2018. június 15., péntek

T I L T A K O Z Á S

a nemzeti tanácsokról szóló törvény rosszirányú és a nemzeti kisebbségek, valamint a fejlődő szerbiai demokrácia szempontjából is visszalépést jelentő módosítása ellen!


Felszólítjuk a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) parlamenti képviselőit: Ne szavazzátok meg!

Alulírott politikai pártok, civil szervezetek és magánszemélyek, akik a szívükön viselik a délvidéki/vajdasági magyarság sorsát, tiltakozunk a szerbiai Népképviselőház 2018. június 12-i rendkívüli parlamenti ülésén, gyorsított eljárásban megvitatott, a nemzeti tanácsokról szóló törvény javasolt módosítása és annak a valóságot nélkülöző bemutatása ellen.
A törvénymódosítás, amelyet most ránk akarnak kényszeríteni:
 • kizárólag a VMSZ és a Magyar Nemzeti Tanács vezetőinek „az illetékes minisztérium szakembereivel és a tárcavezetővel” való „hosszú egyeztetési folyamat” során, belső közösségi párbeszéd folytatása nélkül készült;
 • nem felel meg a magyar közösség autonómia/önrendelkezési/önkormányzati igényének, hogy saját maga dönthessen a nemzeti önazonossága megőrzése és fejlődése szempontjából fontos kérdésekben, vagy részt vehessen a tényleges  döntéshozatalban;
 • nem biztosítja a nemzeti tanács számára azon közjogi jellegű feladatának ellátását, hogy feltárja, kifejezze, és törvényesen képviselje a délvidéki magyarság önazonosságának megőrzésével összefüggő érdekeit;
 • a délvidéki magyarságnak továbbra sem biztosítja a kulturális autonómiát;
 • a nemzeti tanácsokat a nem kormányzati szervek irányába tolja, hiszen a kisebbségi önkormányzat és hatáskör kifejezés helyett a közfelhatalmazással ellátott szervezet fogalmat használja;
 • a nemzeti tanácsoknak nem biztosít semmilyen döntéshozatali jogot, döntő többségben csupán véleményezési jogot irányoz elő a kisebbségi szempontból fontos állami intézményekben;
 • nem biztosít megfelelő módot a nemzeti tanácsok politikai befolyástól mentes működésének pénzelésére, nem szavatol közpénzeket a nemzeti tanácsok döntéseinek végrehajtására;
 • csökkenti az eddig elért és szerzett nemzeti kisebbségi jogok szintjét, az oktatás, de különösen a kultúra, a tájékoztatás és a hivatalos nyelvhasználat területén;
 • a nemzeti tanácsok tevékenységét csak az oktatás, a kultúra, a tájékoztatás és a hivatalos nyelvhasználat területére korlátozza – nem teszi lehetővé, hogy a nemzeti tanácsok állást foglaljanak a közösség egyéb időszerű kérdéseiben is;
 • diszkriminatív módon korlátozza a kisebbségi pártokban vezetői szinten-elnök, elnökség,tanács,végrehajtó bizottság etc. - politizáló egyének jogát a nemzeti tanácsokban való tisztségek betöltésénél;
 • diszkriminatív módon a nemzeti tanácsokra erőlteti a szerb, mint hivatalos nyelv és a cirill betűs írásmód használatát;
 • a hatalmi szervek folyamatos ellenőrzése, gyámsága alá vonja a nemzeti tanácsokat;
 • a büntető rendelkezései a kisebbségi jogok megsértői helyett főleg a nemzeti tanácsokat sújtják;
 • nem biztosítja a teljes körű és folyamatosan frissített külön választói névjegyzéket – hogy a névjegyzék kialakítása az állami szervek részéről ne önkéntes, hanem beleegyezéses módon történjen, és hogy a pártadatbázisok megsemmisítésre kerüljenek;
 • a jelölési folyamatból nem zárja ki a többségi pártokban politizáló egyéneket és ezzel lehetővé teszi a kakukklisták indulását;
 • nem biztosítja a választásokon való részvételhez szükséges egyenlő feltételeket és ellenőrző mechanizmusokat – előnyben részesíti a pénzes kisebbségi pártokat és a kakukklistákat.
A felsoroltak alapján a törvénytervezetet elhibázottnak és a szerzett jogok, Szerbia nemzetközi kisebbségjogi kötelezettségei, de az európai mércék vonatkozásában is komoly visszalépésnek tartjuk. Ilyen formában a tervezet elítélendő és semmiképpen nem fogadható el, már csak azért sem, mert évtizedekre eltávolít bennünket az autonómiától -- ami nélkül nincs megmaradása, gyarapodása és fejlődése a délvidéki magyarságnak -- és a legitimen megválasztott és demokratikus  erőforrással rendelkező nemzeti tanácsok létrehozásától.
Mivel a törvénytervezet kialakítása során a VMSZ/MNT politikusai nem tanúsítottak kellő határozottságot és felelősségtudatot annak kidolgozásában, felszólítjuk a VMSZ  parlamenti képviselőit, hogy – a koalíciós kényszerből eredő megalkuvás helyett – válasszák nemzeti érdekeink védelmét a szavazóiknak tett ígéretük alapján és hozzák meg az egyedüli helyes és felelős döntést:
Ne szavazzák meg a nemzeti tanácsokról szóló törvény módosítási javaslatát, ne járuljanak hozzá a nemzeti tanácsok további leépítéséhez és a szerzett jogok csökkentéséhez!
Tiltakozásunkat eljuttatjuk Magyarország kormányának, felelős politikusainak, az Európai Parlament magyar képviselőinek, Szerbia európai uniós jelentéstevőjének, az EBESZ szerbiai irodájának, a szerb kormánynak és államfőnek, a VMSZ parlamenti képviselőinek és a sajtónak.
Aláírók:
 1. Csonka Áron, elnök, Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége
 2.  Zsoldos Ferenc, társelnök, Magyar Mozgalom
 3. Rácz Szabó László, elnök, Magyar Polgári Szövetség 
 4. Nagy Margit, elnök, Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete
 5. Mgr. Bozóki Antal, nyugalmazott ügyvéd, Újvidék
 6. Kajári Ferenc, elnök, Európai Uniós Pályázati Szakértők Vajdasági Egyesülete
 7. Farkas Ildikó, elnök, EU-Vajdasági Felnőttképzési Központ
 8.  Bacskulin István okl.mérnök,  Vajdasági Magyar Gazdák Szövetsége
 9.  Mgr. Rontó Judit, történelem tanár
 10. Bálint István, újságíró
U.i: további aláírók is csatlakozhatnak az office@vmdk.org.rs e-mail címre való jelzéssel.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése