2019. június 8., szombat

„Kétnyelvű anyakönyvi kivonatok Óbecsén is”?


– Óbecsén is zökkenőmentesen igényelhetők a kétnyelvű anyakönyvi kivonatok. Az anyakönyvekről szóló törvény értelmében azokban az önkormányzatokban, ahol hivatalos használatban van a magyar nyelv, így Óbecsén is, lehetőség nyílt a kényelvű anyakönyvi kivonatok igénylésére – közölte a Vajdaság Ma Délvidéki hírportál.[1]
Az írást Szilágyi Miklós születési anyakönyvi kivonata illusztrálja, akinek a születési helye és éve (Óbecse, 1984) megegyezik az Magyar Nemzeti Tanács (MNT) előző összetételében szereplő Szilágyi Miklós nevű tanácsnokának és testület nyelvhasználati bizottságának elnökének adataival (most a bizottság tagja).[2] Az írás szerzője is Szilágyi (Edit).
Óbecsén a véemeszes káderek – először Kiss Igor, a Községi Tanács szociális védelemmel és európai alapokkal megbízott tagja (aki a Vajdasági Magyar Demokrata Pártból átlépett a VMSZ-be)[3]mindent megtettettek annak érdekében, hogy a közvéleménnyel tudassák: Óbecsén igen is lehet kétnyelvű anyakönyvi kivonatot „igényelni”. Az „igényelni” és a „kapni” között ellenben van némi különbség. 


Az íráshoz mellékelt anyakönyvi kivonat sem teljesen kétnyelvű: a kiadás a helye már csak szerb nyelven cirill betűvel van írva és a kiadási dátum sem a magyar nyelv szabályaival összhangban van feltüntetve.  Szilágyi Miklós anyja nevénél nem az van feltüntetve, hogy szül(etett), hanem hogy рођ. Bíró. Azt sem tudni, hogy az eltakart helyeken milyen nyelvű szöveg van, és hogy abban van-e nyelvi hiba.  A „kétnyelvű” anyakönyvi kivonat nyelvi hibáit – a nem kevés anyaországi anyagi támogatásban részesülő – Vajdaság Ma[4] szerkesztőjének is észre kellett volna venni!
Az óbecsei kétnyelvű anyakönyvi kivonatok – az igyekezet ellenére – továbbra se nem megfelelőek. A magyar közösség téves, vagy félretájékoztatásban azonban nem csak a haladó véemeszes káderek vesznek részt – talán, hogy igazolják a Pásztor Bálint pártalelnök állítást, vagy a megfelelési kényszer hatása alatt –, hanem a magyar sajtó egy része is. Ahelyett, hogy kiállnának a nyelvi jogaink gyakorlati alkalmazása érdekében! Kinek használ ez?
Az eset külön furcsasága, hogy a 6 (hat!)  óbecsei magyar nyelvi bírósági fordító között van egy Szilágy Miklós és Kiss Igor nevű személy is![5] Nem nekik kellene felszólalni a magyar nyelv hivatalos és helyes használata érdekében?

Feltűnő  az is, hogy mostanában a vita a „kétnyelvű” anyakönyvi kivonatokról szól. Sokan nem tudják, mások pedig elfelejtették, hogy a múlt század hetvenes-nyolcvanas éveiben az egynyelvű magyar anyakönyvi kivonatok kiadása is gyakorlat volt. Aztán Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza, a 2000. december 21-i ülésén, határozatot hozott az anyakönyvkivonatok többnyelvű űrlapmintáiról és a bejegyzések módjáról.[6]
A nyelvhasználati törvény minden újabb módosítása kedvezőtlenebb megoldásokat tartalmazott. A VMSZ sikeres politikája most már oda vezetett, hogy megszűnt a magyar nyelv és írás egyenrangúsága a hivatalos használatban. A korábbi „egyenrangú használatot” felváltotta a „hivatalos használat”.
Nyelvünk egyre inkább másodrangúvá válik, még olyan helyeken is, ahol hivatalos használatban kellene, hogy legyen. A közigazgatási szervek pedig sok esetben hibásan, nem a nyelv szabályainak megfelelően használják. Az MNT pedig erről továbbra is mélyen hallgat!    

BOZÓKI Antal
Újvidék, 2019. június 8.


[1] Kétnyelvű anyakönyvi kivonatok Óbecsén is. https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23732/Ketnyelvu-anyakonyvi-kivonatok-Obecsen-is.html
[2] http://www.mnt.org.rs/rolunk/nyelvhasznalati-bizottsag
[3] Bővebben lásd a Hol vannak a kétnyelvű anyakönyvi kivonatok? c. írásom. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=11744, 2019. május 11., és https://delhir.info/2019/05/11/hol-vannak-a-ketnyelvu-anyakonyvi-kivonatok-pasztor-fia-sajtoertekezlete-utan/, 2019. május 11.,
[4] Lásd a „Politikai harcban nem vesz részt”? c. írásom. https://szabadmagyarszo.com/2018/07/19/politikai-harcban-nem-vesz-reszt/, 2018. július 19. [10:38]
[5] Pretraga spiska sudskih prevodilaca na teritoriji AP Vojvodine [A Vajdaség AT területén lévő bírósági fordítók listájának keresőprogramja]. http://www.puma.vojvodina.gov.rs/tumaci.php
[6] Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, LVII. évfolyam, 1. szám, 2001. január 30. 1.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése