2019. december 30., hétfő

„Az állam tárgyal, nem a város!”


A szabadkai szélerőműpark építésének ötletterve csak pár nappal ezelőtt került a Községi Képviselő-testület tanácsnokai elé megvitatásra. Miközben a beruházást végző cég jogi képviselője már hetekkel korábban felkereste az ügyben érintett csantavéri és környékbeli földtulajdonosokat, 40 olyan személyt, akinek a parcelláján épülnek majd a szélturbinák. A gazdák közül néhányan úgy nyilatkoztak, hogy a megkeresést és a szerződéskötést követően már pénz is érkezett a számlájukra. Elmondásuk szerint a szántóföldeket nem akarják tőlük megvásárolni – márpedig akadt olyan is, aki jó vételár reményében felkínálta a földjét –, hanem csak bérbe veszik, és ezért 30 éven át bérleti díjat fizetnek, 500 eurót évente.
A megtárgyalandó ügyek fontossági sorrendjét tekintve, a több mint 5 órás parlamenti ülés 4. órájában került a téma megvitatásra, a 7. napirendi pontként. És csak igen kevés képviselő vette a fáradtságot, hogy az ügyben megszólaljon: a Mozgalom a Polgári Szabadkáért csoport 3 tagja, egy csantavéri tanácsnok és a polgármester.
Huzsvár József arról beszélt, hogy senki nem vonja kétségbe, hogy szükség van a megújuló energiaforrásokra, azt viszont erősen kifogásolta, hogy a háttérben már javában zajlanak a szerződéskötések, a földtulajdonosok pénzt is kaptak, a városatyák pedig még csak most fognak rábólintani az ötlettervre. Hogy lehet ez? – kérdezte. A szabadkai szélerőműfarm építését egy elsietett és túlméretezettnek projektumnak tartja, amely valószínűleg komoly szakemberek bevonása nélkül készült.  
Miroslav Milojević a szélgenerátorok egészségkárosító hatására hívta a figyelmet. Véleménye szerint túlságosan közel épülnek a lakott területekhez, a mindössze egy kilométeres védőzónát nem tartja megfelelőnek.   
A három csantavéri tanácsnok közül is Balassa Miklós kért szót, ő dicsérte a beruházást. Szerinte Szabadkának több szempontból is haszna származik majd belőle, ugyanúgy a falunak is, mert a befektető 70 kilométer zúzott kővel borított dűlőutat épít majd (amelyen a munkálatok ideje alatt és utána is közlekedik), és ha a kivitelezés során bármilyen kár keletkezik, azt is megtéríti.
Leghevesebb bírálatot Maglai Jenő mondott: – Nagyon komolytalan ez a fajta hozzáállás, sürgősen hagyjanak fel az urak az ilyen politizálással! Először talán egy elaborátumot kellett volna készíteni, abban mindent részletesen, aprólékosan kidolgozni. Érdeke-e ez a városnak? Milyen haszna származik belőle az önkormányzatnak? Megfelelő telephelyet választottak-e? Mit tartalmazna egy környezeti hatástanulmány? Utána ezt a komoly anyagot közvitára bocsájtani! Belevágunk egy ilyen nagy horderejű projektumba, anélkül, hogy annak a következményeit ismernénk! Miért a legjobb minőségű szabadkai termőföldeken kell a szélerőműparkot felépíteni? Nem lehetne Bánátban, ahol 2-3 ezer hektárnyi homok áll kihasználatlanul? Évek óta nem tudunk vele mit kezdeni, azokat a földeket bérbe sem lehet adni. A legjobb földjeinket meg beépítjük. És ha már épül, miért nem tartják be a megfelelő óvintézkedéseket? Ha más országokban a lakott területektől csak 15 kilométerre telepíthetőek a tornyok, akkor ebben az esetben miért szabtak csak egy kilométeres védősávot? Miért állítják be úgy, hogy majd ez a beruházás fogja felvirágoztatni Csantavért? Ha elkészül, hány munkahelyet ad a csantavérieknek? Egyet sem! És most miért vagyunk itt? Mire való a Községi Képviselő-testület? Arra, hogy jóváhagyja mindazt, amiben a hátunk mögött megállapodtak? Hogy formálisan meghozzon egy határozatot? Mi értelme van a mai szavazásának?
A város polgármestere szerint, ha megvalósul, ez lesz a legjelentősebb külföldi beruházás Szerbiában, és amelyből majd Szabadka városának is haszna származik, nem is akármilyen. – Egy 700 millió euró értékű befektetésre nem mondhatunk nemet, nem utasíthatjuk el. Arról pedig, hogy ez milyen feltételek mellett és milyen módon valósul meg, az állam tárgyal és nem a város – mondta.
Az állam tárgyal, nem a város! – ez a kijelentés után már senki nem kért szót.
Szavazáskor a jelenlévő képviselők közül 39-en támogatták a javaslatot, 4-en ellenezték, 2-ten pedig tartózkodtak a véleménynyilvánítástól.  

Szabó Angéla   

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése