2019. december 23., hétfő

Csonka Áron: A VMSZ zsákmányként tekint a tanítóképzőre


Csonka Áron: A VMSZ zsákmányként tekint a tanítóképzőre

Az Alternatíva Vajdaságért – Magyar Mozgalom – VMDK – Új Szerbia nem ellenzi, hanem üdvözli azt, hogy önálló jogi személlyé alakul a szabadkai Magyar Tannyelvű tanítóképző kar – mondta pénteken a tartományi képviselőházban megtartott sajtótájékoztatóján Csonka Áron.
Az ellenzéki képviselő csoport képviselője azonban komoly aggályoknak adott hangot, amiért az MTTK pártbefolyás alá kerül, vagyis párt-zsákmánnyá válik, tekintettel arra, hogy az intézmény tanácsába kinevezett öt személy mindegyike vagy a Vajdasági Magyar Szövetség tagja, vagy a VMSZ-hez nagyon közelálló személy.
Csonka Áron rámutatott, hogy az Újvidéki Egyetem Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara jogi státusának megváltoztatásáról szóló tartományi képviselőházi rendelet ötödik szakaszának értelmében a Kar Tanácsának megalapításáig, a Felsőoktatásról szóló törvénnyel, valamint a Kar statútuma és általános működési és szervezési szabályzataival összhangban, a Tanács tevékenységét az alábbi összetételű ideiglenes tanács fogja végezni:
1.) dr. Crnković Gábor, elnök,
2.) Rövid Jenő, tag
3.) Pásztor Krisztina, tag
4.) Baráth Gábor Gergely
5.) Jerasz Anikó, tag
– A megbízott dékán mellett, aki a végrehajtó szerv, ez a tanács az intézmény igazgatási szerve. A kar hatályos dokumentumai szerint azonban a tanácsba olyan kiemelkedő egyéniségeket kell delegálni, akik nyomot hagytak az akadémiai szférában. Kinevezésüket a Magyar Nemzeti Tanácsnak is véleményeznie kell. Sajnos a párttagságon, vagy a párthoz való közeli viszonyon kívül nem igazán látjuk, hogy ez az öt személy az akadémiai szférában bármi olyan kimagaslót letett volna az asztalra, ami alkalmassá tenné őket arra, hogy e testület tagjai legyenek. Ezt nem én mondom politikusként, hanem ezt akadémiai tagok és doktorandusz egyesületek vezetői mondják! A jelöltek önéletrajzából e következőket lehet tudni:
Dr. Crnković Gábor a bácskossuthfalvi általános iskola igazgatója és teljes vállszélességgel támogatta a VMSZ nemzeti tanácsi listáját, Rövid Jenő a VMSZ horgosi helyi szervezetének az elnöke, Pásztor Krisztina Pásztor Bálint parlamenti képviselőnek, a VMSZ alelnökének a felesége, illetve Pásztor István tartományi házelnöknek, a VMSZ elnökének a menye. Baráth Gábor Gergely az MNT tagja, az oktatási bizottság elnöke, Jerasz Anikó pedig az MNT végrehajtó bizottságának elnöke. Felmerül a kérdés, hogy ők majd a Magyar Nemzeti Tanácsban hogyan fogják majd saját magukat véleményezni?
– mutatott rá Csonka Áron, és azt mondta, a tanács tagjainak pártkötődése alapján joggal merül fel a gyanú, hogy az MTTK zsákmányként pártegyetemmé válik, ahol pártkáderek számára gyártják majd a diplomákat. A politikus azt a kérdést is feltette, hogy az efféle hozzáállás mit hoz a magyar közösség számára.
– Ha már az oktatás szóba került, ki kell térnem még egy nagy botrányra, ami a napokban alapjában rengette meg a vajdasági magyar közösséget, ez pedig a zentai általános iskolai igazgatóválasztás. A Petőfi iskolában igazgatóválasztás volt, melyen két VMSZ-es jelölt csapott össze, Urbán Zsuzsanna és Gordán Kolos. Miután Urbán Zsuzsanna az iskolaszéki szavazáson alulmaradt, kiállt a nyilvánosság elé és elmondta, hogy őt személyesen a tartományi képviselőház elnöke, azaz a VMSZ elnöke, Pásztor István hívta fel telefonon és kérte, hogy vonja vissza pályázati anyagát.
Csonka Áron nemtetszését fejezte ki a pártelnöki telefonhívás kapcsán:
Én azt kérdezném, hogy mi jogon tette ezt Pásztor, milyen jogon befolyásol ő egy ilyen intézményvezetői választást?
Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy ez felháborodást váltott ki a magyar közösségen belül, és erre reagálva Pék Zoltán képviselő, a VMSZ zentai alapszervezetének elnöke sajtótájékoztatón azt mondta, hogy azért nem tudták Urbán Zsuzsanna jelölését támogatni, mert a tartományi és köztársasági ellenőrzések során megállapították, hogy Urbán Zsuzsanna nem a törvényekkel összhangban vezette az intézményt, amiért már rég le kellett volna váltani – emlékeztetett Csonka, majd így folytatta:
Fel kell tennünk a kérdést, hogyha a tartományi oktatási titkár, Nyilas Mihály úr tudott ezekről a visszásságokról, akkor miért nem lépett? Miért titkolta el? Miért nem járt el a törvény szerint?
– mondta Csonka, aki szerint annak nagyon rossz üzenete van, hogy azok, akik a párt támogatását élvezik, következmények nélkül követhetnek el törvénysértéseket, állapította meg az ellenzéki politikus.
A 2020-as évi költségvetést illetően Csonka Áron megjegyezte, hogy a tartományi büdzsé lényegesen kevesebb, az alkotmány által garantált köztársasági költségvetés hét százalékánál, és rámutatott, hogy Belgrád városának kétszer akkora a költségvetése, mint a teljes Vajdaság Tartománynak, ami a politikus szerint nagyon elgondolkodtató.
– A foglalkoztatási terv nem irányoz elő olyan mechanizmusokat, amelyek szavatolnák a részarányos foglalkoztatást. Ez egy alkotmányos kategória, és a tartományi ombudsman jelentése is kimutatja, hogy a tartományi szervekben és magában a tartományi kormányban, a tartomány által alapított vállalatokban, igazgatóságokban nincs meg a megfelelő nemzetiségi struktúra. Sőt, Vajdaság statútumának 22. szakasza előirányozza azt a lehetőséget, hogy amennyiben ez a szám drasztikusan csökken, akkor a részarányos foglalkoztatás megvalósulása érdekében lépések foganatosíthatók. A káderügyi tervből nem látszik, hogy ilyen lépések foganatosítását tervezték volna.
Ilyenkor fel kell tenni a kérdést, hogy az a kisebbségi párt, amely részt vesz a hatalomgyakorlásban, miért nem élt ezzel a lehetőséggel? Miért nem törekszik arra, hogy az 5,6 százaléknyi magyarságot, amennyi jelen van a tartományi szervekben, felemelje 13 százalékra? Hiszen az utolsó népszámlálás adatai szerint a magyarok részaránya Vajdaságban pontosan ennyi
– figyelmeztetett Csonka Áron, aki sajtótájékoztatóján továbbá kifogásolta a Béreg, Zombor, Szenttamás, Óbecse, Törökbecse és Nagykikinda területrendezési terveit is. A térségbe tervezett út ugyanis bizonyos szerb üzletemberek, illetve az Al Dahra cég tulajdonában lévő földek mentén épülne, ugyanakkor kikerülné a településeket, ezzel pedig a legdrágább dűlőút lenne a világon.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése