2022. december 31., szombat

Szűkös új esztendő

 Emberi- és nemzeti kisebbségjogi napló (276.)


November 22.
Leépülő, tekintélyt vesztett intézmény

Dragana Ćorić tartományi ombudsman (Fotó: Albert Éva)

A vajdasági képviselőház november 22-én új tartományi polgári jogvédőt választott dr. Dragana Ćorić, az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Karának docense személyében.
– Szeretném folytatni az eddigi munkámat a gyermekjogok területén, az erőszakmentes, biztonságos környezet megteremtése érdekében. Ombudsmanként erre kifejezetten nagy hangsúlyt fogok fordítani. Ezenkívül a pszichoterápia területén is vannak terveim. A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet miatt erre nagy szükség van. Tehát az általános egészségügy mellett fejlesztenünk kell a mentális segítségnyújtást is – hangsúlyozta sajtótájékoztatóján az új ombudsman.[1]

A Tartományi Ombudsman intézménye már jó néhány éve válságban van. A most kinevezett, a közéletben szinte ismeretlen jogvédő nyilatkozatából arra lehet következtetni, hogy tisztában se nincs a feladatával. (Nem igazán lehet jártas a közigazgatásban és a törvényhozásban sem. Jogi etikával, jogelmélettel és filozófiával, valamint a tudományos kutatás módszertanával foglakozott. [2])
A 2002. december 23-én létrehozott intézmény ombudsman elsődleges feladata ugyanis a tartományi előírások meghozatala folyamatának és a hatályban lévők módosításának valamint kiegészítésének a figyelemmel kísérése az emberi jogok érvényesítésének valamennyi területét érintően,[3] ideértve a nemzeti kisebbségi jogokat is.
A jogvédőnek, egyebek mellett, folyamatosan ellenőriznie és figyelemmel kell kísérnie az emberi jogok területén a nemzetközi szerződések, szabványok és jogszabályok alkalmazását és intézkedéseket javasolni az emberi jogok védelme valamint fejlesztése állapotának javítására.[4]
Zoran Pavlović leköszönt tartományi jogvédőnek és a Tartományi Képviselőháznak – közös erővel – sikerül fokozatosan leépíteni, leértékelni az emberi és a nemzeti kisebbségi jogok érvényesítésének ezt a fontos intézményét (is).[5] Dragana Ćorić kinevezésével – úgy tűnik – ez a tendencia csak folytatódik.
A haladó-szocialista-Véemeszes hatalmi koalíciónak nem érdeke olyan intézmény működtetése, amelyik megkövetelné, számon kérné a jogszabályok hatékony alkalmazását és az emberi, valamint a nemzeti kisebbségi jogok érvényesítését.


December 14-22.
Szűkös új esztendő

Pásztor István (Fotó: Pannon RTV)

Pásztor István, a Vajdasági „Magyar” Szövetség elnöke a Véemesz házirádiójának is nevezett Szabadkai Magyar Rádió Napindító című december 14-ei műsorában „megelégedéssel nyugtázta, hogy végre megegyeztek a Magyarországnak járó uniós forrásokról, mert szerinte ettől is függ a magyar költségvetési mozgástér, ami pedig hatással van arra, hogy milyen és mekkora támogatásokra számíthatunk az anyaországtól”.[6]
Azt mondta, „az az ígéret hangzott el, hogy megmaradnak a határon túli magyaroknak folyósított eddigi támogatások, ez pedig szerinte azt jelenti, hogy biztosított marad a már kialakított intézményrendszer működtetésének feltételrendszere”. [7]
– Nem lesz egyetlen olyan intézményünk sem, amit támogatás híján be kell csuknunk. Nem lesznek olyan intézmények, ahol le kell építeni az emberállományt azért, mert a támogatásokat nem kapjuk meg. Ami viszont teljes mértékben egyértelmű, hogy olyan dinamikával, olyan mértékben nem tudunk fejleszteni, olyan mértékben nem tudunk felújítani épületeket, intézményeket, nem tudunk olyan mértékben modernizálni, ahogy azt az elmúlt években tettük – mondta Pásztor.[8]

Pásztor Pista nem kellően tájékozott, vagy nem kívánt pánikot kelteni az anyaországi pénzekből táplált/eltartott intézményekben.
„A nagy megegyezésnek az Európai Unió és a magyar kormány között” ugyanis van egy csavarja: „A magyar helyreállítási terv pénzeit az Európai Bizottság szigorú feltételekhez köti”.[9] A terv ugyanis „a jogállamiság megerősítését célzó kulcsfontosságú intézményi reformok sorát is tartalmazza”.[10] Ezeket összesen huszonhét »szupermérföldkő« formájában fogalmazták meg, amelyeket teljes mértékben és helyesen kell végrehajtani ahhoz, hogy a helyreállítási alap (RRF) keretében Magyarországnak bármilyen kifizetés folyósítható legyen”.[11] „A pénzforrások másik ága, a felzárkóztatási alap zárolt csapjai is akkor nyílhatnak meg, ha a magyar kormány két éven belül teljesíti a szükséges reformokat” – közölte december 22-én a Szabad Magyar Szó.[12]

Egyelőre úgy néz ki – mivel az Orbán kormánytól, az eddigi tapasztalatok alapján, nem várható el az Uniós feltételek maradéktalan teljesítése –, Magyarország az elkövetkező két évben csak szűkösen, vagy csak éppen hogy (csordul, cseppen) jut pénzhez európai forrásokból. Ez egyúttal az anyaországi pénzforrások elapadását is jelentheti a külhoni, így a vajdasági magyarok vonatkozásában is.
Kérdésesé válhat, tehát, a vajdasági magyar intézmények és szervezetek eddigi mértékű és pártlapi mércék alapján anyaországi eszközökből történt pénzelése is, aminek Pásztor Pista jószerivel a gátlástalan hatalmát is nagyban köszönteti. Ugyanakkor kiélezi Szerbia nemzeti kisebbségpolitikájának a kérdését is, mivel az anyaországi eszközök folyósítása nélkül a vajdasági magyar intézmények többségének működése már kérdésesé vált vagy meg is szűnt volna.


December 16.
Bűnvádi feljelentés a báni palota ügyében

Öreg Anna és Janko Veselinović sajtókonferenciája (Foto: PSG)

Öreg Anna, Szabad Polgárok Mozgalma [Pokret slobodnih građana – PSG] Vajdasági Bizottságának elnöke, köztársasági képviselő és Janko Veselinović, Mozgalom a Változásért [Pokret za preokret] szervezet elnöke, ugyancsak köztársasági képviselő, bűnvádi feljelentést tettek Dejan Mihajlović, az újvidéki városi közigazgatás ügyvezető osztályfőnöke és a Városi urbanisztikai- és építkezési Igazgatóság felelős tisztségviselői, valamint Vukajlo Babić, a Garaža Banovina [Báni palota Garázs] Kft. gazdasági társaság felelős vezetői ellen, miszerint „alapos a gyanú, hogy több bűncselekményt követtek az építkezési engedély megadása és kiadása alkalmával, ami miatt a védett kulturális örökséghez tartozó Tartományi Képviselőház a közelében épülő a földalatti garázs miatt károsodott”.[13]
– Itt vagyunk az összes polgár miatt, akiket meglepett a tény, hogy a legismertebb újvidéki épület – a Báni palota megrongálódott a földalatti garázs építése közben. Az építésügyi felügyelőség a károk miatt megtiltotta az épület egyik szárnyának használatát. A határozatba való betekintéssel megállapítottuk, hogy megállapítást nyert, a termekben olyan sérülések vannak, amelyek közvetlen veszélyt jelentnek az épület biztonsága, a környezet, illetve az emberek élete és egészsége szempontjából – mondta Öreg Anna az újvidéki Alapfokú Ügyészség épülete előtt, ahol átadta a bűnvádi feljelentést.[14]
– A Szerb Haladó Párti [Srpska Napredna Stranka – SNS] hatalom (amelyiknek a Vajdasági „Magyar” Szövetség is a része – B.A.) rábólintott az építkezésre a város központjában, annak ellenére, ahogy maguk is mondják, tájékoztatva lettek, hogy a befektető az építkezéssel megkárosítja a műemléket. Milyen hatalom ez? A bűnvádi feljelentés kevés az ilyen hibákért. Útját kell állni ennek és az ilyen uralkodásnak, Újvidéki kiárusításának és rombolásának. Küzdeni fogunk a fordított hatalom és a bűncselekményei ellen, politikailag, jogilag és ha szükséges lesz, az utcán is – tette hozzá Öreg Anna.[15]

A bűnvádi feljelentés azonban – úgy tűnik – nem teljes. Az egész építkezési művelet ugyanis Pásztor István Véemeszes képviselőházi elnök irodájának úgyszólván az ablaka alatt történt. Neki, mint házelnöknek tudomása kellett, hogy legyen és bizonyára volt is arról, hogy mi történik a szeme előtt. Ha nem volt, az sem lehet mentségére. Semmilyen információt viszont nem látni, hogy bármit is tett volna az építkezés leállítása, a károkozás megakadályozása érdekében. (Mint ahogy a migránsok esetében sem.) Nem történt valami hivatalbeli mulasztása? Nem kellett volna/kellene a bűnvádi feljelentést rá is vonatkoztatni/kiterjeszteni?

BOZÓKI Antal
__________
[1] a.vé: Harc az erőszak ellen. Magyar Szó, 202. december 2., vagy https://www.magyarszo.rs/hu/5100/kozelet/276740/Harc-az-er%C5%91szak-ellen.htm, 2022. december 2., 07:48 >> 2022. december 2., 21:41
[2] Драгана Ћорић - нова покрајинска омбудсманка[Dragana Ćorić – az új tartományi ombudszman].
https://www.ombudsmanapv.org/riv/index.php/vesti/ostale-vesti/2511-dragana-coric-nova-pokrajinska-ombudsmanka.html, 2022. november 27.
[3] Tartományi polgári jogvédőről – ombudsmanról szóló tartományi képviselőházi rendelet. Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 37/2014 szám.
16/1 szakasz https://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Strana.aspx?s=aktapv8&j=HU 
[4] Uo., 17. szakasz.
[5] Bővebben lásd a Nem végzi a munkáját! c. írásom. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=13735, 2021. július 14.
Lásd még az ombudsman 2021. évi jelentését: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА – ОМБУДСМАНА за 2021. годину. https://www.ombudsmanapv.org/riv/index.php/dokumenti/godisnji-izvestaj
[6] Pásztor: Nem kell bezárnunk intézményeket, de lassabb lesz a fejlődés
https://szmsz.press/2022/12/14/pasztor-nem-kell-bezarnunk-intezmenyeket-de-lassabb-lesz-a-fejlodes/, 2022-12-14 15:08, és https://pannonrtv.com/rovatok/politika/megmaradnak-hataron-tuli-magyaroknak-folyositott-eddigi-anyaorszagi-tamogatasok, 2022. 12. 14. 11:30 és 16:10
[7] Uo.
[8] Uo.
[9] Kocsányos Pálma:Koronaékszerek szorongatása. https://szmsz.press/2022/12/22/koronaekszerek-szorongatasa/, 2022.december 22. 22:36
[10] Uo.
[11] Uo.
[12] Uo.
[13] Poslanici Anna Oreg i Janko Veselinović podneli krivične prijave zbog oštećenja zgrade Banovine u Novom Sadu [Öreg Anna és Janko Veselinović képviselők bűnvádi feljelentés tettek az újvidéki báni palota megrongálása miatt. https://pokretslobodnih.rs/novosti/saopstenja/poslanici-anna-oreg-i-janko-veselinovic-podneli-krivicne-prijave-zbog-ostecenja, 2022. december 16. 13:00
[14] Uo.
[15] Uo.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése