2018. október 21., vasárnap

„November 4-én maradjunk otthon!”


„NE VEGYÜNK RÉSZT A MEGALÁZOTT MAGYAROK NEMZETI TANÁCSÁNAK MEGVÁLASZTÁSÁBAN”


Emberi- és nemzeti kisebbségjogi napló (145.)

Október 6.
A VMSZ/BMC feláldozza a vajdasági magyarságot!

Boris Zec, okleveles jogász, a Zenta a zentaiaké! frakció tagja a FC Barcelona vs. FC Zenta című írásában[1] hasonlította össze a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ/BMC) választási feltételeit és esélyeit a többi magyar párthoz viszonyítva a november 4-ére kitűzött Magyar Nemzeti Tanácsi választásokon.– A VMSZ az a vajdasági magyar párt, amely már hosszú évek óta (Pásztor István és a szűk pártvezetés személyes érdekei miatt) elárulja, lenézi, megkülönbözteti, zsarolja, élősködő politikájával elűzi az egyre gyorsabban fogyó vajdasági magyarságot. Mégis újra és újra sikerül megkapnia a legtöbb magyar szavazatot, a leggyorsabban gyűjti össze a támogató aláírásokat, miközben a többi magyar párt kínkeservesen megszenved minden egyes aláírásért és szavazatért. Hogyan lehetséges ez?! – tesz fel a kérdést Zec, amit meg is válaszol:
– Az egyik oldalon ott van a VMSZ,  hatalmas pénzekkel, például a több millió eurós Prosperitati pénzalapokkal. Ha most esetleg el is tekintünk attól a gyanútól, hogy annak egy részét kényük-kedvük szerint párttevékenységre költik, akkor is ott van az a néhány ezer kisvállalkozó, vagy földműves és családtagjaik, akik attól az aprópénztől függnek, amit ezekből a hatalmas pénzekből odaítélnek nekik. Csak próbáljanak meg ők, kérem szépen, a családtagjaikkal együtt nem elmenni, netán támogató aláírásukat, szavazatukat nem nekik adni!
Aztán ott vannak még az önkormányzatokban, közvállalatokban dolgozók és családjaik,  akiknek a munkahelye szintén tőlük függ. Ott vannak a szülők, akiknek a  gyerekei ösztöndíjat kapnak, vagy abban reménykednek, hogy majd kapnak, mert anélkül esélyük sincs egyetemre járni.  Hát csak próbálják meg, kérem szépen, nem a VMSZ-t  támogatni és rá szavazni!
Tudniillik, a közvállalatokat, a szociális intézményeket, a Prosperitatit, az ösztöndíjak odaítélését, és még sok minden mást is  a VMSZ tartja a markában. Akárcsak a magyar nyelvű tévét és rádiót, újságot és a hirdetések oroszlánrészét. Továbbá ott vannak a VMSZ holdudvarában lévő gazdag vállalkozók, akik készek minden módon támogatni a VMSZ-t, cserébe a nekik juttatott több százezer, vagy több millió euróért, ugyanabból a Prosperitati pályázatalapból, amelyből egy átlagos magyarnak teáskanállal adagolnak. És mindemellett még minden segítséget megkapnak az uralmon lévő haladó párttól és államapparátustól is.
A másik oldalon pedig ott van a többi vajdasági magyar párt, minimális állami támogatással, tévé, rádió, újságok, hirdetési felület, pártapparátus nélkül. És – szerencsére! – anélkül a több tízezer megzsarolt, szegény, kiszolgáltatott vajdasági magyar nélkül, akik szavazógépezetként szolgálhatnának.
És mindezek után még van képe a VMSZ-nek azt bizonygatni, hogy azért ők a vezető magyar párt, mert ők a legjobbak. Ez nem igaz.
A VMSZ azért van hatalmon, mert hajlandó a fekete ördöggel is szövetkezni a hatalom megtartása érdekében. Hajlandó ezért feláldozni magát a vajdasági magyarságot is, ha kell. Hajlandó zsarnokoskodni tulajdon nemzete felett. Hajlandó elárulni Trianon szent ügyét, hajlandó minden machinációra. Mindezt azért, hogy egy pártelnök és fia megtarthassa  hatalmát. De persze ne feledkezzünk el arról a több száz VMSZ-esről sem, akik a magyar önkormányzatokban kiszolgálják őket, kisebb-nagyobb haszon reményében – írja Zec.

Boris Zec választási helyzetmegítélése, sajnos, teljesen helytálló, pontos (tükör)képe a délvidéki/vajdasági magyarok helyzetének, amit az anyaország a VMSZ/BMC-nek nyújtott segítségével csak tovább súlyosbít.
Az írás, sajnos, előrevetíti, hogy a VMSZ/BMC fogja az elkövetkező négy évben is irányítani a Magyar Nemzeti Tanácsot – a következő évtől nyugdíjasnak számító Hajnal Jenő (Bácsgyulafalva, 1954)[2] által, aki mindenben kiszolgálta a pártot.  Ennek bizony súlyos következményei lesznek a közösségre nézve.
Bár ne lenne igazam! Aki itt marad és megéri, majd elmond(hat)ja.

Október 11.
„Nem adom nevemet”…
Tari István, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) alelnöke, a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) egyetlen ellenzéki tagja, levelet juttatott el a vajdasági magyar tájékoztatási eszközöknek.
A levélben Tari kifejti: „Nem adom nevemet a délvidéki magyarságot porig alázó politikai üzleteléshez, a világot balkáni garázdasággal megtévesztő kirakathoz, mely a magyarországi támogatások pártpolitikai célokra való felhasználását leplezve, az önmagát magyarnak mondó, ám a magyarságot lelkében megnyomorító, legnagyobb vegyes párt kirakata, egyszerűbben mondva: pénzmosodája.”[3]

Tari István

Tari levelében az is szerepel, hogy a négyéves megbízatási ideje alatt, a Magyar Nemzeti Tanács egyetlen ellenzéki tagjaként, kérdéseivel módosítási javaslataival, sürgősségi előterjesztéseivel, a legfontosabb kérdések megvitatására ösztönözve, megpróbálta tagtársait kiszabadítani álcivil ketrecükből, ahová az őket mélyen lenéző és nemzetünket semmibe vevő, elvtelen pártvezér zárta őket.
– Azt kellett megdöbbenten tapasztalnom, hogy a délvidéki magyarság igazi és országos képviselőit, tanácsnokait nem zavarja a folyamatos kiskorúsítás, a rájuk osztott szavazógép-szerep” – írja Tari István.
– Ráadásul, a pártalapú foglalkoztatás is megtette a magáét: sohasem volt ennyire tragikus méretű a délvidéki magyarság kiáramlása! Naponta tizenkét magyar fiatal hagyja el a szülőföldjét, miközben folyamatosan dőlnek ki a szekrényekből a mutyilistás sikertörténetek.
Az egypárti magatartás viselkedésmintái – a demokraták nélküli demokráciában – teljesen fölerősödtek, uralkodóvá váltak vidékünkön. Támogatói aláírásokat gyűjtő aktivistáink tevékenységét, az ajánlásgyűjtést Topolyán, Kishegyesen, Bácsfeketehegyen, Bácskossuthfalván, stb., akadályozzák, ellehetetlenítik; szimpatizánsainkat megfélemlítik.
A pártalapon működtethető, csalásra ösztönözhető szavazatszámláló bizottságok elfogult ellenőrzése következtében, az igazi megfigyelés hiányából adódóan: teljes egészében megkérdőjelezhető az MNT-s választás tisztasága.
Ezért nem kívánok részt venni a 2018. november 4-én tartandó választáson. Köszönettel tartozom, tartozunk azoknak a bátor magyaroknak, akik a rettegés és megfélemlítettség idején aláírásukkal támogatták listánkat, indulásomat!
A források igazságtalan elosztása a kampányfinanszírozásban, a tisztességtelen kampányolás, a tájékoztatási egyensúly hiánya és az igazi ellenőrzés fölfokozódó ellehetetlenítése csak növelheti a választási csalások mértékét.
Ezért maradjunk otthon 2018. november 4-én, ezért ne vegyünk részt a MEGALÁZOTT MAGYAROK NEMZETI TANÁCSÁNAK megválasztásában!” – olvasható a levélben, amely azzal zárul, hogy Tari István javaslatát, vagyis, hogy bojkottálják a november 4-ei nemzeti tanácsi választást, a VMDK elnöksége és tanácsa elfogadta.[4]

Magyar Polgári Szövetség (MPSZ) után, amely úgy döntött, hogy „nem vesz részt a választásokban”,[5] a VMDK nem csak, hogy kilépett a november 4-i választási kampányból, de a választásoktól való távolmaradásra is felszólított.
Mivel október 20-án éjfélkor lejárt a választási listák átadásának a határideje, most már nyilvánvaló, hogy a november 4-ei nemzeti tanácsi választásokon csak két listára lehet szavazni:
A Vajdasági Magyar Szövetség állított Magyar Összefogás listára, amelyet Hajnal Jenő, az MNT eddigi elnöke vezet, és a Magyar Mozgalom (MM) listájára, amelynek első számú jelöltje Zsoldos Ferenc, az MNT jelenlegi tagja. Zsoldos a 2014-es MNT választásokon a VMSZ (akkor is) ugyanilyen elnevezésű listáján a 22-es szám alatt került a testületbe.[6]
A MM listáján más olyan személy is szerepel, aki korábban a VMSZ tisztségviselője volt, mint például Józsa László, a 18-as jelölt), illetve a párt 2014. évi nemzeti tanácsi választási listáján szerepelt, mint Joó-Horti Lívia (a 12-es szám alatt, 2014-ben a 21-es szám alatt).
Annak ellenére, hogy a MM listavezetője Zsoldos a lista átadásakor azt nyilatkozta, hogy „egy erőteljesebb kiállást szeretnének az MNT-n belül”,[7] nehéz elképzelni, hogy néhány tanácsnoki hellyel a MM képes lesz a VMSZ-t az eddigi politikájának a megváltoztatására kényszeríteni. A választásokon való részvételével  azonban nem csak törvényesíti a nemzeti tanács látszólagos többpártiságát, de gyanút ébreszt a mozgalom részvételi indítékai iránt is.
A temerini székhelyű Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) és az óbecsei Magyar Egység Párt (MEP) még csak a hangjukat sem hallaták a nemzeti tanácsi választások kapcsán. Ez érthető is, hiszen mindkét párt választási koalícióban van a VMSZ/BMC-el,[8] amely párt köztudottan a Szerb Haladó Párt (SNS) által irányított hatalmi koalíció tagja.
Kérdés az is, hogy ez a két párt egyáltalán létezik még, vagy csak papíron.[9]
Vass Tibor, Magyar Liga (ML) listavezető-jelöltje is (október 18-án) bejelentette, hogy szervezet „nem vesz részt az idei nemzeti tanácsi választáson, de nem is bojkottálja azt”.[10] Hozzátette: „A hitelesítés rendszere a kisebb politikai pártok és egyesületek számára ellehetetleníti az aláírások összegyűjtését”.[11]
Már most megállapíthatjuk, hogy a november 4-ei nemzeti tanácsi választások semmi jót, legfőképpen pedig semmi pozitív változást nem hoznak a magyar közösség számára. Ilyen szempontból teljesen megalapozott Tari István felszólítása a nemzeti tanácsi választások bojkottjára, mivel annak csak a „megalázott magyarok nemzeti tanácsának megválasztása” lehet az eredménye. Tovább folytatódik, tehát, a közösség agóniája. Kérdés azonban, hogy ennek mennyire vannak tudatában a választók?
Nincs kire és miért szavaznunk!
„Ezért maradjunk otthon 2018. november 4-én, ne vegyünk részt a MEGALÁZOTT MAGYAROK NEMZETI TANÁCSÁNAK megválasztásában!”[12]

BOZÓKI Antal
Újvidék, 2018. október 21.


[3] Tari István: Ne szavazzunk november 4-én, megkérdőjelezhető az MNT-választás tisztasága

[4] Uo.
[5] Bővebben lásd a Magyartalanítás Szabadkán? (Az MPSZ nem vesz részt a magyar nemzeti tanácsi választásokon) c. október 20-ai írásom: https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=11388, 2018. október 21.

[7] Tóth Elvira: A Magyar Mozgalom ma Belgrádban átadta a jelöltlistát és a támogatói aláírásokat a nemzeti tanácsi választásokra.

https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22893/A-Magyar-Mozgalom-ma-Belgradban-atadta-a-jeloltlistat-es-a-tamogatoi-alairasokat-a-nemzeti-tanacsi-valasztasokra.html, 2018. október 16. [20:33] 

[8] Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség, Csorba Béla, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt és Szmieskó Zoltán, a Magyar Egység Párt elnöke 2016. március 8-án Újvidéken írta alá a 2016. április 24-én megtartott választásokon való közös indulásról szóló koalíciós szerződést. VMSZ-VMDP-MEP: Aláírták a hárompárti koalíciós szerződést. https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19802/VMSZ-VMDP-MEP-Alairtak-a-haromparti-koalicios-szerzodest.html, 2016. március 8. [14:18]
[9] A VMDP csak a facebookon található: https://www.facebook.com/pages/category/Political-Party/Vajdas%C3%A1gi-Magyar-Demokrata-P%C3%A1rt-110925732264331/, Az utolsó bejegyzés 2015. május 2-ai és Orbán Viktorra vonatkozik.
A MEP oldalán (http://mep.gportal.hu/) az utolsó bejegyzés 2010. június 25-ei [16:55] dátumot viseli, az is Robert Downey Jr. amerikai színészről szól. Az utolsó bejegyzés 2015. május 2-ai és Orbán Viktorral kapcsolatos.
[11] Uo.
[12] Lásd Tari István levelét a 3-as jegyzetben.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése