2022. december 17., szombat

Véemeszes színpad

Megalakult az egypárti MNT


🎭 A Lovas-Pásztor klán cirkuszában ez a színpad, úgy nevezik, hogy MNT-porond, Az új marionett ott a középen körbe forog, a neve Árpika Fremond. 🎭
Ezen is túl vagyunk – mondhatja most már megkönnyebbülten Pásztor István a Vajdasági „Magyar” Szövetség (VMSZ) elnöke. December 16-án ugyanis megalakult a csaknem teljesen új összetételű (az előző MNT tagjai közül talán négyen maradtak), egypárti, túlnyomó többségében Véemeszes párttagokból – a lista 35 tagja között 25 VMSZ tag – és a párthoz közeli személyekből, illetve bujtatott párttagokból álló MNT.
Pásztor a VRTV Fókuszban című, 2022. október 20-ai műsorában[1] kijelentette, „örömmel” éli meg azt, ha a november 13-ai MNT választásokon csak egy lista lesz. Ez teljes egészében „bejött”. A választásokon – az egyenlőtlen választási feltételek miatt – csak a VMSZ (Pásztor/Lovas) Magyar Összefogás listája[2] szerepelt, így a párt mind a 35 jelölje az Magyar Nemzeti Tanács (MNT) tagja lett.
A vajdasági magyar sajtó állapotáról tanúskodik, hogy az MNT alakulásról beszámoltak,[3] de eddig egyetlen kommentárt nem közöltek.


Az MNT alakuló ülésére a szabadkai Városháza dísztermében került sor. Az ülésről készült felvételek alapján, legalább kétszer, de lehet, hogy háromszor is többen voltak jelen, mint amennyi tagja van az MNT-nek. Pásztoréknak fontos volt a díszlet, hogy a terem zsúfolásig megteljen.
Ott volt mindenki, akire a VMSZ „számít”, az ellentmondásos Tomislav Žigmanov emberi és kisebbségi jogi és társadalmi párbeszédért felelős minisztertől kezdve Szilágyi Péter, a Magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkáráig, Pásztor István, (frissen borotvált fejjel), az MNT volt tagjai, a VMSZ köztársasági, tartományi és helyi önkormányzati képviselői, valamint a vajdasági magyarság intézményvezetői. Ezzel is mintegy igazolva a párt támogatottságát. Hogy ez a díszes, megrendezett színielőadás mennyibe került? Kit érdekel!

 
Az új MNT tagjai lettek: Fremond Árpád, Kabók Erika, Tóth Ramóna, Lajkó Szilvia, Guszton András, dr. Crnkovity Gábor, Lovas Ildikó, Szőnyi Csongor, Hugyik Richárd, Bonifárt Noémi, Sárközi István, Mészáros Gábor, Oláj Ibolya, Lakatos Adrián, Jovánovity Péter, dr. Námesztovszki Zsolt, Szűcs Balázs, Bacsik Lőrincz Natália, Molnár Tibor, prof. Dr. Bagi Ferenc, Kozma Lívia, Szabó Gábor, Salamon Géza, Rigó Pál Zsófia, Munyin Szokola Erika, Hajvert Ákos, Mészáros György, Molnár Attila, Varjú Potrebity Tatjana, Bájity Borisz, Lennert Móger Tímea, Bognár Beáta, Dobai János, Pletikoszity Árpád és Kabók Roland.[4]

Fremond Árpád[5] mesterdiplomás osztálytanítót 34 tanácstag javasolta az MNT elnökének, aki „14 éves parlamenti képviselői munkája során olyan tapasztalatokra és kapcsolatrendszerre tett szert, amelyek nagyban segíthetik az új összetételű Magyar Nemzeti Tanács munkáját”.[6]
Fremondot aztán 35 szavazattal meg is választották, ami azt jelenti, hogy saját magára szavazott. A szavazás egyébként csupán formaság volt, mivel 34-en aláírták a javaslatot, de még így is elég groteszkre sikeredett, mivel a tanácstagok a munkaelnökség asztalánál, a szavazóbizottság szeme előtt nyilvánosan szavaztak, a szavazólapot aztán borítékba zárták és úgy adták le!
Kérdés azonban, hogy Fremond „tapasztalatai és kapcsolatrendszere” elegendő lesz-e, mivel nem tudni milyen képességei vannak. Az eddigi parlamenti képviselősége alatt szinte alig szólalt fel és egyébként sem ismeretes semmilyen közéleti tevékenysége.[7] Arról sem található adat, hogy mit tud a nemzeti kisebbségi jogérvényesítésről.
A VMSZ hivatalos oldalán közölt információk arra utalnak, hogy Fremond többnyire mezőgazdasági, közlekedésbiztonsági és a belüggyel, valamint az oktatással kapcsolatos kérdésekkel foglalkozott.[8] Még Pásztor István pártelnök szólamokat ismételgető pártkatonaként is halvány volt, ami arra utal, hogy ideális Pásztor/Lovas báb lesz belőle!
Az MNT-nek viszont egy tekintélyes, pártokon felüli, pártoktól független, a kisebbségi jogokért határozottan kiálló elnökre lenne szüksége, aki nem egy pártot, hanem az egész közösséget képviseli! Ilyen vezetőre vár az itteni magyar közösség!


Több olyan személy is MNT tanácsnok lett, aki eleve nem tesz eleget a nemzeti tanácsokról szóló törvény 7/a cikke követelményeinek.[9] Érdekütközés és egyéb személyhez kötődő ok(ok) miatt a listára fel sem kerülhetett volna!
Kabók Erika a (listán 2.) „erősen VMSZ közeli újságíró”[10]-szerkesztő, akinek az MNT-beli tagsága nem egyeztethető össze az újságírói hivatással, akárcsak az 5. helyen megválasztott Gusztony Andrásé,[11] aki az Újvidéki Rádió kettes csatornájának fő- és felelős szerkesztője. (A tanácsnokok között még három újságíró/szerkesztő van: a 21. Kozma Lívia, a 27. Mészáros György és a 31. Lennert Móger Tímea.)
A 3. helyen jelölt Tóth Ramónáról[12] és a sorrendben 4. Lajkó Szilviáról[13] – mint több más jelöltről – vajmi kevesen hallhattak a szűkebb környezetükön kívül.
A közvélemény előtt ugyancsak ismeretlen a hatodik jelölt, dr. Crnkovity Gábor a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara (MTTK) legfőbb igazgatói szervének, a Tanácsnak az elnöke, aki – minő véletlen – a testületbe Pásztor Bálint feleségét, Pásztor István menyét, Krisztinát delegálta kültagként.[14]


A listán 7. Lovas Ildikó, a VMSZ Elnöksége tagjának, Pásztor István élettársának az MNT-be kerülése külön kuriózum.
A hiperaktívnak ismert, egyebek mellett a „hasbarúgos” színdarabjáról elhíresült „írónő” előbb a VMSZ Elnökségébe tért vissza, most pedig az MNT-be, ahonnan 2015. április 20-án, egyszer már távozni kényszerült.[15]
Időközben Lovast tették meg a magyar kormány támogatásaiból 2017 végén alapított Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központnak (VM4K) „koordintorának”[16] is, amely „a Szekeres László Alapítványon keresztül gyakorlatilag az MNT kezében van. A VM4K azonnal kapott 400 millió forintot a Szabadka központjában lévő műemlék Donát Mór-ház megvásárlására és felújítására. Hogy azóta mennyi jutott a VM4K-nak Magyarországról, nem tudni, mert a pénzek nagy része az MNT-n keresztül érkezik”.[17]
Most az MNT Kulturális Bizottsága elnökének javasolják,[18] pedig a nevét 2021 nyarán is összefüggésbe hozták a Tanyaszínház turnéjának a leállításával, a „Pásztor-világ második nagy kultúrbotrányával”[19] is. Ez nem csak azt is jelenti, hogy a teljes művelődési élet a befolyása alá kerülhet, de annak a több ezer embernek az arculcsapását is, aki megnézték Ödön von Horváth Kazimír és Karolina c. színdarabját, vagy aláírásukkal tiltakoztak az előadás betiltása ellen.
Az összeférhetetlenség kérdése Lovassal kapcsolatban legalább kétszeresen is felvetődik, a Pásztor Istvánnal való kapcsolata és VM4K-ban betöltött tisztsége miatt. (Érdekes mód, Pásztor és Lovas a nyilvánosság előtt valamiért kerülik, nem vállalják egymást. Látszott ez például az MNT alakuló ülésén is.)

Az MNT tagja lett Bájity Borisz (30.)[20] is, aki 2017 októbere óta a Tartományi Képviselőház főtitkárhelyettese,[21] vagyis Pásztor Pista egyik közvetlen beosztottja, akinek – a tanácsnoki tisztségnek a munkahelyével való összeférhetetlensége miatt – ugyancsak le kellene mondani vagy a munkahelyéről, vagy az MNT tagságról.
Olyan személyek is tagjai lettek az MNT-nek, mint például a listán 33., az alakuló ülésen legidősebb tanácsokként elnöklő Dobai János Tehát,[22] aki bizonyára maga sem számított arra, hogy tanácsnok lesz.
Lehetne a listát tovább elemezni, de nem érdemes, mivel ez az összetétel – tisztelet a ritka kivételnek – nem elfogadható, tarthatatlan.


A vajdasági magyar közösség és a demokrácia – a Vémeszees propaganda állításai ellenére – nem előre megy, hanem hátra, akár csak Orbán Viktor Magyarországa és Aleksandar Vučić Szerbiája.
Az egypárti MNT a magyar közösség megosztottságának további növelését, bomlasztását fogja okozni. 
Bármennyire is erőlködik a Pásztor/Lovas tandem, nem fogják az egypárti NMT-t jó szemmel nézni a nemzetközi intézmények, az Európai Parlament, az Európa Tanács, de az emberi és a nemzeti kisebbségjogi szervezetek sem. (Vučićnak sem hagyták jóvá az egypárti összetételű köztársasági parlamentet, ami miatt új választásokat kellett tartani.) A probléma csupán az, hogy nagy árat fizet ezért a vajdasági magyar közösség.

BOZÓKI Antal
__________
[1] Fókuszban – 2022. október 20. https://media.rtv.rs/hu/fokuszban/77820, 30: 44
[2] 2022 Magyar Összefogás. jelöltjeink. https://www.magyarosszefogas.rs/jeloltjeink
[3] Tóth Imre: Megalakult a Magyar Nemzeti Tanács. https://szmsz.press/2022/12/16/megalakult-a-magyar-nemzeti-tanacs/, 2022. 12. 16. 10:33; Tóth Imre: Fremond Árpád a Magyar Nemzeti Tanács új elnöke. https://szmsz.press/2022/12/16/fremond-arpad-a-magyar-nemzeti-tanacs-uj-elnoke/, 2022. 12. 16. 11:48; Németh Ernő: Fremond Árpádot választotta meg elnökévé az újonnan alakult MNT.
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/28144/Fremond-Arpadot-valasztotta-meg-elnokeve-az-ujonnan-alakult-MNT.html, 2022. december 16.15:21; P.E.: Megtartotta alakuló ülését a Magyar Nemzeti Tanács. https://www.magyarszo.rs/hu/5112/vajdasag/277563/Megtartotta-alakul%C3%B3-%C3%BCl%C3%A9s%C3%A9t-a-Magyar-Nemzeti-Tan%C3%A1cs-MNT-Magyar-Nemzeti-Tan%C3%A1cs.htm, 2022. december 16. 10:54 >> 2022. december 16. 17:17 és P.E.: Megalakult a Magyar Nemzeti Tanács. Magyar Szó, 2022. december 17. 1. és 
 
4.; Fremond Árpád az MNT új elnöke – konkrét elképzelésekkel vág bele a munkába. https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/fremond-arpad-az-mnt-uj-elnoke-konkret-elkepzelesekkel-vag-bele-munkaba, 2022. 12. 16. 22:01 és 2022.12.17. 9:06, és Fremond Árpád lett az MNT elnöke, https://www.youtube.com/watch?v=SZ1AHRFM_z8
[4] P.E.: Megtartotta alakuló ülését a Magyar Nemzeti Tanács, a 3-as jegyzetben.
[5] Lásd még a Legitim lesz-e az egypárti MNT? c. írásom. http://bozokiantal.blogspot.com/search/label/Jegyzetek, 2022. szeptember 27. 10:40, és/vagy https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=14871, 2022. szeptember 27.
[6] Fremond Árpád az MNT új elnöke - konkrét elképzelésekkel vág bele a munkába. https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/fremond-arpad-az-mnt-uj-elnoke-konkret-elkepzelesekkel-vag-bele-munkaba
[7] OSVRT OTVORENOG PARLAMENTA [A Nyílt Parlament áttekintése]. https://otvoreniparlament.rs/poslanik/7526
[8] Vajdasági Magyar Szövetség. Fremond Árpád. https://www.vmsz.org.rs/tags/fremond-arpad 
[9] TÖRVÉNY A NEMZETI KISEBBSÉGEK NEMZETI TANÁCSAIRÓL. A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/2009., 20/2014 – AB határozat, 55/2014. és 47/2018. szám. https://www.mnt.org.rs/dokumentum/torvenyek-es-egyeb-jogi-dokumentumok-magyar-nyelven
[10] Tragikomédia: Szabadka új „díszpolgára”: „Tole” Karadžić talpig becsületes üzletember; Lovas Ildikó pedig Pro Urbe-díjas https://delhir.info/2021/06/30/tragikomedia-a-verbeli-kommunista-blasko-gabric-szabadka-diszpolgara-lovas-ildiko-pedig-pro-urbe-dijas/
Képviselők és tisztségviselők. https://www.vmsz.org.rs/rolunk/kepviselok-es-tisztsegviselok, és A Magyar összefogás jelöltjei. Miklós Hajnalka: Kabók Erika. Magyar Szó, 2022. november 8. 5.
[11] A Magyar összefogás jelöltjei. Virág Árpád: Gusztony András. Magyar Szó, 2022. november 2. 6.
[12] A Magyar összefogás jelöltjei. Pesevszky Evelin: Tóth Ramóna. Magyar Szó, 2022. november 8. 5.
[13] Miklós Hajnalka: Többen lenni nem mennyiségi, hanem minőségi különbség. Lajkó Szilvia. Magyar Szó, 2022. november 7. 8.
[14] Csonka Áron: A VMSZ zsákmányként tekint a tanítóképzőre.
https://szmsz.press/2019/12/23/csonka-aron-a-vmsz-zsakmanyt-vetett-a-tanitokepzore/, 2019. december 23.
Lásd még. A Magyar összefogás jelöltjei. Virág Árpád: Dr, Crnkovity Gábor. Magyar Szó, 2022. november 4. 6.
[15] 2014-es magyar nemzeti tanácsi választás (Megválasztott képviselők)
https://hu.wikipedia.org/wiki/2014-es_magyar_nemzeti_tan%C3%A1csi_v%C3%A1laszt%C3%A1s; 2014-es magyar nemzeti tanácsi választás (Megválasztott képviselők) https://hu.wikipedia.org/wiki/2014-es_magyar_nemzeti_tan%C3%A1csi_v%C3%A1laszt%C3%A1s; (Szerkesztőségi összefoglaló) Lovas Ildikó távozott az MNT-ből https://www.magyarszo.rs/hu/2681/kozelet/125902/Lovas-Ildik%C3%B3-t%C3%A1vozott-az-MNT-b%C5%91l.htm, 2015. április 20. 21:56 >> 2015. április 20. 22:15; Mi történik a Magyar Nemzeti Tanács háza táján? https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18494/Mi-tortenik-a-Magyar-Nemzeti-Tanacs-haza-tajan.html, 2015. április 18. 17:16
Lásd még Bódis Gábor: Ahol a párt szakadt https://hu.autonomija.info/bodis-gabor-ahol-a-part-szakadt, 2015. szeptember 14., és Bečejski Mozaik: Miért és kiért van a Magyar Nemzeti Tanács? Tévedések és botrányok sorozata a nemzeti tanácsban és körülötte https://becejski-mozaik.co.rs/specijali/item/2526-miert-es-kiert-van-a-magyar-nemzeti-tanacs, 2015. november 27.
[16] (Hét Nap)„Közösségi pontként funkcionálunk”.
https://www.vm4k.org.rs/%E2%80%9Ek%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi-pontk%C3%A9nt-funkcion%C3%A1lunk%E2%80%9D, 2019. április 24.
[17] Keller-Alánt Ákos: Exportált orbánizmus 2.: Bevált receptek. https://magyarnarancs.hu/kulpol/bevalt-receptek-126996, 2020. május 6 08:00
Lásd még a Lovas esete Zemannal c. írásom. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=13651, 2021. június 9., és A Magyar összefogás jelöltjei. Lukács Melinda: Lovas Ildikó. Magyar Szó, 2022. november 3. 5.
[18] P.E.: Holnap alakul meg az MNT, Magyar Szó, 2022. december 15. 4.
[19] Bódis Gábor: A Pásztor-világ második nagy kultúrbotránya. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=13767, 2021. július 28.
Lásd még a „Lovasítás” (2.) c. írásom. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=14240, 2022. február 4.
[20] Bővebben: Magyar Nemzeti Tanácsi Választások 2022. 30. Bájity Boris. Magyar Szó, 2022. október 17. 11.
[21] Zamenik generalnog sekretara [Főtitkárhelyettes]. https://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Strana.aspx?s=sekretar&j=SRL
[22] Lásd még a Tehát… c. írásom. https://bozokiantal.blogspot.com/search/label/Jegyzetek, 2022. november 8. 19:06, vagy https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=14985, 2022. november 9., és M.A.: Beszakad az asztal c. írását. https://bozokiantal.blogspot.com/search/label/M%C3%A1sok%20%C3%ADrj%C3%A1k?fbclid=IwAR0AdXWpAVnotPcR7ijB1Csz9RI1NDEnaDdJe6OmmEzpI4L0wen_X5laIT4, 2022. december 7. 12:13

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése