2022. december 12., hétfő

Emlékmű helyett fasizmus ellenes plató (5.)

Mi lesz a sorsa az újvidéki ártatlan áldozatok emlékművének?

Minden zsarnokságban kedvesebbek és szükségesebbek az alkalmasak és a szolgalelkűek a tehetségeseknél, annál inkább, mivel a tehetségeseknek velük született képességük van, hogy előbb vagy utóbb tiszteletre méltók és önfejűek legyenek.
Teofil Pančić

Fotó: N1

Pressburger Csaba, az Autonómia portál Észverés című műsorának szerkesztő-műsorvezetője 2022. december 2-án nyilvánosan felkérte Öreg Annát és Pásztor Bálintot, hogy december 6-án legyenek az élőműsorának vendégei és a 44/45-ös ártatlan áldozatok emlékének szentelt, Újvidéken felállítandó emlékművel kapcsolatos vitát az ő műsorában folytassák le.[1]
Öreg Anna a bejegyzés alatti hozzászólásában jelezte, hogy elfogadja a meghívást.[2] A vitából azonban nem lett semmi, mivel „Valentin nem reagált”.[3] Úgy is mondhatni, megfutamodott.
A junior Pásztor korábban nem volt hajlandó nyilatkozni a Családi Körnek az általa (is) szorgalmazott (rossz) szerbiai vagyon-visszaszármaztatási törvény témájában,[4] a magyarországi Narancsnak pedig az anyaországi pénzek költésével kapcsolatosan a Vajdaságban.[5] Úgy látszik neki csak a pártja által kézben tartott sajtó és az alákérdezős interjúk felelnek meg. A Junior – a jelenlegi választási rendszernek és az apukájának köszönve – „2007. február 14-től köztársasági parlamenti képviselő”![6] A Vajdasági „Magyar” Szövetség képviselője.

Kovács Elvira, a VMSZ és szerbiai Képviselőház alelnöke, stb. – december 7-ei sajtóhír szerint – így nyilatkozott: „a két ország kapcsolatát meghatározták a mindkét fél által elkövetett bűntettek, de ez a fejezet az áldozatok elismerésével lezárult, és megtörtént a történelmi megbékélés”.[7] Az viszont nem mondata, hogy ezek, a magyar közösség számára fontos és érzékeny kérdések gyakorlatilag nem rendeződtek.
Az 554/2021. (2021. IX. 29.) kormányrendelethez mellékelt, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a baráti kapcsolatokról és a stratégiai partnerségi együttműködésről szóló szerződés 5 (2) cikkében erről a témáról csak ennyi található: „A Felek egyetértenek, hogy együttműködnek a hadisírok és háborús emlékművek gondozásában Magyarország Honvédelmi Minisztériumának és a Szerb Köztársaság Munkaügyi, Foglalkoztatási, Veterán és Szociális Ügyekért Felelős Minisztériumának szándéknyilatkozata alapján.”[8] Vagyis: „Nesze semmi, fogd meg jól!” (A szerződést nem a magyar Országgyűlésnek kellene becikkelyezni? А szerb parlament a 2022. december 5-ei ülésén tárgyalta.[9])

Pásztor István, a Vajdasági „Magyar” Szövetség elnöke, amikor december 7-én az emlékmű átadása késlekedése okáról kérdezték, mivel a november 30-ai (és a december 8-ai[10]) határidő is lejárt, így válaszolt: „Nem tudok én ezekről a dátumokról. Szerintem az, hogy egy objektumnak a kivitelezési munkálatai milyen határidőhöz kötődnek, az semmiféle összefüggésben nincs az átadással. Azt gondolom, hogy hihetetlen mértékben méltatlan mindaz, ami ezzel kapcsolatban történik. Ennél gyalázatosabb közéleti intermezzót én nagyon régen nem láttam. Azt gondolom, hogy erről a vonatról jó volna leszállni, mert ez nem vezet sehová, illetve ahová vezet, oda nem volna jó elindulni.”[11]
A kérdésre, hogy „ezek szerint a tiltakozásnak és az átadás dátumának semmilyen köze nincs egymáshoz”, azt válaszolta, hogy „nincs”. – A munkálatok befejeződnek és az avatás megtörténik majd – tette hozzá.[12]
A szenior Pásztornak most már „jó volna leszállni” a vonatról, amelyik „nem vezet sehová”. Erre a vonatra ő maga vett jegyet. A vonalból ki lehet menet közben is ugrani, de ahhoz bátorság kell!

A Vajdasági Újságírók Független Egyesülete (NDNV) december 8-án „a legerélyesebben elítélte” Vicsek Annamária oktatási államtitkárt, a Vajdasági Magyar Szövetség államtitkárát, aki a közösségi médiában véleményírásával[13] megbélyegezte a VRTV Magyar szerkesztőségének szerkesztő-műsorvezetőjét, Bágyi Ribár Renátát.[14]
– Bágyi Ribár Renáta kolléganőnk azért került az államtitkár célkeresztjébe, mert a VMSZ magas rangú tisztségviselőjének, Pásztor Bálintnak (a Fókusz című, november 24-ei szerzői műsorában – B.A.)[15] kérdéseket mert feltenni „az 1944-45-ös ártatlan áldozatok” emlékművével és azzal az állítólagos áldozati listával kapcsolatosan, amelyen az 1942-es razzia és más bűntettek miatt elítélt háborús bűnösök is szerepelnek – írja közleményében az NDNV.[16]
Eközben a Véemeszes irányítású Vajdasági Magyar Újságíró Egyesület (VMÚE)[17] lapul, mint az a bizonyos nyuszi a fűben!

Az államtitkár reakciója kapcsán a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) úgy fogalmazott a december 8-ai közleményében, hogy „az ilyen megnyilvánulásoknak nem titkolt célja a független, tényfeltáró újságírók megfélemlítésé, öncenzúrára való ösztönzése, illetve az egyhangúság teljes bevezetése”.[18]
A párt szolidaritást vállalt Bágyi Ribár Renátával és nyilvános megkövetését követelte.[19] Pásztor Bálint viselkedését pedig „dölyfösnek” [20] nevezte.

Öreg Anna parlamenti képviselő december 9-én közleményben[21] ugyancsak elítélte a Vajdasági RTV újságírója elleni nyomásgyakorlást.
– Különösen vitás az az érvelés, hogy magyar újságíróként nem lehet elvitatni az emlékmű megépítését, mert azt a VMSZ javasolta és veszélybe sodorja a szerb-magyar megbékélést. Magyarként kérdezem: ezentúl a VMSZ ki fog adni egy igazolást arról, hogy ki a jó és ki a rossz magyar annak függvényében, hogy a munkánkat a Pásztor-dinasztia állásfoglalásával és terveivel összhangban végezzük-e?[22] – írja többek között a politikus.
„Megdöbbent a tény, hogy Vicsek Annamária, a VMSZ alelnöke (akit Pásztor István éppen december 8-án javasolt erre a tisztségre – B.A.[23]) úgy gondolja, hogy joga és hatalma van eldönteni, hogy ki a jó magyar, és hogy az újságírókat alkalmas és alkalmatlan magyarokká nyilvánítsa. Az a mód, ahogy minősíti az újságírónőt, és ahogy egy emlékművel rehabilitálni kívánja a náci gyilkosokat is, azt mutatja, hogy a VMSZ tévúton jár”[24] – szögezi le Öreg Anna. 
 
2022. december 12-ei hír szerint „ismét módosult” az 1944-45-ös ártatlan áldozatok emlékére tervezett, sokat vitatott újvidéki emlékű felállításának a határideje, „amit november 30-áról december 26-ára halasztottak. Milan Đurić polgármester szerint a kivitelezőnek nincs pénze az emlékmű megrongált talapzatának a helyreállítására, amelyen továbbra is ott áll a városvezetésnek szóló antifasiszta üzenet.”[25]

***

A VMSZ az 1944/45-ös újvidéki ártatlan áldozatokról való megemlékezés formájáról és helyéről nem egyeztetett a többi magyar politikai párttal és szervezettekkel sem.
Csorba Béla, a VMDP elnöke, a 2016. augusztus 30-ai közleményében megállapította: „A VMSZ indítványa nincs összhangban a hárompárti (VMSZ–Vajdasági Magyar Demokrata Párt–Magyar Egység Párt) választási programnak az újvidéki magyar áldozatok emlékművére vonatkozó kitételével,[26] ezért nagy a veszélye annak, hogy a későbbiekben akadályává válik a közös cél megvalósításának”.[27]
A három párt választási programjába ez a következőképpen van megfogalmazva: „Célunk, hogy az 1944–45-ös atrocitások magyar tömegsírjait minden településen méltó módon megjelölhessük, így Újvidéken is, ahol a negyvenes években két razzia zajlott le, de csak az egyik áldozatainak emlékét őrzi emlékhely. Ez arra kötelez bennünket, hogy a már több mint másfél évtizede kész tervek alapján megteremtsük a feltételeit egy méltó emlékmű megvalósításának”.[28]
A választási program nyomtatott változatában is az idézett szöveg szerepel, vagyis a Makovecz-torony nincsen megnevezve, illetve olyan megfogalmazás szerepel („a már több mint másfél évtizede kész tervek”), amit lehet ugyan a toronyra való utalásként is érteni, de lehet, hogy készültek más „kész tervek” is. Vagyis lehetőséget ad a különböző / eltérő értelmezésekre.
– Az újvidéki 1944-45-ös megemlékezések és feltárások tekintetében úttörő szerepet betöltő VMDP feje felett a VMSZ simán átlépett, és a Makovecz Imre által a magyar áldozatoknak tervezett emlékmű helyett a VMSZ olyan emlékhelyet állítana, amelyről lehagynák a magyar előjele – nyilatkozta Csorba.[29]

Az 1944/45-ös ártatlan áldozatok emlékének tervezett emlékmű felállításával kapcsolatosan Újvidéken, Európa 2022. évi Kulturális Fővárosában – 78 évvel a tragikus események után –, a magyaroknak nincsen lehetőségük az 1944/45-ös atrocitások áldozataira tisztességesen emlékezni, a kegyeletre és a méltó megemlékezésre való jog gyakorlására. A Futaki úti temetőben sem engedélyezték a Makovecz Imre által megálmodott és tervezett emlékmű megépítését.[30]
A VMSZ-nek – a Szerb Haladó Párttal (SNS) való egyezkedése és szövetsége során, mint ebben az esetben is – több más politikai döntéshozatali tévedései vannak, például a rehabilitálási és vagyon-visszaszármaztatási törvénnyel, november 25. Vajdaság napjaként való ünneplésével, stb. kapcsolatosan, ami mérhetetlen károkat okozott a magyar közösségnek. Mindez azonban bármilyen következmények levonása nélkül maradt.

Az 1944/45-ös újvidéki ártatlan áldozatoknak állítandó emlékművel kapcsolatos eddigi viták alapján, megállapítható, hogy „a 2017-ben átadott (Véemeszes – B.A.) kezdeményezésben, ami egy oldal és néhány sornyi dokumentum, két internetes link szerepel az összes áldozatra vonatkozóan” (Pásztor Bálint tv-és nyilatkozata szerint – B.A.). – Ez a két link része a beadványnak – mondta a Junior.
Ezen a két listán viszont, amelyen mind az 59 554 elhalálozott neve van, vagyis azoknak a nevei is, akik háborús bűnöket vagy bűncselekményeket követtek el a második világháború ideje alatt. – Akik ellen még a háború alatt a magyar állam indított eljárást és elítélte őket, mint bűnözőket – mondta Öreg Anna a Fókuszban. Ez azt jelenti, hogy a listákon együtt szerepelnek az áldozatok és a bűnözők is.
Az 1944/45-ös újvidéki ártatlan áldozatoknak tervezett emlékmű – akiknek a száma „a becslések szerint 1300-ra tehető”[31] (és bizonyára a fent említett listák alapján készült), – csak akkor lehet hiteles és a közvélemény akkor nyugszik meg, ha leveszik róla a bűnösöket, vagy egy olyan külön listát készítenek, amelyen csak az ártatlan áldozatok neveit tüntetik fel.
A tervezett emlékmű olyan szempontból is vitás, hogy csak „szerb, magyar és német nyelven” állna a felirat: „Minden ártatlan áldozat emlékére”.[32] Köztudott ugyanis, hogy más nemzetiségűek is vannak az ártatlan áldozatok között. Ez mellett, az 1941. évi újvidéki razzia áldozatainak emlékét (a Duna-parton) már emlékhely őrzi. A Család nevet viselő emlékműnél minden évben megemlékeznek az 1942-es razzia áldozatairól.
A Véemeszes emlékművel, tehát, nem oldódna meg az 1944/45-ös újvidéki atrocitások magyar áldozatai emlékművének a kérdése, akiknek a nevei többnyire ismertek.

Ha Újvidéken be is fejezik a tervezett 1944/45-ös emlékművet, de megnyugtató módon nem rendezik az áldozatok listáját, fennáll a veszély, hogy – a megbékélés helyett – állandó viszályok, rongálások, gyalázások tárgya lesz. A VMSZ nemhogy rendezte volna ezt a problémát, hanem még „olajt öntött a tűzre”!
Lesz-e egyáltalán és ha igen, mikor emlékműve az 1944/45-ben ártatlanul kivégzett magyaroknak Újvidéken? Az állami vezetők – a nagy összeborulás közben – miért nem rendezték már ezt a fájó történelmi témát?
A kialakult politikai vita megoldása és a feszültségek növelésének kerülése érdekében az is megoldás lehet, hogy a Pásztor Bálint által a 2022. november 24-ei Fókuszban említett, 2017-ben átadott kezdeményezést, – „ami egy oldal és néhány sornyi dokumentum” és amelyben „két internetes link szerepel az összes áldozatra vonatkozóan” – a VMSZ visszavonja és olyan emlékmű elkészítését javasolja az 1944/45-ös újvidéki ártatlan áldozatoknak, amelyen egyetlen név sem szerepel, a szövege pedig a többi nemzethez tartozó áldozatok nyelvén és írásával is fel lesz tüntetve.

BOZÓKI Antal

__________

[1] Csaba Pressburger. https://www.facebook.com/pressburger, 2022. december 2. 18:08, és Bálintra várva. https://szmsz.press/2022/12/03/balintra-varva/, 2022. december 3. 11:38
[2] Uo.

[3] Uo.

[4] Uzelac: Még nagyobb igazságtalanság ér bennünket, mint amikor a vagyonunkat elkobozták. https://szmsz.press/2018/02/14/meg-nagyobb-igazsagtalansag-er-bennunket-mint-amikor-a-vagyonainkat-elkoboztak/, 2018. február 14. 9:15

[5] Keller-Alánt Ákos: Exportált orbánizmus 2.: Bevált receptek. https://magyarnarancs.hu/kulpol/bevalt-receptek-126996, 2020. május 6.

[6] Pásztor Bálint. Életrajz. http://www.pasztorbalint.rs/hu/magamrol/eletrajz

[7] Kovács Elvira: A történelmi megbékéléssel új fejezet kezdődött Szerbia és Magyarország kapcsolatában. https://szmsz.press/2022/12/07/kovacs-elvira-a-tortenelmi-megbekelessel-uj-fejezet-kezdodott-szerbia-es-magyarorszag-kapcsolataban/, 2022. december 7. 17:07

[8] Magyar Közlöny. 554/2021. (IX. 29.) Korm. rendelet. 178. szám, 2021. szeptember 29. 8247.

[9] Трећа седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2022. години. 20. [A Népképviselőház 2022. évi második rendes ülésezésének harmadik ülése] Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о пријатељским односима и сарадњи у области стратешког партнерства, који је поднела Влада [Törvényjavaslat a Szerb Köztársaság Kormánya és Magyarország Kormánya közötti baráti viszonyokra és együttműködésre a stratégiai partnerség területén szerződés megerősítésére, amit a Kormány terjesztett be]. http://www.parlament.gov.rs

[10] Novi rok za postavljanje spornog spomenika na Limanu, postament u međuvremenu zarastao u korov [Új határidő a limáni emlékmű felállítására, az alapkövet benőtte a gaz]. https://www.021.rs/story/Novi-Sad/Vesti/321066/Novi-rok-za-postavljanje-spornog-spomenika-na-Limanu-postament-u-medjuvremenu-zarastao-u-korov.html, 2022. október 27. 09:25 > 10:07

[11] Tómó Margaréta. Pásztor: Erről a vonatról jó volna leszállni. https://szmsz.press/2022/12/07/pasztor-errol-a-vonatrol-jo-volna-leszallni/, 2022. december 7. 14:20

[12] Uo.

[13] Annemarie Vicsek. https://www.facebook.com/drpasztorbalint, 2022. november 24. 21:23

[14] NDNV: Opasno targetiranje novinarke Renate Bađi Ribar [Bágyi Ribár Renáta újságíró veszélyes célkeresztbe állítása]. https://ndnv.org/2022/12/08/ndnv-opasno-targetiranje-novinarke-renate-badi-ribar/; Újabb reakciók a Fókuszban című műsor kapcsán. https://www.rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/f%C3%B3kuszban_1398290.html, 2022. december 09. 20.32, és https://youtu.be/ojQ9MccEJI0

[15] Fókuszban – 2022. november 24. https://media.rtv.rs/hu/fokuszban/78764

[16] A 12-es jegyzetben és Vicsek szerint az RTV szerkesztője a szerb ellenzék retorikáját alkalmazza. https://szmsz.press/2022/12/08/vicsek-szerint-az-rtv-szerkesztoje-a-a-szerb-ellenzek-retorikajat-alkalmazza/, 2022. december 8. 13:22

[17] Vajdasági Magyar Újságíró Egyesület. http://www.vmue.org.rs/

[18] A VMDK szolidaritást vállal az RTV újságírójával Bágyi Ribár Renátával. https://www.vmdk.org.rs/a-vmdk-szolidaritast-vallal-az-rtv-ujsagirojaval-bagyi-ribar-renataval/, 2022. december 8.

[19] Uo.

[20] Uo.

[21] Öreg Anna: A VMSZ dönti el, hogy ki a jó és ki a rossz magyar?
https://szmsz.press/2022/12/09/oreg-anna-a-vmsz-donti-el-hogy-ki-a-jo-es-ki-a-rossz-magyar/2022. december 9. 11:59

[22] Uo.

[23] Fremond helyett Vicsek lesz a VMSZ alelnöke, parlamenti mandátumát pedig Újhelyi kapja meg. https://szmsz.press/2022/12

/08/fremond-helyett-vicsek-lesz-a-vmsz-alelnoke-parlamenti-mandatumat-pedig-ujhelyi-kapja-meg/, 2022. december 08. 15:47
[24] Lásd a 21-es jegyzetet.
[25] Ismét elodázták az újvidéki emlékmű felavatását. https://szmsz.press/2022/12/12/ismet-elodaztak-az-ujvideki-emlekmu-felavatasat/, 2022. december 12. 12:46
[26] Bizonyára a három párt 2016. március 8-án aláírt koalíciós szerződéséről van szó. VMSZ–VMDP–MEP: Aláírták a hárompárti koalíciós szerződést. http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19802/VMSZ-VMDP-MEP-Alairtak-a-haromparti-koalicios-szerzodest.html, 2016. március 8. 14:18 2016. március 8. 14:18. A szerződés szövege azonban az interneten nem található meg. Így nem lehet megállapítani, hogy szerepel-e benne a (Makovecz-)torony, vagy sem.
Matuska Márton erről ezt írja: „Az e három párt által aláírt okmányban olvasható, hogy vállalják a torony építésének kezdeményezését.” Magyar mementó Újvidéken (6.). Mi változott az első megemlékezés óta? Magyar Szó, 2017. január 31. 10. Mások viszont úgy tudják, hogy ebben a kérdésben csak „szóbeli egyezség” volt.
A média szerint a három párt szerződésében ez áll: „A pecséttel ellátott koalíciós szerződés értelmében a VMSZ programjába beépítésre kerülnek a VMDP és a Magyar Egység Párt által megfogalmazott programelemek.” VMSZ–VMDP–MEP: Aláírták a hárompárti koalíciós szerződést.
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19802/VMSZ-VMDP-MEP-Alairtak-a-haromparti-koalicios-
szerzodest.html, 2016. március 8. [14:18]
[27] VMDP: Az újvidéki emlékműállítás nincs összhangban a közös program célkitűzéseivel.
http://www.vajma.info/cikk/kozlemenyek/3053/VMDP-Az-ujvideki-emlekmuallitas-nincs-osszhangban-a-kozos-program-celkituzeseivel.html, 2016. augusztus 30. 20:34
Bővebben lásd A délvidéki/vajdasági magyarok helyzete és jogai – (Árnyék)jelentés 2017 c. könyvemben. Árgus, Újvidék, 2017 220-224.

[28] A biztos pont. A VMSZ–VMDP–MEP (2016–2020) választási programja (VII. 3. bekezdés). http://www.abiztospont.rs/valasztasi-program-2016-2020

[29] A VMDP és Csorba Béla szerint a délvidéki magyarságnak olyan elnök kell, mint Vučić. https://delhir.info/2017/02/19/a-vmdp-es-csorba-bela-szerint-a-delvideki-magyarsagnak-olyan-elnok-kell-mint-vucic/ 2017. február 19. 11:48

[30] Bővebben lásd Az 1944/45-ös újvidéki áldozatoknak nincsen méltó emlékműve! (Lovas: „Nem lehetünk objektívek, és nem is ez a cél”?) c. írásom. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=14337, 2022. március 16.

[31] (Pannon RTV) Szobrot állítanak az 1944/45-ös ártatlan áldozatoknak Újvidéken. https://www.vmsz.org.rs/hirek/sajtofigyelo/szobrot-allitanak-az-194445-os-artatlan-aldozatoknak-ujvideken, 2016. augusztus 31. 9:53

[32] Pályázat az 1944-45-ös ártatlan áldozatok újvidéki emlékműve terének rendezésére. https://www.magyarszo.rs/hu/4713/kozelet/249501/P%C3%A1ly%C3%A1zat-az-1944-45-%C3%B6s-%C3%A1rtatlan-%C3%A1ldozatok-%C3%BAjvid%C3%A9ki-eml%C3%A9km%C5%B1ve-ter%C3%A9nek-rendez%C3%A9s%C3%A9re-%C3%BAjvid%C3%A9k.htm, 2021. szeptember 1., 10:40 >> 2021. szeptember 1. 13:28


Kapcsolódó írások:

– (Beta) PSG: Kažnjen aktivista koji prikuplja potpise protiv spomenika Nevinim žrtvama [Megbüntették az aktivistát, aki aláírásokat gyűjtött az ártatlan áldozatok emlékműve ellen]. https://www.danas.rs/vesti/drustvo/psg-kaznjen-aktivista-koji-prikuplja-potpise-protiv-spomenika-nevinim-zrtvama/, 2022. augusztus 25. 14:16
– (N1, Beta) Kažnjeni aktivista: Uzurpiraju one koji brane antifašističko nasleđe Novog Sada [Megbüntetett aktivista: Háborgatják azokat, akik Újvidék antifasiszta örökségét védik]. 2022. augusztus 25- 13:42 > 15:18
– Velimir Ilić: Na listi i žrtve i zločinci [Listán az áldozatok és a bűnösök]. https://fonet.rs/politika/36217337/na-listi-i-zrtve-i-zlocinci.html, 2022. október 30. 11:41
Ana Oreg: Spomenik poniženja nevinih žrtava [Az ártatlan áldozatok emlékművének alázása]. https://www.vreme.com/tag/psg-novi-sad/, 2022. október 31.
– Aleksandar Latas: „Mladić ili Tot, u čemu je razlika među zločincima“ [„Mladić vagy Tóth, mi a különbség a bűnözők között”]. https://www.danas.rs/vesti/politika/mladic-ili-tot-u-cemu-je-razlika-medju-zlocincima-anna-oreg-predsednica-vojvodjanskog-odbora-pokreta-slobodnih-gradjana-i-narodna-poslanica/?fbclid=IwAR3RRB_DadGxQqSHd4OMH4C8HM9lV1oEpLISC0E6PRFn1Tq8OCAy3y7zWgM, és/vagy https://www.facebook.com/pokret.slobodnih.gradjana.novi.sad/, 2022. november 22. 17:58.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése