2019. február 15., péntek

Közpénzekből pártsajtó


Emberi- és nemzeti kisebbségjogi napló (162.)

Február 12.
„Lesújtó helyzetben a sajtószabadság”
Előbb az amerikai Freedom House civil szervezet hívta fel a figyelmet február elején, a Szabadság a világban 2019 című jelentésében,[1] arra, hogy Szerbiában „a médiaszabadság is nagyon nehéz helyzetbe került”. Az Európa Tanács (ET) február 12-én közzétett jelentésében az áll, hogy „a II. világháború vége óta nem volt ilyen lesújtó helyzetben a sajtószabadság Európában”.[2] Ezzel kapcsolatban, „egy belgrádi értekezleten többen elszögezték, valamennyi balkáni államban a helyzet hasonló, vagy még rosszabb”.  
Mindkét értékelést a Magyar Szó úgy közli,[3] mintha azok Szerbiára, magára a lapra és az ott dolgozó újságírókra nem is vonatkozna/mintha róluk nem is szólna. Vagy nem maguknak az újságíróknak kellene rendet tenni a saját lapjukban?

David McAllister, ez Eorópai Parlament (EP) szerbiai jelentéstevője a Danas c. belgrádi napilapnak nyilatkozva elmondta: „Elolvastam a Freedom House jelentését. Az értékelések többségét megtalálják az Európai Bizottság (EB) és az Európai Parlament jelentéseiben. Amikor a médiaszabadságról van szó, az Európai Parlament nagyon világosan fogalmaz: A sajtószabadság kulcsfontosságú indikátora egy állam felkészültségének az EU tagságra. […] A sajtó szabadsága a legnagyobb fontosságú minden demokrácia számára és még nagyon sok mindent kell tenni ezen a területen a Nyugat-Balkán mind a hat országában”.[4] Beleértve Szerbiát is! Ebből arra lehet következtetni, hogy szabad sajtó nélkül nincs uniós tagság!

Február 14.
Közpénzekből pártsajtó
Csonka Áron, a Vajdasági Demokratikus Közösség (VMDK) elnöke, a Tartományi Képviselőház tagja, a médiának elmondta, hogy „végre lesznek szabályok arra vonatkozóan, hogyan pénzelik majd az egyes kisebbségi tájékoztatási eszközöket, amelyek működése így megoldódik”. Feltette azonban a kérdést, hogy „ezeknek a tájékoztatási eszközöknek a finanszírozásánál miért nem lehetett olyan mechanizmusokat bevezetni, amelyek nem engedélyezik, hogy az igazgatóbizottságban ott üljön egy pártnak az alelnöke, valamint a Magyar Nemzeti Tanács alelnöke is. Ezzel a közösségünk egyetlen napilapját pártpropagandára használják közpénzekből.”
A Szabad Magyar Szó a képviselő nyilatkozatához hozzátette: „Csonka nem mondta ki a neveket, de a Magyar Szó esetében Fremond Árpád, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke, valamint Erdődi Edvina (VMSZ), a Magyar Nemzeti Tanács alelnöke is tagja az igazgatóbizottságnak (Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testület), míg a Hét Nap esetében Kovács Elvirát, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnökét delegálta a Magyar Nemzeti Tanács az igazgatóbizottságba.[5] Ehhez még csak azt kell hozzátenni, hogy mindkét lap igazgatójának és főszerkesztőjének a kinevezését a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ/BMC) irányította MNT hagyja jóvá. A Magyar Szó Kft. igazgatója arról is ismert, hogy „korábban többször indult már a választásokon a VMSZ színeiben, így például 2014-ben a párt köztársasági képviselőjelöltjei között is szerepelt”)[6]

Vajdaságban az idei 312 millió dináros keretből, összesen kilenc nemzeti kisebbségi kiadóház 22 lapja részesül dotációban a tartománytól. Ez az összeg 12 százalékkal nagyobb, mint 2018-ban.[7] A Magyar Szó ebből az összegből „105 millió dinárt”, a Hét Nap pedig „csaknem 31 millió dinárt”[8] kapott.

A tartományi kormány – a 2018. január 10-i ülésén – a költségvetési tartalékból „tízmillió dinárt hagyott jóvá a Szerbiában megjelenő egyetlen magyar napilap számára”. A „bürokratikusan homályos indoklás” szerint „a tervezett elégtelen eszközök megvalósításának, a működés pénzügyi támogatásának céljára – magyar nyelvű újságkiadásra”.[9]    

A Magyar Szó 2018-ban további 94 millió, a Hét Nap 27 millió támogatást kapott.[10]
Pásztor István a VMSZ elnökének közbenjárására”, 2018-ban sor került a Magyar Szó székházának „25,8 millió dináros felújítására”.[11]
Magyarország kormánya 2019. január 23-án „öt nagy vajdasági magyar beruházás további finanszírozásáról döntött”. Ezek között van a Magyar Szó Lapkiadó Vállalat „másfél éve indult jelentős beruházásának befejezéséhez 100 millió forint biztosítása” is.[12] 
Ha összeadjuk a támogatási összegeket, amelyekről tudunk, 2018-ban és 2019-ben a Magyar Szó (Kft., vagy lap egyre megy), ha jól számoltam, 334,8 millió dinárt, a Hét Nap pedig 58 milliót, vagyis összesen 392,8 millió dinárt kaptak!!
Rengeteg pénz! Mindezt a szerbiai és a magyarországi adófizetők zsebéből! És mit kapunk ezért? Hatalmi fekete-vörös-haladó véemeszeses propagandát!   

A Magyar Szó, tehát, a haladó szerb és a magyar Fideszes kormány, a Vajdasági Magyar Szövetség és a Magyar Nemzeti Tanács bizalmát/támogatását élvezi. De az olvasók bizalmát élvezi-e? Ez bizony az eladott példányszámban nyilvánul meg, amit rejtegetnek „mint kígyó a lábát”.

Pressburger Csaba, a Magyar Szó egykori főszerkesztője szerint, a lap példányszáma „katasztrofálisan csökkent”. – Nem lepődnék meg, ha a remitenda (eladatlan példányszám – B. A.) a Magyar Szó esetében meghaladná a harminc, vagy akár negyven százalékot – nyilatkozta Pressburger.[13]  

A Magyar Szó Kft-nek nyomdája is van, ahol még jövedelmező bélyegnyomtatás is folyik. Hogyan lehetséges az, hogy a vállalat nem tud gazdaságosan működni és fejlődni? Nem az irányítással és a szerkesztéspolitikával van itt a probléma?  

A Hét Nap esetében „a nyomtatott példányszám heti átlaga 5004 darab, az eladott átlaga 2674 darab, az átlagos remitenda 2330 darab, az évi remitenda pedig átlagosan 46,56% volt”. A lap valójában a „támogatásból” tengődik, aminek az összege a „bevételek szerkezetében 80,88%”![14]

Miért nem lehet ezt a jobb napokat megélt hetilapot kivonni a VMSZ irányította MNT befolyása alól és privatizálni? Hogyan lehetséges, hogy a magántulajdonban lévő Családi Kör hetilap az 1990. december 24-i indulása óta szinte önerőből fenn tudott maradni?

 

A vajdasági magyar nyelvű tájékoztatás szomorú helyzetének elemzéséhez tartozik, hogy a magyar kormány a Pannon Televíziót működtető Pannonia Alapítványnak 2018-ban 2,69 millió eurót adott (forintban). A Mária Rádiónkért Egyesületnek 37 ezer euró, a Vajdaság Ma hírportált működtető Honestasnak pedig 31 ezer euró érkezett a számlájára.[15] Az utóbbi főszerkesztője úgy nyilatkozott, hogy „a Vajdaság Ma politikai harcban nem vesz részt”,[16] miközben az írások többségében ugyancsak a VMSZ és a Magyar Nemzeti Tanács hatását lehet felfedezni (pld. alákérdezős interjúk formájában is).
Huszonkétezer eurót kapott a Topolyai Tájékoztatási Központ, s ugyanennyit, vagyis hatmillió forintot utaltak a Jó Reggelt Vajdaság trollportál fenntartására és működtetésére a SENSUS Magyar Újságírók Egyesületének (amelyről alig hallott valaki – B. A.), amely a törökkanizsai Újhelyi Nándornak, a Vajdasági Magyart Szövetség elnökségi tagjának a neve alatt szerepel a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség jegyzékében.[17]

 

A mindenkori tartományi kormánynak kötelessége és az anyaország is hozzájárulhat a nemzeti kisebbségi sajtó működéséhez, fejlesztéséhez. Csonka Áron nyilatkozatából viszont kitűnik, nincsenek szabályok „arra vonatkozóan, hogy pénzelik az egyes kisebbségi tájékoztatási eszközöket”. Így lehetséges, hogy a Magyar Szó finanszírozása „a VMSZ elnökének közbenjárására” történik, akinek aztán az igazgató hálálkodik. A támogatásokat/„közbenjárásokat” pedig általában valamilyen igények/elvárások teljesítése követi.

Az, hogy a szerb haladó rezsim ilyen összegben támogatja a két magyar nyelvű lapot, amit a magyar kormány csak fokoz, azzal magyarázható, hogy megfelelnek a saját és a koalíciós partnerük, vagyis a VMSZ propaganda elvárásainak.

Mindez persze ellentétben van a közszolgálatúsággal, a sajtószabadsággal és a demokrácia alapelveivel. Természetesen a magyar közösség azon alkotmányos jogával is, miszerint „mindenkit megillet a közérdekű kérdésekről való hiteles, átfogó és kellő időben történő tájékoztatásra való jog. A tömegtájékoztatási eszközök e jogot kötelesek tiszteletben tartani” (a szerb alkotmány 51/1 szakasz).    

Nem véletlen, hogy a Freedom House 2019. évi jelentése Szerbiát és Magyarországot is azok közé az országok közé sorolta, amelyekben „korlátozottá vált a demokrácia”.[18]

A délvidéki/vajdasági magyar közösség helyzete csak akkor javulhat, őshonos kisebbségi jogai csak akkor érvényesül(het)nek, ha az itteni magyar nyelvű sajtó felszabadul a pártalapú „támogatásoktól”, a „közbenjáróktól” és a pártvezetőktől.  

BOZÓKI Antal
Újvidék, 20119. február 15.

Kapcsolódó írások:

 

A támogatás ára az „alázat”?

 

„Politikai harcban nem vesz részt”?

https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=11257, 2018. július 18.; https://szabadmagyarszo.com/2018/07/19/politikai-harcban-nem-vesz-reszt/, 2018. július 19. [10:38], és http://delhir.info/2018/07/19/politikai-harcban-nem-vesz-reszt-bozoki-antal-jegyzete-delvideki-sajtovitarol/, 2018. július 19.


Pártújság

Mivé lett a Hét Nap?


[2] (Beta/AFP/MTI). ET: jelentősen romlott a sajtószabadság. Magyar Szó, 2019. 2019. február 13. 4. 
[3] mh: Szerbia már csak félszabad ország? https://www.magyarszo.rs/hu/3905/kozelet/197006/Szerbia-m%C3%A1r-csak-f%C3%A9lszabad-orsz%C3%A1g.htm, 2019. február 7. [09:55] >> 2019. február 7. [20:22]. Lásd még: ki rabolta el a szabadságot? https://www.magyarszo.rs/hu/3904/kozelet_politika/196978/Ki-rabolta-el-a-szabads%C3%A1got.htm, 2019. február 6. [14:09], és a 2-es alatt idézett írásban, továbbá a Szerbia és Magyarország a „részben szabad” országok között c. írásom. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=11558, 2019. február 13.
[4] Dejvid Mekalister: Bez slobode medija nema članstva u EU [David McAllister: Szabad sajtó nélkül nincs
 EU-s tagság] Danas, 2019. február 14. 8.
[5] Csonka: Pásztor Istvánnak a hatalom kiszolgálása a fontos. https://szabadmagyarszo.com/2019/02/14/csonka-pasztor-istvannak-a-hatalom-kiszolgalasa-a-fontos/, 2019. február 14. [11:31]
[6] Vajdasági magyar Szövetség – Pásztor István (lista). https://www.vreme.com/cms/view.php?id=1172629
[7] v-ár: Nem elég fennmaradni, fejlődni is kell. Magyar Szó, 2019. február 7. 1. és 4., és Opredeljeno oko 312 miliona dinara [Mintegy 312 millió dinárt különítettek el]. Danas, 2019. február 7. 18.
[8] v-ár, a 6-os jegyzetben.
[9] Natalija Jakovljević (VOICE): Poniznost u novinarstvu se isplati – slučaj Mađar So [A megalázkodás az újságírásban kifizetődik – a Magyar Szó esete]. http://voice.org.rs/poniznost-u-novinarstvu-se-isplati-slucaj-madar-so/, 2018. február
[10] v-ár: Vajdaság érdekeit képviselik. Magyar Szó, 2018. február 7. 1.
[11] Virág Árpád: Nagy beruházások, óvatos bérfejlesztés. Magyar Szó, 2018. január 6. 1. és 5.
[12] Németh Ernő: Pásztor: A magyar kormány támogatja a vajdasági magyar projektek folytatását. 

[13] A Magyar Szó esete: Kifizetődik az alázatosság az újságírásban. https://szabadmagyarszo.com/2018/02/17/a-magyar-szo-esete-kifizetodik-az-alazatossag-az-ujsagirasban/, 2018. február 17. [11:22]

[14] A Hét Nap Lapkiadó Kft. 2017. évi gazdálkodásáról szóló jelentés. Ikt. sz.: 72/2018. Szabadka, 2018. február 13. Terjedelem, példányszám, eladás. Szabadka 2018. február 8.

[16] Bozóki Antal: „Politikai harcban nem vesz részt”? 2018. július 19. [10:38]

[17] Lásd a 13 alatti írást.
[18] Lásd a 3-as jegyzetben idézett írást.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése