2018. június 21., csütörtök

A Vajdasági Magyar Demokrata Párt közleményeNincs ok az ünneplésre

A Vajdaság magyarsága számára nem lehet ünnep az az esemény, amellyel 1918-ban Újvidéken, a déli végek szláv lakosságának döntése következtében elszakították államától és a magyar nemzet többségétől. Ugyanakkor az ünnepléshez való jogot az itt élő szerbségtől sem vitathatjuk el, hiszen küldötteinek döntése és a nagyhatalmak jóváhagyása folytán saját akarata és évszázados nemzeti vágyai szerint alakult a sorsa.
Az új államberendezésű országot történelme során többféleképpen minősítették, de a magyarság szempontjából valójában nem ez a lényeg, hanem az, hogy kisebbségi közösségünk helyzete máig érdemben  alig valamicskét  javult, sőt, demográfiai téren katasztrofálisan romlott a kezdeti jogfosztottsághoz képest. A történelmi tényekből világosan kitetszik, hogy a jugoszláviai, illetve a szerbiai magyarsággal szemben a délszláv állam eddig tapasztalt változatai nem tanúsítottak gondviselői magatartást, inkább potenciális ellenségként tekintettek ránk. Ezen a téren csak a legutóbbi években állt be némi változás, mindez azonban még nem pótolja az elszenvedett évszázados népesedési, gazdasági, politikai és kulturális károkat.
A VMDP álláspontja szerint tehát semmi ok arra, hogy a magyarok ünnepüknek tekintsék november 25-ét.
Az utóbbi években a két állam viszonyában beállt korábban nem tapasztalt javulásból arra lehet következtetni, hogy kitartó munkával és a megteremtett bizalom légkörének fenntartásával gyógyíthatók a történelmi traumák.
Ehhez azonban elengedhetetlen, Szerbia szuverenitásának tiszteletben tartása és megőrzése mellett, a tényleges magyar autonómia megvalósítása is.


Temerin, 2018. június 20.

                                                                  Csorba Béla elnök
VMDP: Nincs ok az ünneplésre.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése