták a hárompárti koalíciós szerződést. https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19802/VMSZ-VMDP-MEP-Alairtak-a-haromparti-koalicios-szerzodest.html, 2016. március 8. 14:18]

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése