2019. december 10., kedd

Lesz-e Vajdaságban intézményes kisebbségkutatás?

Nemzetközi kisebbségügyi tanácskozást tartottak Újvidéken

A Vajdasági Magyar Akadémia Tanács (VMAT) szervezésében november végén, Értékteremtő kisebbségkutatás a Kárpát-medencében címmel, „nemzetközi kisebbségügyi tanácskozást” tartottak az újvidéki Európa Kollégiumban.[1] A szerbiai szakembereken kívül, a tanácskozásra kárpátaljai, felvidéki, erdélyi és magyarországi kutatók is érkeztek.
Az értekezlet „ismeretterjesztő jellege mellet kapcsolatteremtő feladata is volt, a vendégek számára lehetővé tette, hogy megismerkedjenek a Kárpát-medencei kisebbségkutatás vezető egyéniségeivel, illetve a vajdasági magyar tudományosság szórványban dolgozó képviselőivel. Az előadásaikat követően a részvevők kerekasztalhoz ültek, beszélgetésük témája pedig a kisebbségkutatás jelene és jövője volt”.[2] 
A megbeszélésre a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával került sor. A szerbiai meghívottak listáját bizonyára is a két szervezet vezetői egyeztették – talán valamilyen személyes kritérium(ok) alapján. Vagy a részvevők a politikai megfelelőség szerint kaptak meghívást? A nyilvánosság az eseményről csak a sajtóból értesülhetett. 

Vajdaságban a magyar nemzeti közösség helyzetével kapcsolatos tudományos kutatások szinte alig léteznek. Pontosabban ezzel mindössze néhányan és többnyire alkalomszerűen foglalkoznak.   
A 2008. május 10-én alakult VMAT[3] – a legjobb ismereteim szerint – eddig igencsak kerülte a nemzeti kisebbségi témákat.[4] Tagjai azonban „korábban már többször is részt vettek a különböző, kisebbségkutatási helyzet- és igényfelmérésben”.[5] A részletek viszont, hogy ez pontosan mit jelent, nem ismeretesek. 
Hasonló a helyzet az újvidéki Vajdasági Magyar Tudományos Társasággal is (VMTT, 1997. március 5.),[6] amelynek a munkájában – mint ahogyan már korábban írtam – „hiányzik a vajdasági magyar közösség időszerű helyzetével kapcsolatos témák jelenléte és az ezekkel kapcsolatos állásfoglalás”.[7] Honlapján a legutóbbi bejegyzés a 2018. évi, „Éghajlatváltozás és biztonság” címmel tartott tudományos tanácskozásra vonatkozik.[8] 
Az 1991-ben alakult szabadkai Magyarságkutató Tudományos Társaság (MTT)[9] honlapján – a Tevékenységi beszámolók rovatban – a tevékenységéről csak 2016 végéig számol be.[10] Ebből arra lehetne következtetni, hogy már nem működik.

Tudományos társaságunk van, tehát, három is.  Ezeknek a közösség helyzetével és problémáival is kellene foglalkozniuk, csak éppen erre ritkán vagy egyáltalán nem kerül sor. Így lehetséges az, hogy a közösség állapotáról, egyéni és kollektív jogaink érvényesüléséről nincsenek tudományos helyzetelemzések/helyzetfelmérések, csak politikai/politikusi értékelések.
A Forum Könyvkiadó Intézetnek a Magyar Nemzeti Tanács november 29-én, Szabadkán tartott 10. ülésére készített 2019. évi munkatervéből és programjából („első módosítás”, 3-4 oldal)[11] látszik, hogy ebben az évben nem csak hogy egyetlen kisebbségjogi kiadványt, de szélesebb értelemben vett társadalom-tudományi kiadványt sem jelentetett meg! 
Az egyéni kutatások és publikációk egyébként sem helyettesíthetik az intézményes folyamatos kisebbségkutatást, az alapos monitoringot (megfigyelést, állapotfelmérést). Ezért, évek óta – Szerbiában és külföldön is – elmondom: Nagy hiány, hogy Vajdaságban, ahol a lakosság egyharmada a nemzeti kisebbségekhez tartozik, nem folyik intézményes kisebbségkutatás.[12] (Korábban, Újvidéken, a Železnička/Vasút u. 6 sz. alatt, létezett a Tartományi Közigazgatási Intézet – Pokrajinski zavod za javnu upravu, amely kisebbségügyi felméréseket is végzett, de a kilencvenes évek elején felszámolásra került.)
A problémát csak növeli, hogy Vajdaságban nincsenek magyar civil szervezetek sem, amelyek ezzel a kutatási területtel foglalkoznának. Az aktuális (fekete-vörös-véemeszes) hatalomnak pedig nem is érdeke, hogy ilyen szervezetek és felmérések legyenek. Gyorsan kiderülne ugyanis, hogy igaz-e az állítás, miszerint „Szerbia nem csak az európai elvásásoknak megfelelő jogokat biztosít a magyar nemzeti közösségnek, hanem annál jóval többet is”.[13]

A Magyar Tudományos Akadémiának (2000. november 3-ától) van Kisebbségkutató Intézete.[14]
A tanácskozáson elhangzott, hogy Erdélyben (2007 óta) működik kisebbségkutató intézet, amelynek „alapcélkitűzése és működési területe a romániai kisebbségek és más etnikai közösségek etnikai identitás-megőrzésének, -fejlesztésének, -kifejeződésének, valamint ezek szociológia, történelmi, kulturális, nyelvészeti, vallásos és más jellegű aspektusainak kutatása, tanulmányozása”.[15]
A Felvidéken a Kárpátaljai Magyar Akadémia Tanács megalakulásával (2015. október 30.) kezdődtek el az ilyen jellegű kutatások.[16]
A kisebbségi kutatásra nagy szükség van Vajdaságban. A jövő évi költségvetésből, különféle kutatásokra, a vajdasági kormány több mint 110 millió dinárt szán. Ez az összeg főként projektumok pénzelésére szolgál – mondta Zoran Milošević, tartományi felsőoktatási és tudományügyi titkár a tanácskozáson.[17]
Vajdaságban a kisebbségkutatás projektum alapján való pénzelése nem elég, mivel nem biztosítja sem a kutatás stabilitását, sem annak a folytonosságát.  Szükség van, tehát, egy önálló, vagy a VMAT keretében működő (a Magyar Nemzeti Tanácstól is) független és stabil finanszírozású Vajdasági Magyar Kisebbségi Kutatóintézet mielőbbi létrehozására, amely tudományos módszerekkel és folyamatosan figyelemmel kísérné a magyar közösség egyéni és kollektív jogainak megvalósulását, csakúgy mint helyzetének alakulását. „Ez az egyedüli lehetőség arra, hogy tárgyilagos képet kapjuk arról, hol is tartunk a jogvédelem területén. Rendkívül fontos lenne, hogy a kutatóintézet létrehozása tudományos, ne pedig pártalapon történjen” – írtam a 2017. évi (Árnyék)jelentésben.[18]

Az illetékesek is most talán végre felfogták, hogy Vajdaságba is szükség lenne „az intézményesített kisebbségkutatásra”.[19] Kérdés azonban – mivel az utóbbi három évtizedben az ilyen kutatásokra nem éppen tartottak igényt –, hogy lesznek-e majd kutatók?
Az újvidéki tanácskozáson ugyanis „fény derült arra a tényre is, hogy a vajdasági magyar tudósok többsége 70 év fölötti. Tehát, a fiatal kutatók itthon tartása komoly feladatnak számít. A remény viszont még él a hazai tudós társadalomban, hogy vannak olyanok, akik szívügyüknek tekintik az itthoni kisebbségek helyzetét és sorsát – hangzott el a tanácskozásról készült tv-riportban. [20]
Amennyiben egyáltalán megalakul egy ilyen intézet, nem lenne elfogadható – de az emberi valamint a nemzeti kisebbségi jogok megcsúfolását is jelentené –, ha ebben olyan személyek is helyet kapnának, kutatóként tetszelegnének, akik a miloševići rendszert Hágában képviselték, tagadták, hogy Srebrenicában népirtás történt, a haladó Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ/BMC) tisztségviselői, vagy éppen ennek a pártnak a szekerét tolták/tolják!

BOZÓKI Antal
Újvidék, 2019. december 10.


[1] Intézményesített kisebbségkutatás. Magyar Szó, 2019. december 2. 1. és 4., és VRTV. Napjaink, 2019. december 2. http://media.rtv.rs/hu/napjaink/52030 [14:10-]
[2] Uo. 1.
[3] https://vmat.rs/
[4] https://vmat.rs/tudostalalkozok/szabadsag-es-tudomany-vajdasagi-magyar-tudostalalkozo-2019/
[5] Uo.
[6] http://www.vmtt.org.rs/
[7] Bővebben lásd a SEMMI VÁLTOZÁS – Utóhang a VMTT tudományos tanácskozásáról c. írásom. http://bozokiantal.blogspot.com/search/label/VMTT, 2019. december 10.
[8] http://www.vmtt.org.rs/MTN2018.html
[9] https://mtt.org.rs/
[10] https://mtt.org.rs/wp-content/uploads/mtt-besz%c3%a1mol%c3%b3-2016.pdf
[11] Lásd az MNT 10. ülésnek ülésének anyagában.
[12] Lásd például A délvidéki/vajdasági magyarok helyzete és jogai c. 2017. évi (Árnyék)jelentést. Árgus – Vajdasági Magyar Kisebbségi Egyesület, Újvidék 2017. 195.
[13] Belgrádban egyeztetett Szijjártó Péter. https://pannonrtv.com/rovatok/politika/belgradban-egyeztetett-szijjarto-peter-video, 2016. november 17. [18:12]
[14] Az Intézet. https://www.kisebbsegkutato.tk.mta.hu/az-intezet
[15] http://ispmn.gov.ro/hun/page/despre-institut
[16] http://kmat.uz.ua/sample-page/
[17] Napjaink, az 1-es alatt [14:35-]
[18] Lásd a 9-es alatti kiadványt, 195.
[19] Lásd az 1-es alatti írást.
[20] Napjaink, az 1-es alatt [17:28-]

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése