2019. február 7., csütörtök

Hét pont a változásokért

Az ellenzék megállapodást kínált fel az Egy az ötmillióból nevet viselő tüntetés résztvevőinek

<span class="entry-title-primary">Hét pont a változásokért</span> <span class="entry-subtitle">Az ellenzék megállapodást kínált fel az Egy az ötmillióból nevet viselő tüntetés résztvevőinek</span>

Szövetség Szerbiáért pártkoalíció szerdán közre adta az ellenzék által előző napon megfogalmazott Megállapodás a néppel című dokumentumot, amely hét pontból áll és tartalmazza azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítanák a választások becsületességét, valamint a demokratikus elvek mentén a jogállamiság helyreállítására irányuló intézkedéscsomagot Aleksandar Vučić hatalmának megdöntését követően.
Az alábbiakban közöljük a megállapodás szövegét:
  1. Kötelezettséget vállalunk, hogy közösen harcolunk a sajtó szabadságáért, a szabad és tisztességes választásokért azon a módon, amelyet meghatároztunk a Közös ellenzéki feltételek név alatt futó dokumentumban, amely része ennek a megállapodásnak.
  1. Kötelezettséget vállalunk, hogy amíg nem teljesítődnek az általunk követelt szabad és tisztességes választási folyamat feltételei, a lehetséges választásokon nem veszünk részt. Amennyiben egy „ilyen” választás utáni eredmények alapján próbál meg valaki kormányt alakítani, azt az alkotmányos rend ledöntésének fogjuk tekinteni; azt a hatalmat illegitimnek tartjuk majd, s az ellenszegülés minden lehetséges módjával, valamint polgári engedetlenséggel is harcolni fogunk ellene.
  1. Kötelezettséget vállalunk, hogy minden rendelkezésünkre álló, legális eszközzel a Szerb Köztársaság demokratizálódásáért harcolunk majd. Kötelezettséget vállalunk, hogy ellenszegülünk az erőszaknak, különösen a hatalomhoz köthető szélsőségességek ellen. Kötelezettséget vállalunk, hogy szolidárisak leszünk azokkal, akik azért kerülnek veszélybe, mert másként gondolkodnak vagy kritikusan ténykednek, s segíteni és védelmezni fogjuk az ilyen helyzetbe került embereket és csoportokat.
  1. Kötelezettséget vállalunk, hogy nyilvánosságra hozzuk és kivizsgáljuk az összes eddig elfogadott jogszabályt, és azokat is, amelyeket a jelenlegi nemdemokratikus hatalom elfogadna, s amelyek veszélyeztetik az országos, a nemzeti és a gazdasági érdekeket.
  1. Kötelezettséget vállalunk, hogy mint ellenzék el fogjuk hagyni azon képviselőházi üléseket, amelyek esetében a hatalom megszüntette a demokratikus elveket és a parlamentarizmus alapjait: az országos, a tartományi, a belgrádi és a többi önkormányzat községi és városi képviselőház üléseit, s így elvesszük a rezsim legitimitását. A választott képviselők és bizottsági tagok valamennyi szinten más módon óvják majd meg Szerbia polgárainak az érdekeit.
  1. Amikor kiharcoljuk a szabad és tisztességes választásokat, közösen alakítjuk ki a választási listákat, amelyeken a párttagokon kívül helyet kapnának a szakszervezet képviselői, a szakmai és a polgári egyesületek, az egyetemisták, a professzorok, az akadémikusok és a közéleti személyiségek. Kötelezettséget vállalunk, hogy a megállapodás aláírói közül senki nem fog hatalmi többséget kialakítani országos, tartományi és helyi szinten a jelenleg hatalmon levő pártokkal.
  1. A szabad és tisztességes választások után kötelezettséget vállalunk, hogy megalakítjuk a szakértői kormányt, amelyben felelősségteljes és szakértő személyek kapnak helyet, amelynek élén egy pártonkívüli miniszterelnök lesz. Ebben a kormányban senki nem szerepel majd a jelenlegi ellenzék vezetői közül, a megbízatása pedig egy évre szól majd. A szakértői kormánynak az újraválasztott köztársasági képviselőházzal a következő előfeltételeket kell megvalósítania, hogy Szerbia visszatérjen a demokratikus elvekhez és a jogrendhez.

7.1. Biztosítani kell a demokratikus elvekhez és a jogrendhez való visszatérést, és tiszteletben kell tartani az alkotmányos rendet a döntéshozás, a végrehajtás és az igazságügy területén, valamint a szabad és korrekt választások alkalmával.
7.2. Független bíróságok és önálló ügyészségek felállítása
7.3. A független Alkotmánybíróság felállítása
7.4. A korrupció, a szervezett bűnözés és a befolyásolással való kereskedelem elleni különleges ügyész bevezetése
7.5. Az Állami Számvevőszék intézet szerepének megerősítése a költségvetési eszközök felhasználásának ellenőrzése során
7.6. A magasabb rangú köztisztviselők megválasztáshoz szükséges kritérium megállapítása
7.7. A független és szabályozó testületek és intézmények megvédése a pártpolitikai befolyástól
7.8. Politikai átvilágítás
7.9. A szociális párbeszéd visszaállítása és állami szintű rendszabály a megkárosított polgárok számára
7.10. Vagyonvizsgálat
7.11. A választási törvényhozás megváltoztatása
7.12. Az önkormányzatiságra való jog tiszteletben tartása
Ezt a megállapodást felkínáljuk az Egy az ötmillióból nevet viselő tüntetés résztvevőinek is, ezen kívül valamennyi igaz ellenzéki politikai szervezetnek, szakszervezetnek, egyesületnek és a legszélesebb közvéleménynek, valamint Szerbia polgárainak.
A Megállapodás a néppel című dokumentum követeléseinek a meg nem valósulásáig folytatjuk a közös tüntetéseket Belgrádban és Szerbia szerte.
Fotó: Vesna Anđić (RFE/RL)

2019. február 6. [20:59]

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése