2017. október 23., hétfő

(Más) Napló 89.Már jobb nem is lehetne!
Kisebbségjogi témák

Október 12.
„Napl(op)ók”
Először Egri Emma,[1] majd Kovács Vilhelmina[2] tette fel a kérdést az oktatásügyi illetékeseknek és a Magyar nemzeti Tanácsnak (MNT), hogy miért nincs magyar ötödik osztályos napló?
Szerbiában évek, vagy inkább évtizedek óta nincsen zökkenőmentes tanévkezdés. Gond volt és van az iskolanaptárral, a tankönyvekkel a választott tantárgyakkal... De a „jó kifogás sose rossz” alapon, mindig volt kit, mit okolni: a miloševići rendszert, a háborút, a tüntetéseket, a bombázást, a rendszer és a miniszterváltásokat…
Most, amikor a belgrádi oktatási minisztériumban magyar államtitkár asszony ül, a tartományi oktatásügyi titkár magyar és az MNT-nek is csak és kizárólag a magyarok jogaival és ügyes-bajos dolgaival kellene foglalkozni, mégis vannak problémák. Az idei tanév hetedik hetében járunk és az általános iskolák magyar ötödikeseinek még mindig nincs naplójuk! – írja Kovács Vilhelmina.[3]
Két hónap elteltével se nincsen napló az ötödikes magyar diákok számára. Az illetékesek továbbra is hallgatnak témáról. Vagy ez (sem) fontos? Miért kapják a fizetést?

Október 13-16.
Törvényekről közvita nélkül
A Vajdasági Magyarok demokratikus Közössége (VMDK) két folytatásban elemezte a nemzeti tanácsokról szóló törvény készülő módosításait.[4] A párt „a tervezetről ismét csak közvetett módon szerezett tudomást”, a nyilvánosság pedig a közleményéből. Ez is azt igazolja, hogy az törvény módosítása távol a nyilvánosságtól, közvitáról, úgymond suba alatt készül.
A VMDK a változások összegzésében megállapítja: „A nemzeti tanácsokról szóló törvény módosítása teljesen átláthatatlan módon történik. Nem látszik a stratégiai gondolkodás, inkább az ideiglenes megoldások kapnak teret. Nincsen igazi közvita, a tervezet kidolgozásában nem vesz részt minden szerbiai nemzeti közösség képviselője, de a civil szektor is hiányos. A tervezetben szereplő megoldások szűkítik az eddigi jogokat, illetve egyenesen korlátozzák az önkormányzatiságra való jogot, valamint nagyobb állami ellenőrzés alá vonják a nemzeti tanácsok működését. Az összeférhetetlenségi rendelkezések foghíjasak és vitathatóak. A nemzeti tanácsok pénzelése továbbra sincs megoldva megfelelő módon.”
Korábban a VMDK – ugyancsak két – részben ismertette a nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságainak védelméről szóló törvény készülő változásait, „amit Szerbiának már 2016-ban el kellet volna fogadnia”.[5]
Az elemzés elején a VMDK közli, hogy „az MNT elnöke és jogásza közösségi felhatalmazás nélkül vett részt a tervezet kidolgozásában, nem egyeztetvén és nem tájékoztatván az MNT tagokat a tervezet szövegéről!” Ez már önmagában is felelőtlen viszonyulás az MNT vezetője részéről. Már csak azért is, mivel a „kisebbségi kerettörvény, aminek a módosítása elkészült, és „olvasáson” van az európai tanácsnál. Nyilvánvaló, hogy a törvény előkészítői később arra fognak hivatkozni, hogy azon változtatni már nem lehet, mivel zöld fényt kapott Európától!
A tervezett változásokkal – „a VMDK meglátása szerint” – „Szerbia ismét csak kozmetikai változásokat javasol, tovább éltetve a kisebbségi jogok kirakat jellegét. A párt kifejezi reményét, hogy „meglesz a politikai akarat arra, hogy változtatásokat eszközöljünk ki a tervezet szövegén mielőtt azt a szerbiai szkupstina/parlament elfogadja. Ehhez persze azoknak is meg kellene mozdulni akik most a hatalmi koalíció részét képezik” – olvasható a párt által közreadott szövegben.
Két meghatározó nemzeti kisebbségjogi törvény módosítása, illetve kiegészítése előtt állunk. Ezek változásairól a nyilvánosság csak a VMDK által értesült, ami elfogadhatatlan és ismételten az MNT elnökének felelőtlen viszonyulásáról tanúskodik.
Fontos, hogy legalább egy délvidéki magyar párt megfogalmazta az észrevételeit a változásokkal kapcsolatban, de – sajnos – nem elegendő. Lehetséges, hogy ezek az észrevételek, javaslatok el sem jutnak a szerbiai és az európai illetékesekhez.
Szakmai és politikai tanácskozást kellene most szervezni – ha lenne kinek – pld. a Vajdasági Magyar Tudományos Társaságnak (VMTT), a temerini Kisebbségi Fórumnak (KIFO), vagy éppen a VMSZ által irányított Vajdasági Magyar Jogászegyletnek (VMJE). Az egyeztetett álláspontokat el kellene juttatni a törvénymódosítások beterjesztőinek és az Európai Unió belgrádi irodájának, szerbiai jelentéstevőjének. Amíg nem késő! A jelekből ítélve erre aligha lesz vállalkozó. Aztán meg majd csodálkozunk…
 
Október 17.
Már jobb nem is lehetne!
Kilencedik alkalommal ülésezett Szabadkán a Magyar-Szerb Gazdasági Vegyes Bizottság. A konferenciát követő sajtótájékoztatón Szíjjártó Péter ismételten hangoztatta: „Amikor Szerbiába jövünk, akkor annak az országnak a területére jövünk, amelyikkel a legjobb az együttműködésünk a szomszédok közül.” Mint mondta, sok uniós tagország is példát vehetne Szerbiától a kisebbségi jogok biztosításának vonatkozásában, ezért ezt a találkozót arra is felhasználta, hogy a szerb kormány képviselőjének elmondja, Magyarország hálás azért, ahogyan a szerb kormány viszonyul az itt élő magyarok közösségéhez, amely nagyon erős összekötő kapcsot jelent a két ország között.[6]
Miközben Szíjjártó a szerb-magyar barátságot magasztalta, magyargyűlölő falfirkák jelentek meg Nagybecskereken.[7] 
A magyar politikusok példát vehetnének/tanulhatnának, tanulhattak volna már a szerb kollégáiktól, hogyan kell küzdeni a nemzettársaik jogaiért. A legjobb minta erre Koszovó.

Október 19.
Egyre kevesebben vannak, és alig lehet hallgatni
Folyamatban vannak a Vajdasági Rádió és Televízió készülő épületeinek munkálatai. Jobban a mondva egyelőre a (NATO bombázással lerombolt) régi épületnek az elbontása. 
Gusztony András, a rádió magyar szerkesztőségének főszerkesztő-helyettese a munkálatok utáni sajtókonferencián felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy „valamikor a rádiónak 102 munkatársa volt, jelenleg viszont csak 35-en dolgoznak a szerkesztőségben”.[8]
Arra is panasz van, hogy az Újvidéki Rádió műsorait számos magyarok lakta helységben nem lehet rendesen hallani.  

Október 20.
Nem lesz magyar jogász?
„Másodszorra is elutasította első fokon a Vajdasági Magyar Diákszövetség keresetét a Jogtudományi Kar elleni perben az újvidéki Felső-bíróság.”[9]
Sóti Attila, a VaMaDiSz elnöke az ítélet kihirdetését követő sajtótájékoztatón – egyebek között –
Egyebek között elmondta, hogy „egy nem hivatalos információ szerint a 2016-os és a 2017-es évben körülbelül húszan voltak magyar ajkúak, akik a Jogtudományi Karra felvételiztek, most úgy tudjuk, hogy az idén ez a szám mindössze három”. Hasonlóképpen tapasztalható némi csökkenés a magyar nyelven felvételiző végzős középiskolai diákok számában is. Ez egyértelműen bizonyítéka annak, hogy ami most a jogi karon van, az teljesen kihat a vajdasági magyar ifjúságra. – tette hozzá Sóti.
A Jogi Kar viszonyulása „kihat a magyar ifjúságra”, de mit tesz a magyar oktatásügyi államtitkár asszony, a magyar tartományi oktatásügyi titkár és az MNT, hogy ez ne így legyen?
Sóti elmondta, a VaMaDiSz ezen a héten dönt arról, hogy „folytatják-e a Jogtudományi Kar elleni harcot, vagy véget vetnek a közel két éves küzdelemnek”.
A legrosszabb döntés most a küzdelem feladása lenne, ha már – nem teljesen meggondoltan és az esetleges pervesztesség következményeinek felmérése nélkül – belefogtak ebben a perbe. Amennyiben a VaMaDiSz eláll a per folytatásától, ennek következménye Sóti távozása (is) kellene, hogy legyen.

BOZÓKI Antal
Újvidék, 2017. október 23.

 [1] Mikor lesznek ötödikes naplók? http://egriemma.blogspot.rs/, 2017. október 2.
[2] Napl(op)ók Miért nincs magyar ötödik osztályos napló? https://bozokiantal.blogspot.rs/search/label/Oktat%C3%A1s
2017. október 12.
[3] Uo.

[6] B.em: Jövőre két új határátkelő Magyarország és Szerbia között. Magyar Szó, 2017. október 18. 1. és 4., vagy 

https://www.magyarszo.rs/hu/3502/kozelet_politika/172754/, 2017. október 18. [08:01] >> 2017. október 18. [19:54]

[8] Jau: Bontják, hogy építhessenek. Magyar Szó, 2017. október 20. 6.

[9] Ádám Csilla: VaMaDiSz: Érdemes-e folytatni a Jogtudományi Kar elleni küzdelmet? http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21851/VaMaDiSz-Erdemes-e-folytatni-a-Jogtudomanyi-Kar-elleni-kuzdelmet.html, 2017. október 20. [11:51]


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése