2019. december 20., péntek

Mi történik Zentán?

Emberi- és nemzeti kisebbségjogi napló (194.)

November 6. – december 14.
Zentán nem tisztelik a magyar nyelv egyenrangúságát!

A nyilvánosság csak a Magyar Mozgalom (MM) zentai szervezetének december 12-ei Facebook bejegyzéséből értesülhetett „a zentai Stevan Sremac Általános Iskola igazgatóválasztási folyamatában történt visszásságokról és szabálytalanságokról”.[1]
– A 2019. november 6-án kiírt pályázatban a pályázat kiírója manipulatív módon megváltoztatta az Oktatás és Nevelés Alapjairól Szóló Törvényben[2] az oktatásban dolgozókkal, illetve az igazgatói munkahelyre pályázó jelölttel szemben támasztott, pontosan és egyértelműen megfogalmazott feltételeket: a jelöltnek a szerb nyelvet és az oktatás nyelvét tudnia kell. Az erről szóló bizonyítékok pedig kötelezően részét képezik a pályázati dokumentációnak.
Mivel a hatalmon lévő pártkoalíció jelöltje nem érti, és nem beszéli a magyar nyelvet, amely a Stevan Sremac Általános Iskolában a tagozatok többségében a tanítás nyelve, a pályázat kiírója azzal próbálta eltussolni ezt a hiányosságot, hogy átírta, megváltoztatta a törvény rendelkezéseit. Az oktatás nyelve helyett „más nyelv ismeretét” kérte a pályázati kiírásban, a jelöltektől megkövetelt dokumentumok felsorolásából pedig a pályázatban egyszerűen kihagyták a nyelvtudásról szóló igazolást. […]
Az oktatási intézményekben, ahol magyar nyelven folyik a tanítás, ahová magyar anyanyelvű tanulók járnak, elengedhetetlennek tartjuk, hogy az ott dolgozók, de különösen a vezetők beszéljék és értsék a magyar nyelvet is, hiszen ez elemi érdeke a magyar közösségnek és a törvény is előírja – áll egyebek között a zentai szervezet bejegyzésében.[3]
– Úgy tűnik, a pártérdekek megvalósítása érdekében egyesek nem riadnak vissza a törvény manipulatív félremagyarázásától sem – kommentálta az eseményt a Szabad Magyar Szó.[4]

 Munkaviszony létesítésének követelményei
139. szakasz

Az intézményben munkaviszony a törvényben előírt feltételekkel létesíthető, ha a személy:
5) tudja a szerb nyelvet és az oktató-nevelő munka nyelvét.
Az 1. bekezdés 1), 3) és 5) pontja szerinti követelmények meglétére vonatkozó bizonyíték a pályázati jelentkezés szerves részét képezi, az 1. bekezdés 2) pontja szerinti bizonyítékot pedig a munkaszerződés megkötését megelőzően kell benyújtani.

Az iskola pályázata újabb példája a magyar nyelv kiszorításának a hivatalos használatból. A nyelvi jogokért folytatott küzdelemben azonban a Facebook bejegyzés sajnos nem elegendő. 
Amennyiben a Magyar Mozgalom zentai tagozatának megfelelő bizonyítékok vannak a birtokában, közigazgatási pert kellene indítani a pályázat megsemmisítése érdekében. A segítésére lehetnének ebben a budapesti Kisebbségi Jogvédő Intézet (KJI) vajdasági jogász partnerei[5] is.


November 28. – december 19.
Urbán Zsuzsanna esete

A zentai Petőfi Sándor Általános Iskola (korábban Emlékiskola) igazgatói pályázatára hárman jelentkeztek, Gordán Kolos, Molnár Gábor Klára és Urbán Zsuzsanna (aki a szétválás előtt a „mamutiskola”, a Stevan Sremac Általásni iskola igazgatója volt). Mindhárman a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ/BMC) tagjai.[6] (Legalábbis egyelőre, de ne szaladjunk a rúd elé). Miután Molnár Gábor Klára visszavonta jelentkezését, a munkaközösség szavazásán Gordán Kolos 38, Urbán Zsuzsanna pedig 54 voksot kapott.[7]
– A szavazást Urbán magabiztosan megnyerte, s úgy tűnt, ez a történet itt véget is ért, azonban a Vajdasági Magyar Szövetség berkein belül felerősödtek azok a hangok, akik jelezték Pásztor Istvánnál, a VMSZ elnökénél, hogy ez nem lesz jó döntés, ugyanis a polgárok szemét egyre jobban zavarja az, hogy az igazgató külföldön él, s naponta utazik a munkahelyére – írta a Szabad Magyar Szó.[8]
– Az, hogy mindennap vagy hetente háromszor utazom, vagy, hogy éppen kivel alszom, ez nem tartozik másra, csak a családomra. A munkámat elvégzem, szinte estig az iskolában vagyok. Az, hogy ingázom, eddig senkit sem zavart, s arról is nagy a csönd, hogy Zentán rajtam kívül még két iskola igazgatója napi szinten utazik: az egyik Szabadkáról, a másik pedig Törökbecséről. Nem egy tanár van, aki naponta Nagykikindáról utazik, mivel olyan a rendszer, hogy az állandó munkaviszonnyal rendelkező tanárok esetében, ha nincs meg a száz százalék, akkor azt ki kell egészíteni – nyilatkozta Urbán Zsuzsanna a független internetes fórumnak.[9]
Ez után kezdődött a győzködés: Urbán Zsuzsannát kétszer „kérték meg”, vonja vissza a pályázatát. A dolgozói szavazás után már a VMSZ elnöke, Pásztor István szólította fel erre, de Urbán neki is nemmel válaszolt[10] és a sajtó nyilvánossága elé állt.
A „nyomásgyakorlás, egyesek szerint fenyegetőzés az iskolaszék tagjai felé” viszont elegendőnek bizonyult, mivel a december 17-ei szavazáson „Gordán Kolost 5-en, Urbán Zsuzsannát pedig 3-an támogatták”[11] („egy tag kérte a felmentését”).[12]
Az iskolaszéki szavazás után valószínű, hogy Gordán Kolos neve kerül a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) elé, hogy támogassa a Tartományi Oktatásügyi Titkárságnál (Nyilas Mihály VMSZ Elnökségi tagnál) az igazgatói kinevezését.

Pék Zoltán, a VMSZ/BMC községi szervezetének elnöke, a párt köztársasági képviselője, Czegledi Rudolf, Zenta község polgármestere és Perpauer Attila, a községi tanács oktatással megbízott tagja, december 18-án sajtótájékoztatót tartottak az igazgatóválasztási ügyről, hogy „a nyilvánosság előtt is elmondják, miért nem támogatták Urbán Zsuzsanna, az intézmény megbízott igazgatója megválasztását”.[13]
– Olyan információk jutottak a birtokunkba, amelyek azt bizonyítják, hogy Urbán Zsuzsanna igazgatóként komoly mulasztásokat vétett, amit az illetékes szervek is feltártak – mondta Pék Zoltán a sajtótájékoztatón.
Pék Zoltán azt is elmondta, hogy az oktatási miniszter 2019-ben több mint harminc iskola igazgatóját mentette fel tisztségéből azzal az indoklással, hogy törvénytelenül működtették az általuk vezetett intézményeket, s hozzátette, a leváltandó iskolaigazgatók neveit tartalmazó listán Urbán Zsuzsanna neve is szerepelt. […] Közölte még, hogy „akkor a párt közbenjárásának köszönhetően nem került sor a leváltására”.[14]

A VMSZ/BMC tisztségviselőinek sajtókonferenciájával az is baj, hogy olyan okot hoztak fel, Urbán Zsuzsanna megválasztása ellen, amiről korábban említés sem történt.
Ha arról tudomásuk volt, márpedig volt – a jelekből ítélve, hogy Urbán „igazgatóként komoly mulasztásokat vétett”, akkor a VMSZ vezetők részesek voltak ezek eltitkolásában/palástolásában, ami ugyancsak törvényellenes cselekmény. Utóbb még megbízott igazgatónak is kinevezték. 
A véemesz vezetők felelősségét csak fokozza, hogy – Pék nyilatkozata szerint – az „önhatalmú döntések meghozatala az újonnan alakult intézményben is folyatódott”.[15]
Boris Zec zentai önkormányzati képviselő szerint „Urbán Zsuzsanna mögül még most sem azért hátrált ki a párt(ja), mert a törvény ellen vétett, hanem azért, mert ’kolonc lett a nyakukon’.[16] Ugyanakkor a képviselő szerint maga a jelenlegi „áldozat”, Urbán Zsuzsanna sem hivatkozhat arra, hogy most milyen csúnyán elbántak vele, mert éveken keresztül ő is részese és haszonélvezője volt ennek a rendszernek, sőt, ő is hasonló módszerrel került arra a helyre, amelyre került. A végső tanulság pedig az, hogy a VMSZ politikai kombinatorikájának a legnagyobb vesztesei nem azok, akik valami oknál fogva épp kegyvesztettek lettek a pártban, hanem (mindig) a zentai oktatás, az abban dolgozó tanárok, és a mindezt elszenvedő diákok, fogalmazott Boris Zec.[17]
– Nagyon szívesen maradnék a tanításban, azonban az emberi viszonyok miatt, és most az iskolán belülire és a városvezetésre is gondolok, úgy érzem, ez nem lenne jó döntés. Amíg egészséges vagyok, addig biztosan feltalálom majd magam – nyilatkozta Urbán Zsuzsanna.[18]
Hogy Urbán Zsuzsannával a mi lesz, biztosítanak-e neki másik munkahelyzet, vagy egyedül kell boldogulnia, rövidesen eldől(het). Azon se kellene meglepődni, ha búcsút intene a VMSZ/BMC-nek és Zentának is. Az „Urbán Zsuzsanna-eset”[19] alapján is arra a megállapításra lehet jutni, hogy:
1. a VMSZ/BMC az oktatásba is befészkelte magát, a támogatása/„hátszele” nélkül senkinek esélye nincsen, hogy érvényesüljön, hogy tisztségbe kerüljön, vagy akár munkaviszonyt létesítsen;
2. amint valaki elveszíti a párt(vezetők) támogatását/bizalmát kereshet magának másik munkahelyet, vagy éppen másik országot,
3. a párt tisztségviselői és elnöke nem idegenkednek attól, hogy személyesen is be(le)avatkozzanak a kinevezésekbe az oktatásban, de nagy valószínűséggel az élet egyéb területein is;
4. aki nem veti magát alá a párt és/vagy az elnök akaratának, nem elkerülheti el a nyilvánosság előtti meghurcoltatást, és
5. aki nem tagja a véemesznek, jobb, ha nem is pályázik.

– A VMSZ-nek a helyi intézményektől kezdve a tartományi szerveken és a Magyar Nemzeti Tanácson keresztül egészen a minisztériumokig vannak tisztségviselői – hangoztatta Pék Zoltán az említett sajtókonferencián.[20]
Ennek a – pártirányítású – rendszernek a következménye, hogy az utóbbi években jó néhány igazgatóválasztási botrány rázta meg a délvidéki magyar oktatást:
2018-ban közfelháborodást váltott ki, amikor a gombosi József Attila Általános Iskola igazgatójának a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság (Nyilas Mihály) nem a többség által támogatott igazgatójelöltet nevezte ki az új iskolaigazgatónak.[21]
2016-ban „heves vita robbant ki a Magyar Nemzeti Tanács ülésén a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium igazgatóválasztási eljárása kapcsán. Az MNT nem hagyta jóvá az addigi igazgatónő, Varga Anikó újraválasztását”. Annak ellenére, hogy „az iskola tanárainak többsége és régi diákjai nyíltan kiálltak az igazgatónő mellett”.[22]
Ugyanebben az évben a magyarcsernyei Petőfi Sándort Általános Iskola igazgatóválasztása keltett „nagy visszhangot” és alaposan meg is osztotta a falu lakosságát.[23] Egy másik alkalommal közigazgatási per is folyt az iskola igazgatóválasztása ügyében, stb.

– Fontosnak tartjuk, hogy az MNT az iskolák igazgatóinak és az iskolaszékek tagjainak megválasztásakor, valamint munkaviszony létesítésekor a szakmai követelményeket és a rátermettséget, ne pedig a párthovatartozást és a politikai megfelelőséget helyezze előtérbe. Az oktatást mentesíteni kell a pártpolitikai befolyástól és csatározásoktól! Ismét egy példa: Ürményházán a 2019/2020-as tanévben felvettek egy olyan magyartanárnőt, aki alig tud magyarul, de nagyon jó politikai kapcsolatokkal rendelkezik – olvasható a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének (VMPE) az oktatásról szóló 2019. évi „helyzetképében”.[24]
Az MNT viszont ennek a – szakmai szervezeti követelésnek –, a véemeszes vezetőség és túlnyomó testületi többség miatt, képtelen eleget tenni. Az árát pedig a vajdasági magyar oktatás fizeti meg. Ezen mielőbb változtatni kell!

                                                                                                                                          BOZÓKI Antal
Újvidék, 2019. december 20.


[1] Magyar Mozgalom - Zenta. Politikai akarat kérdése. https://www.facebook.com/mmzenta/, 2019. december 12. [19:36]
[2] Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja [Törvény az oktatási és nevelési rendszer alapjairól.]. "Sl. glasnik RS" [a SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017, 27/2018 szám – mási törvény, 10/2019 i 27/2018 szám – másik törvény. https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_osnovama_sistema_obrazovanja_i_vaspitanja.html
Törvény az oktatási és nevelési rendszer alapjairól. A SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017. szám. http://www.mnt.org.rs/dokumentum/torvenyek-es-egyeb-jogi-dokumentumok-magyar-nyelven
[3] Lásd az 1-es alatt.
[4] Uo.
[5] http://www.kji.hu/ és http://www.kji.hu/vajdasag/
[6] Zenta: A VMSZ kihátrált Urbán Zsuzsanna mögül. https://szabadmagyarszo.com/2019/12/06/zenta-a-vmsz-kihatralt-urban-zsuzsanna-mogul/, 2019. december 6. [14:26]
[7] H. A. A zentai Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatóválasztási ügye: Új esélyt látnak az új jelöltben
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24526/A-zentai-Petofi-Sandor-Altalanos-Iskola-igazgatovalasztasi-ugye-Uj-eselyt-latnak-az-uj-jeloltben.html, 2019. december 18. [19:46]
[8] Lásd a 6-os alatti írást.
[9] Tőke János. Urbán Zsuzsanna: Felbosszant, hogy a közösséget büntetik azért, mert nem vonom vissza a pályázatomat
https://szabadmagyarszo.com/2019/12/12/urban-zsuzsanna-felbosszant-hogy-a-kozosseget-buntetik-azert-mert-nem-vonom-vissza-a-palyazatomat/, 2019. december 12. [15:29]
[10] Uo.
[11] Lásd az 1-es alatti írást.
[12] Zentai igazgatóválasztás: Az iskolaszék szembement a dolgozók akaratával. https://szabadmagyarszo.com/2019/12/17/zentai-igazgatovalasztas-az-iskolaszek-szembement-a-dolgozok-akarataval/, 2019. december 17. 14:59
[13] Lásd H. A. írását a 7-es jegyzetben.
14] Pék Zoltán: Urbán Zsuzsannát le kellett volna váltani, de a párt elérte, hogy ez ne történjen meg. https://szabadmagyarszo.com/2019/12/19/pek-zoltan-urban-zsuzsannat-le-kellett-volna-valtani-de-a-part-elerte-hogy-ez-ne-tortenjen-meg/, 2019. december 19. [8:59], és M. E.: Új esély az iskolának. Magyar Szó, 2019. december 19. 9.
[15] Lásd M.E. írását az előző jegyzetben.
[16] Kókai Péter: A zentai oktatás az áldozat.
https://szabadmagyarszo.com/2019/12/19/a-zentai-oktatas-az-aldozat/, 2019. december 19. [21:51]
[17] UO.
[18] Lásd a 9-es alatti írást.
[19] Lásd a 16-os alatti írást.
[20] Lásd H. A. írását a 7-es jegyzetben.
[21] H. Á.: A gombosiak nyílt levele az oktatási miniszterhez http://delhir.info/2018/07/08/gombosiak-nyilt-levele-az-oktatasi-miniszterhez/, 2018. július 8.
[22] Basity Gréta: Az MNT továbbra sem támogatja Varga Anikó iskolaigazgatói kinevezését. https://www.vajma.info/cikk/tukor/6834/Az-MNT-tovabbra-sem-tamogatja-Varga-Aniko-iskolaigazgatoi-kinevezeset.html, 2016. június 14. [17:04]
[23] Tóth Lívia: Marad az iskolaigazgató Magyarcsernyén. https://hetnap.com/mobil/?p=cikk&id=22757, 2016. június 27.
[24] VMPE. Oktatási Helyzetkép, 6. https://www.vmpe.org.rs/oktatasi-helyzetkep/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése