2019. december 23., hétfő

A VMSZ befészkeli magát a tudományba (is)


Jegyzet a VMTT konferenciájáról

Csatlakozás az Európai Unióhoz – felkészülés a társadalomban és a tudományban elnevezéssel december 14-én, Újvidéken (a Tartományi Képviselőházban) konferenciát tartottak a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság (VMTT)[1] szervezésében.
Az értekezletre a Magyar tudomány napja a Délvidéken – 2019 alkalmából került sor (amit 1997 óta november 3-án ünnepelünk).
 Az eredetileg tudományos konferenciára – a sajtó szerint – 26 referátum érkezett. Hogy kik voltak a szerzők és miről szóltak ezek a „referátumok” arról a Magyar Szó (párt)napilap egy sort nem közölt. (A Társaság honlapján a konferenciáról még mindig nem lehet információt találni).[2]

A konferencián Szerbia uniós integrációs folyamatáról tárgyaltak a résztvevők (Ótos András felvétele)
Pásztor István, Trócsányi László és dr. Szalma József a konferencián
Ótos András felvétele

A napilap csaknem kizárólag arról tudósít, hogy mit mondott Trócsányi László európai parlamenti képviselő „Európa jövőjéről”, és hogy Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke (VMSZ/BMSZ) és a tartományi képviselőház  elnöke szerint „milyen perspektívája van Szerbiának az uniós csatlakozás vonatkozásban, és azon belül nekünk vajdasági magyaroknak milyen kihívásokat jelent ez a folyamat”.[3] 
Trócsányi (aki szeptember végén „megbukott az Európai Parlament Jogi bizottsága előtt”, így nem lehetett magyar bővítési biztos),[4] elmondta: „Nagyon örül annak, hogy magyar biztosa van a bővítésnek és a szomszédságpolitikának Várhelyi Olivér személyében. Biztos vagyok benne, hogy a magyar bővítési biztos, úgy ahogyan az egész bizottság, kiemelt szerepet ad majd a bővítés témakörének. A csatlakozásnál azt is tudni kell, hogy a nemzeti identitásunkat nem adjuk fel, ebbe tartoznak a kisebbségi jogok is”.
Pásztor István hangoztatta, hogy a csatlakozási folyamatban „a vajdasági magyarság nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy a feje fölött, a nevében mások is hozzanak döntéseket. A VMSZ elnöke hihetetlenül fontosnak tartja azt, hogy a vajdasági magyaroknak legyen politikai érdekképviselete. A közéletnek, a tudományos élet képviselőinek is beszélniük kell erről. Pásztor szerint, ha a VMSZ nem lesz ott az elkövetkező négy és fél évben a parlamentben, akkor nem lesz senki, aki a törvényhozás folyamatában a kisebbségi magyar érdekeket képviseli, és olyan mulasztást fogunk elkövetni saját kárunkra, amit azt követően nagyon nehezen tudunk kijavítani. […] Magyar ügyet magyar politikai opció képviselhet eredményesen – mondta Pásztor.”[5]
  
A VMTT vezetőségének az egész év sem volt elég felkészülni arra, hogy a konferenciát a november 3-a, a Magyar tudomány napja. dátumhoz közel eső napon, például november 2-án tartsák meg, nem pedig majdnem másfél hónappal az ünnep után (post festum).
Pásztor István a konferencián – hasonlóan, mint a Bölcsésztudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének október 22-ei jubileumi ünnepségén[6] – a szokásos üdvözlő mondatok helyett politikai szónoklatot tartott. 
„A tudományos élet képviselőinek” azt is elmondta, hogy miről kell beszélniük. Ennek lényege pedig az lenne, hogy „ha a VMSZ nem lesz ott az elkövetkező négy és fél évben a (szerb – B.A.) parlamentben, akkor nem lesz senki, aki a törvényhozás folyamatában a kisebbségi magyar érdekeket képviseli”. A véleménye szerint, tehát, a pártja nélkül nem lenne magyar érdekképviselet Szerbiában. És a VMSZ-el van? Ki hiszi el? 

A VMSZ elnöke azt azonban már nem mondta, hogy az utóbbi évtizedben miért nem tett valamit annak érdekében, hogy a magyar közösségnek Szerbiában minden szinten legyenek, a lakosságban való részvételi arányával összhangban, biztosított számú képviselői? Vagy ez nem felel meg a pártjának?
Helyes viszont Pásztornak az a megállapítása, hogy „magyar ügyet magyar politikai opció képviselhet eredményesen”. Arról azonban nem tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a VMSZ (Vučić Magyarjainak Szövetsége) már nem magyar érdeket képvisel és még csak nem is magyar etnikai párt!

A 2016. évi tanácskozásról készült írásomban felhívtam a figyelmet, hogy „a politikusokat távol kell tartani a tudományba való beleszólástól”.[7]
A Vajdasági Magyar Tudományos Társaság vezetősége azonban mintha elfeledkezett volna az alapítási célkitűzésről, miszerint az egyesület célja, hogy „hozzájáruljon a vajdasági magyar nyelvű tudományosság fejlesztéséhez”.[8]
Nem kell ezen csodálkozni: Úgy látszik, a VMSZ igyekszik egyre jobban befészkelni magát az egyesületbe (is). (Ez a törekvés látszik megvalósulni a szabadkai Magyar Tanítóképző Kar esetében is.[9]) Pásztor ugyanis nem először tartott politikai szónoklatot a VMTT tudományos tanácskozásán, és mintha patronálná is a szervezetet.[10] A VMTT a VMSZ fiókszervezetévé alakul?
Dr. Dudás Attila, a Társaság elnökségi tagja a Magyar Nemzeti Tanácsba a VMSZ 2018. évi Magyar Összefogás listáján (a 25-ös sorszáma alatt) került be.[11]
Dr. Szalma József társasági elnöknek el kellene már végre döntenie, hogy milyen konferenciát tart VMTT a magyar tudomány napja alkalmából – tudományosat-e vagy politikait? Egyáltalán, mi a célja egy ilyen konferenciának? Mivel járul(t) hozzá a vajdasági magyar a közösség helyzetének javításához?  
Mit szólna ehhez Dr. Ribár Béla (Torontálvásárhely, 1930. szeptember 5. – Újvidék 2006. március 22.), a VMTT egyik alapító tagja és első elnöke?

BOZÓKI Antal
Újvidék, 2019. december 23.
__________
[1] Vajdasági Magyar Tudományos Társaság. http://www.vmtt.org.rs/
[2] Lásd az 1-es alatti honlapot.
[3] Halász Gyula: Jövőre eldől, milyen utat szabnak Szerbiának. Magyar Szó, 2019. december 16. 1. és 4., és Szerbia uniós integrációs folyamatáról tárgyaltak magyarországi és vajdasági szakértők. https://www.magyarszo.rs/hu/4171/kozelet/212540/Szerbia-uni%C3%B3s-integr%C3%A1ci%C3%B3s-folyamat%C3%A1r%C3%B3l-t%C3%A1rgyaltak-magyarorsz%C3%A1gi-%C3%A9s-vajdas%C3%A1gi-szak%C3%A9rt%C5%91k.htm
2019. december 14., 16:05 >> 2019. december 14. 16:57
[4] Trócsányi megbukott az Európai Parlament jogi bizottsága előtt.
https://nepszava.hu/3051506_trocsanyi-megbukott-az-europai-parlament-jogi-bizottsaga-elott, 2019. szeptember 26. 13:27
[5] Lásd a 2-es alatti írásban.
[6] Lásd az ünneprontó beszéd című írásom. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=12092, 2019. október 31.
[7] Uo.
[8] VMTT. Célkitűzések. http://www.vmtt.org.rs/
[9] Csonka Áron: A VMSZ zsákmányként tekint a tanítóképzőre. https://szabadmagyarszo.com/2019/12/23/csonka-aron-a-vmsz-zsakmanyt-vetett-a-tanitokepzore/2019. december 23. 15:43
[10] Lásd a SEMMI VÁLTOZÁS c. írásomat. http://bozokiantal.blogspot.com/search/label/VMTT
[11] Magyar Összefogás lista. https://hu.wikipedia.org/wiki/2018as_magyar_nemzeti_tan%C3%A1csi_v%C3%A1laszt%C3%A1s

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése